Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2017   Til: 2017   Enhet: Institutt for eiendom og juss (NMBU)   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Oversettelsesarbeide   Hovedkategori: Mediebidrag   Hovedkategori: Kunstnerisk og museal presentasjon   Hovedkategori: Kunstnerisk resultat   Hovedkategori: Produkt   Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 119 << Forrige 1 2 3    Neste >>

Bok
1 Bærug, Sølve.
Verdsetting av fast eiendom - en innføring.. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215028231) 296 s.
NMBU Untitled
 
2 Hegstad, Einar A..
Eigedomshistorie hovudliner i norsk eigedomshistorie fra 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215027807) 486 s.
NMBU Untitled
 
3 Sevatdal, Hans; Sky, Per Kåre; Berge, Erling.
Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02780-7) 486 s.
NMBU Untitled
 
4 Sky, Per Kåre.
Hans Sevatdal - Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie fra 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02920-7) 487 s.
NMBU Untitled
 
5 Winge, Nikolai Kristoffersen; Holth, Fredrik.
Plan- og bygningsrett - Kort forklart. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02903-0) 242 s.
NMBU Untitled
 
Del av bok/rapport
6 Berge, Erling.
Om allmenningane i dagens samfunn. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. s. 391-397
NMBU Untitled
 
7 Falleth, Eva; Nordahl, Berit Irene.
The Planning system and practice in Norway. I: Urban Planning and Environment. Nordic Experiences of Sustainable Planning. Policy and Pract. Routledge 2017 ISBN 9781472474506. s. 87-104
NMBU Untitled
 
8 Gammelmo, Leikny.
Land Registration Systems -Their Role in Modern Society. I: Land Ownership and Land Use Development. The Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management Policies. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich 2017 ISBN 978-3-7281-3804-0. s. 25-37
NMBU Untitled
 
9 Nordahl, Berit Irene; Eika, Anders.
Urban Redevelopment and the (Mixed) Blessing of Multiple Ownership. I: Land Ownership and Land Use Development. The Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management Policies. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich 2017 ISBN 978-3-7281-3804-0. s. 89-105
NMBU Untitled
 
10 Sevatdal, Hans.
Eigedomsforhold i fjell og utmark, utanfor gardsområdet: allmenningar og fleirgardsameiger. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. s. 200-224
NMBU Untitled
 
11 Sevatdal, Hans.
Eigedomsforholda på 1600-talet. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. s. 32-62
NMBU Untitled
 
12 Sevatdal, Hans.
Eigedomsregistrering - matrikulering og tinglysing. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. s. 225-263
NMBU Untitled
 
13 Sevatdal, Hans.
Fysisk og rettsleg organisering innan gardsområdet: tun og teig, skog og fjell. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. s. 109-164
NMBU Untitled
 
14 Sevatdal, Hans.
Hovudliner i eigedomsforholda 1660-2014. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. s. 63-108
NMBU Untitled
 
15 Sevatdal, Hans.
Om eigedomshistorie. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. s. 15-31
NMBU Untitled
 
16 Sevatdal, Hans.
Utskifting/jordskifte. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. s. 165-199
NMBU Untitled
 
17 Sky, Per Kåre.
Eigedomshistorie og jordskifte. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. s. 383-390
NMBU Untitled
 
18 Sky, Per Kåre.
Sluttord. I: Hans Sevatdal - Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie fra 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02920-7. s. 425-430
NMBU Untitled
 
19 Steinsholt, Håvard.
Allemannsrettar. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. s. 363-373
NMBU Untitled
 
20 Steinsholt, Håvard.
Oreigning. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. s. 374-382
NMBU Untitled
 
21 Steinsholt, Håvard.
Oreigning. I: Hans Sevatdal - Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie fra 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02920-7. s. 374-382
NMBU Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
22 Aadland, Børge; Gammelmo, Leikny.
Kommunen og eierseksjonsloven - fra begjæring til matrikulering. Seksjoneringsdagene 2017 Hell; 2017-09-25 - 2017-09-26
HVL NMBU Untitled
 
23 Bergsholm, Einar.
Eiendomsgrenser i sjø og vassdrag. Regionssamling - Jordskifteretten; 2017-11-29 - 2017-11-29
NMBU Untitled
 
24 Bergsholm, Einar.
feil i matrikkelen. geoforum - lokal kartdager; 2017-11-28 - 2017-11-28
NMBU Untitled
 
25 Bergsholm, Einar.
Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom?. Geoforum Troms; 2017-01-08 - 2017-01-09
NMBU Untitled
 
26 Bergsholm, Einar.
Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom?. Geoforum - lokale kartdager; 2017-10-17 - 2017-10-17
NMBU Untitled
 
27 Bergsholm, Einar.
Løsningsrettigheter og leiegårdsloven. årlig bolig- og eiendomsrettskurs; 2017-10-19 - 2017-10-20
NMBU Untitled
 
28 Bergsholm, Einar.
rettslige spørsmål som kan oppstå ved gjennomføring av en oppmålingsforretning. geoforum; 2017-01-24 - 2017-01-25
NMBU Untitled
 
29 Bergsholm, Einar.
sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter. privat seminar; 2017-08-24 - 2017-08-25
NMBU Untitled
 
30 Bærug, Sølve.
Bruksverdi ved naturskadeerstatning. Opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn; 2017-03-22 - 2017-03-22
NMBU Untitled
 
31 Bærug, Sølve.
Legal, Tolerated, Illegal: IVS Market Value Definition and the “Legally Permissible”. FIG Working week; 2017-05-29 - 2017-06-02
NMBU Untitled
 
32 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendom, med fokus på stripeerverv og parkering.. Fagdag grunnerverv næringseiendom; 2017-03-16 - 2017-03-16
NMBU Untitled
 
33 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendom, striper og parkering. Fagdag grunnerverv næringseiendom; 2017-08-30 - 2017-08-30
NMBU Untitled
 
34 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendommer - delavståelse. Grunnervervskonferansen; 2017-11-20 - 2017-11-20
NMBU Untitled
 
35 Bærug, Sølve.
Verdsetting og metoder.. Fordypning i taksering av fast eiendom.; 2017-05-19 - 2017-05-19
NMBU Untitled
 
36 Eika, Anders.
An overview of developer-developer co-operation forms. Eropean network for housing research 2017; 2017-09-04 - 2017-09-06
NMBU Untitled
 
37 Gammelmo, Leikny.
Fast eiendom i endring. Kartverkets matrikkelsamling; 2017-09-19 - 2017-09-19
NMBU Untitled
 
38 Gammelmo, Leikny.
Kommunen og eierseksjonsloven –fra begjæring til matrikulering. Seksjoneringsdagene 2017; 2017-09-25 - 2017-09-26
NMBU Untitled
 
39 Gammelmo, Leikny.
Kvalitetsheving av matrikkelen -Muligheter og utfordringer for kommunen. Temadag Eiendom; 2017-09-27 - 2017-09-27
NMBU Untitled
 
40 Gammelmo, Leikny.
Should People trust information from the cadastre? -The case of public administrative usage in Norway. FIG WorkingWeek 2017; 2017-05-29 - 2017-06-02
NMBU Untitled
 
41 Hanssen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K; Holth, Fredrik; Hofstad, Hege.
«Innspill til foreslåtte lovendringer fra EVAPLAN». Presentasjon for Stortingets Energi- og miljøkomite; 2017-01-10 - 2017-01-10
OSLOMET NMBU UiO Untitled
 
42 Hauge, Katrine Broch.
"Ellinor Ostrom og lovutvalgsarbeidet". Møte i Statsallmenningslovutvalet; 2017-05-20 - 2017-05-20
NMBU Untitled
 
43 Hauge, Katrine Broch.
Mindretalsvern i lag oppretta av jordskifteretten.. JUS-KURS TINGSRETT; 2017-02-09 - 2017-02-10
NMBU Untitled
 
44 Hauge, Katrine Broch.
Presentasjon av PlanCoast på akvakulturnæringens sektormøte. Sektrormøte for akvakulturnæringen; 2017-05-29 - 2017-05-31
NMBU Untitled
 
45 Hegstad, Einar A..
Eigedomsregistrering i eit historisk perspektiv. Seminar i "Eigedomshistorie"; 2017-09-15 - 2017-09-15
NMBU Untitled
 
46 Holsen, Terje.
Arealplanfagets historie ved NLH / UMB / NMBU, NMBU. 50-årsjubileet for arealplanfaget ved NMBU; 2017-11-22 - 2017-11-22
NMBU Untitled
 
47 Holsen, Terje.
Det grønne skiftet - byutvikling, eiendomsutvikling og eiendomsinformasjon. Matrikkeldagene 2017 - Matrikkelen som et pålitelig register?; 2017-06-12 - 2017-06-13
NMBU Untitled
 
48 Holsen, Terje.
Hva er en utbyggingsavtale? Særlig om avtalenes plass i det kommunale plansystemet. Kurs om utbyggignsavtaler; 2017-10-31 - 2017-10-31
NMBU Untitled
 
49 Holsen, Terje.
Hvordan lese plankart, planbestemmelser og rekkefølgebestemmelser?. Eiendomsuka 2017; 2017-09-04 - 2017-09-08
NMBU Untitled
 
50 Holsen, Terje.
Hvordan lese plankart, planbestemmelser og rekkefølgekrav. Nettverk for tekniske sjefer i eiendomsselskaper; 2017-11-23 - 2017-11-23
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste