Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-43 of 43

2020
1 Strøm, Marte; von Simson, Kristine.
Atypisk arbeid i Norge, 1995–2018 : Omfang, arbeidstakervelferd og overgangsrater. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-684-9) 83 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:12)
ISF Untitled
 
2 von Simson, Kristine; Hardoy, Ines.
Tackling disabilities in young age - Policies that work. IZA Journal of Labor Policy 2020 ;Volume 10.(1)
ISF Untitled
 
3 von Simson, Kristine; Umblijs, Janis.
Housing conditions and children's school results: evidence from Norwegian register data. International journal of housing policy 2020 p. -
ISF Untitled
 
2019
4 Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan.
NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research 2019 p. -
ISF Untitled
 
5 Holden, Steinar; Brochmann, Grete; Calmfors, Lars; Holen, Elisabeth; Røed, Knut; von Simson, Kristine.
Tiltak for å øke sysselsettingen. Dagens næringsliv 2019
ISF NMBU UiO Untitled
 
6 Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Strøm, Marte.
Peer gender and educational Choices. Empirical Economics 2019
ISF Untitled
 
7 Umblijs, Janis; von Simson, Kristine; Mohn, Ferdinand A.
Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning. : Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-617-7) 85 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:01)
ISF Untitled
 
8 von Simson, Kristine.
Effekter av arbeidsmarkedstiltak - norske erfaringer. NAV konferanse; 2019-11-13 - 2019-11-13
ISF Untitled
 
9 von Simson, Kristine.
Effekter av arbeidsmarkedstiltak mv - norske erfaringer. Faglunsj; 2019-09-03
ISF Untitled
 
10 von Simson, Kristine.
Unge og utenforskap. Arendalsuka; 2019-08-13 - 2019-08-13
ISF Untitled
 
11 von Simson, Kristine; Umblijs, Janis.
Boforhold og velferd. : Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-619-1) 91 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:02)
ISF Untitled
 
12 von Simson, Kristine; Umblijs, Janis.
Housing conditions and school attainment: evidence from Norwegian register data. ENHR 2019; 2019-08-27 - 2019-08-30
ISF UiO Untitled
 
13 von Simson, Kristine; Umblijs, Janis.
Housing conditions and school attainment: evidence from Norwegian register data. XXVIII Meeting of the Economics of Education Association; 2019-06-27 - 2019-06-28
ISF Untitled
 
14 von Simson, Kristine; Umblijs, Janis.
Vanskeligstilte på boligmarkedet – dynamikk og tilstandsavhengighet. Tidsskrift for boligforskning 2019 ;Volume 2.(2) p. 84-111
ISF Untitled
 
2018
15 Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan.
The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data. EALE 2018; 2018-05-13 - 2018-05-15
ISF SSB UiO Untitled
 
16 Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan.
The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data. XXVII Meeting of the Economics of Education Association; 2018-06-28 - 2018-06-28
ISF SSB UiO Untitled
 
17 Cools, Sara; Hardoy, Ines; von Simson, Kristine.
Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-605-4) 96 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:12)
ISF Untitled
 
18 Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine; Zhang, Tao.
Initiatives to Combat the Labour Market Exclusion of Youth in Northern Europe: A Meta-analysis. I: European Youth Labour Markets. Problems and Policies. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-68221-1. p. 235-251
FRISCH ISF Untitled
 
19 Strøm, Marte; von Simson, Kristine; Østbakken, Kjersti Misje.
Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-586-6) 113 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:2)
ISF Untitled
 
20 von Simson, Kristine.
Hvem er de unge som faller utenfor?. Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet; 2018-04-24 - 2018-04-25
ISF Untitled
 
21 von Simson, Kristine.
NEETs i Norge. Få unge i fast arbeid; 2018-09-25 - 2018-09-25
ISF Untitled
 
2017
22 Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine; Zhang, Tao.
Effekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa – en meta-analyse. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volume 34.(3) p. 167-181
FRISCH ISF Untitled
 
2016
23 Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Strøm, Bjarne.
Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-514-9) 97 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:11)
ISF NTNU Untitled
 
24 Barth, Erling; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volume 33.(4) p. 349-359
ISF UiO Untitled
 
25 Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine; Zhang, Tao.
En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-525-5) 103 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:13)
FRISCH ISF Untitled
 
26 Kolsrud, Dag Olaf; Røed, Marianne; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-509-5) 150 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:04)
ISF SSB Untitled
 
27 Strøm, Marte; von Simson, Kristine; Schøne, Pål.
Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices. EALE 2016; 2016-09-15 - 2016-09-17
ISF UiO Untitled
 
28 von Simson, Kristine.
Effekten av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråarbeid på overgang til jobb og utdanning for arbeidsledig ungdom uten fullført videregående skole. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volume 33.(3) p. 247-268
ISF Untitled
 
29 von Simson, Kristine.
Frafall i yrkesfag blant jenter og gutter : arbeidsmarkedets betydning. I: De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48109-1. p. 62-88
ISF Untitled
 
2015
30 Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; von Simson, Kristine.
Ungdomsarbeidsløshet i Norden. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volume 32.(1-2) p. 78-90
ISF Untitled
 
31 Barth, Erling; Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Lindahl, Lena; von Simson, Kristine; Vanhala, Pekka.
Youth Unemployment and Inactivity. A comparison of School to work transitions and Labour market outcomes in four Nordic countries. Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2015 ;Volume 2015.297 p. TemaNord(548)
ISF UiO Untitled
 
32 Schøne, Pål; Strøm, Marte; von Simson, Kristine.
Girls helping Girls. The impact of female peers for grades and educational choices. Fagseminar; 2015-03-18 - 2015-03-19
ISF UiO Untitled
 
33 Strøm, Marte; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices. Forskningsseminar, Institutt for Samfunnsforskning; 2015-02-05
ISF UiO Untitled
 
34 Strøm, Marte; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.. Forskningsseminar, Frischsenteret; 2015-06-10
ISF UiO Untitled
 
35 von Simson, Kristine.
Explaining upper secondary school dropout: new evidence on the role of local labor markets. Empirical Economics 2015 ;Volume 48.(4) p. 1419-1444
ISF Untitled
 
2014
36 Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; von Simson, Kristine.
Early School leaving and Labour market prospects. I: The Nordic model - challenged but capable of reform. København: Nordic Council of Ministers 2014 ISBN 978-92-893-2778-7. p. 235-259
ISF Untitled
 
37 von Simson, Kristine.
Frafall i videregående skole og lokale arbeidsmarkedsforhold. Søkelys på arbeidslivet 2014 ;Volume 31.(1-2) p. 42-59
ISF Untitled
 
38 von Simson, Kristine.
Veier til jobb for ungdom som har falt fra videregående utdanning. Faglunsj; 2014-04-08 - 2014-04-08
ISF Untitled
 
2013
39 Barth, Erling; von Simson, Kristine.
Ulike veier gjennom videregående: Hva skjer de neste ti årene?. Søkelys på arbeidslivet 2013 ;Volume 30.(4) p. 313-333
ISF Untitled
 
2012
40 Barth, Erling; von Simson, Kristine.
Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer. Økonomiske analyser 2012 (5) p. 38-45
ISF Untitled
 
41 von Simson, Kristine.
Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv?. Søkelys på arbeidslivet 2012 ;Volume 29.(1/2) p. 76-96
ISF Untitled
 
2011
42 Eide, Erling; von Simson, Kristine; Strøm, Steinar.
Rank-Dependent Utility, Tax Evasion, and Labor Supply. FinanzArchiv / Public Finance Analysis (FA) 2011 ;Volume 67.(3) p. 261-281
ISF UiO Untitled
 
2010
43 Hardoy, Ines; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Husholdningers tilpasning før og etter pensjonsalder. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2010 (ISBN 978-82-7763-326-8) 82 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2010:006)
ISF Untitled