Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskningsgruppen for studier av mangfold og integrering

Beskrivelse

Forskningsgruppen har et bredt fokus på tematikker og problematikker knyttet til studier av etnisk og kulturelt mangfold i barnehage, skole og samfunn. Viktige innfallsvinkler er barnehagens og skolens arbeid for å opparbeide kompetanse for mangfold, endringsprosesser for å utvikle gode opplæringsmodeller for minoritetsspråklige elever og tilrettelegging av undervisning for minoritets- og majoritetselever. Videre har vi fokus på skolens rolle i lokalsamfunnet og samarbeid med andre organisasjoner, både frivillige og offentlige i den flerkulturelle danningsprosessen. Gruppen er tverrfaglig bestående av vitenskapelig ansatte, stipendiater og masterstudenter fra seksjoner som pedagogikk, samfunnsfag, matematikk, religion, norsk, drama og musikk. I tillegg inviterer vi inn bachelorstudenter som jobber med relevante tematikker for forskningsgruppen.

Publikasjoner

Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet (2012)
Aarre, Tone;Blom, Kari
Fagbokforlaget
Introduksjon til samfunnskunnskap. Fagstoff og didaktikk. 3 utgåva (2014)
Børhaug, Kjetil;Aarre, Tone;Christophersen, Jonas
Det Norske Samlaget
Fellesskap og forskjellighet : integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn (2014)
Ødegård, Guro;Loga, Jill;Steen-Johnsen, Kari;Ravneberg, Bodil
Abstrakt forlag
Hvordan integrerer vi oss? (2014)
Ødegård, Guro;Steen-Johnsen, Kari;Loga, Jill;Ravneberg, Bodil
Klassekampen
Både myndigheter og frivillige må ta ansvar for integrasjon (2014)
Ødegård, Guro;Steen-Johnsen, Kari;Loga, Jill;Ravneberg, Bodil
Forskning.no
Immigrant students’ perceptions of their possibilities to learn: The case of homework (2014)
Svensson, Petra;Meaney, Tamsin;Norén, Eva
For the Learning of Mathematics
The contextual influences on teachers learning the registers for teaching and learning mathematics in another language (2014)
Trinick, Tony;Meaney, Tamsin;Fairhall, Uenuku
ZDM: Mathematics Education
Mathematics curriculum development and Indigenous language revitalisation: Contested spaces (2013)
McMurchy-Pilkington, Colleen;Trinick, Tony;Meaney, Tamsin
Mathematics Education Research Journal
Upsetting the norms of teacher education (2013)
Meaney, Tamsin
Educational Research for Social Change
What is the responsibility of mathematics education to the Indigenous students that it serves? (2012)
Meaney, Tamsin;Evans, Deb
Educational Studies in Mathematics
One size does not fit all: Achieving equity in Māori mathematics classrooms (2013)
Meaney, Tamsin;Trinick, Tony;Fairhall, Uenuku
Journal for Research in Mathematics Education
Integrering av barn og unge med minoritetsbakgrunn til lokalsamfunnet - frivillige organisasjoner og skolens/SFO sin rolle (2015)
Ravneberg, Bodil
Collaborating to meet language challenges in Indigenous mathematics classrooms (2012)
Meaney, Tamsin;Trinick, Tony;Fairhall, Uenuku
Springer Publishing Company
Learners in Transition Between Contexts (2013)
Lange, Troels;Meaney, Tamsin
Indigenous students and the learning of mathematics (2012)
Meaney, Tamsin;McMurchy-Pilkington, Colleen;Trinick, Tony
Indigenous students and mathematics education (2014)
Meaney, Tamsin;Trinick, Tony
The privileging of English in mathematics education research, just a necessary evil? (2013)
Meaney, Tamsin
Integrering av barn og unge med minoritetsetnisk bakgrunn med fokus på deltakelse i idrettslivet i lokalsamfunnet (2015)
Ravneberg, Bodil
Globale Entwicklungen in Bildungspolitik und Bildungspraxis: Theoretische und empirische Betrachtungen. (2013)
Jobst, Solvejg
Enzyklopädie Erziehungwissenschaft online (EEO)
E Haere Ana Koe Ki Hea? Spatial thinking: Traditional Māori systems and language of spatial orientation (2015)
Trinick, Tony;Meaney, Tamsin;Fairhall, Uenuku
Finding the way: Cultural revival through mathematics education (2015)
Trinick, Tony;Meaney, Tamsin;Fairhall, Uenuku
Proceedings of the International Mathematics Education and Society Conference
"De fattige er ofte brune barn som får gå rundt i undikken" - om barnlige fortolkninger av bistands- og solidaritetsarbeid (2015)
Bakken, Yvonne
International and Intercultural Teaching - Myth and Reality (2015)
Jobst, Solvejg
Distribution, recognition and representation: Mathematics education and Indigenous students (2016)
Meaney, Tamsin Jillian;Edmonds-Wathen, Cris;McMurchy-Pilkington, Colleen;Trinick, Tony
Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet? (2016)
Solbue, Vibeke;Bakken, Yvonne
Fagbokforlaget
Lytting i matematiske samtaler mellom elever på videregående skole (2016)
Sjöblom, Marie;Meaney, Tamsin Jillian
Mangfold i barnehagen : Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet. (2016)
Bakken, Yvonne;Solbue, Vibeke
Fagbokforlaget
"Hvis du spør meg". Foreldreblikk på mat og måltider i en barnehage med mange etniske minoriter (2016)
Lindhardt, Eva Mila;Askeland, Unni
Overraskende fra Agenda (2016)
Burner, Tony;Holmarsdottir, Halla Bjørk;Lindquist, Hein;Solbue, Vibeke
Dagsavisen
Et kritisk blikk på Agendas policynotat om integrering (2016)
Burner, Tony;Holmarsdottir, Halla Bjørk;Lindquist, Hein;Solbue, Vibeke
Drammens tidende
The relationship between language, culture and ethnomathematics (2016)
Trinick, Tony;Meaney, Tamsin Jillian;Fairhall, Uenuku
Journal of Mathematics and Culture
Kræsjkurs i flerkulturell kompetanse - bra å vite for et godt samarbeid mellom barnehage og hjem (2016)
Bakken, Yvonne
Frivillighet og forskjellighet (2016)
Ravneberg, Bodil
Integrering i lokalsamfunnet. Barrierer og mulighetsrom. (2016)
Ravneberg, Bodil
Mat og måltider i fremtidens barnehage – et mangfolds perspektiv (2017)
Lindhardt, Eva Mila
Disability, Society and Assistive Technology (2017)
Ravneberg, Bodil;Søderstrøm, Sylvia
Routledge
Humanitære organisasjoner - døråpnere eller brobyggere i lokalsamfunnet? (2017)
Ravneberg, Bodil
Lærerstudenters praksisrefleksjoner knyttet til demokratiundervisning i flerkulturelle klasserom i Norge og Sør-Afrika (2017)
Ravneberg, Bodil;Rangnes, Toril Eskeland
The case of the "dull" pupil in the Norwegian Folk School 1892-1930 (2018)
Ravneberg, Bodil
Matglede og fellesskap i barnehagen – i lys av kultur, religion og identitet (2018)
Lindhardt, Eva Mila
Barnehagefolk
Fortellinger om 1814: forestillingen om det eksepsjonelle norske demokrati (2018)
Jore, Mari Kristine
Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)
Stepping into the 'virtual shoes' of another (2018)
Lyså, Ida Marie;Faye, Reidun
Forebygging av fordommer i skolen. Kan Virtuel Reality anvendes? (2018)
Faye, Reidun
Hvordan kan VR-briller bidra til å bekjempe fordommer og diskriminering i skolen? (2018)
Faye, Reidun
Paradoxes of Eurocentrism in History education - the case of Norway (2018)
Jore, Mari Kristine


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Lærerprofesjonalitet i et multikulturelt perspektiv  
Play Research in Mathematics Education (PRIME) The Mathematics of Kindergarten – Barnehagens matematikk  
Kulturformidling gjennom uteaktiviteter i samiske barnehager  
Flerkulturell danning i samfunnsfagsundervisninger  
Eit fleirspråkleg norskfag? Ein studie av læreverks, lærarars og elevars syn på fleirspråklegheit og ei fleirspråkleg tilnærming til språk og kultur  
Lærerprofesjon og interkulturell kompetanse  
Learning mathematics in linguistically diverse classrooms - research perspectives from the Nordic countries  

Lenker