Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-43 of 43

2017
1 Fennefoss, Arvid; Jacobsen, Jens Kristian Steen.
Turisme : perspektiver, klassifikasjonskamp og identiteter. I: Turisme: globale utfordringer. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205499799. p. 37-77
UiO UIS Untitled
 
2013
2 Fennefoss, Arvid.
Et praksisperspektiv for sosiologien?. Søkelys 2013 (9) p. 97-103
UiO Untitled
 
2012
3 Fennefoss, Arvid.
Hva er pragmatisme?. Socius 2012 (3) p. 76-77
UiO Untitled
 
2010
4 Fennefoss, Arvid.
Lønnsforhandlinger: Organisasjoner, institusjoner og normer. I: Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-39086-7. p. 91-115
UiO Untitled
 
5 Fennefoss, Arvid; Engen, Bård Ketil.
Organisatoriske betingelser for bruk av IKT-støttede læringsformer. I: Ringer i vann. Lenge leve fleksibel læring ved Universitetet i Oslo, del 2. Oslo: Universitetet i Oslo 2010 ISBN 9788299740746. p. 113-126
OSLOMET UiO Untitled
 
2008
6 Fennefoss, Arvid; Høgsnes, Geir.
Lønnsoppgjøret 2008 oppsummering og analyse. Søkelys på arbeidslivet 2008 ;Volume 25.(3) p. 381-399
UiO Untitled
 
2006
7 Fennefoss, Arvid; Høgsnes, Geir.
Lønnsoppgjøret i 2006 - noen hovedtrekk. Søkelys på arbeidsmarkedet 2006 ;Volume 23.(2) p. 213-220
UiO Untitled
 
2004
8 Fennefoss, Arvid.
Kampen om tariffavgift - hvor progressiv er den?. Globaliseringskonferansen; 2004-10-23
UiO Untitled
 
9 Fennefoss, Arvid.
Transportstreiken: Prinsipper, midler, konsekvenser. Møte i faglig nettverk i Oslo SV; 2004-05-12
UiO Untitled
 
10 Fennefoss, Arvid; Høgsnes, Geir.
Lønnsoppgjøret 2004 - en oppsummering og noen refleksjoner. Søkelys på arbeidsmarkedet 2004 ;Volume 21.(2) p. 225-231
UiO Untitled
 
2003
11 Fennefoss, Arvid; Høgsnes, Geir.
Arbeidsliv, lønn og forhandlinger. I: Det norske samfunn. : 2003 p. 99-125
UiO Untitled
 
12 Fennefoss, Arvid; Høgsnes, Geir.
Dynamikken i lønnsoppgjøret 2002. Ergoterapeuten 2003 (03.03) p. 18-23
UiO Untitled
 
2002
13 Fennefoss, Arvid; Jacobsen, Jens Kr. Steen.
Forståelse av turisme og turister. I: Turisme: Turister og samfunn. Gyldendal Akademisk 2002
UiO Untitled
 
14 Fennefoss, Arvid; Høgsnes, Geir.
Lønnsoppgjøret 2002: Bakgrunn, forløp og konsekvenser. Søkelys på arbeidsmarkedet 2002 ;Volume 19.(2) p. 189-199
UiO Untitled
 
15 Fennefoss, Arvid; Jacobsen, Jens Kr. Steen.
Forståelse av turisme og turister. I: Turisme: turister og samfunn. Gyldendal Akademisk 2002 p. 25-55
TØI UiO UIS Untitled
 
16 Fennefoss, Arvid; Lien, Lise.
"Resultater, resultater, resultater - det er det eneste som teller". Rapport fra prosjektet "Arbeidsforhold og utfordringer innen IKT-sektoren". : EL & IT Forbundet 2002 52 p.
UiO Untitled
 
2001
17 Fennefoss, Arvid.
Arbeidsforhold og utfordringer i IKT-sektoren. Landsmøtet i EL & IT Forbundet; 2001-11-27
UiO Untitled
 
18 Fennefoss, Arvid; Høgsnes, Geir.
Union Competition and the Norwegian System of Wage Determination. The 6th European International Industrial Relations Congress; 2001-01-01
UiO Untitled
 
2000
19 Fennefoss, Arvid.
En vurdering av virkelighetsbeskrivelsen i NOU 1999:34, Nytt millennium – nytt arbeidsliv. : EL 6 IT-forbundet 2000 11 p.
UiO Untitled
 
20 Fennefoss, Arvid; Høgsnes, Geir; Larsen, Knut Arild.
Lønnsoppgjøret 2000 - og fremtidens lønnsdannelse. Søkelys på arbeidsmarkedet 2000 ;Volume 17.(2) p. 189-202
UiO Untitled
 
21 Høgsnes, Geir; Fennefoss, Arvid.
Union Fragmentation, Relative Wages, and the Future of Norwegian Wage Determinati. Society for the Advancement of Socio Economics; 2000-07-07
UiO Untitled
 
1998
22 Fennefoss, Arvid.
§ 5 B: Fra avtale til iverksetting. En undersøkelse om kompetanseutvikling i elektrobransjen. : NEKF og NELFO 1998 (ISBN 82-993241-2-2) 82 p.
UiO Untitled
 
23 Fennefoss, Arvid.
Endringer i organisasjonsgraden og organisasjonsmønsteret blant norske lønnstakere 1977-1996. Søkelys på arbeidsmarkedet 1998 ;Volume 15.(1) p. 101-110
UiO Untitled
 
24 Fennefoss, Arvid.
Farvel til tvungen lønnsnemd?. Fædrelandsvennen 1998
UiO Untitled
 
25 Fennefoss, Arvid.
Flukten til markedet. Fædrelandsvennen 1998
UiO Untitled
 
26 Fennefoss, Arvid.
Lønnsoppgjøret 1998. Fædrelandsvennen 1998
UiO Untitled
 
1997
27 Fennefoss, Arvid.
Kampen om lønnstakerne. I: Fagbevegelsen foran et nytt århundre. : Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 1997 p. 107-112
UiO Untitled
 
1996
28 Fennefoss, Arvid.
Organisasjoner, klassifikasjoner og klasser. Sosiologisk Årbok 1996 (2) p. 127-152
UiO Untitled
 
29 Fennefoss, Arvid.
Something Happened... But What?. Sosiologisk Årbok 1996 ;Volume 1.(1) p. 165-179
UiO Untitled
 
1995
30 Fennefoss, Arvid.
Göran Ahrne: Social Organizations. Interaction Inside, Outside and Between Organizations. London: Sage, 1994. Acta Sociologica 1995 ;Volume 38. p. 362-364
UiO Untitled
 
31 Sivesind, Karl Henrik; Kalleberg, Ragnvald; Hovde, Svein; Fennefoss, Arvid.
A social-democratic order under pressure. Norwegian employment relations in the eighties. I: Employment Relations in a Changing World Economy. : MIT-Press, Cambridge, Massachusetts 1995 ISBN 0-262-12191-3. p. 297-323
UiO Untitled
 
1994
32 Fennefoss, Arvid.
Faglig-politisk arbeid og faglig-politisk samarbeid. Fagbevegelse og politikk; 1994-01-31 - 1994-01-31
UiO Untitled
 
33 Fennefoss, Arvid.
Fornuften er en ensom franskmann. Bokanmeldelse av P. Bourdieu og L.J.D. Wacquant: Den kritiske ettertanke. Sosiologi i dag 1994 ;Volume 24.(2) p. 71-80
UiO Untitled
 
1993
34 Fennefoss, Arvid.
Richard Swedberg: Economics and Sociology: Redefining Their Boundaries: Conversations with Economists and Sociologists. Acta Sociologica 1993 ;Volume 36. p. 295-296
UiO Untitled
 
1991
35 Fennefoss, Arvid; Stokke, Torgeir Aarvaag.
Norske lønnstageres organisering. Søkelys på arbeidsmarkedet 1991 ;Volume 8.(2) p. 124-139
UiO Untitled
 
1990
36 Fennefoss, Arvid.
Kollektive goder, medlemsfordeler og service. Oslo: FAFO 1990 13 p.
UiO Untitled
 
37 Fennefoss, Arvid.
Rekruttering, verdigrunnlag, organisasjonsstruktur. Oslo: FAFO 1990 20 p.
UiO Untitled
 
1988
38 Fennefoss, Arvid.
Lønnstaker-organisering. Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen. Oslo: FAFO 1988 (ISBN 8274220153) 284 p.
UiO Untitled
 
1985
39 Colbjørnsen, Tom; Fennefoss, Arvid; Hernes, Gudmund.
Så samles vi på valen...?. Oslo: FAFO 1985 (ISBN 8299118751)
UiO Untitled
 
1984
40 Fennefoss, Arvid.
Politi og streikende. I: Streikende - politi - opinion. To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982. Oslo: Tiden Norsk forlag 1984 ISBN 82-10-02551-1. p. 9-97
UiO Untitled
 
41 Fennefoss, Arvid.
Rapport om en rapport. I: Streikende - politi - opinion. To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982. Oslo: Tiden Norsk forlag 1984 ISBN 82-10-02551-1. p. 98-110
UiO Untitled
 
42 Fennefoss, Arvid; Colbjørnsen, Tom; Korsnes, Olav.
Streikende - politi - opinion. To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982. Oslo: Tiden Norsk forlag 1984 (ISBN 82-10-02551-1) 214 p.
UiO Untitled
 
43 Korsnes, Olav; Colbjørnsen, Tom; Fennefoss, Arvid.
Streikende. Politi - opinion. : Tiden Norsk Forlag 1984 (ISBN 82-10-02551-1) 214 p.
UiB UiO Untitled