Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 152 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2021
1 Aashamar, Peter Nicolai; Bakken, Jonas; Brevik, Lisbeth M..
Fri fra lærebokas tøyler. Om bruk av læreboka og andre tekster i norsk, engelsk og samfunnsfag på 9. og 10. trinn. Norsk pedagogisk tidsskrift 2021 ;Volume 3.
UiO Untitled
 
2020
2 Andersson-Bakken, Emilia; Jegstad, Kirsti Marie; Bakken, Jonas.
Textbook tasks in the Norwegian school subject natural sciences: what views of science do they mediate?. International Journal of Science Education 2020
OSLOMET UiO Untitled
 
3 Bakken, Jonas.
Kapittel 11. Lesing i norskfaget etter fagfornyelsen. Hva kan vi lære av PISA, og hva kan vi ikke lære?. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. p. 250-274
UiO Untitled
 
4 Bakken, Jonas; Brevik, Lisbeth M.; Aashamar, Peter Nicolai.
Myter om læreboka. Utdanningsnytt.no 2020
UiO Untitled
 
5 Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke; Bakken, Jonas; Baran, Mukadder; Beiler, Ingrid Rodrick; Brkan-Musad, Altijana; Buchholtz, Nils; Hartvigsen, Kirsten Marie; Ødegaard, Marianne; Aashamar, Peter Nicolai.
Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet).. Oslo: Universitetet i Oslo 2020 (ISBN 978-82-69249) 71 p.
UiO Untitled
 
6 Jahnsen, Vanja Røkkum; Bakken, Jonas.
På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020
UiO Untitled
 
2019
7 Bakken, Jonas.
Disputasforsvarets retorikk. Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet; 2019-10-30
UiO Untitled
 
8 Bakken, Jonas.
Fra ett til tre nye norskfag?. Universitetsskoleforelesningene; 2019-11-27
UiO Untitled
 
9 Bakken, Jonas.
Går det an å tolke sakprosa?. Kontekst, takk! Frå tidslinjas tvangstrøye til inspirerande innrammingar?; 2019-03-22 - 2019-03-23
UiO Untitled
 
10 Bakken, Jonas.
Hva er nytt i det fornyede norskfaget?. I: Det (nye) nye norskfaget. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245033267. p. 27-46
UiO Untitled
 
11 Bakken, Jonas.
Kildebevissthet i det nye norskfaget. Faglig frokost - Kildebevissthet i klasserommet. Hvorfor og hvordan?; 2019-03-15
UiO Untitled
 
12 Bakken, Jonas.
Monologiske miljødialoger – Ole Mathismoen og Jenny Jordahls tegneserie Grønne greier. Sakprosa 2019 ;Volume 11.(3) p. -
UiO Untitled
 
13 Bakken, Jonas.
Norsk i fagfornyelsen. Ledelse av læreplanarbeid - Videreutdanning for skoleledere; 2019-11-26
UiO Untitled
 
14 Bakken, Jonas.
The integration of rhetoric into existing school subjects. Utbildning och Demokrati 2019 ;Volume 8.(2) p. 93-108
UiO Untitled
 
15 Bakken, Jonas.
The rhetoric of the thesis defense. Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet; 2019-11-28
UiO Untitled
 
2018
16 Bakken, Jonas.
Hvorfor og hvordan skal elever gjøre retoriske analyser i norskfaget?. I: 101 litteraturdidaktiske grep: om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2382-4. p. 89-105
UiO Untitled
 
17 Bakken, Jonas.
Máret Ánne Saras Mellom verdener og utdanning for bærekraftig utvikling. I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2296-4. p. 231-253
UiO Untitled
 
18 Bakken, Jonas.
Norskfaget i fagfornyelsen. Det nye norskfaget – i undervisning og forsking; 2018-09-27
UiO Untitled
 
19 Bakken, Jonas.
Norskfaget i fagfornyelsens støpeskje. Faglig-pedagogisk dag; 2018-11-01
UiO Untitled
 
20 Bakken, Jonas.
Prosessen og utvikling av ny læreplan for norskfaget. Ny læreplan i norskfaget; 2018-11-05
UiO Untitled
 
21 Oxfeldt, Elisabeth; Bakken, Jonas; Tønnesson, Johan; Sæther, Elin.
"Boklunsj: Åpne dører mot verden". Scene HumSam; 2018-04-05 - 2018-04-05
UiO Untitled
 
2017
22 Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Bakken, Jonas.
Kulturmøter og kulturkonflikter i norsklærebøker. I: Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-03022-7. p. 18-31
OSLOMET UiO Untitled
 
23 Bakken, Jonas.
The Integration of Rhetoric into Existing School Subjects. Rhetorical Education and the Democratic Mission of the School: Preparing Students for Academic and Civic Life; 2017-10-24 - 2017-10-26
UiO Untitled
 
24 Bakken, Jonas.
Å vokse ved å kjempe en håpløs kamp. Om norske ungdommers erfaringer med den globale urettferdigheten i Kristín A. Sandbergs og Simon Strangers ungdomsromaner. I: Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-03022-7. p. 65-80
UiO Untitled
 
25 Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd.
Lærebøkene bryt med læreplanen. Dag og tid [Newspaper] 2017-06-09
HIOA UiO Untitled
 
26 Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd.
Norsklærebøkene følgjer ikkje med i tida. Apollon [Business/trade/industry journal] 2017-05-24
HIOA UiO Untitled
 
27 Bakken, Jonas; Oxfeldt, Elisabeth.
Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. I: Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-03022-7. p. 9-17
UiO Untitled
 
28 Bakken, Jonas; Oxfeldt, Elisabeth.
Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-03022-7) 233 p.
UiO Untitled
 
2016
29 Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Bakken, Jonas.
Tekstkulturell dannelse gjennom oppgaver i lærebøker for videregående skole. Svenska med Didaktisk inriktning 12; 2016-11-24 - 2016-11-25
OSLOMET UiO Untitled
 
30 Bakken, Jonas.
Innledning til debatt om norskfagets framtid. Fremtidens norskfag; 2016-09-14
UiO Untitled
 
31 Bakken, Jonas.
Retorikk og muntlig kreativitet. I: 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1799-1. p. 35-49
UiO Untitled
 
32 Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd.
Forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa i norskfagets oppgavekultur. Sakprosa 2016 ;Volume 8.(3) p. 1-36
OSLOMET UiO Untitled
 
33 Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Klette, Kirsti; Roe, Astrid.
Students Contributions in Whole-Class Teaching. ECER; 2016-08-23 - 2016-08-26
OSLOMET UiO Untitled
 
34 Bakken, Jonas; Skagestad, Line Harr.
Islandsk vinner av Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. Periskop. Kritikk av kunst for barn og unge [Internet] 2016-11-01
UiO Untitled
 
2015
35 Andersson-Bakken, Emilia; Bakken, Jonas.
Skoleforskere bør formidle mer av egen forskning. Forskning.no [Internet] 2015-11-29
OSLOMET UiO Untitled
 
36 Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Bakken, Jonas.
Forskere i norske avisers dekning av skole. Acta Didactica Norge 2015 ;Volume 9.(1) p. 19-
UiO Untitled
 
37 Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær.
Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen?. I: Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025. p. 117-126
UiO Untitled
 
2014
38 Bakken, Jonas.
Beretningen om en akademisk omvendelse. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-784-8. p. 25-37
UiO Untitled
 
39 Bakken, Jonas.
Disputaser i Edda gjennom 100 år. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2014 (3) p. 241-254
UiO Untitled
 
40 Bakken, Jonas.
Retorikk i skolen. 2. utgave. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 9788215021447) 138 p.
UiO Untitled
 
41 Bakken, Jonas; Kjeldsen, Jens E..
Retorikkeksperter til besvær. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiB UiO Untitled
 
42 Bakken, Jonas; Sollid, Hilde.
Forskende lærerstudenter. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-04215. p. 12-18
UiO UiT Untitled
 
43 Bakken, Jonas; Østli Jacobsen, Hanne.
Tellekantenes tyranni. Morgenbladet [Newspaper] 2014-01-17
UiO Untitled
 
44 Kjeldsen, Jens Elmelund; Bakken, Jonas.
Retorikkeksperter i Skandinavisk presse. Nordiska konferensen för retorikforskning NKRF; 2014-10-15 - 2014-10-17
UiB UiO Untitled
 
45 Kjeldsen, Jens Elmelund; Bakken, Jonas.
Talernes fortolkere. Rhetorica Scandinavica 2014 (65) p. 55-72
UiB UiO Untitled
 
46 Lund, Andreas; Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær.
Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning 2014 ;Volume 10.(2)
UiO Untitled
 
47 Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær.
What does professional digital competence mean in teacher education?. Nordic Journal of Digital Literacy 2014 ;Volume 2014.(4) p. 281-299
UiO Untitled
 
2013
48 Bakken, Jonas.
Disputaser i Edda – øyeblikksbilder fra 100 års fagdebatt. Edda 100 år - jubileumskonferanse; 2013-08-30 - 2013-08-31
UiO Untitled
 
49 Bakken, Jonas.
Kritikkens funksjoner. Seminar om kulturjournalistikk i nordiske aviser; 2013-04-25
UiO Untitled
 
50 Bakken, Jonas.
Retorikk. Seminar for studentrepresentanter i universitetsstyrer; 2013-01-11
UiO Untitled
 
    Show next list