Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 82 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2020. Skatterett 2020 ;Volume 39.(3-4) p. 307-327
UiO Untitled
 
2 Zimmer, Frederik.
Inntektsskatt og ulikhet. I: Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202675592. p. 739-754
UiO Untitled
 
3 Zimmer, Frederik.
Prejudikatsdomstolens premisser. Noe om Høyesteretts domsskriving i skattesaker i de senere år. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. p. 675-691
UiO Untitled
 
2019
4 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2018. Skatterett 2019 p. 200-222
UiO Untitled
 
5 Zimmer, Frederik.
In Defense of General Anti-Avoidance Rules. Bulletin for International Taxation 2019 ;Volume 73.(4) p. 218-226
UiO Untitled
 
2018
6 Passalacqua, Anna B. Scapa; Mazz, Addy; Pistone, Pasquale; Quinoñes, Natalia; Roeleveld, Jennifer; Schoueri, Luis Eduardo; Zimmer, Frederik.
Tax information exchange agreements and the prohibition of retroactivity. Intertax 2018 ;Volume 46.(5) p. 368-389
UiO Untitled
 
7 Valderrama, Irma Mosquera; Mazz, Addy; Schoueri, Luis Eduardo; Quinones, Natalia; West, Craig; Pistone, Pasquale; Zimmer, Frederik.
Tools used by countries to Counteract Aggressive tax planning in light of transparency. Intertax 2018 ;Volume 46.(2) p. 140-155
UiO Untitled
 
2017
8 Zimmer, Frederik.
«Private» eiendeler i aksjeselskap. Skatterett 2017 ;Volume 36.(4) p. 309-342
UiO Untitled
 
2016
9 Zimmer, Frederik.
Fradragsrett for helseutgifter. Noen refleksjoner i sonateform. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. p. 537-548
UiO Untitled
 
10 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2015. Skatterett 2016 p. 189-255
UiO Untitled
 
11 Zimmer, Frederik.
Noe om lovgivning og lovteknikk i skatteretten. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. p. 587-598
UiO Untitled
 
12 Zimmer, Frederik.
Om nye opplysninger for domstolene i skattesaker. I: Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026091. p. 788-803
UiO Untitled
 
13 Zimmer, Frederik.
Omgåelseslovforslaget - kritikk og motkritikk. Skatterett 2016 p. 359-278
UiO Untitled
 
2015
14 Zimmer, Frederik.
Alminnelig inntekt hos Scheel-utvalget. Skatterett 2015 p. 19-24
UiO Untitled
 
15 Zimmer, Frederik.
Høyesterett og skatteretten. I: Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02464-6. p. 681-713
UiO Untitled
 
16 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2014 - Del I. Skatterett 2015 p. 123-144
UiO Untitled
 
17 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2014 - Del II. Skatterett 2015 p. 225-251
UiO Untitled
 
18 Zimmer, Frederik.
Norway: The Olsen Cases. I: ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2014. Wien: Linde Verlag 2015 ISBN 9783707333169. p. 109-120
UiO Untitled
 
19 Zimmer, Frederik.
Om Trinc/Trag, tapping av skattefundamenter og Morten Eriksen. Skatterett 2015 p. 264-269
UiO Untitled
 
2014
20 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2013. Skatterett 2014 ;Volume 33.(1) p. 3-24
UiO Untitled
 
21 Zimmer, Frederik.
Internasjonal selskapsbeskatning under debatt. Skatterett 2014 ;Volume 33.(2) p. 90-103
UiO Untitled
 
2013
22 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2012. Skatterett 2013 (2) p. 124-158
UiO Untitled
 
23 Zimmer, Frederik.
Noe om staten som part i skattesaker for domstolene. I: Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02201-7. p. 404-415
UiO Untitled
 
24 Zimmer, Frederik.
Noen aktuelle rettssikkerhetsspørsmål i skatteretten. Skatterett 2013 (1) p. 27-38
UiO Untitled
 
25 Zimmer, Frederik.
Trygdeavgiften - mellom skatt og pensjonspremie. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. p. 663-676
UiO Untitled
 
2012
26 Zimmer, Frederik.
Bevis, rettsanvendelse, omgåelse, internprising: Forholdet mellom problemstillinger i skatteretten. Skatterett 2012 p. 186-199
UiO Untitled
 
27 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2011. Skatterett 2012 (1) p. 43-85
UiO Untitled
 
28 Zimmer, Frederik.
Skatteincentiv til miljøinvesteringer?. I: Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01953-6. p. 638-648
UiO Untitled
 
29 Zimmer, Frederik.
Skatteparadis - noen skatterettslige problemstillinger. Lov og Rett 2012 ;Volume 50.(4) p. 220-239
UiO Untitled
 
2011
30 Zimmer, Frederik.
ECJ Settles Dispute over Italian Withholding Tax, Raising New Concerns about EEA Agreement. European Business Law Review 2011 ;Volume 22.(1) p. 107-113
UiO Untitled
 
31 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2010. Skatterett 2011 p. 301-332
UiO Untitled
 
2010
32 Zimmer, Frederik.
Economic substance and tax avoidance. I: Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk 2010 ISBN 978-82-02-33611-0. p. 277-293
UiO Untitled
 
33 Zimmer, Frederik.
Hva er anvendelsesområdet for ligningsloven § 8-1?. Utvalget - Dommer, uttalelser mv i skattesaker 2010 p. 1073-1079
UiO Untitled
 
34 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2009. Skatterett 2010 (4) p. 308-355
UiO Untitled
 
35 Zimmer, Frederik.
Skattelov og aksjelov - noen funderinger. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. p. 344-356
UiO Untitled
 
2009
36 Zimmer, Frederik.
Exit taxes in Norway. World Tax Journal (WTJ) 2009 ;Volume 1.(1) p. 115-148
UiO Untitled
 
37 Zimmer, Frederik.
Fra frynseskatterettens alminnelige del. I: Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30235-1. p. 623-645
UiO Untitled
 
38 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2008. Skatterett 2009 ;Volume 4. p. 305-367
UiO Untitled
 
39 Zimmer, Frederik.
Internasjonal inntektsskatterett (4.utgave). Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01456-2) 382 p.
UiO Untitled
 
40 Zimmer, Frederik.
Norways Antiavoidance Norm. Tax Notes International 2009 ;Volume 55.(11) p. 921-926
UiO Untitled
 
2008
41 Zimmer, Frederik.
A Critical Assessment of the Nordic Dual Income Tax Model. I: Yearbook for Nordic Tax Research 2008. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 ISBN 978-87-574-1872-9. p. 217-224
UiO Untitled
 
42 Zimmer, Frederik.
Beyond Fokus Bank: EFTA Court vs. ECJ Jurisprudence. Tax Notes International 2008 ;Volume 49.(13) p. 1121-1129
UiO Untitled
 
43 Zimmer, Frederik.
Noe om nemnder i skatteforvaltningen. I: Klagenemnder - rettssikkerhet og effektivitet. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0512-7. p. 72-86
UiO Untitled
 
44 Zimmer, Frederik.
Withholding Taxes in the EU and the EEA. Tax Notes International 2008 ;Volume 52.(8) p. 667-674
UiO Untitled
 
2007
45 Zimmer, Frederik.
Den norske utflyttingsskatten. I: In memoriam Kari S. Tikka 1944-2006. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys 2007 ISBN 978-951-855-266-9. p. 473-486
UiO Untitled
 
46 Zimmer, Frederik.
Hva er vurderingstemaet i omgåelsessaker?. Skatterett 2007 (1) p. 2-13
UiO Untitled
 
47 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2006. Skatterett 2007 p. 325-383
UiO Untitled
 
48 Zimmer, Frederik.
The Dual Income Tax System Approach - A Model for the 21st Century?. I: Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Le Gall. Fiscalité et entreprise: politiques et pratiques. Paris: Dalloz 2007 ISBN 978-2-247-07476-1. p. 449-458
UiO Untitled
 
2006
49 Zimmer, Frederik.
Aspects of EEA Income Tax Law. I: Liber Amicorum Jacques Marherbe. Bruylant 2006 ISBN 2-8027-2258-1. p. 1219-1234
UiO Untitled
 
50 Zimmer, Frederik.
Del I Innledning, kap. 4 Varelager, kap. 5 Fordringer - fradragsrett for tap, kap. 6 Anleggsgjenstander: Aktivering, avskrivning, avståelse, kap. 7 uttak, kap. 11 Beskatning av aksjeselskaper; korreksjonsinntekt, kap. 12 Aksjeutbytte og aksjegevinster; personlige skattytere, kap. 13 Aksjeutbytte og aksjegevinster; selskaper som aksjonærer, kap. 26 generasjonsskifte. I: Bedrift, selskap og skatt. Inntektsbeskatning av næringsdrivende, selskaper og selskapsdeltakere, 4. utgave. Universitetsforlaget 2006 ISBN 82-15-00834-8. p. -
UiO Untitled
 
    Show next list