Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-28 of 28

2019
1 Schjetne, Espen; Hansen, Ole Henrik Borchgrevink.
Emplotting a privileged position. The construction of the history of secular humanism in Norwegian religious education textbooks. British Journal of Religious Education 2019 p. 1-11
HIOF Untitled
 
2018
2 Schjetne, Espen.
Forståelse av mening som mangfoldskompetanse. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252. p. 112-129
HIOF Untitled
 
3 Schjetne, Espen.
Å være lærer i en mangfoldig skole. Fagsamling Jobbsjansen; 2018-12-06 - 2018-12-06
HIOF Untitled
 
4 Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir Sigmund.
Empirical moral philosophy and teacher education. I: Ethics in Professional Education. Routledge 2018 ISBN 978-1138562820. p. 29-41
OSLOMET HIOF MF Untitled
 
5 Schjetne, Espen; Hansen, Ole Henrik Borchgrevink.
Legitimering av KRLE-faget i en ny tid. KRLE - noen fagkritiske perspektiver; 2018-10-15 - 2018-10-16
HIOF Untitled
 
6 Schjetne, Espen; Hansen, Ole Henrik Borchgrevink; Ramstad, Mette; Thomas, Andrew John.
Aakvaag surrer med religionsbegrepet. Morgenbladet 2018 (21)
HIOF Untitled
 
7 Schjetne, Espen; Hansen, Ole Henrik Borchgrevink; Ramstad, Mette; Thomas, Andrew John.
KRLE når Gud er død. Morgenbladet 2018 (23)
HIOF Untitled
 
8 Schjetne, Espen; Skrefsrud, Thor Andre.
Mangfoldig skole - bred kompetanse. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252. p. 11-20
HINN HIOF Untitled
 
9 Schjetne, Espen; Skrefsrud, Thor Andre.
Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk 2018 (ISBN 9788205512252) 312 p.
HINN HIOF Untitled
 
2016
10 Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen.
Læreres profesjonsetikk i fokus. Prismet 2016 ;Volume 67.(2) p. 87-91
HIOF MF Untitled
 
11 Anker, Trine; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen; Afdal, Geir.
Et språk for etikk: Læreres profesjonsetiske forståelser og praksis. Bedre Skole 2016 (2) p. 64-67
HIOF MF Untitled
 
12 Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir.
Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education 2016 ;Volume 11.(1) p. 29-41
HIOF MF Untitled
 
13 Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Anker, Trine; Afdal, Geir.
Profesjonsetisk refleksjon i barnehagen. Første steg 2016 (1) p. 60-62
HIOF MF Untitled
 
2015
14 Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir; Johannesen, Nina.
Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Halden: Høgskolen i Østfold 2015 (ISBN 978-82-7825-442-4) Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(2015:5)
HIOF MF Untitled
 
15 Schjetne, Espen.
Etikk i pedagogisk praksis. Kurs for tillitsvalgte i Udf. Hedmark; 2015-11-16 - 2015-11-16
HIOF Untitled
 
16 Schjetne, Espen.
Invisible Professionalism made Visible. The Professional Ethics of Preschool Teachers. NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education; 2015-03-04 - 2015-03-06
HIOF Untitled
 
17 Schjetne, Espen; Anker, Trine.
Presentasjon av prosjektet Etikk i pedagogiske praksiser. Norsk Religionspedagogisk Forskerforum; 2015-11-26 - 2015-11-27
HIOF MF Untitled
 
18 Schjetne, Espen; Thomas, Andrew.
Religion og etikk i videregående skole. Prismet 2015 (2)
HIOF Untitled
 
2014
19 Afdal, Geir; Røthing, Åse; Schjetne, Espen.
Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk. I: Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45738-9. p. 11-29
HIOF MF Untitled
 
20 Afdal, Geir; Røthing, Åse; Schjetne, Espen.
Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-45738-9)
HIOF MF Untitled
 
21 Schjetne, Espen.
Kritisk blikk på kritikk: Religionskritikk som balansekunst i den offentlige skolen. I: Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45738-9. p. 153-176
HIOF Untitled
 
22 Schjetne, Espen.
Religionsundervisning i en flerkulturell skole: Hvordan har undervisningen i religion vært før, og hvordan er den nå?. Temakveld; 2014-10-15 - 2014-10-15
HIOF Untitled
 
23 Schjetne, Espen.
"Vag" karakter- og holdningsdannelse i den offentlige skolen: Forsvar for en legitim og meningsfull moraloppdragelse. I: Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45738-9. p. 109-124
HIOF Untitled
 
2012
24 Schjetne, Espen.
Commonplace Moral Education in State Schools. II. International Values and Education Symposium; 2012-11-15 - 2012-11-17
HIOF Untitled
 
2011
25 Schjetne, Espen.
Autonomi og sosial kompetanse : moraloppdragelse i den offentlige grunnskolens seksual-og samlivsundervisning. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet 2011 375 p.
MF Untitled
 
2008
26 Schjetne, Espen.
Forplantningslære og folkemoral : IKOs visjon for forplantningslære i folkeskolen. Prismet 2008 ;Volume 59.(2) p. 113-125
MF Untitled
 
2006
27 Schjetne, Espen.
Willy Pedersen: Nye seksualiteter. Luthersk Kirketidende 2006 ;Volume 141.(5) p. 125-127
MF Untitled
 
1994
28 Schjetne, Espen.
Kirke i folkets helhetsliv : en analyse av Jens Gleditsch' forståelse av folkekirken. Forfatteren: Oslo 1994 50 p.
MF Untitled