Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-35 av 35

2020
1 Bekkedal, Tarjei.
Nav-saken, likebehandlingsprinsippet og retten til fri bevegelighet. Lov og Rett 2020 ;Volum 59.(4) s. 191-212
UiO Untitled
 
2 Bekkedal, Tarjei.
Understanding the nature of the EEA Agreement: On the direct applicability of regulations. Common market law review 2020 ;Volum 57.(3) s. 773-798
UiO Untitled
 
2019
3 Bekkedal, Tarjei.
Egnethetsprøving av store eiere i finansforetak, utredning avlevert til Finansdepartementet. Oslo: Senter for europarett 2019 96 s.
UiO Untitled
 
4 Bekkedal, Tarjei.
Har forordninger direkte virkning under EØS-avtalen?. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2019 ;Volum 132.(3-4) s. 342-378
UiO Untitled
 
5 Bekkedal, Tarjei.
Third State Participation In EU Agencies: Exploring The EEA Precedent. Common market law review 2019 ;Volum 56.(2) s. 381-416
UiO Untitled
 
6 Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad; Bekkedal, Tarjei.
Fem grunner til at Tolley-saken er viktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
2018
7 Bekkedal, Tarjei.
Article 59 [Public undertakings, services of general economic interest]. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 568-584
UiO Untitled
 
8 Bekkedal, Tarjei; Farsethås, Hans Christian.
Om subsumsjon. Jussens venner 2018 ;Volum 53.(1) s. 1-32
UiB UiO Untitled
 
9 Bekkedal, Tarjei; Hertzberg, Ingrid.
Suverenitet og homogenitet. Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (I). Lov og Rett 2018 (3) s. 131-157
UiO Untitled
 
10 Hertzberg, Ingrid; Bekkedal, Tarjei.
Kompetanse uten kontroll? Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (II). Lov og Rett 2018 (4) s. 205-226
UiO Untitled
 
11 Hillion, Christophe Alfred Pierre; Bekkedal, Tarjei; Andenæs, Mads.
Brexit, EØS og Norge. Lov og Rett 2018 ;Volum 57.(10) s. 604-624
UiO Untitled
 
2017
12 Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei; Pantaleo, Luca.
The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press 2017 (ISBN 978-94-6265-195-1) 417 s.
UiO Untitled
 
13 Bekkedal, Tarjei.
Overkonstitusjonalisert og underanalysert. En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen. Jussens venner 2017 ;Volum 52.(5) s. 273-314
UiO Untitled
 
14 Bekkedal, Tarjei.
The Reach of Free Movement. A Defence of Court Discretion. I: The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press 2017 ISBN 978-94-6265-195-1. s. 17-56
UiO Untitled
 
2016
15 Bekkedal, Tarjei.
Investeringstraktater med investor-stat tvisteløsning (ISDS) - i strid med Grunnloven?. Lov og Rett 2016 ;Volum 55.(6) s. 331-352
UiO Untitled
 
16 Bekkedal, Tarjei.
Suverenitet og samarbeid. Grunnlovens skranker for delegasjon av statsmakt.. Kritisk juss 2016 ;Volum 42.(1) s. 3-37
UiO Untitled
 
17 Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei.
Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter. Oslo: NUPI 2016 (ISBN 978-82-7002-337-0) NUPI Working Paper(873)
NUPI UiO Untitled
 
18 Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode; Felbermayr, Gabriel.
TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. Oslo: Norsk utenrikspolitisk institutt 2016 ;Volum 2016.124 s. NUPI Report(8)
NIBIO NUPI UiO NMBU Untitled
 
19 Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode; Medin, Hege.
TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Oslo: Norsk utenrikspolitisk institutt 2016 126 s.
NIBIO NUPI UiO NMBU Untitled
 
2015
20 Bekkedal, Tarjei.
Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - replikk til Ellen Lexerød Hovlid. Lov og Rett 2015 ;Volum 54.(2)
UiO Untitled
 
21 Bekkedal, Tarjei.
Kontraktsrettens betydning på familierettens område. Jussens venner 2015 ;Volum 50.(3) s. 150-184
UiO Untitled
 
22 Bekkedal, Tarjei.
Lengstlevendes rådighet over uskifteboet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015 ;Volum 13.(1) s. 59-96
UiO Untitled
 
23 Bekkedal, Tarjei.
Om grunnlovens medlemskapsprinsipp ved overføring av myndighet til internasjonale organisasjoner. Kritisk juss 2015 ;Volum 41.(4) s. 197-230
UiO Untitled
 
2014
24 Bekkedal, Tarjei.
Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - om EMDs balansetest. Lov og Rett 2014 ;Volum 53.(6) s. 315-333
UiO Untitled
 
25 Bekkedal, Tarjei.
To høyesterettsdommer om naturutlegg etter ekteskapslovens § 67 - Rt.2013 s. 1630 og Rt. 2013 s. 1637. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2014 ;Volum 16.(1) s. 14-16
UiO Untitled
 
2012
26 Bekkedal, Tarjei.
Felles prosjekt; om sameie i ekteskaps- og samboerforhold. Jussens venner 2012 ;Volum 47.(3) s. 159-183
UiO Untitled
 
27 Bekkedal, Tarjei.
Om dom for realiteten i forvaltningssaker. Grunnlag for en ny teori om domstolenes kontroll med forvaltningens maktutøvelse.. Jussens venner 2012 ;Volum 47.(4) s. 217-249
UiO Untitled
 
2011
28 Andenæs, Mads; Szyszczak, Erika; Davies, Jim; Bekkedal, Tarjei.
Developments in Services of General Interest. T.M.C. Asser Press 2011 (ISBN 978-90-6704-733-3) 266 s.
UiO Untitled
 
29 Bekkedal, Tarjei; Madell, Tom; Neergaard, Ulla.
Den nordiska välfärden och marknaden. Nordiska erfarenheter av tjänter av allmän intresse i en EU-rättslig kontext. Iustus förlag 2011 (ISBN 978-91-7678-782-3) 399 s. Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet(23)
UiO Untitled
 
2008
30 Bekkedal, Tarjei.
Frihet, likhet og fellesskap. Bergen: fagbokforlaget 2008 (ISBN 9788245007442) 515 s.
UiO Untitled
 
2006
31 Bekkedal, Tarjei.
Privilegerte foretak og monopoler fellesskapsrettens skranker. Jussens venner 2006 ;Volum 41.(3) s. 142-170
UiO Untitled
 
2004
32 Bekkedal, Tarjei.
Digitalt bakkenett for kringkasting og EØS-avtalen. Tidsskrift for forretningsjus 2004 (1) s. 92-118
UiO Untitled
 
33 Bekkedal, Tarjei.
EØS-avtalen artikkel 59. Markedsrettsprosjektets konferanse om konsesjoner og konkurranse; 2004-06-17 - 2004-06-17
UiO Untitled
 
34 Bekkedal, Tarjei.
Konkurransesituasjonen for norske medier. Det årlige medierettskurset i regi av Juristenes utdanningssenter; 2004-10-14 - 2004-10-14
UiO Untitled
 
2003
35 Bekkedal, Tarjei.
Økonomisk utnyttelse av opphavsretten til kringkastingssendringer - vurdert i et konkurranserettslig perspektiv. I: Immaterial rettens afbalancering. Netværksmødet 2003. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 ISBN 87-574-0207-8. s. 43-58
UiO Untitled