Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-16 of 16

2021
1 Bjørkhaug, Hilde; Hårstad, Renate Marie Butli; Borgen, Svein Ole.
Hvorfor er befolkningens støtte til dyrevernere halvert?. forskning.no 2021
BI BYGDEFORSK NTNU OSLOMET Untitled
 
2 Bjørkhaug, Hilde; Hårstad, Renate Marie Butli.
Negative oppslag har ikke påvirket folks tillit til bønder. NRK.no 2021
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
3 Hårstad, Renate Marie Butli; Bjørkhaug, Hilde; Borgen, Svein Ole.
Dyrevernskandaler: Hvem stoler vi på at forteller sannheten om dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon?. Forskersonen.no 2021
BI BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
4 Vik, Jostein; Stræte, Egil Petter; Søraa, Roger Andre; Finstad, Terje; Melås, Anders Mahlum; Gjefsen, Mads Dahl; Langørgen, Odd Roger; Fuglestad, Eirik Magnus; Hårstad, Renate Marie Butli.
Smart teknologi for et bærekraftig landbruk. Trondheim: Ruralis 2021 31 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(9)
UiB NTNU BYGDEFORSK Untitled
 
2020
5 Hårstad, Renate Marie Butli.
Et spørsmål om tillit. Nationen 2020
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
6 Vik, Jostein; Melås, Anders; Hårstad, Renate Marie Butli; Stræte, Egil Petter; Langørgen, Odd Roger.
Smart teknologi i landbruket – kartlegging og modenhetsvurdering. Trondheim: Ruralis 2020 Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(1)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2019
7 Hårstad, Renate Marie Butli.
Bonden, familien og melkeroboten – en ny hverdag. Trondheim: Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning 2019 64 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(2/19)
BYGDEFORSK Untitled
 
8 Hårstad, Renate Marie Butli.
«Ingen har lov til å spise hverandre». Nationen 2019
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2018
9 Hårstad, Renate Marie Butli.
Socio-cultural factors: Opportunities and challenges for crowdfunding of climate measures in Norwegian agriculture. Notat-1/18. : Ruralis 2018 18 p. Notat (Norsk senter for bygdeforskning)
BYGDEFORSK Untitled
 
10 Stræte, Egil Petter; Hårstad, Renate Marie Butli; Ystad, Eystein; Kvam, Gunn-Turid; Mørch, Anders Irving; Klev, Roger; Haugum, Margrete Hembre.
Kompetanse og rådgivning i jordbruket: Kunnskapsoversikt, aktuelle problemstillinger og analytiske perspektiver for studier av bønders kompetanse som samspill mellom bønder, rådgivning og forskning. Trondheim: RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning 2018 98 p.
BYGDEFORSK NTNU TFoU UiO NMBU Untitled
 
11 Vik, Jostein; Hårstad, Renate Marie Butli; Søraa, Roger Andre.
Guest lecture "Digitalization of Agriculture". KULT1101; 2018-11-07 - 2018-11-07
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2017
12 Hårstad, Renate Marie Butli; Stræte, Egil Petter.
Melkerobotbønder mer tilfreds med HMS, ferie og fritid. Faktaark 7/17.
BYGDEFORSK Untitled
 
13 Hårstad, Renate Marie Butli; Vik, Jostein.
Neo-productivism and political parties in the European Parliament. XXVI European Society for Rural Sociology Congress; 2017-08-18 - 2017-08-21
BYGDEFORSK Untitled
 
14 Klerkx, Laurens; Stræte, Egil Petter; Kvam, Gunn-Turid; Ystad, Eystein; Hårstad, Renate Marie Butli.
Achieving best-fit configurations through advisory subsystems in AKIS: case studies of advisory service provisioning for diverse types of farmers in Norway. The Journal of Agricultural Education and Extension 2017 ;Volume 23.(3) p. 213-229
BYGDEFORSK NIBIO Untitled
 
2016
15 Stræte, Egil Petter; Klerkx, Laurens; Kvam, Gunn Turid; Ystad, Eystein; Hårstad, Renate Marie Butli.
Achieving best-fit in Norway: Challenges for advisory services to offer relevant advice to various types of farmers. IFSA-symposium; 2016-07-12 - 2016-07-15
BYGDEFORSK NTNU NMBU Untitled
 
2015
16 Hårstad, Renate Marie Butli.
Nyproduktivisme i det norske politiske landskap: En case-studie av nyproduktivistiske ideer i politiske partier og norsk landbrukspolitikk. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2015 77 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(R5/2015)
BYGDEFORSK Untitled