Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2018   To: 2018   Unit: Institutt for eiendom og juss (NMBU)   Main category: Journal publication   Main category: Conference lecture and academic presentation   Main category: Book   Main category: Report/thesis   Main category: Part of a book/report   Main category: Translation   Main category: Media contribution   Main category: Artistic and museum-related presentation   Main category: Artistic result   Main category: Product   Main category: Information material(s)   All publishing channels

Showing results 1-50 of 116 << Previous 1 2 3    Next >>

Book
1 Bjerva, Øystein Jakob; Holth, Fredrik; Reiten, Magne; Sky, Per Kåre; Aasen, Ingrid.
Jordskifteloven. Kommentarutgave (2. utgave, digital versjon). Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02366-3) 380 p.
NMBU Untitled
 
2 Sky, Per Kåre; Bjerva, Øystein Jakob.
Innføring i jordskifterett. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215026862) 288 p.
NMBU Untitled
 
Part of a book/report
3 Børrud, Elin.
Detaljregulering - planlegging i spagaten. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. p. 267-284
NMBU Untitled
 
4 Børrud, Elin.
Kvalitet i kompakt by - resultat av fortetting som byutviklingsstrategi. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. p. 168-190
NMBU Untitled
 
5 Børrud, Elin.
Områderegulering – forventninger om helhet og sammenheng. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. p. 247-266
NMBU Untitled
 
6 Børrud, Elin; Grønning, Marius.
Metoder i planlegging - et spørsmål om kompetanse. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. p. 308-333
NMBU Untitled
 
7 Børrud, Elin; Hanssen, Gro Sandkjær; Fausa, Hans Erlend.
Om å styre kompleksitet - behov for områdestrategier?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. p. 145-166
OSLOMET NMBU Untitled
 
8 Børrud, Elin; Nyseth, Torill; Winge, Nikolai K.
Kulturminnevern i lov og praksis. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. p. 393-415
UiO UiT NMBU Untitled
 
9 Falleth, Eva; Holsen, Terje.
Introduksjon til norsk planlegging. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. p. 27-43
NMBU Untitled
 
10 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Børrud, Elin; Winge, Nikolai K.
Grunnlaget for vurderingene i evalueringen. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. p. 41-55
OSLOMET NORCE UiO UiT NMBU Untitled
 
11 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K.
En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. p. 481-519
HINN OSLOMET NORCE TØI UiO UiT NMBU Untitled
 
12 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Winge, Nikolai K.
Lovens intensjoner. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. p. 27-38
OSLOMET NORCE UiO UiT NMBU Untitled
 
13 Holth, Fredrik.
Prosjektplanlegging etter tysk modell: Kan endringer i pbl. bidra til større grad av effektivitet og forutsigbarhet i planlegging og gjennomføring av ønskede prosjekter?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. p. 467-480
NMBU Untitled
 
14 Junker, Eivind.
Byggesaksforskriften (SAK). I: Store norske leksikon (snl.no 2018). Oslo: Store norske leksikon AS 2018
NMBU Untitled
 
15 Junker, Eivind.
Byggteknisk forskrift (TEK). I: Store norske leksikon (snl.no 2018). Oslo: Store norske leksikon AS 2018
NMBU Untitled
 
16 Knudtzon, Lillin Johanne Cathrine.
Democratic theories and potential for influence for civil society in spatial planning processes. I: Defining Landscape Democracy A Path to Spatial Justice. Edward Elgar Publishing 2018 ISBN 978-1-78643-833-1. p. 3-15
NMBU Untitled
 
17 Nordahl, Berit Irene.
Boligbygging og boligpolitikk: plan- og bygningslovens trange handlingsrom. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. p. 243-258
NMBU Untitled
 
18 Nordahl, Berit Irene.
Fra planstyrt til markedsdrevet byutvikling. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. p. 150-167
NMBU Untitled
 
19 Nordahl, Berit Irene.
Gjennomføringsdelen - virkemidler for håndtering av eierskap og infrastruktur ved gjennomføring av plan. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. p. 285-301
NMBU Untitled
 
20 Nordahl, Berit Irene.
Verdiøkning for mange - bekostet av noen få? Kritisk blikk på byrdefordeling ved kostnader til infrastruktur. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. p. 167-184
NMBU Untitled
 
21 Winge, Nikolai K.
En felles arena for sektorer og interesser. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. p. 57-79
UiO NMBU Untitled
 
Conference lecture and academic presentation
22 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Junker, Eivind.
Reframing citizen participation for a sustainable city transition – the case of Bodø ByLab. Workshop session; 2018-10-02 - 2018-10-02
NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
23 Berge, Erling.
Grunnvassforvaltning.Om Elinor Ostrom si tilnærming til forvaltning av grunnvatn. Ostrom og norsk naturressursrett; 2018-09-07 - 2018-09-07
NMBU Untitled
 
24 Berge, Erling.
Understanding Norwegian Commons. 24th Riunione scientifica del Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive; 2018-11-15 - 2018-11-16
NMBU Untitled
 
25 Bergsholm, Einar.
Nabokrangler er ikke lovløse. Arendalsuka; 2018-08-14 - 2018-08-14
NMBU Untitled
 
26 Bærug, Sølve.
Bruksverdivurdering etter naturskadeerstatningsloven. Naturskadeopplæring T1; 2018-10-08 - 2018-10-10
NMBU Untitled
 
27 Bærug, Sølve.
Bruksverdivurderinger etter naturskadeerstatningsloven. Naturskadeopplæring T2; 2018-11-07 - 2018-11-08
NMBU Untitled
 
28 Bærug, Sølve.
Fordypning i taksering. Kurs for viderekomne takstmenn; 2018-10-30 - 2018-10-30
NMBU Untitled
 
29 Bærug, Sølve.
Investering i næringseiendom og investeringsanalyse for «viderekomne».. Eiendomsuka 2018; 2018-09-04 - 2018-09-04
NMBU Untitled
 
30 Bærug, Sølve.
Totenvika. Ekspropriasjonsrettsseminar; 2018-08-23 - 2018-08-23
NMBU Untitled
 
31 Bærug, Sølve.
Utfordringer ved verdsetting i jordskiftesaker. Kurs for nytilsatte jordskiftedommere; 2018-03-14 - 2018-03-14
NMBU Untitled
 
32 Bærug, Sølve.
Verdsettelse - prosess og metode. Eiendomsverdidagen; 2018-06-06 - 2018-06-06
NMBU Untitled
 
33 Bærug, Sølve.
Verdsetting av boligeiendom. Fordypning i taksering av fast eiendom, TAK002; 2018-04-06 - 2018-04-06
NMBU Untitled
 
34 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendom. Kurs næringstaksering for Norsk takst/HpV; 2018-09-26 - 2018-09-26
NMBU Untitled
 
35 Bærug, Sølve.
Verdsetting av tomter og næringseiendom. Taksering av store tomter og næringseiendommer; 2018-02-09 - 2018-02-09
NMBU Untitled
 
36 Elvestad, Helen Elisabeth.
Strøksservitutter i fortettingsprosjekter. Oppstartseminar, Master i areal og eiendom; 2018-08-20 - 2018-08-20
NMBU Untitled
 
37 Elvestad, Helen Elisabeth.
Strøksservitutter i fortettingsprosjekter - utfordringer og endringsforslag. Lunsjforedrag; 2018-11-28 - 2018-11-28
NMBU Untitled
 
38 Gammelmo, Leikny.
Saksbehandling av søknad om endring av fast eiendom. Kunnskap til lunsj; 2018-01-19 - 2018-01-19
NMBU Untitled
 
39 Grønning, Marius; Galland, Daniel; Børrud, Elin.
Linking planning ideology and practices: Exploring professional methods and roles in Norway. Royal Geographic Society; 2018-08-28 - 2018-08-31
NMBU Untitled
 
40 Hauge, Katrine Broch.
"Dråpen og begeret. Er det rettsreglar som kan avgjera når begeret er fullt? «Kan rettsreglar hjelpa oss med å forstå at nok er nok – og for kven?». Utmarksfrokost i nettverk; 2018-11-12 - 2018-11-12
NMBU Untitled
 
41 Hauge, Katrine Broch.
Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre jordskifte etter jordskiftelova kapittel 3 og verkemidla i jordskiftelova kapittel 3.. Innføring i jordskifte; 2018-01-16 - 2018-01-16
NMBU Untitled
 
42 Hauge, Katrine Broch.
Lokalitetsavklaringar (akvakultur) og forventningar til ei integrert behandling.. Alumni-samling Verdens miljødag; 2018-06-05 - 2018-06-05
NMBU Untitled
 
43 Hauge, Katrine Broch.
"Opposisjon - til innlegg om kommodifisering av utmark ved Bjørn Egil Flø, og kva grenser har å seia i forståinga av endra bruk i utmark ved Frode Flemsæter.". Utmarksfrokost; 2018-05-08
NMBU Untitled
 
44 Hauge, Katrine Broch.
PlanCoast. En presentasjon av problemstillinger knyttet til lokalitetsavklaringer, og utfordringer for planlegging som følge av produksjonsområdeforskriften.. Besøk av Forskning og Innovasjonsavdeling frå Næringsdepartementet; 2018-09-27 - 2018-09-27
NMBU Untitled
 
45 Hauge, Katrine Broch.
PlanCoast. Om produksjonsområde og lokalitetsavklaringar - sett i lys av forventningar om ei heilskapleg forvaltning.. Miljødirektoratets juristeminar; 2018-09-10 - 2018-09-10
NMBU Untitled
 
46 Hauge, Katrine Broch.
"Rammene for ei heilskapleg forvaltning." PLAN-KONFERANSEN. PLAN-KONFERANSEN; 2018-10-23 - 2018-10-24
NMBU Untitled
 
47 Hauge, Katrine Broch.
Rett og rettar i utmark,. Futgraze; 2018-06-29 - 2018-06-30
NMBU Untitled
 
48 Hauge, Katrine Broch.
«Totenvika-dommen. Korleis ser den “subjektiva-vendinga” ut i lys av Grl § 105, og korleis påverkar kursendringa moglegheitene for ei konsistent tilnærming til påreknelegvurderinga elles i ekspropriasjonsretten.». Ekspropriasjonsrettsdag; 2018-08-23 - 2018-08-23
NMBU Untitled
 
49 Holsen, Terje.
De kommunale planprosessene. Lær dem ordentlig!. Eiendomsuka 2018; 2018-09-03 - 2018-09-03
NMBU Untitled
 
50 Holsen, Terje.
Hvilke hensikter har vi når vi bruker medvirkning?. Fagdag om medvirkning; 2018-12-13 - 2018-12-13
NMBU Untitled
 
    Show next list