Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
All publishing channels

Showing results 1-50 of 825 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    Next >>

1 Alvestad, Marit.
Analyse av caser. Workshop Oslo 15.-16. mars 2018. Workshop; 2018-03-15 - 2018-03-16
UIS Untitled
 
2 Alvestad, Marit.
FILIORUM - nasjonalt senter for barnehageforskning. Styringsgruppemøte programområdet Læringskulturer i barnehagen (LiB), UiS; 2018-01-29 - 2018-01-29
UIS Untitled
 
3 Alvestad, Marit.
FILIORUM senter for barnehageforskning - en kort presentasjon. Instituttmøte, Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU), UiS; 2018-01-23 - 2018-01-23
UIS Untitled
 
4 Alvestad, Marit.
GoBaN kvalitative studie workshop - videoanalyser. Arbeidsmøte i GoBaN kvalitative dybdestudie; 2018-10-18 - 2018-10-19
UIS Untitled
 
5 Alvestad, Marit.
Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?. Filiorum.no [Internet] 2019-11-28
UIS Untitled
 
6 Alvestad, Marit.
Kommentar til rapporten Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv - et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen. Overlevering av rapport til kunnskapsminister jan Tore Sanner i KD; 2018-12-05 - 2018-12-05
UIS Untitled
 
7 Alvestad, Marit.
Møte i Arbeidspakke 1 Tilhørighet 11. juni 2019 Prosjekter status våren 2019 Evaluering 2018-19. Arbeidspakke 1 møte FIliorum Senter for barnehageforskning; 2019-06-11 - 2019-06-11
UIS Untitled
 
8 Alvestad, Marit.
Status in the qualitative BePro study per 01.10.2018. Steering committee meeting; 2018-10-01 - 2018-10-01
UIS Untitled
 
9 Alvestad, Marit; Flote, Birgitte.
Kjønnsdelinga overraska forskarane.. Stavanger Aftenblad [Newspaper] 2020-02-18
UIS Untitled
 
10 Alvestad, Marit; Garred, Rudy.
Barn og barnehagelærere i samtaler om estetiske spørsmålsstillinger i barnehagen. Barn 2018 ;Volume 36.(2) p. 47-60
UIS Untitled
 
11 Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Bjørnestad, Elisabeth; Tungland, Inger Benny Espedal; Storli, June Berger; Velde, Kjersti Lønning; Myrvang, Ellinor.
Kvalitet i barnehagen - en dybdestudie. Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 Universitetet i Stavanger 16-17.oktober 2019; 2019-10-16 - 2019-10-17
NORD USN UIS Untitled
 
12 Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Bjørnestad, Elisabeth.
Kvalitet i barnehagen. Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN).. Stavanger, UiS: Skriftserien ved Universitetet i Stavanger rapport nr nr.85 2019 (ISBN 978-82-7644-890-0) 80 p.
NORD OSLOMET USN UIS Untitled
 
13 Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie.
Introduksjon om Forum FILORUM ved oppstart 4.12.2018. Forum FILIORUM, FUH, UiS; 2018-12-04 - 2018-12-04
UIS Untitled
 
14 Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie.
Presentasjon av strategiplan for FILIORUM senter for barnehageforskning 2018-2023. Ledermøte FUH; 2018-12-18 - 2018-12-18
UIS Untitled
 
15 Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie.
Presentation of FILIORUM - Center for Research in Early Childhood Education and Care and Department of Early Childhood Education. Infomøte; 2019-09-10
UIS Untitled
 
16 Alvestad, Marit; Tungland, Inger Benny Espedal.
Kvalitativ dybdestudie - rammer for kvalitet. Noen preliminære resultat.. Sluttkonferanse GoBaN-prosjektet, OsloMET, 14-15.januar 2019; 2019-01-14 - 2019-01-15
UIS Untitled
 
17 Bagger, Anette; Holgersson, Ingemar; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Bergqvist, Ewa.
Editorial-Special Issue about Difficulties in mathematics. Nordisk matematikkdidaktikk 2020 ;Volume 25.(3-4) p. 1-4
UIS Untitled
 
18 Barstad, Elisabeth.
Forestilling Eventyrsti.
UIS Untitled
 
19 Barstad, Elisabeth.
God lyd i barnehagen. BARNkunne, Barnehageforskningskonferanse 2020; 2020-09-28 - 2020-09-30
UIS Untitled
 
20 Barstad, Elisabeth.
Konsertturné,Kulturfestival i Nablus.
UIS Untitled
 
21 Barstad, Elisabeth.
Kurs for barnehageansatte. Musikksamling 1-3 år. Kurs; 2019-09-20 - 2019-09-20
UIS Untitled
 
22 Barstad, Elisabeth.
Kurslederkurs for Syngende barnehage. Kurslederkurs; 2018-09-21 - 2018-09-21
UIS Untitled
 
23 Barstad, Elisabeth.
Kurslederkurs for Syngende barnehager, Webforedag Musikk fra livets begynnelse.
UIS Untitled
 
24 Barstad, Elisabeth.
Kursrekke Hakkebakkeskogen barnehage. Kurs; 2018-09-01 - 2018-11-30
UIS Untitled
 
25 Barstad, Elisabeth.
Musikk og bevegelse, workshop. Konferanse "Kulturbarn"; 2018-10-18 - 2018-10-18
UIS Untitled
 
26 Barstad, Elisabeth.
Musikklek 03.03.18.
UIS Untitled
 
27 Barstad, Elisabeth.
Musikklek 05.10.19.
UIS Untitled
 
28 Barstad, Elisabeth.
Musikklek 16.03.19.
UIS Untitled
 
29 Barstad, Elisabeth.
Musikklek 19.01.19.
UIS Untitled
 
30 Barstad, Elisabeth.
Musikklek 27.10.18.
UIS Untitled
 
31 Barstad, Elisabeth.
Musikklek 29.09.18.
UIS Untitled
 
32 Barstad, Elisabeth.
Musikksamling Jåttå barnehage.
UIS Untitled
 
33 Barstad, Elisabeth.
Musikksamling Jåttå barnehage.
UIS Untitled
 
34 Barstad, Elisabeth.
Søndagsbarn.
UIS Untitled
 
35 Barstad, Elisabeth.
Talekor for barn og voksne i barnehagen. Musikk fra livets begynnelse 2020
UIS Untitled
 
36 Barstad, Elisabeth.
The interaction and benefits of doing music together with babies and toddlers. Workshop; 2018-06-04 - 2018-06-06
UIS Untitled
 
37 Barstad, Elisabeth.
Utdanning av barnehagelærere ved Universitetet i Stavanger. Ride ranke 2019 (03) p. 9-11
UIS Untitled
 
38 Barstad, Elisabeth.
Workshops Nablus. Workshops An-Najah University, Child Institute og Flyktningeleirer(2); 2019-09-07 - 2019-09-14
UIS Untitled
 
39 Barstad, Elisabeth; Byrkjeland, Hallgjerd; Jakobsen, Dagmar Anita.
Åpning av Norsk barnehageforskningskonferanse 2019.
UIS Untitled
 
40 Berge, Anita.
Deltakelse – et grunnlag for tilhørighet? Læreplaner i de fem deltakerlandene. Tilbakemeldingsdag; 2020-08-14
UIS Untitled
 
41 Berge, Anita.
Hvor var vi - Hvor går vi videre?. Tilbakemeldingsdag; 2020-08-14
UIS Untitled
 
42 Berge, Anita.
‘I Believe that a Sofa can be of Great Help’: Materiality in a Kindergarten Room and the Impact on Social Practices. International Journal of Early Childhood 2019 ;Volume 51.(1) p. 59-72
UIS Untitled
 
43 Berge, Anita.
Politics of belonging. Collectivties in preschools. Forum FILIORUM; 2019-02-19
UIS Untitled
 
44 Berge, Anita.
The Norwegian group: Politics of Belonging- Collectivities in Preschools. Workshop: Politics of Belonging Promoting children’s inclusion in educational settings across borders (POB); 2019-05-14 - 2019-05-16
UIS Untitled
 
45 Berge, Anita.
Åpen barnehage som integreringsarena-forutsetninger, utfordringer og særlige bidrag.. Fagsamling: Åpen barnehage. Pedagogisk virksomhet og lokal integreringsarena.; 2019-02-07
UIS Untitled
 
46 Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne.
Educators’ interpretation of processes for belonging, inclusion and exclusion within diverse educational settings. EARLI 2019, Symposium Teaching to/about diversity:teaching and teacher education; 2019-08-10 - 2019-08-16
UIS Untitled
 
47 Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne.
Educators'Interpretations of Communities, Positions and Borders in Preschool.. Workshop Politics of belonging; Educators' and parents' perspectives; 2020-11-24 - 2020-11-27
UIS Untitled
 
48 Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve.
Arbeid med fellesskap og tilhørighet i en kohort organisert barnehagehverdag. Seminar i forskningsbarnehage; 2020-06-04
UIS Untitled
 
49 Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve.
Barnehagehverdagen – Hvilke fellesskap og hvem deltar?. Seminar i forskningsbarnehage; 2020-02-06
UIS Untitled
 
50 Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve.
Systematiske tiltak for å støtte opp under barns tilhørighet i leken.. Seminar i forskningsbarnehage; 2019-06-06
UIS Untitled
 
    Show next list