Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 131 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Haugsbakken, Halvdan; Langseth, Inger Dagrun.
Designing an Educational Action Task Force for MOOCs and Online Course Production. IFIP Advances in Information and Communication Technology 2019 ;Volume 524. p. 122-127
NTNU Untitled
 
2 Haugsbakken, Halvdan; Langseth, Inger Dagrun.
Pedagogical Strategies for Creating an Online Community. CEUR Workshop Proceedings 2019 ;Volume 2356. p. 140-145
NTNU Untitled
 
3 Haugsbakken, Halvdan; Langseth, Inger Dagrun.
The Blockchain Challenge for Higher Education Institutions. European Journal of Education (EJED) 2019 ;Volume 2.(3) p. 41-46
NTNU Untitled
 
4 Langseth, Inger Dagrun; Krokan, Andreas.
Lære hele livet, veien videre i alle retninger, eller mot felles mål. DIKUs Høstkonferanse 2019; 2019-09-25 - 2019-09-26
NTNU Untitled
 
5 Langseth, Inger Dagrun; Lysne, Dag Atle; Nykvist, Shaun S.; Haugsbakken, Halvdan.
MOOC Platforms: A Nordic Approach to Research Informed Education in Higher Education. CEUR Workshop Proceedings 2019 ;Volume 2356. p. 157-162
NTNU Untitled
 
6 Langseth, Inger Dagrun; Sedal, Hanna.
Smart Phones in Schools: In What Ways can Coaching Empower Students to Make Valid Judgement on When and How to Use their Smart Phones?. Human IT 2019 ;Volume 14.(3) p. 48-82
NTNU Untitled
 
2018
7 Langseth, Inger Dagrun; Haugsbakken, Halvdan; Krokan, Andreas; Lysne, Dag Atle; Krokan, Arne.
UNI Smart læring (MOOC). NTNU Drive, program for digitalisering av utdanningsområdet Trondheim 2018
NTNU Untitled
 
8 Langseth, Inger Dagrun; Hoel, Torlaug Løkensgard.
UNI Akademisk skriving (MOOC). NTNU Drive, program for digitalisering av utdanningsområdet Trondheim 2018
NTNU Untitled
 
9 Langseth, Inger Dagrun; Jacobsen, Dan Yngve; Haugsbakken, Halvdan.
Digital professional development: towards a collaborative learning approach for taking higher education into the digitalized age. Nordic Journal of Digital Literacy 2018 ;Volume 13.(1) p. 24-39
NTNU Untitled
 
2017
10 Haugsbakken, Halvdan; Langseth, Inger Dagrun.
Organizational Areas for Improvement When Realizing MOOCs At Universities. CEUR Workshop Proceedings 2017 ;Volume 1841. p. 112-117
NTNU Untitled
 
11 Langseth, Inger Dagrun.
Kan IT skape en ny giv for høyere utdanning? Hva gjør NTNU med saken?. Seminar; 2017-04-03 - 2017-04-03
NTNU Untitled
 
12 Langseth, Inger Dagrun; Haugsbakken, Halvdan.
Introducing blended learning MOOC – A study of one bMOOC in Norwegian teacher education. IFIP Advances in Information and Communication Technology 2017 ;Volume 493. p. 59-71
NTNU Untitled
 
2016
13 Buland, Trond Hallgeir; Langseth, Inger Dagrun.
Foreldre og foresatte - fra tilskuer til støttespiller?. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. p. 230-249
NTNU Untitled
 
14 Langseth, Inger Dagrun.
Elevinvolvering i engelskfaget?. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. p. 139-155
NTNU Untitled
 
15 Langseth, Inger Dagrun.
Et innlegg i vurderingsdebatten: Det er besvarelsen, ikke eleven som vurderes. Bedre Skole 2016 (2) p. 89-90
NTNU Untitled
 
16 Langseth, Inger Dagrun.
Planarbeid og vurdering i videregående skole. Hvorfor, hvordan oh hva?. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. p. 106-123
NTNU Untitled
 
17 Langseth, Inger Dagrun.
Vurdering for læring sett fra ulike perspektiver.. Kurs i etterutdanningsmodul; 2016-01-29 - 2016-01-29
NTNU Untitled
 
2015
18 Langseth, Inger Dagrun.
Fighting Covert Discrimination by Concept Learning. A study of the pedagogical value of one Pestalozzi training resource in Norway. Nordic Journal of Modern Language Methodology 2015 ;Volume 3.(2) p. 128-147
NTNU Untitled
 
19 Langseth, Inger Dagrun.
Sluttvurdering i LK06 etter 2015. Samling i Vurderingsmodulen HiH; 2015-09-21 - 2015-09-21
NTNU Untitled
 
20 Langseth, Inger Dagrun.
Sluttvurdering 2015. Fagdag i vurderingsmodulen HiH; 2015-08-14 - 2015-08-14
NTNU Untitled
 
21 Langseth, Inger Dagrun.
Smart læring kan endre læringsprosessene i fremmedspråk. Hva om vi deler mer?. Fremmedspråksenteret: Nye veier i språkfagene?; 2015-09-24 - 2015-09-24
NTNU Untitled
 
22 Langseth, Inger Dagrun.
Vurdering i skolen. Fagdag i vurdering; 2015-11-27 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
23 Langseth, Inger Dagrun; Sandberg, Magnus Henrik.
Smart læring i fremmedspråk. Fagdag i fremmedspråk i Møre og Romsdal; 2015-08-12 - 2015-08-12
NTNU Untitled
 
2014
24 Berg, Ingeborg.
What Factors Affect Students' Selection of Prompts? An analysis of Norwegian Upper Secondary School Students' Selection of Writing Prompts in English. Trondheim: NTNU, Program for lærerutdanning 2014 113 p.
NTNU Untitled
 
25 Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Sandvik, Lise Vikan.
Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. I: Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU 2014 ISBN 978-82-7923-069-4. p. 59-72
NTNU Untitled
 
26 Haugsbakken, Halvdan; Langseth, Inger Dagrun.
YouTubing: Challenging Traditional Literacies and Encouraging Self-Organisation and Connecting in a Connectivist Approach to Learning in the K-12 System. Digital Culture and Education 2014 ;Volume 6.(2) p. 132-151
NTNU Untitled
 
27 Langseth, Inger Dagrun.
Begrep som verktøy for læring og undervisning. Aksjonsforskning med økt lærerprofesjonalitet og bedre praksis som mål. I: Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning. Akademika forlag 2014 ISBN 9788232103027. p. 61-79
NTNU Untitled
 
28 Langseth, Inger Dagrun.
Cha(lle)nging attitudes and actions for a diverse society: fighting prejudices and discriminatory bullying for equality through human rights: A cross - curricular approach. Pestalozzi; 2014-10-15 - 2014-10-17
NTNU Untitled
 
29 Langseth, Inger Dagrun.
Fagdidaktisk utviklingsarbeid. I: Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning. Akademika forlag 2014 ISBN 9788232103027. p. 45-61
NTNU Untitled
 
30 Langseth, Inger Dagrun.
Fighting Covert Discrimination by Concept Learning. NTNU's Diversity Conference 2014; 2014-09-16 - 2014-09-17
NTNU Untitled
 
31 Langseth, Inger Dagrun.
Innovativce undervisningsformer / Smart læring. Rapporteringsseminar for Innovative Undervisningsformer ved NTNU; 2014-12-15 - 2014-12-15
NTNU Untitled
 
32 Langseth, Inger Dagrun.
Summary in English. I: Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU 2014 ISBN 978-82-7923-069-4. p. 15-19
NTNU Untitled
 
33 Langseth, Inger Dagrun.
Vurdering for læring. Regional fagdag; 2014-10-24 - 2014-10-24
NTNU Untitled
 
34 Langseth, Inger Dagrun.
Vurdering for og av læring. Fagdag; 2014-09-14 - 2014-09-14
NTNU Untitled
 
35 Langseth, Inger Dagrun.
Vurdering: underveis- og sluttvurdering i Kunnskapsløfet. Høgskolen i Hedmark; 2014-10-13 - 2014-10-13
NTNU Untitled
 
36 Liland, Ragnhild; Langseth, Inger Dagrun.
Fighting Covert Discrimination by Concept Learning. Diversity Conference 2014; 2014-09-16 - 2014-09-17
NTNU Untitled
 
37 Riksaasen, Rita; Langseth, Inger Dagrun.
Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning. Akademika forlag 2014 (ISBN 9788232103027) 149 p. NTNU skole- og utdanningsforskning(5)
NTNU Untitled
 
38 Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir.
Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. I: Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU 2014 ISBN 978-82-7923-069-4. p. 133-136
NTNU Untitled
 
2013
39 Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun.
Oppsummerende drøftinger. I: Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning 2013 ISBN 978-82-7923-064-9. p. 193-218
NTNU Untitled
 
40 Langseth, Inger Dagrun.
Arbeidsplaner i skolen. I: Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning 2013 ISBN 978-82-7923-064-9. p. 141-156
NTNU Untitled
 
41 Langseth, Inger Dagrun.
Faglig veiledning - tilbakemeldinger. Forelesningsrekke. Skolebasert utvikling; 2013-01-15 - 2013-06-15
NTNU Untitled
 
42 Langseth, Inger Dagrun.
Klasseledelse i teknologitette klasserom. I: Klasseledelse - for elevenes læring. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0054-5. p. -
NTNU Untitled
 
43 Langseth, Inger Dagrun.
Sluttvurdering i skolen. Klasseledelse KLL 2; 2013-01-23 - 2013-04-14
NTNU Untitled
 
44 Langseth, Inger Dagrun.
Summary. I: Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning 2013 ISBN 978-82-7923-064-9. p. 15-17
NTNU Untitled
 
45 Langseth, Inger Dagrun.
The Council of Europe Charter EDC/HRE. How Can Educational Systems Make Use of It?. ECER 2013; 2013-09-10 - 2013-09-12
NTNU Untitled
 
46 Langseth, Inger Dagrun.
Vurderingspraksiser i engelskfaget. I: Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning 2013 ISBN 978-82-7923-064-9. p. 119-126
NTNU Untitled
 
2012
47 Bjørke, Camilla; Langseth, Inger Dagrun.
Etterutdannerne ved NTNU og Høgskolen i Østfold: Oppsummering og erfaringer fra etterutdanningen i forsøk med fremmedspråk på 6.-7.trinn i perioden 2010-2012. sluttevalueringskonferanse; 2012-05-10 - 2012-05-11
HIOF NTNU Untitled
 
48 Budimlic, Damir.
Written feedback in English. Teachers' practices and cognition. : NTNU 2012 82 p.
NTNU Untitled
 
49 Engvik, Gunnar; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Aaslid, Bjørg Eva; Mordal, Siri.
Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser. Delrapport 1 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU, Program for lærerutdanning og SINTEF Teknologi og samfunn 2012 192 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
50 Grut, Gunnar; Hestbek, Tine Arntzen; Langseth, Inger Dagrun.
Teacher professional development in Norway: Backdrop, here and now and looking ahead. I: Case Studies in Education: Leadership and Innovation. Brisbane, Sydney: Australia: Primrose Hall Publishing Group 2012 ISBN 9781300083498. p. 125-147
NTNU Untitled
 
    Show next list