Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-31 of 31

2019
1 Husby, Inger Sofie Dahlø; Juul, Randi.
Forskingsprosjektet «Samhandling om og med barn og unge i krevende livssituasjoner» - publisering og funn.. Presentasjon av forskningsfunn og diskusjoner med fagstaben i barnevernet; 2019-10-21 - 2019-10-21
NTNU Untitled
 
2 Husby, Inger Sofie Dahlø; Juul, Randi.
Hva betyr relasjonell velferd i praksiser med barn som velferdsmottakere?. Workshop om oppvekst og utdanning; 2019-05-22 - 2019-05-22
NTNU Untitled
 
3 Husby, Inger Sofie Dahlø; Juul, Randi; Ruch, Gillan; Winter, Karen; Eerdekens, Wendy.
Children’s and practitioners’ voices, behaviors and actions: exploring professional practices in everyday child care social work.. Symposium Paper; 2019-04-10 - 2019-04-12
NTNU Untitled
 
4 Juul, Randi.
Sosialpedagogiske teorier og barnevernets praksis. I: Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032504. p. 54-65
NTNU Untitled
 
5 Juul, Randi; Husby, Inger Sofie Dahlø.
Collaboration and conversations with children in Child Welfare Services —Parents' viewpoint. Child & Family Social Work 2019 p. 1-9
NTNU Untitled
 
6 Mevik, Kate Eileen; Juul, Randi.
Samtaler og samvær med barn og unge. I: Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032504.
NORD NTNU Untitled
 
7 Steinsholt, Kjetil; Juul, Randi.
Dialog som taktfull og klok sosialpedagogisk praksis. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. p. 179-194
NTNU Untitled
 
2018
8 Husby, Inger Sofie Dahlø; Kiik, Riina; Juul, Randi.
Children’s encounters with professionals – recognition and respect during collaboration. European Journal of Social Work 2018 p. 1-12
NTNU Untitled
 
9 Husby, Inger Sofie Dahlø; Slettebø, Tor; Juul, Randi.
Partnerships with children in child welfare: The importance of trust and pedagogical support. Child & Family Social Work 2018 ;Volume 23.(3) p. 443-450
VID NTNU Untitled
 
2016
10 Juul, Randi.
Barnevernets allianser. Seminar: Foucault og barnevern; 2016-11-17 - 2016-11-17
NTNU Untitled
 
11 Juul, Randi; Husby, Inger Sofie Dahlø.
Collaboration between children and professionals in helping processes. Preliminary findings from a Norwegian reserarch project about collaboration practices in health and welfare services for children.. TISSA 14th Annual Conferance 2016; 2016-08-19 - 2016-08-24
NTNU Untitled
 
12 Juul, Randi; Husby, Inger Sofie Dahlø.
Ulikhet og likeverdighet i samarbeid mellom barn og profesjonelle i barnevernet.. Seminar: Kan barnevernet håndtere fattigdom og ulikhet? Can Child Welfare Agencies deal with poverty and inequality?; 2016-10-26 - 2016-10-26
NTNU Untitled
 
2015
13 Juul, Randi.
Samhandling om og med barn og unge i vanskelige livssituasjoner (2012-2017)- prosjektpresentasjon. Personalseminar; 2015-11-26 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
14 Juul, Randi; Husby, Inger Sofie Dahlø.
Talks and partnership with children at risk! - How to deal with resistance?. Workshop University of Sussex, Social Work Department, School of Education and Social Work; 2015-10-29 - 2015-10-29
NTNU Untitled
 
15 Juul, Randi; Husby, Inger Sofie Dahlø.
The Norwegian Child Welfare system and Children's experiences of participation and Collaboration in services. Seminar; 2015-10-20 - 2015-10-20
NTNU Untitled
 
2012
16 Juul, Randi Lise; Bolstad, Torbjøn.
Metode for forskning på profesjonelles vurderinger i saker og holdninger til samarbeid. MNHS Forskningsseminar 2012; 2012-04-26 - 2012-04-27
NTNU Untitled
 
2011
17 Juul, Randi Lise.
Barns medvirkning i barnevernsaker. PhD-kurs; 2011-10-12
NTNU Untitled
 
18 Juul, Randi Lise.
Bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Videreutdanning for helsesøstre; 2011-05-30
NTNU Untitled
 
19 Juul, Randi Lise.
Diskursanalyse. Forelesning; 2011-03-31
NTNU Untitled
 
20 Juul, Randi Lise.
Diskursive analyser som kritisk korrektiv av barnevernet i praksis. Barn 2011 ;Volume 29.(2) p. 83-102
NTNU Untitled
 
21 Juul, Randi Lise.
Språk og fokus i barnevernets undersøkelser av bekymringsmeldinger. Fagdag; 2011-02-16
NTNU Untitled
 
2010
22 Juul, Randi.
Barnevernets undersøkelser av bekymringsmeldinger. Diskursive praksisformer og barneperspektiver i den kommunale barneverntjeneste, og konsekvenser i forhold til barna. Trondheim: NTNU 2010 401 p.
NTNU Untitled
 
23 Juul, Randi.
Barnevernsarbeiderens barneperspektiv og praksiser i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner. I: Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng. Oslo: Fellesorganisasjonen 2010 ISBN 9788290858075. p. 59-68
NTNU Untitled
 
2009
24 Juul, Randi.
Før tiltak - fokus i undersøkelsen av barnets situasjon. Røroskonferansen. Sør-Trøndelag Barnevernsamband; 2009-02-02 - 2009-02-03
NTNU Untitled
 
25 Juul, Randi.
Å arbeide frem et satsingsområde. Lærerkonferansen; 2009-04-21 - 2009-04-22
NTNU Untitled
 
2004
26 Juul, Randi.
Barnevernarbeideres barneperspektiv og praksiser i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner. ? 2004 ;Volume 81.(1) p. 11-22
NTNU Untitled
 
27 Juul, Randi.
Om barns perspektiv og barneperspektiv. utenTitteltekst; 2004-04-01 - 2004-04-01
NTNU Untitled
 
2003
28 Juul, Randi.
Barnevernsarbeiderens barneperspektiv i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Velferdsstatens barndom og ungdom; 2003-08-11 - 2003-08-13
NTNU Untitled
 
2002
29 Juul, Randi.
Jan Storø. På begge sider av atten : om ungdom, barnevern og ettervern. Nordisk sosialt arbeid 2002 ;Volume 22.(3) p. 178-179
NTNU Untitled
 
2001
30 Juul, Randi.
Rekruttering av fosterforeldre : resultater fra mitt hovedfagsprosjekt. Landsmøte i Norsk fosterhjemsforening; 2001-04-28 - 2001-04-28
NTNU Untitled
 
31 Juul, Randi.
Rekruttering av fosterforeldre : resultater fra mitt hovedfagsprosjekt. Landsmøte i Norsk fosterhjemsforening; 2001-04-28 - 2001-04-28
NTNU Untitled