Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-12 of 12

2019
1 Bjerkli, Camilla Louise; Sand, Roald.
Kartlegging av biorester på Fosen (Ørland, Indre Fosen, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen kommune). Bærekraftig verdiskaping av biorester innen landbruk, skogbruk og havbruk i Fosen kommunene. TFoU-rapport 2019:11.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-295-7)
TFoU Untitled
 
2 Sand, Roald; Bjerkli, Camilla Louise; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon; Sollid, Torgunn.
Teknologi og mellomstore melkebruk. Hvordan kan satsing på mellomstore melkebruk slå ut på teknologisk utvikling og struktur i norsk melkeproduksjon? TFoU-rapport 2019:1.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-285-8)
TFoU Untitled
 
2018
3 Bjerkli, Camilla Louise; Carlsson, Espen; Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje.
Kunnskapsgrunnlag bioøkonomi. Eksemplet Namdal. TFoU-rapport 2018:10.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-274-2)
TFoU Untitled
 
4 Sivertsen, Håkon; Bjerkli, Camilla Louise; løe, ida camilla.
Evaluering av innføring av ny ankeordning for jordskiftedomstolene. TFoU-rapport 2018:19. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-283-4)
TFoU Untitled
 
2017
5 Bjerkli, Camilla Louise.
Questioning the role of international organizations in solid waste management in Addis Ababa.. I: Dealing with waste. Africa World Press 2017 ISBN 9781592215270. p. 209-232
NTNU Untitled
 
6 Bjerkli, Camilla Louise; Flemsæter, Frode; Lein, Haakon; Rørtveit, Hilde Nymoen; Setten, Gunhild; Aasetre, Jørund.
Integrering gjennom friluftsliv?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2017 (1) p. 36-39
NTNU Untitled
 
7 Bjerkli, Camilla Louise; Fold, Niels; Sofer, Michael.
Land Injustices: Tracing the Impact of Land Development Projects on Farmers Land Justice in Dar es Salaam, Tanzania. Norsk Geografisk Tidsskrift 2017 ;Volume 71.(2) p. 124-125
NTNU Untitled
 
8 Naper, Linn Renée; Bjerkli, Camilla Louise; Haugum, Margrete Hembre.
Hvam videregående skole. Framtidig gårds- og næringsdrift. TFoU-rapport 2017:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-262-9)
TFoU Untitled
 
2015
9 Bjerkli, Camilla Louise.
Power in waste: Conflicting agendas in planning for integrated solid waste management in Addis Ababa, Ethiopia. Norsk Geografisk Tidsskrift 2015 ;Volume 69.(1) p. 18-27
NTNU Untitled
 
2013
10 Bjerkli, Camilla Louise.
Governance on the Ground: A Study of Solid Waste Management in Addis Ababa, Ethiopia. International Journal of Urban and Regional Research 2013 ;Volume 37.(4) p. 1273-1287
NTNU Untitled
 
11 Bjerkli, Camilla Louise.
Urban services and governance. The case of solid waste management in Addis Ababa. Ethiopia.. : Camilla Bjerkli 2013 280 p.
NTNU Untitled
 
2012
12 Bjerkli, Camilla.
En politisk innfallsvinkel til avfallsforvaltningen i Addis Ababa. Foredrag i Utlendingsnemda; 2012-03-15 - 2012-03-15
NTNU Untitled