Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 81 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Halvorsen, Kristin; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Ansvar, fag og følelser: Kommunikative utfordringer i brukermøter i NAV. Trondheim: NTNU 2020 27 p.
NTNU Untitled
 
2 Thomassen, Gøril; Sarangi, Srikant Kumar; Bjørnevoll, Inga.
Diagnostic uncertainties, ethical tensions, and accounts of role-responsibilities in genetic counseling communication. Journal of Genetic Counseling 2020
NTNU STO Untitled
 
2019
3 Andenæs, Ellen; Halvorsen, Kristin; Thomassen, Gøril.
Å lede er å legge til rette – samtaleledelse i brukermøter. Fagsamling; 2019-12-02 - 2019-12-03
NTNU Untitled
 
4 Halvorsen, Kristin; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Samtaler og samtaleledelse i NAV: Resultater fra UTVEI-prosjektet. Fagdag, Arbeids- og velferdsdirektoratet; 2019-01-22 - 2019-01-22
NTNU Untitled
 
5 Halvorsen, Kristin; Thomassen, Gøril; Andenæs, Ellen.
Brukermedvirkning i forskning. Kurs i samarbeid med FFO og Studieforbundet FUNKIS; 2019-04-27 - 2019-04-27
NTNU Untitled
 
6 ; Borolien, Stina.
Afasi og språktreningsgrupper. Hvilke initiativ og respons kommer til uttrykk i samspillet mellom afatikere i en språktreningsgruppe?. : NTNU 2019 70 p.
NTNU Untitled
 
7 ; Gundrosen, Stine.
Communication in Action. Talk-work relationship in knowledge-driven emergency team activities. : NTNU 2019
NTNU UiT HFI Untitled
 
8 ; Schanke, Tuva.
Preparing for and entering school. : NTNU 2019 189 p.
NTNU Untitled
 
2018
9 Gundrosen, Stine; Thomassen, Gøril; Wisborg, Torben; Aadahl, Petter.
Communication in action. Faglig seminar; 2018-09-20 - 2018-09-20
NTNU UiT Untitled
 
10 Gundrosen, Stine; Thomassen, Gøril; Wisborg, Torben; Aadahl, Petter.
Forhandling om mening i tverrprofesjonelle team som behandler kritisk syke pasienter- en diskursanalytisk tilnærming. Nasjonal nettverkskonferanse; 2018-04-09
NTNU UiT Untitled
 
11 Gundrosen, Stine; Thomassen, Gøril; Wisborg, Torben; Aadahl, Petter.
Team talk and team decision processes: a qualitative discourse analytical approach to 10 real-life medical emergency team encounters. BMJ Open 2018 ;Volume 8:e023749.(11) p. 1-8
HFI NTNU STO UiT Untitled
 
12 Halvorsen, Kristin; Gilstad, Heidi; Thomassen, Gøril; Andenæs, Ellen.
Brukermedvirkning i forskning. Medlemsmøte i regi av Studieforbundet FUNKIS; 2018-10-18 - 2018-10-18
NTNU Untitled
 
13 Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Rapport: UTVEI – Utvikling av veiledningssamtalen i NAV. Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere. Trondheim: NTNU 2018 24 p.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
14 Halvorsen, Kristin; Thomassen, Gøril.
Negotiating the distribution of responsibility in client-counsellor interaction in the Norwegian Labour and Welfare Administration. The 68th Annual International Communication Association Conference; 2018-05-24 - 2048-05-28
NTNU Untitled
 
15 Riis-Johansen, Marit Olave; Halvorsen, Kristin; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Interaksjon med brukere i Nav: Analyse av samtaledata som grunnlag for fagutvikling. Tidsskrift for velferdsforskning 2018 ;Volume 21.(3) p. 227-240
NTNU SAMFORSK Untitled
 
16 Sarangi, Srikant Kumar; Thomassen, Gøril; Bjørnevoll, Inga.
Professional orientation to 'scientific' and 'familial' others in genetic counselling communication. Communication, medicine and ethics; 2018-06-25 - 2018-06-27
NTNU STO Untitled
 
17 Thomassen, Gøril.
Helsekommunikasjon med lekfolk. Muntlig og skriftlig kommunikasjon med pasienter og pårørende. Invitert foredrag ved Trondsletten Habiliteringssenter, St Olavs hospital; 2018-10-01 - 2018-10-01
NTNU Untitled
 
18 Thomassen, Gøril.
Lege, politi og lektor: Derfor er kunnskap om faglig kommunikasjon så viktig for oss. Universitetsavisa [Newspaper] 2018-09-29
NTNU Untitled
 
19 Thomassen, Gøril.
Møtet mellom klinisk og kommunikativ mentalitet i møtet mellom forskere og profesjonsutøvere på helsefeltet. Nordic interdisciplinary conference on discourse and interaction; 2018-11-21 - 2018-11-23
NTNU Untitled
 
20 Thomassen, Gøril; Halvorsen, Kristin.
Negotiating responsibility in client-counsellor interaction: Brought about and brought along role relationships. Applied linguistic and professional practice (ALAPP); 2018-09-17 - 2018-09-19
NTNU Untitled
 
2017
21 Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Brukermøtet i NAV: Hvordan legge til rette for brukerens deltakelse?. Workshop i prosjektet "Utvikling av veiledningssamtalen i NAV (UTVEI). Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere"; 2017-11-29 - 2017-11-29
NTNU SAMFORSK Untitled
 
22 Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Brukermøtet i NAV: Hvordan legge til rette for brukerens deltakelse?. Workshop i prosjektet "Utvikling av veiledningssamtalen i NAV (UTVEI). Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere"; 2017-12-06 - 2017-12-06
NTNU SAMFORSK Untitled
 
23 Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Brukermøtet i NAV: Veileder som samtaleleder. Workshop i prosjektet "Utvikling av veiledningssamtalen i NAV (UTVEI). Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere"; 2017-06-07 - 2017-06-07
NTNU SAMFORSK Untitled
 
24 Riis-Johansen, Marit Olave; Halvorsen, Kristin; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Inviting and supporting service user involvement in labour/welfare counselling interviews. 7th international and interdisciplinary conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP); 2017-11-21 - 2017-11-23
NTNU SAMFORSK Untitled
 
25 .
"...det går jo liksom gradvis nedover.." Oppfølging av kommunikasjonsvansker hos personer med demenssykdom i to utvalgte kommuner.. : NTNU 2017 60 p.
NTNU Untitled
 
26 Thomassen, Gøril.
Forskergruppe i helsekommunikasjon og etikk: gevinster ved tverrfaglige forskergrupper. Instituttseminar; 2017-02-07 - 2017-02-07
NTNU Untitled
 
27 Thomassen, Gøril.
NTNU åpner senter for faglig kommuikasjon. Universitetsavisa [Newspaper] 2017-09-28
NTNU Untitled
 
28 Thomassen, Gøril; Sarangi, Srikant Kumar; Bjørnevoll, Inga.
Professional orientation to scientific and familial others in genetic counselling communication. Applied linguistics and professional practice (ALAPP); 2017-11-21 - 2017-11-23
NTNU STO Untitled
 
2016
29 Berge, Sigrid Slettebakk; Thomassen, Gøril.
Visual Access in Interpreter-Mediated Learning Situations for Deaf and Hard-of-Hearing High-School Students Where an Artifact Is in Use. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 2016 ;Volume 21.(2) p. 187-199
NTNU Untitled
 
30 Gundrosen, Stine; Andenæs, Ellen; Aadahl, Petter; Thomassen, Gøril Margrethe.
Team talk and team activity in simulated medical emergencies: a discourse analytical approach. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2016 ;Volume 24.(135) p. -
NTNU STO Untitled
 
31 Thomassen, Gøril; Andenæs, Ellen; Gundrosen, Stine; Sarangi, Srikant.
Discourse types and (re)distribution of responsibility in simulated emergency team encounters. Communication & Medicine. An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society 2016 ;Volume 13. p. 51-70
NTNU STO Untitled
 
32 ; Berge, Sigrid Slettebakk.
Tolkemediert undervisning for tegnspråklige elever i videregående skole. En analyse av undervisningstolkers rollesett.. : NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1728-9) 229 p.
NTNU Untitled
 
33 ; Riis-Johansen, Marit Olave.
Balanseganger. En samtaleanalytisk studie av politiavhør av voksne formærmede.. : NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1690-9) 200 p.
NTNU Untitled
 
34 Thomassen, Gøril; Sarangi, Srikant Kumar; Skolbekken, John-Arne.
Negotiating parental/familial responsibility in genetic counselling. I: Discourse and Responsibility in Professional Settings. Equinox Publishing 2016 ISBN 9781845539153.
NTNU Untitled
 
2015
35 Andenæs, Ellen; Gundrosen, Stine; Thomassen, Gøril; Aadahl, Petter.
Kommunikasjon i akuttmedisinske team. Medisinsk simulering som vei til bedre kommunikasjon?. HEVET ved HF: Fagmiljø, forskningsprosjekt og nettverk; 2015-02-12 - 2015-02-12
NTNU Untitled
 
36 Thomassen, Gøril.
Kommunikativ mentalitet og klinisk mentalitet: Eksempler på tverrfaglig forskningssamarbeid.. Humaniora - tilbake til framtida; 2015-05-11 - 2015-05-11
NTNU Untitled
 
37 Thomassen, Gøril.
Metaforer og ledelsesretorikk. Åpningsforedrag. Språkdagen HF 2015; 2015-02-06 - 2015-02-06
NTNU Untitled
 
38 Thomassen, Gøril; Andenæs, Ellen; Gundrosen, Stine; Sarangi, Srikant.
Discourse types and (re)distribution of task responsibility in simulated emergency team encounters. Applied linguistic and professional practice; 2015-11-04 - 2015-11-06
NTNU Untitled
 
39 Thomassen, Gøril; Sarangi, Srikant; Skolbekken, John-Arne.
Negotiating parental/familial responsibility in genetic counselling. Journal of Applied Linguistics and Professional Practice 2015 ;Volume 9.(3) p. 361-386
NTNU Untitled
 
2014
40 Borthen, Kaja; Thomassen, Gøril.
Referential and functional aspects of the Norwegian first person plural 'vi'. I: Constructing collectivity. 'We' across languages and contexts. John Benjamins Publishing Company 2014 ISBN 9789027256447. p. 65-82
NTNU Untitled
 
41 Thomassen, Gøril.
Helsekommunikasjon: bidrag til forebygging og helsefremmende arbeid. NTNUs styre; 2014-02-26 - 2014-02-26
NTNU Untitled
 
42 ; Ringsø, Torill.
Lærere og tolkers refleksjoner rundt det tolkemedierte klasserommet. En intervjustudie. Trondheim, Norge: NTNU 2014 98 p.
NTNU Untitled
 
2013
43 Eriksen, Pia Karoline Farstad.
"Avhørsrapporten som rekontekstualisering gjennomført av studenter ved Politihøgskolen". Trondheim: NTNU 2013 123 p.
NTNU Untitled
 
44 .
Avhørsrapporten som rekontekstualisering av avhøret: En studie av en simulert avhørssituasjon gjennomført av studenter ved Politihøgskolen. : Pia Farstad Eriksen 2013 123 p.
NTNU Untitled
 
45 Thomassen, Gøril.
Risikokommunikasjon i genetisk veiledning. Fagdag for genetiske veiledere; 2013-04-15 - 2013-04-15
NTNU Untitled
 
46 Wyckmans, Annemie; Tømmerås, Karin; Espnes, Geir Arild; Thomassen, Gøril; Larssæther, Stig; Wågø, Solvår Irene; Matusiak, Barbara Szybinska; Acre, Fernanda; Høyland, Karin; Krokstad, Steinar; Manum, Bendik.
Helsefremmende boligmiljø i et ressursperspektiv. Helserådet 2013 (23) p. 27-29
AHO NTNU SINTEF Untitled
 
2012
47 Borthen, Kaja; Berthelin, Signe Rix; Thomassen, Gøril.
Implicatures in authentic conversations. Interpreting for Relevance: Discourse and Translation; 2012-09-25 - 2012-09-26
NTNU Untitled
 
48 Borthen, Kaja; Berthelin, Signe Rix; Thomassen, Gøril.
Om det uuttalte - det relevansteoretiske implikaturbegrepet i møte med autentiske data. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2012 ;Volume 30.(1) p. 3-49
NTNU Untitled
 
49 Gilstad, Heidi.
Obstetric ultrasound expertise as manifest in encounters between midwives and pregnant women. A case study from KwaZulu-Natal. Trondheim: NTNU 2012 (ISBN 978-82-471-3468-9) ;Volume 96.310 p. Doktoravhandlinger ved NTNU(96)
NTNU Untitled
 
50 Thomassen, Gøril.
Ber om å bli hørt. Universitetsavisa [Newspaper] 2012-03-06
NTNU Untitled
 
    Show next list