Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 281 << Previous 1 2 3 4 5 6    Next >>

2020
1 Tande, John Olav Giæver.
"Camilla Tranås Kristiansen har ikke ettergått kildematerialet når hun bruker FNs naturpanel som sannhetsvitne mot bygging av mer norsk vindkraft.". Vefsn.no [Internet] 2020-03-20
ENERGISINT Untitled
 
2 Tande, John Olav Giæver.
EERA DeepWind’2020: The future is offshore.
ENERGISINT Untitled
 
3 Tande, John Olav Giæver.
En ny rapport viser at havvind har enormt potensiale. Equinor ønsker å bli verdensledende på området.. Nationen [Newspaper] 2020-02-05
ENERGISINT Untitled
 
4 Tande, John Olav Giæver.
Energirapport: Havvind kan dekke 18 ganger verdens strømbehov. NRK [Newspaper] 2020-01-28
ENERGISINT Untitled
 
5 Tande, John Olav Giæver.
Flytende turbiner er i vinden – venter femdobling. E24 [Newspaper] 2020-02-18
ENERGISINT Untitled
 
6 Tande, John Olav Giæver.
Forskar trur på meir flytande havvind. Vikenbladet [Newspaper] 2020-02-18
ENERGISINT Untitled
 
7 Tande, John Olav Giæver.
Forskarar trur på meir flytande havvind. Nationen [Newspaper] 2020-02-20
ENERGISINT Untitled
 
8 Tande, John Olav Giæver.
Havvind kan dekkje straumbehovet i verda 18 gonger. nett.no [Internet] 2020-01-29
ENERGISINT Untitled
 
9 Tande, John Olav Giæver.
Intervju NRK Radio Dagsnytt. NRK Radio [Radio] 2020-01-29
ENERGISINT Untitled
 
10 Tande, John Olav Giæver.
Intervju NRK Radio Dagsnytt. NRK Radio [Radio] 2020-01-29
ENERGISINT Untitled
 
11 Tande, John Olav Giæver.
Intervju NRK Radio Nyhetslunsj. NRK Radio [Radio] 2020-01-29
ENERGISINT Untitled
 
12 Tande, John Olav Giæver.
Intervju NRK Radio Nyhetsmorgen. NRK Radio [Radio] 2020-01-30
ENERGISINT Untitled
 
13 Tande, John Olav Giæver.
Intervju på TV2 nyhetene. TV2 [TV] 2020-01-15
ENERGISINT Untitled
 
14 Tande, John Olav Giæver.
Må unnga vindstrid til havs. Helgelands Blad [Newspaper] 2020-02-05
ENERGISINT Untitled
 
15 Tande, John Olav Giæver.
Offshore Wind: Ambitious Industry Plans to Meet Energy Needs.
ENERGISINT Untitled
 
16 Tande, John Olav Giæver.
Soaring growth in offshore renewables puts wind in the sails of the energy transition. REUTERS [Newspaper] 2020-08-30
ENERGISINT Untitled
 
17 Tande, John Olav Giæver.
Stort havvindspotensial. Metal Supply [Business/trade/industry journal] 2020-01-29
ENERGISINT Untitled
 
18 Tande, John Olav Giæver.
The first announcement of EERA DeepWind’2021.
ENERGISINT Untitled
 
19 Tande, John Olav Giæver.
Vindkraft er en del av løsningen. Bergens Tidende [Newspaper] 2020-06-15
ENERGISINT Untitled
 
20 Tande, John Olav Giæver.
Vindkraft til havs kan dekke 18 ganger verdens strømbehov. Fiskerbladet [Journal] 2020-01-29
ENERGISINT Untitled
 
21 Tande, John Olav Giæver.
Workshop: Nullutslippstransport.
ENERGISINT Untitled
 
22 Tande, John Olav Giæver.
1.400 gigawatt: Noorwegen heeft gigantische plannen voor wind op zee. Duurzaam bedrijfsleven [Internet] 2020-06-10
ENERGISINT Untitled
 
23 Tande, John Olav Giæver; Foxwell, David.
Wind energy expert says massive offshore target ‘is within reach’. Riviera News Hub [Internet] 2020-06-19
ENERGISINT Untitled
 
2019
24 Duong, Dinh Thuc; D'Arco, Salvatore; Tande, John Olav Giæver.
Architecture and laboratory implementation of a testing platform for Wide Area Monitoring Systems. I: Proceeding 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON 2019. IEEE conference proceedings 2019 ISBN 978-1-7281-4878-6. p. 6419-6424
ENERGISINT Untitled
 
25 Dykes, Katherine; Veers, Paul; Lantz, Eric; Holttinen, Hannele; Carlson, Ola; Tuohy, Aidan; Sempreviva, Anna Maria; Clifton, Andrew; Rodrigo, Javier Sanz; Berry, Derek; Laird, Daniel; Carron, Scott; Moriarty, Patrick; Marquis, Melinda; Meneveau, Charles; Peinke, Joachim; Johnson, Nick; Pao, Lucy; Fleming, Paul; Bottasso, Carlo L.; Lehtomäki, Ville; Robertson, Amy; Muskulus, Michael; Manwell, Jim; Tande, John Olav Giæver; Sethuraman, Latha; Roberts, Owen; Fields, Jason.
Results of IEA Wind TCP Workshop on a Grand Vision for Wind Energy Technology. Golden CO, USA: National Renewable Energy Laboratory 2019 138 p.
ENERGISINT NTNU Untitled
 
26 Mazzetti, Marit Jagtoyen; Tande, John Olav Giæver.
Hun leder jobben med å gjøre norsk oljeproduksjon utslippsfri. Stavanger Aftenblad [Newspaper] 2019-09-28
ENERGISINT Untitled
 
27 NRK, nyhetsjournalist; Tande, John Olav Giæver.
Forskerpraten: Om vindkraft til havs. NRK Trøndelagb [Radio] 2019-03-18
ENERGISINT Untitled
 
28 Røkke, Nils Anders; Tande, John Olav Giæver.
Se klimafrokost om vindkraft her. Sysla [Business/trade/industry journal] 2019-05-09
ENERGISINT Untitled
 
29 Røkke, Nils Anders; Tande, John Olav Giæver.
Se #Klimafrokost: Vindkraft som klimaløsning – hvorfor og hvordan?. Energi og klima [Business/trade/industry journal] 2019-05-09
ENERGISINT Untitled
 
30 Tande, John Olav Giæver.
- Det er tull, svarar styresmaktene Påstand: Gamle rotorblad blir gravd ned på vindkraftområdet:. Firdaposten [Newspaper] 2019-08-30
ENERGISINT Untitled
 
31 Tande, John Olav Giæver.
– Jeg tror vi kan forvente en høy andel norske leveranser. TU [Business/trade/industry journal] 2019-08-22
ENERGISINT Untitled
 
32 Tande, John Olav Giæver.
- Vindkraftutbyggingen er tjuveri. Adresseavisen [Newspaper] 2019-03-25
ENERGISINT Untitled
 
33 Tande, John Olav Giæver.
An offshore wind research lighthgouse initiative. Wind Europe; 2019-11-26 - 2019-11-28
ENERGISINT Untitled
 
34 Tande, John Olav Giæver.
DeepWind. SINTEF Energi 2019
ENERGISINT Untitled
 
35 Tande, John Olav Giæver.
Distriktsprogram Trøndelag Ungdom vil ha vindmøller. NRK Radio [Radio] 2019-04-01
ENERGISINT Untitled
 
36 Tande, John Olav Giæver.
DRA TIL SJØS - FOR EN MULIGHET!. VG [Newspaper] 2019-04-04
ENERGISINT Untitled
 
37 Tande, John Olav Giæver.
Dra til sjøs, for noen muligheter!. Anleggsmagasinet [Business/trade/industry journal] 2019-11-03
ENERGISINT Untitled
 
38 Tande, John Olav Giæver.
EERA DeepWind'2019 Conference 16 – 18 January 2019. Trondheim: SINTEF Energi AS 2019 (ISBN 978-82-14-06817-7) 279 p. SINTEF Rapport(2019:00247)
ENERGISINT Untitled
 
39 Tande, John Olav Giæver.
Endelig beslutning om Hywind Tampen er tatt. TU [Business/trade/industry journal] 2019-10-11
ENERGISINT Untitled
 
40 Tande, John Olav Giæver.
Flytende havvind er en viktig klimaløsning. SINTEF Energi 2019
ENERGISINT Untitled
 
41 Tande, John Olav Giæver.
Fransk selskap tester sin havvindløsning på Equinors hjemmebane. Sysla Grønn [Business/trade/industry journal] 2019-09-17
ENERGISINT Untitled
 
42 Tande, John Olav Giæver.
Havvind. NRK Radio [Radio] 2019-07-02
ENERGISINT Untitled
 
43 Tande, John Olav Giæver.
Havvind. NRK Dagsnytt [Radio] 2019-07-02
ENERGISINT Untitled
 
44 Tande, John Olav Giæver.
Havvind. EnergyChange; 2019-10-24 - 2019-10-24
ENERGISINT Untitled
 
45 Tande, John Olav Giæver.
Havvind. Fagdager vindkraft; 2019-10-14 - 2019-10-15
ENERGISINT Untitled
 
46 Tande, John Olav Giæver.
Havvind. NRK Radio [Radio] 2019-07-28
ENERGISINT Untitled
 
47 Tande, John Olav Giæver.
Havvindforsker får internasjonal prestisjepris. Adresseavisen [Newspaper] 2019-05-29
ENERGISINT Untitled
 
48 Tande, John Olav Giæver.
Havvindforsker i Trondheim får internasjonal prestisjepris. Adresseavisen [Newspaper] 2019-05-28
ENERGISINT Untitled
 
49 Tande, John Olav Giæver.
Havvindforsker John Olav Tande i SINTEF er utnevnt til Norges Mission Innovation Champion. EnerWE [Business/trade/industry journal] 2019-05-28
ENERGISINT Untitled
 
50 Tande, John Olav Giæver.
Hvorfor bygge ut vindkraft på land når vi kan bygge ut til havs?. EnerWE [Business/trade/industry journal] 2019-08-16
ENERGISINT Untitled
 
    Show next list