Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 107 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Kjelland, Morten.
Erstatningsrett - en lærebok (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215022352) 500 p.
UiO Untitled
 
2018
2 Kjelland, Morten.
Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett (2. utg.). Oslo: Origami forlag 2018 (ISBN 9788269035629) 512 p.
UiO Untitled
 
2017
3 Syse, Aslak; Kjelland, Morten.
Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter. rettssikkerhet og tvang. 6. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205497429) 597 p.
UiO Untitled
 
4 Syse, Aslak; Kjelland, Morten.
Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205497443) 536 p.
UiO Untitled
 
2016
5 Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf.
Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 978-82-05-49372-8) 626 p.
UiO Untitled
 
6 Kjelland, Morten.
Kapittel 3. Forsvarlighetskravet i helseretten. I: Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 9788205457232. p. 79-103
UiO Untitled
 
7 Kjelland, Morten.
Kapittel 4. Tilsyn og ansvar. I: Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 9788205457232. p. 104-134
UiO Untitled
 
8 Kjelland, Morten.
Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser – en analyse av høyesterettspraksis og sentrale utviklingslinjer. I: Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026091. p. 703-758
UiO Untitled
 
9 Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti; Kjelland, Morten.
Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 9788205457232) 343 p.
UiO Untitled
 
2014
10 Kjelland, Morten.
Grunnprinsipper i personskadeerstatningsretten – og utvalgte emner. Kurs; 2014-05-08 - 2014-05-10
UiO Untitled
 
11 Kjelland, Morten.
Helsepersonelloven – hovedlinjer og utvalgte emner. Kurs; 2014-03-25 - 2014-03-25
UiO Untitled
 
12 Kjelland, Morten.
Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Kurs; 2014-05-08 - 2014-05-10
UiO Untitled
 
13 Kjelland, Morten.
Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten. Kurs; 2014-03-05 - 2014-03-05
UiO Untitled
 
14 Kjelland, Morten.
Lie-kriteriene i Rt. 1998 s. 1565 – hovedlinjer og utvalgte emner. Seminar; 2014-06-04 - 2014-06-04
UiO Untitled
 
15 Kjelland, Morten.
Lie-kriteriene i Rt. 1998 s. 1565 – hovedlinjer og utvalgte emner. Seminar/fagdag; 2014-06-12 - 2014-06-12
UiO Untitled
 
16 Kjelland, Morten.
Lie-kriteriene i Rt. 1998 s. 1565 – hovedlinjer og utvalgte emner. Seminar/fagdag; 2014-06-11 - 2014-06-11
UiO Untitled
 
17 Kjelland, Morten.
Norsk erstatningsrett - forelesninger og kurs (40 timer; heldekkende ifht. pensum) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Undervisning; 2014-05-01 - 2014-06-01
UiO Untitled
 
18 Kjelland, Morten.
Rettighetsbegrepet - belyst med systematiserte eksempler fra erstatnings- og forsikringsretten. Semninar; 2014-06-13 - 2014-06-13
UiO Untitled
 
19 Kjelland, Morten.
Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten. Seminar; 2014-06-12 - 2014-06-12
UiO Untitled
 
20 Kjelland, Morten.
To nyere dommer om yrkessykdom, Otterengen-dommen i Rt. 2012 s. 929 og Sønneland-dommen i Rt. 2012 s. 1864. Seminar/fagdag; 2014-06-12 - 2014-06-12
UiO Untitled
 
21 Kjelland, Morten.
Årsakskrav i erstatningsretten og trygderetten - noen utvalgte emner. Det årlige personskaderettskurset; 2014-11-07 - 2014-11-07
UiO Untitled
 
22 Kjelland, Morten.
Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – en populærvitenskapelig fremstilling av generelle regler og de særskilte kriterier for vurdering av nakkeslengskader (ny utgave). Nordisk Försäkringstidskrift (NFT) 2014 p. 1-46
UiO Untitled
 
23 Strandberg, Magne; Kjelland, Morten.
Årsakskrav i erstatningsretten og trygderetten - utvalgte emner. Det årlige personskadekurset; 2014-11-07
UiB UiO Untitled
 
2013
24 Kjelland, Morten.
Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering. Universitetsforlaget 2013 484 p.
UiO Untitled
 
25 Kjelland, Morten.
Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Kurs/forelesning; 2013-05-27 - 2013-05-27
UiO Untitled
 
26 Kjelland, Morten.
Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Kurs/forelesning; 2013-12-18 - 2013-12-18
UiO Untitled
 
27 Kjelland, Morten.
Grunnprinsipper i personskadeerstatningsretten – og utvalgte emner. Kurs; 2014-05-08 - 2014-05-10. Kurs; 2013-04-17 - 2013-04-19
UiO Untitled
 
28 Kjelland, Morten.
Helsepersonelloven – hovedlinjer og utvalgte emner. Kurs; 2013-09-25 - 2013-09-25
UiO Untitled
 
29 Kjelland, Morten.
Hovedlinjer i erstatningsutmålingen, med integrerte arbeidshefter. Kurs; 2013-01-30 - 2013-01-30
UiO Untitled
 
30 Kjelland, Morten.
Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten. Kurs; 2013-03-06 - 2013-03-06
UiO Untitled
 
31 Kjelland, Morten.
Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Kurs; 2013-10-25 - 2013-10-25
UiO Untitled
 
32 Kjelland, Morten.
Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver. Fagdag/seminar; 2013-11-25 - 2013-11-25
UiO Untitled
 
33 Kjelland, Morten.
Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver. Fagdager/seminar; 2013-11-19 - 2013-11-20
UiO Untitled
 
34 Kjelland, Morten.
To nye yrkesskadedommer – Otterengen (Rt. 2012 s. 929) og Sønneland (Rt. 2012 s. 1864). Fagdag/seminar; 2013-05-30 - 2013-05-30
UiO Untitled
 
35 Kjelland, Morten.
Årsakssammenheng og bevis – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver. Fagdag/seminar; 2013-11-25 - 2013-11-25
UiO Untitled
 
36 Kjelland, Morten.
Årsakssammenheng og bevis – utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Med integrerte gruppeoppgaver. Semninar/fagdager; 2013-11-19 - 2013-11-20
UiO Untitled
 
37 Kjelland, Morten.
Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten – med utarbeidelse av et arbeidsverktøy. Seminar; 2013-02-05 - 2013-02-05
UiO Untitled
 
38 Kjelland, Morten.
Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten– utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Kurs; 2013-04-17 - 2013-04-19
UiO Untitled
 
39 Kjelland, Morten.
Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten– utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy. Seminar; 2013-06-19 - 2013-06-19
UiO Untitled
 
2012
40 Kjelland, Morten.
«Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – med utvalgte emner: inntektstaperstatning, merutgiftserstatning, hjemmearbeidserstatning. Utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy». Fagseminar; 2012-04-18 - 2012-04-18
UiO Untitled
 
41 Kjelland, Morten.
«Hovedlinjer i erstatningsutmålingen – med utvalgte emner: inntektstaperstatning, merutgiftserstatning, hjemmearbeidserstatning. Utarbeidelse av et saksbehandlingsverktøy» (ca. 4 timer, med integrerte gruppeoppgaver og veiledning). Fagseminar; 2012-06-10 - 2012-06-11
UiO Untitled
 
42 Kjelland, Morten.
«Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten» (ca. 2 timer). Fagseminar; 2012-02-26 - 2012-02-26
UiO Untitled
 
43 Kjelland, Morten.
«Hovedlinjer i personskadeerstatningsretten» (2 timer), Kompensasjonsrettskurset (JUS). Fagseminar; 2012-03-15 - 2012-03-15
UiO Untitled
 
44 Kjelland, Morten.
Kurshefte i forvaltningsrett: et tematisert utvalg av sentrale rettskilder. Gyldendal Juridisk 2012 (ISBN 978-82-05-42960-4) 368 p.
UiO Untitled
 
45 Kjelland, Morten.
Nettressurs for Erstatningsrett (NfE), oppdatert og tilbygget versjon (april 2012). Gyldendal Juridisk 2012 250 p.
UiO Untitled
 
46 Kjelland, Morten.
Nettressurs for Forvaltningsrett (NfF). Gyldendal Juridisk 2012 50 p.
UiO Untitled
 
47 Kjelland, Morten.
«NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning – hovedlinjer og utvalgte modeller, samt en oversikt over gjeldende rett-beskrivelsene» (ca. 1,5 timer). Fagseminar; 2012-02-01 - 2012-02-01
UiO Untitled
 
48 Kjelland, Morten.
NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning. Hovedlinjer og utvalgte temaer. Fagseminar; 2012-02-02 - 2012-02-03
UiO Untitled
 
49 Kjelland, Morten.
«Tolkning og anvendelse av dommer – og utvalgte andre kilder» (ca. 2 timer, med integrerte gruppeoppgaver og veiledning). Fagseminar; 2012-04-25 - 2012-04-25
UiO Untitled
 
50 Kjelland, Morten.
«Årsakssammenheng og bevis – utarbeidelse av «saksbehandlingsverktøy» basert på nyere rettspraksis» (4 timer). Fagseminar; 2012-04-18 - 2012-04-20
UiO Untitled
 
    Show next list