Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-26 of 26

2020
1 Langørgen, Eli.
Blir funksjonshemmede studenter i høyere utdanning diskriminert?. Ergoterapeuten 2020 ;Volume 63.(4) p. 32-40
NTNU Untitled
 
2 Langørgen, Eli; Magnus, Eva.
'I have something to contribute to working life' - students with disabilities showcasing employability while on practical placement. Journal of Education and Work 2020 ;Volume 33.(4) p. 271-284
NTNU Untitled
 
2019
3 Langørgen, Eli.
Funksjonshemming og profesjonsutdanninger i lys av studenter, lærere og praksisveilederes erfaringer. Nasjonale fagråd for ergoterapi-, ortopedi- og fysioterapiutdanninger; 2019-11-12 - 2019-11-12
NTNU Untitled
 
4 Langørgen, Eli.
Funksjonshemming og profesjonsutdanninger i lys av studenter, lærere og praksisveilederes erfaringer. En kvalitativ studie. NTNU: NTNU 2019 (ISBN 978-82-326-4036-2) 131 p.
NTNU Untitled
 
5 Langørgen, Eli.
Historien om fjorten profesjonsstudenter og deres portvakter. Instituttsamling; 2019-12-12 - 2019-12-12
NTNU Untitled
 
6 Langørgen, Eli.
Praksis i studiet - balansering på stram line. Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2019; 2019-10-29 - 2019-10-30
NTNU Untitled
 
7 Langørgen, Eli.
Studentene sliter og systemet svikter. Handikapnytt [Journal] 2019-10-18
NTNU Untitled
 
2018
8 Langørgen, Eli.
Do we practice what we preach? Amvivalence towards students with disabilities, as they struggle to demonstrate their capabilities in the academic and professional world. WFOT Congress 2018; 2018-05-22 - 2018-05-25
NTNU Untitled
 
9 Langørgen, Eli.
Do we practice what we preach? Studenter med funksjonsnedsettelse i profesjonsutdanninger møter ambivalente dørvakter. Ergoterapeuten 2018 ;Volume 61.(4) p. 34-35
NTNU Untitled
 
10 Langørgen, Eli; Kermit, Patrick Stefan; Magnus, Eva.
Gatekeeping in professional higher education in Norway:ambivalence among academic staff and placement supervisors towards students with disabilities. International Journal of Inclusive Education 2018 p. 1-15
NTNU SAMFORSK Untitled
 
11 Langørgen, Eli; Magnus, Eva.
'We are just ordinary people working hard to reach our goals!' Disabled students' participation in Norwegian higher education. Disability & Society 2018 ;Volume 33.(4) p. 598-617
NTNU Untitled
 
2017
12 Langørgen, Eli.
"Jeg vet at jeg har noe å bidra med i arbeidslivet". Tilretteleggingsutfordringer og muligheter i praksis for studenter med funksjonsnedsettelse i profesjonsutdanninger. Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2017; 2017-10-17 - 2017-10-18
NTNU Untitled
 
13 Langørgen, Eli; Kermit, Patrick Stefan; Magnus, Eva.
Academic staff and placement supervisors as gatekeepers to professional education for students with disabilities. 14th NNDR Research Conference; 2017-05-03 - 2017-05-05
NTNU Untitled
 
14 Langørgen, Eli; Kermit, Patrick Stefan; Magnus, Eva.
Ergoterapeuter og andre portvakter til høyere utdanning for studenter med funksjonsnedsettelse. Norsk fagkongress i ergoterapi; 2017-11-06 - 2017-11-08
NTNU Untitled
 
2016
15 Horghagen, Sissel; Langørgen, Eli.
Studenter med funksjonsnedsettelse bør fullføre høyere utdanning.. Ergoterapeuten 2016 ;Volume 58.(4) p. 50-51
NTNU Untitled
 
16 Langørgen, Eli; Magnus, Eva.
Students with impairments - are they disabled in higher education? Experiences shared from a Norwegian context of professional courses. Symposium: Empowering Young Adults with Disabilities; 2016-06-20 - 2016-06-21
NTNU Untitled
 
17 Langørgen, Eli; Magnus, Eva.
The field work experiences of students with disabilities in professional courses in Norway. 2016 - COTEC-ENOTHE Congress, June 15-19; 2016-06-15 - 2016-06-19
NTNU Untitled
 
18 Magnus, Eva; Horghagen, Sissel; Langørgen, Eli.
Disability: Pathways through education to work.. Fusjonsseminar for fakultet for medisin og helsevitenskap; 2016-11-10 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
2015
19 Eerola, Malin; Horghagen, Sissel; Langørgen, Eli; Magnus, Eva.
Studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning. Røros-seminaret. Fakultet for helse- og sosialvitenskap.; 2015-11-26 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
20 Langørgen, Eli.
Studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning. Hvordan har situasjonen endret seg?. Avslutningskonferanse i satsingsområdet "Aktivitet og Deltakelse"; 2015-11-18 - 2015-11-18
NTNU Untitled
 
21 Langørgen, Eli; Magnus, Eva.
"I know i will have much to offer in working life!" Students With disabilities building professional images. NNDR 13th conference; 2015-05-06 - 2015-05-08
NTNU Untitled
 
22 Stock, Roland; Thrane, Gyrd; Askim, Torunn; Karlsen, Gunn Marte; Langørgen, Eli; Erichsen, Anne Spendrup; Gjone, Ragna Ingeborg; Anke, Audny.
Norwegian constraint-induced therapy multisite trial: Adherence to treatment protocol applied early after stroke. Journal of Rehabilitation Medicine 2015 ;Volume 47.(9) p. 816-823
NTNU OUS SIV STO UiT UNN Untitled
 
2014
23 Langørgen, Eli.
Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg! Om erfaringer fra brukermedvirkning i rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Ergoterapeuten 2014 (3) p. 70-81
STO Untitled
 
24 Langørgen, Eli.
"Gjør døren høy, gjør porten vid". PhD-prosjekt om studenter med nedsatt funksjonsevne i profesjonsutdanninger. Studiekvalitetsdagen ved HIST; 2014-11-11 - 2014-11-11
NTNU Untitled
 
25 Langørgen, Eli; Magnus, Eva.
Studenter med nedsatt funksjonsevne i profesjonsutdanninger. NNFF forskningskonferanse; 2014-05-05 - 2015-05-06
NTNU Untitled
 
26 Langørgen, Eli; Magnus, Eva.
Students with impairments - are they disabled in higher education?. Building bridges - between yesterday and tomorrow; 2014-05-13 - 2014-05-15
NTNU Untitled