Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 74 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Berge, Dag Magne; Torsteinsen, Harald.
Corporatization in local government : promoting cultural differentiation and hybridity?. Public Administration 2021
HIM UiT Untitled
 
2 Berge, Dag Magne; Torsteinsen, Harald.
Governance challenges of different institutional logics and modes of organising : a Norwegian case study of municipal water supply. Local Government Studies 2021
UiT HIM Untitled
 
2020
3 Berge, Dag Magne.
Liberalisme. Møte i Molde Rotary; 2020-12-03 - 2020-12-03
HIM Untitled
 
4 Amdam, Rolv Petter Storvik; Bjarnar, Ove; Berge, Dag Magne.
Resilience and related variety : the role of family firms in an ocean-related Norwegian region. Business History 2020 s. -
BI HIM Untitled
 
5 Halse, Lise Lillebrygfjeld; Bjarnar, Ove; Berge, Dag Magne.
Digitalisering og regional kunnskapsutvikling. I: Digital samhandling : Fjordantologien 2020. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03739-4. s. 123-142
HIM Untitled
 
6 Torsteinsen, Harald; Berge, Dag Magne.
Corporatization in local government – Innovation benefits and governance challenges. Corporatization of Public Services, v/ professor Rhys Andrews; 2020-01-14 - 2020-01-14
UiT HIM Untitled
 
2019
7 Berge, Dag Magne; Torsteinsen, Harald.
Corporatization in local government – Innovation through structural and cultural differentiation?. 2019 EGPA Conference; 2019-09-11 - 2019-09-13
HIM UiT Untitled
 
8 Halse, Lise Lillebrygfjeld; Bjarnar, Ove; Berge, Dag Magne.
Digitalisering og kunnskapsutvikling. Fjordkonferansen 2019; 2019-06-19 - 2019-06-20
HIM Untitled
 
9 Halse, Lise Lillebrygfjeld; Bjarnar, Ove; Berge, Dag Magne.
Digitization and knowledge in regional development. 14th Regional Innovation Policies Conference; 2019-11-07 - 2019-11-08
HIM Untitled
 
2018
10 Amdam, Rolv Petter Storvik; Bjarnar, Ove; Berge, Dag Magne.
Resilience and related variety: The role of family firms in an ocean-related Norwegian region. World Economic History Congress; 2018-07-28 - 2018-08-04
BI HIM Untitled
 
11 Berge, Dag Magne.
Innovasjon: fag, mote og politikk. Innovasjonsfestivalen 2018; 2018-11-13 - 2018-11-15
HIM Untitled
 
12 Berge, Dag Magne; Torsteinsen, Harald.
Governance challenges of different institutional logics and modes of organizing: A Norwegian case study of municipal water supply. International Research Society for Public Management (IRSPM) 2018; 2018-04-11 - 2018-04-13
UiT HIM Untitled
 
13 Hogset, Heidi; Berge, Dag Magne; Dale, Karl Yngvar.
Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215031217) 401 s.
HIM Untitled
 
14 Hogset, Heidi; Berge, Dag Magne; Dale, Karl Yngvar.
I spenningsfeltet mellom det regionale og det internasjonale. I: Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215031217. s. 15-28
HIM Untitled
 
2016
15 Berge, Dag Magne.
Knyttneve og håndtrykk. Om konflikt og kompromiss i arbeidslivet.. Foredrag i forbindelse med teateroppsetting: Brecht "Den hellige Johanna....; 2016-03-09
HIM Untitled
 
16 Berge, Dag Magne; Gammelsæter, Hallgeir; Rønhovde, Lars.
Eliten, folket og den norske modellen. Romsdals Budstikke. 2016 ;Volum 174.(246) s. 46-46
HIM Untitled
 
17 Berge, Dag Magne; Jørgensen, Else.
Helsefremming over kaffekoppen : om innovasjon, institusjonelle logikker og mellomrom : en casestudie. I: Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027685. s. 210-232
HIM Untitled
 
2015
18 Berge, Dag Magne.
Innovasjon - et begrep i drift. I: Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1587-4. s. 117-133
HIM Untitled
 
19 Berge, Dag Magne; Bjarnar, Ove.
The political economy of knowledge flows and innovation in Norwegian salmon farming, 1970 – 2000. The 31st EGOS Colloquium: Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility, SWG 8 History, Institutions and Institutional Change.; 2015-07-02 - 2015-07-04
HIM Untitled
 
20 Berge, Dag Magne; Jørgensen, Else.
Helsefremming over kaffekoppen. Om innovasjon, institusjonelle logikker og mellomrom. En casesstudie.. Fjordkonferansen 2015; 2015-06-18 - 2015-06-19
HIM Untitled
 
2014
21 Berge, Dag Magne.
Utdanningsbehov : kloke hender og kvikke hoder. I: Nye samarbeidsformer i maritim industri. : Handelshøyskolen BI ; Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2014 s. 6-7
HIM MF Untitled
 
22 Berge, Dag Magne; Jørgensen, Else; Sættem, Ragnhild; Hegdal, Tone.
Mellomrommets muligheter? : bydelscafé Vest : café og kultur. Fjordkonferansen; 2014-06-19 - 2014-06-20
HIM Untitled
 
23 Berge, Dag Magne; Torsteinsen, Harald.
Innovasjon som politikk og politikk som innovasjon. NOPSA; 2014-08-12 - 2014-08-15
HIM UiT Untitled
 
2013
24 Berge, Dag Magne.
Innovasjon og politikk : om innovasjon i offentlig sektor. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2013 (ISBN 978-82-7962-166-9) 56 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2013:4)
HIM Untitled
 
25 Berge, Dag Magne.
Utdanningsbehov, rekruttering og globalisering : resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant bedrifter i den maritime klyngen i Møre og Romsdal. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 46 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1302)
MF Untitled
 
26 Thesen, Gunnar; Aaserød, Martin Ivar; Berge, Dag Magne; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar.
Ett Hav : muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringen. Stavanger: IRIS 2013 (ISBN 978-82-490-0818-6) 117 s.
HIM NORCE Untitled
 
2012
27 Berge, Dag Magne.
Økonomistyring i resultatkommunen. I: Resultatkommunen : reformer og resultater. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01820-1. s. 186-199
HIM Untitled
 
2009
28 Berge, Dag Magne; Rønhovde, Lars Magne; Aarseth, Turid; Gjerde, Ingunn.
Den fragmenterte kommunen. Romsdals Budstikke. 2009 ;Volum 167.(22.09.2009) s. 31-31
HIM Untitled
 
2008
29 Berge, Dag Magne; Bjarnar, Ove.
Long term structural and international transformation pressures on knowledge flow and knowledge creation in old regional clusters - the Møre and Romsdal maritime cluster in Mid-West Norway, 1960s-2008. I: Regions : the Dilemmas of Integration and Competition? - Abstract Book. Seaford, England: Regional Studies Association 2008 ISBN 978-1-897721-33-9. s. 1-16
HIM MF Untitled
 
30 Berge, Dag Magne; Bjarnar, Ove.
Technological change and transformation of clusters : the Møre and Romsdal maritime cluster in Mid-West Norway, 1960s - 2008. Regional Studies Association Annual International Conference : Regions - the Dilemmas of Integration and Competition?; 2008-05-27 - 2008-05-29
HIM MF Untitled
 
31 Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Rønhovde, Lars Magne; Aarseth, Turid.
Når nasjonale oppgaver løses regionalt : om Kystverkets desentraliserte organisasjonsform. Molde: Møreforsking Molde A/S 2008 (ISBN 978-82-7830-127-2) 102 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0803)
HIM MF Untitled
 
2007
32 Rønhovde, Lars Magne; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid.
Målrettet, men mindre meningsfullt? : evaluering av ny politisk struktur i Molde kommune. Molde: Møreforsking Molde A/S 2007 (ISBN 978-82-7830-109-8) 77 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0706)
HIM Untitled
 
2006
33 Bjarnar, Ove; Berge, Dag Magne; Melle, Oddbjørn.
Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag : 1960-2006 : Fra fri fisker til regulert spesialist. Tapir Akademisk Forlag 2006 (ISBN 82-519-2171-6) 511 s. (2)
HIM HVO Untitled
 
34 Rønhovde, Lars Magne; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid.
Og bedre har det blitt : en evaluering av Eide kommune fire år etter omorganiseringa. Molde: Møreforsking Molde AS 2006 (ISBN 82-7830-091-7) 64 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0605)
HIM Untitled
 
2005
35 Bakken, Hege; Berge, Dag Magne; Eikrem, Kristine.
Sosialpedagogisk team ved Sellanrå skole : evaluering av et forsøksprosjekt. Molde: Møreforsking Molde 2005 (ISBN 82-7830-083-6) 85 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0511)
HIM MF Untitled
 
36 Berge, Dag Magne; Bråthen, Svein; Hauge, Olav; Ohr, Frode; Sunde, Øyvind.
Experience with quality contracts in public transport in Norway. I: Competition and ownership in land passenger transport : selected refereed papers from the 8th International Conference (Thredbo 8). Elsevier 2005 ISBN 0-08-044580-2. s. 195-211
HIM MF Untitled
 
2004
37 Berge, Dag Magne.
I sporene til innovasjoner i tre bransjer på Nord-Vestlandet. I: Nord-Vestlandet - liv laga? / Red: Hallgeir Gammelsæter, Oddbjørn Bukve og Arnljot Løseth. Ålesund: Sunnmørsposten forlag 2004 s. 107-125
HIM Untitled
 
38 Berge, Dag Magne.
I sporene til innovasjoner i tre bransjer på Nord-Vestlandet. I: Nord-Vestlandet - liv laga?. Ålesund: Sunnmørsposten Forlag 2004 ISBN 82-91450-11-0. s. 107-125
HIM Untitled
 
39 Berge, Dag Magne; Bræin, Lasse; Romuld, Kyrre.
Innovasjonspilot i Møre og Romsdal : en evaluering av Innovasjon Møre [Korrigert utg.]. Molde: Møreforsking Molde 2004 (ISBN 8278300674) 77 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0404)
MF Untitled
 
40 Berge, Dag Magne; Gammelsæter, Hallgeir.
Innovasjonspolitikkens uutholdelige tålmodighet. I: Innovasjonspolitikkens scenografi : nye perspektiver på næringsutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 82-519-1935-5. s. 167-184
HIM MF Untitled
 
41 Berge, Dag Magne; Husby, Solveig.
Sivile vernepliktige i arbeid mot vold og mobbing : en evaluering av VOKT : sluttrapport. Molde: Møreforsking Molde 2004 52 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(0402)
HIM MF Untitled
 
42 Berge, Dag Magne; Romuld, Kyrre; Aarseth, Turid.
Faglig utvikling og samarbeid i det forebyggende helsearbeidet for barn og ungdom : en evaluering av Ressurshelsestasjon for 12 kommuner i Romsdal og Nordmøre. Molde: Møreforsking Molde 2004 (ISBN 82-7830-061-5) 53 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0403)
HIM MF Untitled
 
2003
43 Aarseth, Turid; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Husby, Solveig; Rønhovde, Lars Magne.
Flat struktur i en liten kommune : evaluering av ny organisasjonsstruktur i Eide kommune. Molde: Møreforsking Molde 2003 67 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(0312)
HIM MF Untitled
 
44 Berge, Dag Magne; Bjarnar, Ove.
Between "learning by learning" and "learned incapacity to learn" : the political structure of knowledge flows in norwegian and scottish fishfarming. Regions, nations and globalization : the business history conference and the european business history assciation joint annual meeting; 2003-06-26 - 2003-06-28
HIM MF Untitled
 
45 Berge, Dag Magne; Bråthen, Svein; Hauge, Olav; Ohr, Frode; Sunde, Øyvind.
Experiences with quality contracts in public transport in Norway. Thredbo 8; 2003-09-15 - 2003-09-18
HIM MF Untitled
 
46 Berge, Dag Magne; Bråthen, Svein; Ohr, Frode; Rye, Mette.
Statlig politikk og "Nord-Vestlandet" : notat til Effektutvalget. Molde: Møreforsking Molde 2003 28 s.
HIM MF Untitled
 
47 Berge, Dag Magne; Husby, Solveig.
VOKT mot vold og mobbing : evaluering - delrapport. Molde: Møreforsking Molde AS 2003 26 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(0307)
MF Untitled
 
48 Berge, Dag Magne; Kjersem, Eli.
Innovasjon Møre : en resultatundersøkelse. Molde: Møreforsking Molde AS 2003 30 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(0303)
MF Untitled
 
49 Berge, Dag Magne; Ohr, Frode.
Akers treningsteam for ungdom : en evaluering. Molde: Møreforsking Molde AS 2003 39 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(0302)
MF Untitled
 
50 Jakobsen, Stig-Erik; Berge, Dag Magne; Aarset, Bernt.
Regionale og distriktspolitiske effekter av statlig havbrukspolitikk. Bergen: Senter for næringsøkonomi og økonomisk politikk 2003 39 s. SNF Working paper(16/03)
HIM SNF NMBU Untitled
 
    Vis neste liste