Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 60 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2017. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-311-5) 168 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1905)
MF Untitled
 
2 Bremnes, Helge; Rødal, Jorunn Hoås; Skrove, Guri Kaurstad; Bergem, Bjørn Greger; Sandsmark, Maria.
Utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal - Spillemidlene. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-321-4) 131 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1910)
MF Untitled
 
3 Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria; Bergem, Bjørn Greger.
Evaluering av brukerstyrt FoU – kvalitativ tilnærming til måling av eksterne effekter. Samfunnsøkonomen 2019 ;Volume 133.(4) p. 45-53
MF Untitled
 
2018
4 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Eggen, Fernanda Winger; Mark, Michael Spjelkavik; Rotefoss, Beate; Piro, Fredrik Niclas; Sarpebakken, Bo; Senneseth, Knut; Solberg, Espen; Wiker, Elisabeth.
Bevilgninger og virkemidler. I: Indikatorrapporten 2018 : Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer. Lysaker: Norges forskningsråd 2018 ISBN 978-82-12-03738-0.
MF NIFU UiO Untitled
 
5 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2016. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐296‐5) 139 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1805)
MF Untitled
 
6 Rødal, Jorunn Hoås; Bergem, Bjørn Greger; Sandsmark, Maria.
Muligheter og barrierer for en havromsklynge i Møre og Romsdal. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 9788278303030) 33 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1810)
MF Untitled
 
2017
7 Aksnes, Dag W.; Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger; Foyn, Frank; Iversen, Eric James; Mark, Michael Spjelkavik; Sandven, Tore Vang; Schjølberg, Rune Rambæk; Senneseth, Knut; Spilling, Olav R; Voje, Kirsten; Wiker, Elisabeth; Wilhelmsen, Lars.
Resultater og effekter av FoU og innovasjon. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2017. Oslo: Norges forskningsråd 2017 ISBN 978-82-12-03636-9. p. 126-154
MF NIFU Untitled
 
8 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria.
BIA 2006‐2015 : surveyundersøkelser av Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978‐82‐7830‐281‐1) 88 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1703)
MF Untitled
 
9 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2015. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978‐82‐7830‐283‐5) 132 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1704)
MF Untitled
 
2016
10 Aksnes, Dag W.; Boateng, Sadiq; Bremnes, Helge; Foyn, Frank; Iversen, Eric James; Nygård, Geir; Piro, Fredrik Niclas; Rørstad, Kristoffer; Bergem, Bjørn Greger; Schjølberg, Rune Rambæk; Senneseth, Knut; Solberg, Espen; Spilling, Olav R; Ubisch, Sverre Søyland.
Resultater og effekter av FoU og innovasjon. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016. Oslo: Norges forskningsråd 2016 ISBN 978-82-12-03543-0. p. 129-161
MF NIFU Untitled
 
11 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2014. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978‐82‐7830‐256‐9) 84 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1603)
MF Untitled
 
12 Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger; Nesset, Erik.
Is there a coherence between policy formulation and implementation of public funding of innovation projects? : A study of project selection mechanisms in the Norwegian Research Council. I: Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027685. p. 31-53
MF NTNU Untitled
 
2015
13 Bachmann, Kari Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger; Hervik, Arild.
Grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre : en undersøkelse av tilskuddsordningen til grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-243-9) 46 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1516)
HIM MF Untitled
 
14 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Hervik, Arild.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2013. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-245-3) 79 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1517)
HIM MF Untitled
 
15 Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Oppen, Johan; Svendsen, Hilde Johanne; Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger; Heen, Knut Peder.
Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge : 2. utgave. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-236-1) 147 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1509)
HIM MF TØI Untitled
 
16 Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Oppen, Johan; Svendsen, Hilde Johanne; Bremnes, Helge; Eriksen, Knut Sandberg; Bergem, Bjørn Greger; Heen, Knut Peder.
Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-226-2) 147 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1509)
HIM MF TØI Untitled
 
2014
17 Aksnes, Dag W.; Bergem, Bjørn Greger; Foyn, Frank; Gåseidnes, Sigrid; Herstad, Sverre Johan; Hervik, Arild; Iversen, Eric James; Rørstad, Kristoffer; Sandven, Tore Vang; Solberg, Espen; Wendt, Kaja Kathrine; Wilhelmsen, Lars.
Resultater og effekter av FoU og innovasjon. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014. Oslo: Norges forskningsråd 2014 ISBN 9788212033634. p. 137-158
MF NIFU Untitled
 
18 Bergem, Bjørn Greger; Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund.
Leverandøreffekter Ormen Lange 2008-2012. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-195-1) 25 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1402)
HIM MF Untitled
 
19 Bergem, Bjørn Greger; Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund.
Supplier effects Ormen Lange 2008‐2012. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978‐82‐7830‐198‐2) 27 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1405)
HIM MF Untitled
 
20 Hervik, Arild; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2012. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-197-5) 117 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1404)
HIM MF Untitled
 
2013
21 Aksnes, Dag W.; Bergem, Bjørn Greger; Foyn, Frank; Hervik, Arild; Iversen, Eric James; Langhoff, Kristine; Mc Mahon, Lise Dalen; Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Sandven, Tore Vang; Todsen, Steinar; Wiker, Elisabeth; Wilhelmsen, Lars.
Resultater, effekter og samarbeid om FoU og innovasjon. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2013. Oslo: Norges forskningsråd 2013 ISBN 978821203238-5. p. 97-128
MF NIFU Untitled
 
22 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Hervik, Arild; Opdal, Øivind.
Konsekvenser for Aukra kommune som følge av utbyggingen av Ormen Lange : en oppsummering av analyser gjort av Møreforsking Molde. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978‐82‐7830‐184‐5) 33 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1304)
HIM MF Untitled
 
23 Bergem, Bjørn Greger; Oterhals, Oddmund; Hervik, Arild; Johannessen, Gøran; Hegerberg, Helge.
Ringvirkningsanalyse av petroleumsklyngen i Kristiansundsregionen : status 2012 og utsikter frem mot 2020. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978‐82‐7830‐186‐9) 35 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1306)
HIM MF Untitled
 
24 Hervik, Arild; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2011. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978-82-7830-181-4) 71 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1301)
HIM MF Untitled
 
2012
25 Aksnes, Dag W.; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse; Hervik, Arild; Hovdhaugen, Elisabeth; Iversen, Eric James; Langhoff, Kristine; Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Wiker, Elisabeth; Wilhelmsen, Lars; Aamodt, Per Olaf.
Resultater, effekter og samarbeid om FoU og innovasjon. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2012. Oslo: Norges forskningsråd 2012 ISBN 978-82-12-03114-2. p. 125-156
HIM MF NIFU Untitled
 
26 Hervik, Arild; Bergem, Bjørn Greger.
Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av bedriftsrettede FoU-prosjekter. Samfunnsøkonomen 2012 ;Volume 126.(9) p. 36-47
HIM MF Untitled
 
27 Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bergem, Bjørn Greger.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2010. Molde: Møreforsking Molde 2012 (ISBN 978-82-7830-168-5) 129 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1204)
MF Untitled
 
28 Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund; Bergem, Bjørn Greger; Johannessen, Gøran.
NCE Maritime klyngeanalyse 2012 : status for maritime næringer i Møre og Romsdal. Molde: Møreforsking Molde AS 2012 (ISBN 978-82-7830-179-1) 37 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1216)
HIM MF Untitled
 
29 Nilssen, Inge Berg; Angell, Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse; Hervik, Arild; Nilsen, Trond; Karlstad, Stig Halgeir.
Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig. Alta: Norut Alta 2012 (ISBN 978-82-7571-220-0) 112 p. Norut Alta Rapport(2012:08)
MF NORCE Untitled
 
2011
30 Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger; Nesset, Erik.
Coherence between policy formulation and implementation of public research support? : an examination of project selection mechanisms in the Norwegian Research Council. Molde: Høgskolen i Molde 2011 (ISBN 9788279621362) 25 p. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2011:3)
MF NTNU Untitled
 
31 Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bergem, Bjørn Greger.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009. Molde: Møreforsking Molde 2011 (ISBN 978-82-7830-155-5) 144 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1102)
MF Untitled
 
32 Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund; Bergem, Bjørn Greger; Johannessen, Gøran.
NCE Maritime klyngeanalyse 2011 : status for maritime næringer i Møre og Romsdal. Molde: Møreforsking Molde 2011 (ISBN 978-82-7830-163-0) 35 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1110)
MF Untitled
 
2010
33 Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bergem, Bjørn Greger.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008. Molde: Møreforsking Molde AS 2010 (ISBN 978-82-7830-147-0) 145 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1005)
HIM MF Untitled
 
34 Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund; Bergem, Bjørn Greger; Johannessen, Gøran.
Status for maritime næringer i Møre og Romsdal 2010 : lysere ordresituasjon med utflating av aktivitetsnivået. Molde: Møreforsking Molde 2010 (ISBN 978‐82‐7830‐153‐1) 28 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1011)
HIM MF Untitled
 
2009
35 Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007. Molde: Møreforsking Molde AS 2009 (ISBN 978-82-7830-137-1) 128 p. Rapport (Møreforsking Molde)(0901)
HIM MF Untitled
 
36 Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund; Bergem, Bjørn Greger; Johannessen, Gøran.
Status for maritime næringer gjennom finanskrisen. Molde: Møreforsking Molde AS 2009 (ISBN 978-82-7830-141-8) 64 p. Rapport (Møreforsking Molde)(0905)
HIM MF Untitled
 
2008
37 Hervik, Arild; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse.
Langtidseffekter av Innovasjon Norges finansielle tjenester for årgangene 1994-98. I: Kapital og kompetanse til nytte : oppsummering av 10 års kundeeffektundersøkelser i Innovasjon Norge. Oslo: Innovasjon Norge 2008 p. 36-43
MF Untitled
 
38 Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund; Bergem, Bjørn Greger; Liu, Xiaohuan.
Status for petroleumsrelatert virksomhet i Kristiansundsregionen : sterk vekst og mer komplett tjenestetilbud. Molde: Møreforsking Molde AS 2008 62 p. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(0804)
HIM MF Untitled
 
39 Oterhals, Oddmund; Hervik, Arild; Opdal, Øivind; Bergem, Bjørn Greger.
Internasjonalisering av offshore servicevirksomheten i Møre og Romsdal : globaliseringen har styrket maritim klynge. Molde: Møreforsking Molde AS 2008 17 p. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(0801)
MF Untitled
 
40 Oterhals, Oddmund; Hervik, Arild; Opdal, Øivind; Bergem, Bjørn Greger.
Utviklingen i maritime næringer i Møre og Romsdal - status 2008 : rekordvekst med varierende lønnsomhet. Molde: Møreforsking Molde AS 2008 17 p. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(0802)
MF Untitled
 
2007
41 Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bergem, Bjørn Greger.
Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Ormen Lange - Fase 1. Molde: Møreforsking Molde AS 2007 (ISBN 978-82-7830-126-5) 19 p. Rapport (Møreforsking Molde)(0713)
MF Untitled
 
42 Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006. Molde: Møreforsking Molde AS 2007 (ISBN 978-82-7830-1234) 119 p. Rapport (Møreforsking Molde)(0721)
MF Untitled
 
43 Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund; Bergem, Bjørn Greger.
Den maritime næringen i Møre og Romsdal : en vekstkraftig næringsklynge rustet til omstilling?. Molde: Møreforsking Molde AS 2007 (ISBN 978-82-7830-114-2) 38 p. Rapport (Møreforsking Molde)(0711)
HIM MF Untitled
 
2006
44 Hervik, Arild; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse.
Langtidseffekter av Innovasjon Norges finansielle virkemidler for årgangene 1994-98. Molde: Møreforsking Molde 2006 (ISBN 8278300984) 35 p. Rapport (Møreforsking Molde)(0611)
MF Untitled
 
45 Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005. Molde: Møreforsking Molde 2006 (ISBN 9788278301036) 119 p. Rapport (Møreforsking Molde)(0616)
MF Untitled
 
46 Oterhals, Oddmund; Hervik, Arild; Bergem, Bjørn Greger; Sæter, Rolf Einar; Eriksen, Anne.
Ringvirkningsanalyse av petroleumsrelatert virksomhet i Kristiansundsregionen. Petropolen; 2006-06-15
HIM MF Untitled
 
2005
47 Bråthen, Svein; Lillebakk, Leif Magne; Sandvik, Edvard Thonstad; Bergem, Bjørn Greger.
En samfunnsmessig analyse av behovet for videreutvikling av Bergen Lufthavn, Flesland. Molde: Møreforsking Molde AS 2005 (ISBN 82-7830-075-5) 88 p. Rapport (Møreforsking Molde)(0505)
MF Untitled
 
48 Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bergem, Bjørn Greger.
PROVIS 2004 - Oversikt over aspekter og kjennetegn. Molde: Møreforsking Molde 2005 93 p. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(0501)
MF Untitled
 
49 Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bergem, Bjørn Greger.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004. Molde: Møreforsking Molde AS 2005 (ISBN 8278300801) 120 p. Rapport (Møreforsking Molde)(0509)
HIM MF Untitled
 
50 Nesset, Erik; Bergem, Bjørn Greger.
Virkninger av SND (IN)-støtte på bedrifters risikoprofil. Molde: Høgskolen i Molde 2005 (ISBN 82-7962-060-5) 25 p. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2005:5)
MF NTNU Untitled
 
    Show next list