Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 69 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Frank, Jens; Tovmo, Mari.
Inventering av lodjur 2019 (reviderad version). Bestandsovervåking av gaupe i 2019 (revidert utgave). Grimsö/Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA)/SLU 2019 (ISBN 978-82-426-3463-4) 34 p. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia(2 2019)
NINA Untitled
 
2 Höglund, Linda; Mattisson, Jenny; Tovmo, Mari.
Bestandsovervåking av jerv i 2019. Trondheim og Grimsö: Rovdata og Viltskadecenter, SLU 2019 (ISBN 978-82-426-3475-7) 30 p. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia(3-2019)
NINA Untitled
 
3 Höglund, Linda; Mattisson, Jenny; Tovmo, Mari.
Inventering av järv 2019. Bestandsovervåking av jerv i 2019. Grimsö/Trondheim: SLU, Viltskadecenter/Rovdata 2019 (ISBN 978-82-426-3475-7) 30 p. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia(3-2019)
NINA Untitled
 
4 Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny.
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3474-0) 20 p. NINA rapport(1722)
NINA Untitled
 
5 Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund.
Overvaking av kongeørn i Noreg 2019. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-4503-6) 20 p. NINA rapport(1748)
NINA Untitled
 
6 Tovmo, Mari; Odden, John; Brøseth, Henrik; Nilsen, Erlend Birkeland.
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3427-6) 24 p. NINA rapport(1679)
NINA Untitled
 
2018
7 Gjershaug, Jan Ove; Brøseth, Henrik; Kleven, Oddmund; Kålås, John Atle; Mattisson, Jenny; Tovmo, Mari.
Monitoring methods for the Golden Eagle Aquila chrysaetos in Norway. Bird Study 2018
NINA Untitled
 
8 Tovmo, Mari; Höglund, Linda; Mattisson, Jenny.
Bestandsovervåking av jerv 2018. Inventering av järv 2018. Trondheim/Grimsö: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3294-4) 31 p. NINA rapport(3-2018)
NINA Untitled
 
9 Tovmo, Mari; Holmstrøm, Frode.
Fallvilt 2018.
NINA Untitled
 
10 Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny.
Overvaking av kongeørn i Noreg. Rovdyrviten 2018 ;Volume 6.
NINA Untitled
 
11 Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny.
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3291-3) ;Volume 1553.20 p. NINA rapport(1553)
NINA Untitled
 
12 Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund.
Overvaking av kongeørn i Noreg 2018. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3342-2) ;Volume 1602.21 p. NINA rapport(1602)
NINA Untitled
 
13 Tovmo, Mari; Odden, John; Brøseth, Henrik; Nilsen, Erlend Birkeland.
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3256-2) ;Volume 1519.24 p. NINA rapport(1519)
NINA Untitled
 
14 Tovmo, Mari; Zetterberg, Andreas.
Bestandsovervåking av gaupe i 2018. Trondheim og Grimsö: Rovdata og Viltskadecenter, SLU 2018 (ISBN 978-82-426-3258-6) 34 p. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia(2-2018)
NINA Untitled
 
15 Tveraa, Torkild; Brøseth, Henrik; Langeland, Knut; Stien, Audun; Stien, Jennifer; Tovmo, Mari.
Produksjon og tap i reindriften i Nordland. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3160-2) ;Volume 1556.56 p. NINA rapport(1556)
NINA Untitled
 
2017
16 Eklund, Ann; Mattisson, Jenny; Höglund, Linda; Tovmo, Mari.
Inventering av järv 2017. Bestandsovervåking av jerv i 2017. Grimsö/Trondheim: Viltskadecenter/SLU/Rovdata 2017 (ISBN 978-82-426-3130-5) 31 p. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia(3-2017)
NINA Untitled
 
17 Mattisson, Jenny; Tovmo, Mari.
Kungsörnsinventeringen i Norge. Arbetsgruppen för översyn av kungsörnsinventeringen; 2017-08-31 - 2017-09-01
NINA Untitled
 
18 Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny.
Intensiv overvaking i 2016. Resultat og erfaringar.. Intensiv overvaking av kongeørn.; 2017-01-04 - 2017-01-04
NINA Untitled
 
19 Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Brøseth, Henrik.
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3118-3) ;Volume 1391.20 p. NINA rapport(1391)
NINA Untitled
 
20 Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik.
Overvaking av kongeørn i Noreg 2017. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3173-2) ;Volume 1442.21 p. NINA rapport(1442)
NINA Untitled
 
21 Tovmo, Mari; Odden, John; Brøseth, Henrik; Nilsen, Erlend Birkeland.
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3091-9) ;Volume 1370.24 p. NINA rapport(1370)
NINA Untitled
 
22 Zetterberg, Andreas; Tovmo, Mari.
Inventering av lodjur 2017 (reviderad version). Bestandsovervåking av gaupe 2017 (revidert utgave). Trondheim: Rovdata 2017 (ISBN 978-82-426-3110-7) 36 p. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia(2-2017)
NINA Untitled
 
2016
23 Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari.
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2961-6) ;Volume 1291.20 p. NINA rapport(1291)
NINA Untitled
 
24 Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari.
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2961-6) ;Volume 1291.20 p. NINA rapport(1291)
NINA Untitled
 
25 Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari; Nilsen, Erlend Birkeland.
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2942-5) ;Volume 1280.26 p. NINA rapport(1280)
NINA Untitled
 
26 Tovmo, Mari.
Overvaking av gaupe i Noreg. Opent møte om gaupeovervaking; 2016-11-25 - 2016-11-25
NINA Untitled
 
27 Tovmo, Mari.
Rekne gaupe og jerv, og unge ulvar på vandring. Fagsamling rovbeitedyr i Møre og Romsdal; 2016-01-27 - 2016-01-27
NINA Untitled
 
28 Tovmo, Mari; Bretten, Tord; Eide, Nina Elisabeth; Jaxgård, Peter; König, Malin; Liljemark, Lars; Norén, Karin.
Forslag til samordning av overvåkingsprogrammene på fjellrev i Norge og Sverige. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2965-4) 45 p. NINA Kortrapport(31)
NINA Untitled
 
29 Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny.
Intensiv overvaking i 2015. Resultat og erfaringar. Intensiv overvaking av kongeørn; 2016-01-21 - 2016-01-21
NINA Untitled
 
30 Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik.
Overvaking av kongeørn i Noreg 2015. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2856-5) ;Volume 1225.21 p. NINA rapport(1225)
NINA Untitled
 
31 Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik.
Overvaking av kongeørn i Noreg 2016. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. Trondheim: Norsk instituttt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2987-6) ;Volume 1304.23 p. NINA rapport(1304)
NINA Untitled
 
32 Tovmo, Mari; Zetterberg, Anders; Brøseth, Henrik; Andren, H.
Bestandsovervåking av gaupe i 2016. Inventering av lodjur 2016. Trondheim: Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia 2016 (ISBN 978-82-426-2951-7) 36 p. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia(2-2016)
NINA Untitled
 
2015
33 Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari.
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2824-4) 20 p. NINA rapport(1196)
NINA Untitled
 
34 Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari; Nilsen, Erlend Birkeland.
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2807-7) 23 p. NINA rapport(1179)
NINA Untitled
 
35 Dahl, Espen Lie; Nilsen, Erlend Birkeland; Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari.
Estimering av antall hekkende par kongeørn basert på kjent forekomst i Norge for perioden 2010-2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2782-7) 23 p. NINA rapport(1158)
NINA Untitled
 
36 Landa, Arild; Tovmo, Mari; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Andersen, Roy; Ulvund, Kristine R.; Flagstad, Øystein; Thierry, Anne-Mathilde.
Bevaringstiltaket fjellrev i Noreg. Open temakveld Skinnarbu; 2015-02-17 - 2015-02-17
NINA Untitled
 
37 Tovmo, Mari; Höglund, Linda.
Inventering av lodjur i 2015. Bestandsovervåking av gaupe i 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2806-0) 36 p. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia(2-2015)
NINA Untitled
 
2014
38 Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari.
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2665-3) 19 p. NINA rapport(1049)
NINA Untitled
 
39 Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari.
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2705-6) 20 p. NINA rapport(1086)
NINA Untitled
 
40 Landa, Arild; Tovmo, Mari; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Andersen, Roy; Ulvund, Kristine R.; Flagstad, Øystein; Thierry, Anne-Mathilde.
Bevaringstiltak fjellrev i Noreg. Folgefonnkonferansen; 2014-08-27 - 2014-08-27
NINA Untitled
 
41 Landa, Arild; Tovmo, Mari; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Andersen, Roy; Ulvund, Kristine R.; Flagstad, Øystein; Thierry, Anne-Mathilde.
Bevaringstiltaket avl og utsetting - status og strategier. Oppsynssamling for Hardangervidda; 2014-08-14 - 2019-08-14
NINA Untitled
 
42 Thierry, Anne-Mathilde; Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Ulvund, Kristine R.; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Andersen, Roy.
Success of the endangered arctic fox captive breeding program. Norsk Zoologisk Forenings Årsmøte; 2014-05-09 - 2014-05-11
NINA Untitled
 
43 Tovmo, Mari.
Nasjonalt overvakingsprogram for store rovdyr. Forelesning; 2014-03-11 - 2014-03-11
NINA Untitled
 
44 Tovmo, Mari; Brøseth, Henrik.
Gauperegistrering i utvalgte fylker 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2670-7) 27 p. NINA rapport(1054)
NINA Untitled
 
45 Tovmo, Mari; Svensson, Linn.
Bestandsovervåking av gaupe i 2014. - Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Trondheim: Rovdata 2014 (ISBN 978-82-426-2709-4) 31 p. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia(1-2014)
NINA Untitled
 
2013
46 Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari.
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2013 (ISBN 978-82-426-2568-7) 67 p. NINA rapport(960)
NINA Untitled
 
47 Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari.
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2591-5) 20 p. NINA rapport(981)
NINA Untitled
 
48 Flagstad, Øystein; Brøseth, Henrik; Balstad, Torveig; Søgaard, Caroline Danielsen; Magnusson, Jessica; Johansson, Malin; Eriksen, Line Birkeland; Hagen, Merethe; Tovmo, Mari; Ellegren, Hans.
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2012. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2525-0) 27 p. NINA rapport(921)
NINA NTNU Untitled
 
49 Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Ulvund, Kristine R.; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Andersen, Roy.
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2012. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2544-1) 61 p. NINA rapport(939)
NINA Untitled
 
50 Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Ulvund, Kristine R.; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Andersen, Roy.
Success of the endangered arctic fox captive breeding programme. 4th. International conference in Arctic fox biology; 2013-10-10 - 2013-10-13
NINA Untitled
 
    Show next list