Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2010   To: 2017   Reporting year   Unit: Department of Educational Science (USN)   sub-category: Academic article   sub-category: Academic literature review   sub-category: Academic monograph   sub-category: Academic chapter/article/Conference paper   All publishing channels

Showing results 1-50 of 337 << Previous 1 2 3 4 5 6 7    Next >>

2018
1 Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil.
Development of motor-life-skills: variations in children at risk for motor difficulties from the toddler age to preschool age. European Journal of Special Needs Education 2018 ;Volume 33.(1) p. 118-133
USN UIS Untitled
 
2 Wiig, Astrid Camilla; Silseth, Kenneth; Erstad, Ola.
Creating intercontextuality in students learning trajectories: Opportunities and difficulties. Language and Education 2018 ;Volume 32.(1) p. 43-59
USN UiO Untitled
 
2017
3 Aagaard, Toril; Silseth, Kenneth.
Teachers’ assessment of digital stories: challenges and dilemmas. Nordic Studies in Education 2017 ;Volume 37.(3-4) p. 231-242
USN Untitled
 
4 Aas, Marit; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok.
Ledelse i utfordrende omgivelser. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. p. 171-191
OSLOMET USN UiO Untitled
 
5 Alhassan, Abdul-Razak Kuyini; Abosi, Chigorom Okechukwu.
Teachers' Pedagogical Competence in Adapting Curricula for Children with Learning Difficulties (LD) in Primary Schools in Ghana. Journal of the American Academy of Special Education Professionals (JAASEP) 2017 (Spring/Summer) p. -
USN Untitled
 
6 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Bunting, Mette; Engh, Knut Roar; Garmannslund, Per Einar.
Teacher students in the Norwegian practical pedagogical education course. EDULEARN proceedings 2017 p. 7110-7114
USN UIA Untitled
 
7 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Postponement behaviour and learning habits in higher education students. EDULEARN proceedings 2017 p. 7121-7127
USN UIA Untitled
 
8 Amundsen, Marie-Lisbet.
Når nederlaget starter med begynneropplæringen. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volume 52.(2) p. 47-55
USN Untitled
 
9 Amundsen, Marie-Lisbet.
Når skolen blir motstander. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volume 52.(2) p. 57-65
USN Untitled
 
10 Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Kvinnelige studenter med ADHD - arbeidsvaner i høyere utdanning. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volume 52.(6) p. 19-26
USN UIA Untitled
 
11 Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Ressurssterke jenter med ADHD - utsatthet for mobbing. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volume 52.(1) p. 61-68
USN UIA Untitled
 
12 Andersen, Eivind; Borch-Jenssen, Janne; Øvreås, Steinar; Ellingsen, Hanna; Jørgensen, Kari Anne; Moser, Thomas.
Objectively measured physical activity level and sedentary behavior in Norwegian children during a week in preschool. Preventive Medicine Reports 2017 ;Volume 7. p. 130-135
USN Untitled
 
13 Attard Tonna, Michelle; Bjerkholt, Eva; Holland, Eimear.
Teacher mentoring and the reflective practitioner approach. International Journal of Mentoring and Coaching in Education 2017 ;Volume 6.(3) p. 210-227
USN Untitled
 
14 Baksjøberget, Per Enok; Nyquist, Astrid; Moser, Thomas; Jahnsen, Reidun.
Having Fun and Staying Active! Children with Disabilities and Participation in Physical Activity: A Follow-Up Study. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics 2017 ;Volume 37.(4) p. 347-358
OSLOMET USN OUS PIHSØ SIV Untitled
 
15 Bjerkholt, Eva.
Profesjonsveiledning: Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202482886) 250 p.
USN Untitled
 
16 Bjerkholt, Eva; Stokke, Hilde Sofie.
Et forskende fellesskap. Forskningssirkler på tvers av læringsarenaene i lærerutdanningene. Norsk pedagogisk tidsskrift 2017 ;Volume 101.(2) p. 157-168
USN Untitled
 
17 Bjørnsrud, Halvor; Rønningen, Anders.
Forskende partnerskap som grunnlag for fagplanhøring og utviklingsprosesser i kulturskolen - erfaringer når kulturskoler vurderer innhold i den nye læreplanen. I: Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202550028. p. 185-206
USN Untitled
 
18 Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot; Moshuus, Geir H.
Three types of tightrope dance in the comeback process. Preliminary findings from a longitudinal study of young people at the margins of Upper Secondary School in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training 2017 ;Volume 4.(2) p. 146-163
USN Untitled
 
19 Bunting, Mette; Lødding, Berit.
Selvregulering i møte med samfunnsendringene – stabile karaktertrekk eller kompetanser som skolen kan forme?. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. p. 55-74
USN NIFU Untitled
 
20 Bunting, Mette; Moshuus, Geir.
Framing Narratives: Youth and Schooling, Silencing and Dissent.. Studia Paedagogica 2017 ;Volume 21.(4) p. 35-52
USN Untitled
 
21 Bunting, Mette; Moshuus, Geir H.
Young peoples’ own stories about dropping out in Norway : an indirect qualitative approach. Acta didactica Norden 2017 ;Volume 11.(2) p. -
USN Untitled
 
22 Burner, Tony; Madsen, Janne; Zako, Nadia; Ismail, Adham.
Three secondary school teachers implementing student-centred learning in Iraqi Kurdistan. Educational Action Research 2017 ;Volume 25.(3) p. 402-419
USN Untitled
 
23 Bøe, Marit; Hognestad, Karin.
Directing and facilitating distributed pedagogical leadership: best practices in early childhood education. International Journal of Leadership in Education 2017 ;Volume 20.(2) p. 133-148
USN Untitled
 
24 Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Waniganayake, Manjula.
Qualitative shadowing as a research methodology for exploring early childhood leadership in practice. Educational Management, Administration & Leadership 2017 ;Volume 45.(4) p. 605-620
USN NTNU Untitled
 
25 Claudi, Mads Breckan.
"His name is man!" The chieftain hero as type and topos in Norway around 1900. I: Literature and Honour. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029566. p. 145-169
USN Untitled
 
26 Eik, Liv Torunn.
Veiledning som støtte for nyutdannede barnehagelæreres videre læring. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. p. 159-171
HVL USN Untitled
 
27 Evenshaug, Trude.
Da prinsessen og halve kongeriket glapp - om skole og samfunnsintegrasjon på norsk. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2017 ;Volume 3. p. 1-17
USN Untitled
 
28 Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth.
Mobiltelefonens lange vei fra fritid til skole. I: Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53333-5. p. 55-73
USN UiO Untitled
 
29 Gjems, Liv.
Learning about concepts through everyday language interactions in preschools. Psychology in Russia: State of the Art 2017 ;Volume 10.(4) p. 33-44
USN Untitled
 
30 Hagen, Anette; Streitlien, Åse.
Å møte voksenlivet som lærling. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. p. 203-220
USN Untitled
 
31 Halvorsen, Torill Aagot.
Språkets avgjørende posisjon i læring: et komparativt blikk på undervisningsspråkets betydning. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. p. 154-171
USN Untitled
 
32 Helskog, Guro Hansen.
Searching for Wisdom the Dialogos Way. I: New Frontiers in Philosophical Practice. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 9781527503557. p. 237-272
USN Untitled
 
33 Hognestad, Karin; Bøe, Marit.
Den pedagogiske lederen som etisk aktør i ledelse. I: Barnehagelæreren som politisk aktør. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245017793. p. 67-76
USN Untitled
 
34 Hognestad, Karin; Bøe, Marit.
Skygging som metode i lederutvikling i praksisopplæringen i barnehagelærerutdanningen. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. p. 59-75
USN Untitled
 
35 Karsrud, Fridunn Tørå; Norstrand, Anne Wangensten.
Muntlig fortellingsdidaktikk i et lærende praksisfellesskap. Barn 2017 ;Volume 35.(4) p. 37-51
USN UIA Untitled
 
36 Levinsson, Magnus; Prøitz, Tine Sophie.
The (Non-)Use of Configurative Reviews in Education. Education Inquiry 2017 ;Volume 8.(3) p. 209-301
USN Untitled
 
37 Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri.
Nye styringsformer og kunnskapskilder i (sam)spill. Eksempler fra skolefeltet.. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. p. 130-139
OSLOMET USN UiO Untitled
 
38 Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie.
Bruk av elevresultater - utfordringer og muligheter. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. p. 31-52
OSLOMET USN UiO Untitled
 
39 Melaas, Terje.
Praksisbarnehagens rolle: et samspill i lekerutiner mellom student og praksislærer. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. p. 59-75
USN Untitled
 
40 Mjøberg, Anne Grethe.
Studentaktiv forskning – Metode(r) for utvikling av kompetanse. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. p. 97-119
USN Untitled
 
41 Moxnes, Anna Rigmor.
"Det er alltid ulike perspektiver" - En studie av hvordan undervisere i pedagogikk arbeider med refleksjon i høgskoleklasserommet. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. p. 123-140
USN Untitled
 
42 Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe.
Vokabularstimuleringstiltak for barn med Down syndrom: Hva sier forskningen?. Norsk tidsskrift for logopedi 2017 ;Volume 2017.(1) p. 6-17
USN UiO Untitled
 
43 Olsen, Knut Rune; Wølner, Tor Arne.
Lesson Study og Læreres læring. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-49186-1) 141 p.
USN Untitled
 
44 Pettersson, Daniel; Prøitz, Tine Sophie; Forsberg, Eva.
From role models to nations in need of advice: Norway and Sweden under the OECD’s magnifying glass. Journal of Education Policy 2017 ;Volume 32.(6) p. 721-744
USN Untitled
 
45 Pettersvold, Mari.
Barns motstand i et demokratiperspektiv. I: Barndom i barnehagen: Motstand. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202402358. p. 115-140
USN Untitled
 
46 Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig.
Håndverk og fagspråk i pedagogisk arbeid. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse 2017 ;Volume 1.(1) p. 69-81
HINN USN Untitled
 
47 Prøitz, Tine Sophie; Aasen, Petter.
Making and re-making the Nordic model of education. I: The Routledge Handbook of Scandinavian Politics. Routledge 2017 ISBN 9781138905856. p. 213-228
USN Untitled
 
48 Prøitz, Tine Sophie; Havnes, Anton; Briggs, Mary; Scott, Ian.
Learning outcomes in professional contexts in higher education. European Journal of Education 2017 ;Volume 52.(1) p. 31-43
OSLOMET USN Untitled
 
49 Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri.
Investigative modes in research on data use in education.. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2017 ;Volume 3.(1) p. 42-55
OSLOMET USN UiO Untitled
 
50 Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil.
Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills?. European Early Childhood Education Research Journal 2017 ;Volume 25.(1) p. 72-88
USN UIS Untitled
 
    Show next list