Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 52 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Philis, Gaspard; Ziegler, Friederike; Gansel, Lars Christian; Jansen, Mona Dverdal; Gracey, Erik Olav; Stene, Anne.
Comparing life cycle assessment (LCA) of salmonid aquaculture production systems: Status and perspectives. Sustainability 2019 ;Volume 11:2517.(9) p. 1-27
NTNU VETINST Untitled
 
2018
2 Gansel, Lars Christian; Oppedal, Frode; Birkevold, Jens; Tuene, Stig Atle.
Drag Forces and deformation of aquaculture cages – full-scale towing tests in the field. Aquacultural Engineering 2018 ;Volume 81. p. 46-56
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
3 Myrhol, Frøy Katrine; Gansel, Lars Christian.
Havstrømmene sprer sykdom hos oppdrettslaks. https://gemini.no [Journal] 2018-01-31
NTNU Untitled
 
4 Philis, Gaspard; Gracey, Erik Olav; Fet, Annik Magerholm; Gansel, Lars Christian; Rebours, Celine.
Sammenligning av primærenergi og fosforfotavtrykk av soyabønne- og makroalgeproteiner - Et material/stoff strømanalyse (MSFA). HAVBRUK 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
MF NTNU Untitled
 
5 Philis, Gaspard; Gracey, Erik Olav; Gansel, Lars Christian; Fet, Annik Magerholm; Rebours, Celine.
Comparing the primary energy and phosphorus consumption of soybean and seaweed-based aquafeed proteins – A material and substance flow analysis. Journal of Cleaner Production 2018 ;Volume 200. p. 1142-1153
MF NTNU Untitled
 
6 Stene, Anne; Gansel, Lars Christian; Jansen, Mona Dverdal.
Strategier for å begrense spredning av virus mellom sjølokaliteter med laksefisk. Ålesund: NTNU 2018 92 p.
NTNU VETINST Untitled
 
7 Storholt, Malin Hoem; Tysse, Katrine Ranvik; Tuene, Stig Atle; Gansel, Lars Christian.
Blåskjell spiser de frittsvømmende larvene til lakselus. Norsk Fiskeoppdrett 2018 ;Volume 8. p. 82-84
NTNU Untitled
 
2017
8 Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Tuene, Stig Atle; Gansel, Lars Christian; Berge, Gerd Marit.
Hvordan måle velferd i merd?. Rensefiskkonferansen 2017; 2017-02-08 - 2017-02-09
NOFIMA NTNU Untitled
 
9 Cao, Yanran; Stene, Anne; Gansel, Lars Christian; Tuene, Stig Atle; Aas, Grete Hansen; Røsvik, Anne Synnøve.
Natural Infection Induced Immune Response against Salmonid Alphavirus in Farmed Salmon. I: IEEE OCEANS 2017 - Aberdeen. IEEE conference proceedings 2017 ISBN 978-1-5090-5278-3. p. -
NTNU Untitled
 
10 Cao, Yanran; Stene, Anne; Gansel, Lars Christian; Tuene, Stig Atle; Aas, Grete Hansen; Røsvik, Anne Synnøve.
Natural Infection Induced Immune Response against Salmonid Alphavirus in Farmed Salmon. Oceans17; 2017-06-19 - 2017-06-22
NTNU Untitled
 
11 Gansel, Lars Christian; Endresen, Per Christian; Steinhovden, Kristine; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik; Forbord, Silje; Jensen, Østen.
OMAE2017-62030 Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling. OMAE 2017; 2017-06-25 - 2017-06-30
OCEAN NTNU Untitled
 
12 Gansel, Lars Christian; Endresen, Per Christian; Steinhovden, Kristine; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik; Forbord, Silje; Jensen, Østen.
OMAE2017-62030 Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling. I: ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 6: Ocean Space Utilization. ASME Press 2017 ISBN 978-0-7918-5772-4. p. -
OCEAN NTNU Untitled
 
13 Gansel, Lars Christian; Knutsen, Øyvind; Asplin, Lars; Nøst, Ole Anders; Eckroth, Jared; Birkeland, Mads Joakim; Stene, Anne.
Water transport models – decision support tools to battle disease spreading?. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
14 Hvas, Malthe; Folkedal, Ole; Solstorm, David; Vågseth, Tone; Fosse, Jan Olav; Gansel, Lars Christian; Oppedal, Frode.
Assessing swimming capacity and schooling behaviour in farmed Atlantic salmon Salmo salar with experimental push-cages. Aquaculture 2017 ;Volume 473. p. 423-429
HAVFORSK NTNU Untitled
 
15 Skår Hosteland, Linn Therese; Gansel, Lars Christian.
Ny forskning gir styrket tro på blåskjell som lusevåpen. www.kyst.no [Internet] 2017-12-22
NTNU Untitled
 
16 Stene, Anne; Gansel, Lars Christian; Jansen, Mona Dverdal.
Strategies to Control Pancreas Disease. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
NTNU VETINST Untitled
 
17 Sætre, Gunhild; Gansel, Lars Christian; Fjørtoft, Helene Børretzen; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle.
Blåskjell kan bli våpen mot lakselus. www.tv.nrk.no [TV] 2017-11-08
NTNU NMBU Untitled
 
18 Sætre, Gunhild; Gansel, Lars Christian; Fjørtoft, Helene Børretzen; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle.
Blåskjell kan bli våpen mot lakselus. https://www.nrk.no [Internet] 2017-11-08
NTNU NMBU Untitled
 
2016
19 Erikson, Ulf Gøran; Gansel, Lars; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Digre, Hanne.
Crowding of Atlantic salmon in net-pen before slaughter. Aquaculture 2016 ;Volume 465. p. 395-400
OCEAN Untitled
 
20 Gansel, Lars; Blöcher, Nina; Floerl, Oliver; Günther, Jana.
Quantification of biofouling on nets: a comparison of wet weight measurements and optical (image analysis) methods. Aquaculture International 2016 p. 1-14
OCEAN NTNU Untitled
 
2015
21 Gansel, Lars; Plew, David R.; Endresen, Per Christian; Ivanova, Anna; Misimi, Ekrem; Günther, Jana; Jensen, Østen.
Drag of Clean and Fouled Net Panels – Measurements and Parameterization of Fouling. PLoS ONE 2015
OCEAN Untitled
 
22 Lader, Pål; Fredriksson, David W.; Günther, Jana; Volent, Zsolt; Blöcher, Nina; Kristiansen, David; Gansel, Lars; DeCew, Judson C..
Drag on hydroid-fouled nets — An experimental approach. China Ocean engineering 2015 ;Volume 29.(3) p. 369-389
OCEAN Untitled
 
23 Lien, Andreas Myskja; Stien, Lars Helge; Frank, Kevin; Volent, Zsolt; Rundtop, Per; Gansel, Lars; Birkevold, Jens; Endresen, Per Christian; Sunde, Leif Magne.
Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks – vannmiljø og fiskens posisjon. Frisk Fisk 2015; 2015-03-03 - 2015-03-04
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
2014
24 Frank, Kevin; Gansel, Lars; Lien, Andreas Myskja; Birkevold, Jens.
Effects of a shielding skirt for prevention of sea lice on the flow past stocked salmon fish cages. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2014 ;Volume 137.(1) p. -
OCEAN Untitled
 
25 Gansel, Lars; Jensen, Østen; Endresen, Per Christian; Føre, Martin.
Deformation of nets with bending stiffness normal to uniform currents. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2014 ;Volume 136.(4) p. -
OCEAN Untitled
 
26 Gansel, Lars; Jensen, Østen; Lien, Egil; Endresen, Per Christian.
Forces On Nets With Bending Stiffness - an Experimental Study On the Effects Of Flow Speed and Angle Of Attack. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2014 ;Volume 136.(4)
OCEAN Untitled
 
27 Gansel, Lars; Oppedal, Frode.
Drag og deformasjon på oppdrettsmerder i sjøen.. Programkonferansen Havbruk 2014; 2014-03-31 - 2014-04-02
HAVFORSK OCEAN Untitled
 
28 Gansel, Lars; Rackebrandt, Siri; Oppedal, Frode; McClimans, Thomas.
Flow fields inside stocked fish cages and the near environment. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2014 ;Volume 136.(3) p. -
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
29 Lien, Andreas Myskja; Frank, Kevin; Volent, Zsolt; Rundtop, Per; Gansel, Lars Christian; Birkevold, Jens; Endresen, Per Christian; Sunde, Leif Magne.
Permaskjørt – Resultater og erfaringer fra bruk. FHFs Havbrukssamling; 2014-09-23 - 2014-09-24
OCEAN NTNU Untitled
 
30 Lien, Andreas Myskja; Frank, Kevin; Volent, Zsolt; Rundtop, Per; Gansel, Lars Christian; Birkevold, Jens; Endresen, Per Christian; Sunde, Leif Magne.
Shielding skirt for prevention of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) infestation on Atlantic salmon (Salmo salar L.) in cages – effects on cage and cage environment. Sea Lice 2014; 2014-08-31 - 2014-09-05
OCEAN NTNU Untitled
 
31 Oppedal, Frode; Gansel, Lars.
Pushing cages allows field investigations under controlled flow conditions.. WAS 2014; 2014-06-08 - 2014-06-12
HAVFORSK OCEAN Untitled
 
32 Oppedal, Frode; Johansson, David; Laursen, Frida Maria; Remen, Mette; Folkedal, Ole; Nilsson, Jonatan; Gansel, Lars; Korsøen, Øyvind Johan; Dempster, Timothy David; Stien, Lars Helge.
Responses of caged salmon to farm environment.. WAS 2014; 2014-06-08 - 2014-06-12
HAVFORSK OCEAN Untitled
 
2013
33 Frank, Kevin; Gansel, Lars Christian; Lien, Andreas Myskja.
Permaskjørt A3–fullskala feltforsøk Dokumentasjon av skjørtets påvirkning på vannstrøm. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05634-1) 21 p.
OCEAN NTNU Untitled
 
34 Frank, Kevin; Gansel, Lars; Lien, Andreas Myskja.
Permaskjørt A3 – fullskala feltforsøk / Dokumentasjon av skjørtets påvirkning på vannstrøm. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056341) 21 p. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
35 Frank, Kevin; Gansel, Lars; Lien, Andreas Myskja; Birkevold, Jens.
Effects of a shielding skirt for prevention of sea lice on the flow past stocked Salmon fish cages. I: ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. ASME Press 2013 ISBN 978-0-7918-5535-5.
OCEAN Untitled
 
36 Gansel, Lars.
Flow past porous cylinders and effects of biofouling and fish behavior on the flow in and around Atlantic salmon net cages. Trondheim: NTNU 2013 (ISBN 978-82-471-4760-3) 103 p.
OCEAN NTNU Untitled
 
37 Gansel, Lars; Føre, Martin.
Measuring biofouling:A practical approach for including fouling into numerical net models. Aquaculture Europe 2013 ;Volume 38.(2) p. 22-24
OCEAN NTNU Untitled
 
38 Gansel, Lars; Jensen, Østen; Endresen, Per Christian; Føre, Martin.
Deformation of Nets With Bending Stiffness Normal to Uniform Currents. I: ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. ASME Press 2013 ISBN 978-0-7918-5535-5. p. -
OCEAN Untitled
 
39 Jensen, Østen; Gansel, Lars; Føre, Martin; Reite, Karl Johan; Jensen, Jørgen Haavind; Endresen, Per Christian.
Oscillation of a Net Panel With Bending Stiffness. I: ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. ASME Press 2013 ISBN 978-0-7918-5535-5. p. -
OCEAN Untitled
 
40 Näslund, Joacim; Rosengren, Malin; Del Villar, Diego; Gansel, Lars; Norrgård, Johnny R.; Persson, Lo; Winkowski, John James; Kvingedal, Eli.
Hatchery tank enrichment affects cortisol levels and shelter-seeking in Atlantic salmon (Salmo salar). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2013 ;Volume 70.(4) p. 585-590
OCEAN NINA Untitled
 
41 Pascal, Klebert; Lader, Pål; Gansel, Lars; Oppedal, Frode.
Hydrodynamic interactions on net panel and aquaculture fish cages: A review. Ocean Engineering 2013 ;Volume 58. p. 260-274
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
2012
42 Gansel, Lars; Jensen, Østen; Lien, Egil; Endresen, Per Christian.
Forces On Nets With Bending Stiffness - an Experimental Study On the Effects Of Flow Speed and Angle Of Attack. I: 2012 Proceedings of the ASME 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2012): Volume 7. ASME Press 2012 ISBN 9780791844946. p. 69-76
OCEAN NTNU Untitled
 
43 Gansel, Lars; McClimans, Thomas; Myrhaug, Dag.
Flow Around the Free Bottom of Fish Cages in a Uniform Flow With and Without Fouling. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2012 ;Volume 134.(1) p. -
OCEAN NTNU Untitled
 
44 Gansel, Lars; McClimans, Thomas; Myrhaug, Dag.
The Effects of Fish Cages on Ambient Currents. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2012 ;Volume 134.(1) p. -
OCEAN NTNU Untitled
 
2011
45 Gansel, Lars; Rackebrandt, Siri; Oppedal, Frode; McClimans, Thomas.
Flow fields inside stocked fish cages and the near environment. I: 30th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2011) - Vol. I. ASME Press 2011 ISBN 978-0-7918-4433-5. p. 201-209
HAVFORSK NTNU Untitled
 
46 Oppedal, Frode; Stien, Lars Helge; Gansel, Lars; Pascal, Klebert; Lader, Pål; Guenther, Jana; Remen, Mette; Aas, Turid Synnøve; Aure, Jan; Torgersen, Thomas.
Merdmiljø. Havforskningsrapporten 2011 p. 28-30
HAVFORSK OCEAN NOFIMA Untitled
 
2010
47 Gansel, Lars Christian; McClimans, Thomas; Myrhaug, Dag.
AVERAGE FLOW INSIDE AND AROUND FISH CAGES WITH AND WITHOUT FOULING IN A UNIFORM FLOW. I: 29th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2010) : Shanghai, China, June 6-11, 2010. ASME Press 2010 ISBN 978-0-7918-3873-0. p. -
NTNU SINTEF Untitled
 
2009
48 Gansel, Lars Christian; McClimans, Thomas A.; Myrhaug, Dag.
Flow Patterns in and around fish cages: The effects of biofouling on the flow in and around net pens and the resulting forces. Special Publications (European Aquaculture Society) 2009
NTNU Untitled
 
49 Gansel, Lars Christian; McClimans, Thomas A.; Myrhaug, Dag.
Flow patterns in and around fish cages: Their importance for fish welfare, environmental pollution and intergrated multitrophic aquaculture. Special Publications (European Aquaculture Society) 2009
NTNU Untitled
 
50 Gansel, Lars Christian; McClimans, Thomas; Myrhaug, Dag.
Flow Around the Free Bottom of Fish Cages in a Uniform Flow With and Without Fouling. I: Proceedings of the ASME 28th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - OMAE2009. : ASME 2009 ISBN 9780791838440. p. -
NTNU SINTEF Untitled
 
    Show next list