Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-20 of 20

2021
1 Lorem, Geir F; Næss, Eva Therese; Bjørnstad, Bjørn.
UiT-undersøkelse: Skal forske på psykiske plager Bjørn lot frykten ta overhånd etter at han ble infarkt-rammet. Nordlys [Newspaper] 2021-04-26
UiT Untitled
 
2 Morten, Kræmer; Næss, Eva Therese.
"Etter hjerteinfarkt, hva da?". Nrk Troms [Radio] 2021-04-19
UiT Untitled
 
3 Næss, Eva Therese; Egil Jens, Pettersen.
Psykolog om veien videre.. Nrk Troms [Radio] 2021-03-12
UiT Untitled
 
4 Thimm, Jens; Rognmo, Kamilla; Rye, Marte; Flåm, Anna Margrete; Næss, Eva Therese; Skre, Ingunn; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson.
The prevalence of potentially traumatic events in the seventh survey of the population-based Tromsø study (Tromsø 7). Scandinavian Journal of Public Health 2021 p. 1-11
UiT UiB Untitled
 
5 Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Arnesen, Yngvild; Barrett, Elisabeth Ovanger; Bohne, Agnes; Hopmann, Karen; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Kjøterøe, Jane; Lillevoll, Kjersti; Lorentzen, Veronica; Nilsen, Toril Sørheim; Nordahl, Dag; Næss, Eva Therese; Sundby, Jørgen; Thimm, Jens.
Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge. Morgenbladet 2021
UiT Untitled
 
2020
6 Egil Jens, Pettersen; Næss, Eva Therese.
Psykologstudenter lanserer digitale psykisk helse-kurs for kommunen: – Alle kan bruke disse teknikkene. Nrk Troms [Radio] 2020-10-09
UiT Untitled
 
7 Næss, Eva Therese.
Kommunikasjon i tverrprofesjonell samhandling. I: Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid. Kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7. p. 82-102
UiT Untitled
 
8 Næss, Eva Therese.
Mørketidsutfordringer. Nrk Troms [Radio] 2020-12-07
UiT Untitled
 
9 Sundquist, Jonas; Næss, Eva Therese.
Psykologstudenter i Tromsø utviklet gratis stressmestringskurs på nett. Psykologisk.no [Internet] 2020-10-20
UiT Untitled
 
10 Thale, Tøllefsen; Næss, Eva Therese.
Psykologstudenter lanserer digitale psykisk helse-kurs for kommunen: – Alle kan bruke disse teknikkene. iTromsø [Newspaper] 2020-10-15
UiT Untitled
 
2018
11 Næss, Eva Therese.
Smerter og belastende livshendelser - hva kan vi gjøre?. Norsk smerteforenings årlige smertekonferanse; 2018-01-04 - 2018-01-04
UiT Untitled
 
2017
12 Næss, Eva Therese.
"Offerrollen - har du en -det er synd på meg - venninne?" Intervju i magasinet KK. KK [Internet] 2017-09-04
UiT Untitled
 
13 Solli, Katinka; Næss, Eva Therese; Solhaug, Ida; Thimm, Jens.
Mindfulness training for chronic fatigue syndrome: a pilot study. Health Psychology Report 2017 ;Volume 5.(3) p. 240-250
UiT Untitled
 
2014
14 Næss, Eva Therese.
NRK P1: Norgesglasset. Intervju om psykologiske perspektiver på hevn. NRK [Radio] 2014-07-10
UiT Untitled
 
15 Næss, Eva Therese; Sollie, Katinka; Solhaug, Ida; Thimm, Jens.
Presentasjon av pilotstudiet "Mindfulnessbasert mestring for personer med ME/CFS". Regional nettverkskonferanse CFS/ME; 2014-11-13 - 2014-11-13
UiT Untitled
 
2013
16 Næss, Eva Therese.
Hat og hevn, våre mest primitive reaksjoner på tap og krenkelser, eller et naturlig forsøk på å gjenopprette rettferdighet og selvrespekt?. Populærvitenskapelig foredrag; 2013-04-03 - 2013-04-03
UiT Untitled
 
2012
17 Næss, Eva Therese.
Jeg påvirker fremtidens psykologer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012 ;Volume 49.(12) p. 1246-1247
UiT Untitled
 
18 Næss, Eva Therese.
Tittel i avisen Nordlys "Savnet: grisebamsen". Avisen Nordlys [Newspaper] 2012-06-14
UiT Untitled
 
2011
19 Næss, Eva Therese.
Krisepedagogikk etter 22/7. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011 ;Volume 48.(11) p. 1096-1098
UiT Untitled
 
2008
20 Næss, Eva Therese.
Smerter fra Fortiden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2008 ;Volume 45.(8) p. 980-982
UiT Untitled