Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 164 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Lockwood, Elise; Mørken, Knut Martin.
A Call for Research that Explores Relationships between Computing and Mathematical Thinking and Activity in RUME. International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education 2021
UiO Untitled
 
2020
2 Mørken, Knut Martin.
Hvorfor programmering og algoritmer?. Danmarks læringsfestival; 2020-03-04 - 2020-03-05
UiO Untitled
 
3 Mørken, Knut Martin.
IKT i alle fag. Presentasjon for arbeidsgruppe for ny nasjonal, digitaliseringsstrategi; 2020-04-17 - 2020-04-17
UiO Untitled
 
2019
4 Fyhn, Marianne; Malthe-Sørenssen, Anders; Mørken, Knut Martin; Nederbragt, Alexander Johan; Odden, Tor Ole; Sundnes, Joakim.
Beregningsorientering og utdanningsutvikling. Presentasjon for delegasjon fra Norges teknisk naturvitenskapelige universitet; 2019-09-24 - 2019-09-24
UiO Untitled
 
5 Hodnebrug, Ina; Lingaas, Else Marie; Mørken, Knut Martin.
Samarbeid om utdanning mellom universiteter og høgskoler og næringslivet. Hvorfor? Hva fungerer? Hvor er utfordringene?. Invitert deltagelse i seminar arrangert av Kunnskapsdepartementet; 2019-11-25 - 2019-11-25
UiO Untitled
 
6 Mørken, Knut Martin.
Computing in Mathematics and Science Education. Mathematics Education — The Next Decade and Beyond; 2019-04-11 - 2019-04-12
UiO Untitled
 
7 Mørken, Knut Martin.
Hva er det egentlig studentene trenger for å lykkes?. Oslo Rector Summit; 2019-09-25 - 2019-09-25
UiO Untitled
 
8 Mørken, Knut Martin.
Programmering for å styrke matematikken, er det mulig?. Lærerkonferanse i programmering; 2019-03-11 - 2019-03-11
UiO Untitled
 
9 Mørken, Knut Martin.
Programmering for å styrke matematikken, er det mulig?. Presentasjon for besøk fra Danmarks tekniske høyskole og Borupgaard gymnas; 2019-09-09 - 2019-09-09
UiO Untitled
 
10 Mørken, Knut Martin; Dæhlen, Morten.
Er frafallet i høyere utdanning et så stort problem som noen vil ha det til?. Khrono [Avis] 2019-09-22
UiO Untitled
 
11 Mørken, Knut Martin; Sand, Ingrid.
Spørreundersøkelse MN nye laveregradsstudenter høsten 2019. : Det matematisk naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2019 31 s.
UiO Untitled
 
12 Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Mørken, Knut Martin.
Programmering i naturfag. Fagkveld Aschehoug; 2019-01-29 - 2019-01-29
UiO Untitled
 
2018
13 Mørken, Knut Martin.
Computing in Science Education. Kleindagarna, Institutt Mittag-Leffler; 2018-06-07 - 2018-06-07
UiO Untitled
 
14 Mørken, Knut Martin.
Educational Development: Computing in Science Education in a Wider Perspective. China-Norway Education Day; 2018-04-18 - 2018-04-18
UiO Untitled
 
15 Mørken, Knut Martin.
Emneutvikling og systematisk integrering av generiske ferdigheter i utdanningsprogrammene. Seminar med Det matematisk naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen; 2018-03-23
UiO Untitled
 
16 Mørken, Knut Martin.
Om fagfornyelsen i matematikk. Realfagskonferansen 2018; 2018-05-07 - 2018-05-07
UiO Untitled
 
17 Mørken, Knut Martin.
Programmering i alle fag!. Realfagsnettverkets Fagdag; 2018-08-15 - 2018-08-15
UiO Untitled
 
18 Mørken, Knut Martin.
Programmering i skolen: muligheter og utfordringer. Nettverksdag i Akershus; 2018-11-30
UiO Untitled
 
19 Mørken, Knut Martin.
Some reflections on how computing can enhance the learning of mathematics. Øresundsdagen 2. Konference om innledende matematikk; 2018-08-31 - 2018-08-31
UiO Untitled
 
20 Mørken, Knut Martin.
Utdanning og utveksling. Invitert gjesteforelesning; 2018-11-27 - 2018-11-27
UiO Untitled
 
21 Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne.
An Evolving Culture for Learning in Practice. China-Norway Education Day; 2018-04-18 - 2018-04-18
UiO Untitled
 
22 Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Mørken, Knut Martin.
ProFag: realfaglig programmering. MatRIC og CCSE workshop i programmering; 2018-11-05 - 2018-11-06
UiO Untitled
 
23 Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Mørken, Knut Martin.
Programmering er mer enn koding. FIKS konferanse; 2018-09-21 - 2018-09-21
UiO Untitled
 
24 Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Mørken, Knut Martin.
Programmering i naturfaget. Naturfagkonferansen 2018; 2018-10-18 - 2018-10-18
UiO Untitled
 
2017
25 Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom Johan; Mørken, Knut Martin.
Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations. Mathematics and Computers in Simulation 2017 ;Volum 137. s. 177-200
FFI UiO Untitled
 
26 Floater, Michael S.; Lyche, Tom Johan; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin; Schumaker, Larry L..
Mathematical Methods for Curves and Surfaces: 9th International Conference, MMCS 2016 Tønsberg, Norway, June 23-28, 2016 Revised Selected Papers. Springer Publishing Company 2017 (ISBN 978-3-319-67885-6) 333 s. Lecture Notes in Computer Science(10521)
UiO Untitled
 
27 Floater, Michael S.; Lyche, Tom Johan Wiborg; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin; Schumaker, Larry L..
Preface. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2017 ;Volum 1052:16191 LNCS. s. 1-1
UiO Untitled
 
28 Fyhn, Marianne; Kristensen, Solveig; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Villanger, Ilan Dehli.
Helhetlig fokus på utdanningsutvikling. MNT-konferansen 2017; 2017-03-30 - 2017-03-31
UiO Untitled
 
29 Malthe-sørenssen, Anders; Henriksen, Ellen Karoline; Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Center for computing in science education: fornyelse av utdanning ved integrasjon av beregninger. Nordic Journal of STEM Education 2017 ;Volum 1.(1) s. 236-241
UiO Untitled
 
30 Mørken, Knut Martin.
Bioscience, chemistry, pharmacy or life science?. Presentation for Ethiopian delegation; 2017-01-25 - 2017-01-25
UiO Untitled
 
31 Mørken, Knut Martin.
Computing in Science Education. Presentation for delegation from Copenhagen University; 2017-12-08 - 2017-12-08
UiO Untitled
 
32 Mørken, Knut Martin.
Computing in Science Education. Conference in memory of Hans Petter Langtangen; 2017-10-24 - 2017-10-25
UiO Untitled
 
33 Mørken, Knut Martin.
Computing in Science Education (CSE). Guest lecture at the Department of Mathematics, University of Southern Denmark; 2017-12-07 - 2017-12-07
UiO Untitled
 
34 Mørken, Knut Martin.
Computing in the undergraduate mathematics curriculum?. Annual meeting of the Norwegian Mathematical Council; 2017-03-27 - 2017-03-27
UiO Untitled
 
35 Mørken, Knut Martin.
InterAct at UiO: Good education is more than good lectures!. Workshop at the Department of Geosciences at the University of Bergen; 2017-06-08 - 2017-06-08
UiO Untitled
 
36 Mørken, Knut Martin.
Kultur for kvalitet i høyere utdanning: Systematisk arbeid med utdanningskvaliteten med tanke på utvikling og forbedring. Nasjonalt møte for SV-studiedekaner; 2017-06-19 - 2017-06-19
UiO Untitled
 
37 Mørken, Knut Martin.
Reflections on mathematics and science education for the future. Presentation for a delegation from ENS – Lyon; 2017-03-24 - 2017-03-24
UiO Untitled
 
38 Mørken, Knut Martin.
Utdanningsutvikling på MN-fakultetet. Lederseminar ved HF-fakultetet, UiO; 2017-11-22 - 2017-11-22
UiO Untitled
 
39 Mørken, Knut Martin.
Utdanningsutvikling på MN-fakultetet ved UiO. Semesteråpning ved Institutt for mikrosystemer, Høgskolen i Sørøst-Norge; 2017-08-09 - 2017-08-09
UiO Untitled
 
40 Mørken, Knut Martin.
Utdanningsutvikling på MN-fakultetet ved UiO. Presentasjon for studieutvalget ved NMBU; 2017-10-25 - 2017-10-25
UiO Untitled
 
41 Mørken, Knut Martin; Runde, Ragnhild Kobro; Skramstad, Tone.
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og utdanningsutvikling. MNT-konferansen 2017; 2017-03-30 - 2017-03-31
UiO Untitled
 
42 Nordbakke, Monica; Stiberg, Cecilie; Sletta, Ingeborg; Mørken, Knut Martin; Lindstrøm, Tom Louis; Hætta, Ole Einar Isaksen; renate, jensen; Kristensen, Tor Espen.
Arbeid med kjerneelementer i matematikk. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2017 15 s.
HIOF NTNU UiB UiO Untitled
 
2016
43 Bersvendsen, Jørn.
Segmentation of cardiac structures in 3-dimensional echocardiography. Universitetet i Oslo 2016 Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.(1748)
UiO Untitled
 
44 Kluge, Anders; Mørken, Knut Martin.
Nytt skolefag nødvendig. Dagens næringsliv 2016
UiO Untitled
 
45 Mørken, Knut Martin.
How can computing assist in learning calculus?. MatRic Annual Conference; 2016-10-19 - 2016-10-20
UiO Untitled
 
46 Mørken, Knut Martin.
Some reflections on the impact of computers in science education. East Asia – Nordic/Benelux University Consortium Conference; 2016-05-03 - 2016-05-05
UiO Untitled
 
47 Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter; Malthe-Sørenssen, Anders.
Computing across the curriculum. Siam Conference on Applied Mathematics Education; 2016-09-30 - 2016-10-02
UiO Untitled
 
48 Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter; Malthe-Sørenssen, Anders.
How should computers influence the mathematics curriculum?. The 5th Computing Education Forum; 2016-11-12 - 2016-11-13
UiO Untitled
 
49 Mørken, Knut Martin; Rasmussen, Live.
Skru av autopiloten!. Administrativ storsamling; 2016-11-01 - 2016-11-01
UiO Untitled
 
50 Mørken, Knut Martin; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Course alignment and a culture for quality. Learning Forum; 2016-11-15 - 2016-11-17
UiO Untitled
 
    Vis neste liste