Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
Surname: bergsland   First name: mirjam   All publishing channels

Showing results 1-13 of 13

1 Bergsland, Mirjam Dahl.
Barnehagens møte med minoritetsforeldre. En kritisk studie av anerkjennelsens og miskjennelsens tilblivelser og virkninger. Trondheim: NTNU 2018 (ISBN 978-82-326-2902-2) 239 p.
DMMH Untitled
 
2 Bergsland, Mirjam Dahl.
Praksisfortellinger - en kilde til refleksjon og innsikt i barnehagearbeid. Barnehagefolk 2007 (4) p. 81-87
DMMH Untitled
 
3 Bergsland, Mirjam Dahl; Heggvold, Gunn Irene; Nygård, Mette.
Barn skal ikke være en lønnsom fremtidsinvestering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
DMMH Untitled
 
4 Bergsland, Mirjam Dahl; Jæger, Henriette.
Bacheloroppgaven. I: Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 9788202431839. p. 51-87
DMMH HIOA Untitled
 
5 Bergsland, Mirjam Dahl; Jæger, Henriette.
Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 9788202431839) 160 p.
DMMH HIOA Untitled
 
6 Bergsland, Mirjam Dahl; Jæger, Henriette.
Veiledning og vurdering. Hva er veiledning i bachelorprosessen?. I: Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 9788202431839. p. 89-104
DMMH HIOA Untitled
 
7 Bergsland, Mirjam Dahl; Kvaran, Knut.
Inn i Ringen. Kunstdidaktisk Forum; 2008-10-28 - 2008-10-28
DMMH Untitled
 
8 Bergsland, Mirjam Dahl; Kvaran, Knut.
Inn i Ringen. Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen; 2009-02-03 - 2009-02-03
DMMH Untitled
 
9 Bergsland, Mirjam Dahl; Kvaran, Knut.
"Inn i Ringen" : et musikkpedagogisk utviklingsprosjekt i en flerkulturell barnehage. Barn 2011 ;Volume 29.(2) p. 67-82
DMMH Untitled
 
10 Bergsland, Mirjam Dahl; Kvaran, Knut.
Inne i Ringen: Møte mellom kulturer som en kime til vekst. FoU i praksis 2009; 2009-04-23 - 2009-04-24
DMMH Untitled
 
11 Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Bergsland, Mirjam Dahl.
Kompass (Kompetanseheving av flerspråklige assistenter i barnehagen. Fou i praksis 2012; 2012-04-22 - 2012-04-23
DMMH Untitled
 
12 Kvaran, Knut; Bergsland, Mirjam Dahl.
Inn i Ringen. Læring i barnehagen: Temadag; 2009-04-16 - 2009-04-16
DMMH Untitled
 
13 Kvaran, Knut; Bergsland, Mirjam Dahl.
Into the Ring. 19 th. EECERA annual conference; 2009-08-26 - 2009-08-29
DMMH Untitled