Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 245 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West.
Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert empirisme' gjennom 60 år. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volum 61.(1) s. 5-11
OSLOMET ISF Untitled
 
2 Pedersen, Axel West.
Samordningsfellen - en kommentar. Høring på Stortinget i regi av Senterpartiet; 2020-01-14 - 2020-01-14
OSLOMET Untitled
 
3 Pedersen, Axel West.
Skal ikke Oslos innbyggere få vite om sine rettigheter til sosialhjelp?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
OSLOMET Untitled
 
2019
4 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge.
Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 13-32
OSLOMET ISF Untitled
 
5 Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte; Pedersen, Axel West.
Demografi og økonomi. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 48-67
OSLOMET ISF Untitled
 
6 Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West.
Helsesvikt og arbeidsuførhet. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 176-201
OSLOMET ISF UIA Untitled
 
7 Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West.
A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security 2019 ;Volum 21.(3) s. 241-261
ISF Untitled
 
8 Hippe, Jon Mathias; Pedersen, Axel West.
Etter pensjonsreformen - politiske veivalg. Oslo: Fafo 2019 39 s. Fafo-notat(2019:7)
ISF FAFO Untitled
 
9 Koren, Charlotte; Pedersen, Axel West.
Kapittel 12: Inntektssikring i alderdommen. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 226-250
ISF Untitled
 
10 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West.
Ubehaget i migrasjonsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(1) s. 74-76
ISF Untitled
 
11 Pedersen, Axel West.
Aldersgrensene i pensjonssystemet – kan vi (igjen) lære av svenskene?. Lunsjsseminar; 2019-11-04 - 2019-11-04
OSLOMET Untitled
 
12 Pedersen, Axel West.
Et blikk fra samfunnsfagene. Norges vei til velstand og likhet. Var Norge fattig rundt 1900? Historien til en misforståelse; 2019-11-11 - 2019-11-11
OSLOMET Untitled
 
13 Pedersen, Axel West.
Fremtidens sysselsetting: borgerlønn eller arbeid til alle? Erfaringer fra det finske borgerlønnseksperimentet. Homenseminaret 2019; 2019-09-05 - 2019-09-05
ISF Untitled
 
14 Pedersen, Axel West.
Kapittel 14: Trygd og inntektsfordeling. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 269-292
ISF Untitled
 
15 Pedersen, Axel West.
Levealdersjustering av aldersgrensene i pensjonssystemet. NHOs forsikringskonferanse; 2019-11-13 - 2019-11-13
OSLOMET Untitled
 
16 Pedersen, Axel West.
Levealdersjustering av aldersgrensene i pensjonssystemet – hvorfor og hvordan?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 25 s.
ISF Untitled
 
17 Pedersen, Axel West.
Noen vil tape 1–2 millioner kroner i pensjon hvis de jobber frem til fylte 73 år. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
ISF Untitled
 
18 Pedersen, Axel West.
Pensjonsreformen åtte år etter - dilemma og veivalg. Landsmøte i EL-IT forbundet; 2019-03-09 - 2019-03-09
ISF Untitled
 
19 Pedersen, Axel West.
The price of sustainability. Pension Adequacy in Europe - Today and Tomorrow; 2019-09-17 - 2019-09-17
ISF Untitled
 
20 Pedersen, Axel West.
Trygdesystemet: er det sammenheng mellom sjenerøsitet og forbruk?. Avdelingsseminar; 2019-12-04 - 2019-12-04
OSLOMET Untitled
 
21 Pedersen, Axel West.
Uføres alderspensjoner - kommentar til høringsnotatet. Møte i Pensjonsforum; 2019-11-08 - 2019-11-08
OSLOMET Untitled
 
22 Pedersen, Axel West.
Velferdsstat og fordeling mellom generasjoner. Mesterklasse, tema generasjon; 2019-05-09 - 2019-09-05
ISF Untitled
 
23 Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Rasmussen, Magnus Bergli; Wagner, Ines.
Inntektssikring for befolkningen i yrkesaktiv alder – en sammenligning av syv nordeuropeiske land. : Institutt for samfunnsforskning 2019 117 s.
FAFO ISF UiO Untitled
 
24 Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Wagner, Ines.
Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-640-5) 132 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:14)
ISF Untitled
 
25 Pedersen, Axel West; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(03) s. 285-287
ISF Untitled
 
2018
26 Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West.
Closing the gender gap in pensions: A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Journal of European Social Policy 2018 ;Volum 29.(1) s. 130-143
ISF SSB Untitled
 
27 Pedersen, Axel West.
Levealdersjustering av aldersgrensene. Argumenter for og et konkret forslag. Møte i Pensjonspolitisk arbeidsgruppe; 2018-06-13 - 2018-06-13
ISF Untitled
 
28 Pedersen, Axel West.
Norsk velferdspolitikk. Nordisk modell konservert i olje(penger)?. CCWS-seminar; 2018-02-16 - 2018-02-16
ISF Untitled
 
29 Pedersen, Axel West.
Norway: Agreement on occupational pension reform in the public sector. ESPN Flash Report 2018/45. Brussels: European Commission 2018 2 s.
ISF Untitled
 
30 Pedersen, Axel West.
Partenes rolle i det norske pensjonssystemet. EISS jubeleumsseminar; 2018-05-31 - 2018-05-31
ISF Untitled
 
31 Pedersen, Axel West.
Pensjonsreformen - hovedtrekk og uløste problemer. Avdelingsseminar; 2018-06-12 - 2018-06-12
ISF Untitled
 
32 Pedersen, Axel West.
Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet. I: Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene. : Norges forskningsråd 2018 s. 61-74
ISF Untitled
 
33 Pedersen, Axel West.
Sverige øker pensjonsalderen - det bør vi også gjøre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
ISF Untitled
 
34 Pedersen, Axel West; Halvorsen, Elin.
Is the Norwegian pension system progressive? Taking social inequalities in longevity into account. EVAPEN avslutningskonferanse; 2018-05-24 - 2018-05-25
ISF SSB Untitled
 
35 Pedersen, Axel West; Halvorsen, Elin.
Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet. Insentivstruktur og fordelingsvirkninger i ny folketrygd. Forskningsfrokost; 2018-06-19 - 2018-06-19
ISF SSB Untitled
 
36 Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias; Grødem, Anne Skevik; Sørensen, Ole Beier.
Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research 2018 ;Volum 24.(1) s. 109-122
FAFO ISF Untitled
 
2017
37 Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West.
Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Oslo: Statistisk sentralbyrå 2017 28 s. Discussion papers(855)
ISF SSB Untitled
 
38 Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West.
Equity versus efficiency in public pension schemes: Compensating for joint work-family decisions. 6. IMA World Congress; 2017-06-21 - 2017-06-23
ISF SSB Untitled
 
39 Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West.
Umoderne ytelser til etterlatte?. Dagbladet.no 2017
ISF SSB Untitled
 
40 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Pedersen, Axel West.
Rettferdig pensjon for individer og for par? Tilpasninger og holdninger til det nye pensjonssystemet i folketrygden. : Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-574-3) 67 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:10)
ISF Untitled
 
41 Pedersen, Axel West.
Anthony B. Atkinson: Ulikhet. Hva kan gjøres?. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(1) s. 89-92
ISF Untitled
 
42 Pedersen, Axel West.
ESPN Thematic Report on Access to social protection of people working as self-employed or on non-standard contracts Norway 2017. Brussels: European Commission 2017 17 s.
ISF Untitled
 
43 Pedersen, Axel West.
Hvor går Ny AFP? Fra columbi egg til gordisk knute, til....?. Møte i Pensjonsforum om evalueringsrapport om AFP; 2017-12-15 - 2017-12-15
ISF Untitled
 
44 Pedersen, Axel West.
Inequality trends in the Nordic countries: The role of social security retrenchment. Workshop trygdeforskning; 2017-11-20 - 2017-11-21
ISF Untitled
 
45 Pedersen, Axel West.
Norge, last man standing? Nordisk likhet under press. Statsviterkonferansen 2017; 2017-11-10 - 2017-11-10
ISF Untitled
 
46 Pedersen, Axel West.
Norsk trygdepolitikk i internasjonalt perspektiv. I: Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg). Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-424005. s. 382-401
ISF Untitled
 
47 Pedersen, Axel West.
Norway: Government proposal to curtail the social security rights of migrants rejected by Parliament. ESPN Flash Report 2017/57. Brussels: European Commission 2017 2 s.
ISF Untitled
 
48 Pedersen, Axel West.
Pensjonsopptjening som insentiv til arbeid. Vil pensjonsreformen få oss til å jobbe mer?. Evaluering av pensjonsreformen, formidlingsseminar; 2017-10-25 - 2017-10-25
ISF Untitled
 
49 Pedersen, Axel West.
Stortinget bør rette opp pensjonsfeilen. VG : Verdens gang 2017
ISF Untitled
 
50 Pedersen, Axel West.
Towards a fully individualised pension system in Norway. ESPN Flash Report 2017/06. Brussels: European Commission 2017 3 s.
ISF Untitled
 
    Vis neste liste