Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 55 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Nordli, Ingrid C..
Kristin Asdal og Hilde Reinertsen: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode. Norsk pedagogisk tidsskrift 2021 (2) p. 258-260
UiT Untitled
 
2 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter (2. utg) (Fagbokforlaget).
UiT Untitled
 
3 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Reggio Emilia - atelierkultur og utforskende pedagogikk (Fagbokforlaget).
UiT Untitled
 
4 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Skrivetips for studenter (Cappelen Damm Akademisk).
UiT Untitled
 
5 Nordli, Ingrid C..
Lytting og stemme - mitt faglige virke. Stemmer som stemmer : medlemsblad for Norsk stemmepedagogisk forum 2021 ;Volume XII. p. 26-28
UiT Untitled
 
6 Nordli, Ingrid C.; Skog, Kristian.
Lytting under utvikling. FoU-dag for barnehageforskning; 2021-10-18 - 2021-10-18
UiT Untitled
 
7 Nordli, Ingrid C.; Skog, Kristian.
Presentasjon av publisert artikkel: Lytting i samlingsstund i A. Eriksen & B. Isaksen, Kunsten å samles. Universitetsforlaget 2020. Stemmer som stemmer : medlemsblad for Norsk stemmepedagogisk forum 2021 ;Volume XII. p. 29-32
UiT Untitled
 
2020
8 Nordli, Ingrid C..
Høringssvar: Rapport om særfinansiering av utsatte humaniorafag (Fonetikk) (07.02.2020).
UiT Untitled
 
9 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode (Cappelen Damm Akademisk).
UiT Untitled
 
10 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Uttaleundervisning. Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse i klasserommet (Fagbokforlaget).
UiT Untitled
 
11 Nordli, Ingrid C..
Løpende skikkethetsvurdering. Fagdag; 2020-05-13 - 2020-05-13
UiT Untitled
 
12 Nordli, Ingrid C..
Skikkethetsvurdering som kvalitetssikring. Program for pedagogisk basiskompetanse. Undervisningskvalitet og evaluering; 2020-01-21 - 2020-01-21
UiT Untitled
 
13 Nordli, Ingrid C.; Skog, Kristian.
Lytting i samlingsstund. I: Kunsten å samles. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3. p. 114-126
UiT Untitled
 
2019
14 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Hva er god veiledning? (Fagbokforlaget).
UiT Untitled
 
15 Pesch, Anja Maria; Nordli, Ingrid C..
(Ute)rommet som arena for språkutvikling. Uterommets innredning og de ansattes rolle. Faglig presentasjon og dialogkafé; 2019-03-21 - 2019-03-21
UiT Untitled
 
2017
16 Nordli, Ingrid C.; Røste, Ingvild.
Referat: Disputas Signhild Skogdal. Norsk tidsskrift for logopedi 2017 ;Volume 63.(4) p. 40-41
UiT Untitled
 
2016
17 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Fonetikk for logopeder og audiopedagoger (Universitetsforlaget).
UiT Untitled
 
18 Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit.
Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2016 10 p.
UiT Untitled
 
2015
19 Boldermo, Sidsel; Nordli, Ingrid C..
Foreldresamarbeid - prosjekt mangfold. Presentasjon og faglig samtale; 2015-04-09 - 2015-04-09
UiT Untitled
 
20 Boldermo, Sidsel; Nordli, Ingrid C..
Språkutvikling hos barn i lys av flerspråklighet. Presentasjon og faglig samtale; 2015-01-12 - 2015-01-12
UiT Untitled
 
21 Dardanou, Maria; Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C..
Place identity in North. Negotiating neglected narratives: Unpacking stories of children and teachers in educational practices; 2015-10-06 - 2015-10-07
UiT Untitled
 
22 Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C..
Vi finner sted. En påbegynt steds- og identitetsutforskende studie om barn i kontekst. FoU-dag; 2015-10-22 - 2015-10-22
UiT Untitled
 
23 Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit.
Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag i kompetanse for mangfold; 2015-01-14 - 2015-01-14
UiT Untitled
 
24 Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit.
Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag: Kompetanse for mangfold - kultur for læring, Lenvik; 2015-02-03 - 2015-02-03
UiT Untitled
 
25 Nordli, Ingrid C.; Boldermo, Sidsel.
Flerspråklighet og kartlegging av språkutvikling hos barn i barnehagealder. Presentasjon og faglig samtale; 2015-06-04 - 2015-06-04
UiT Untitled
 
26 Steinsvik, Betty; Nordli, Ingrid C..
Kompetanse for mangfold - kultur for læring. : Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet 2015
UiT Untitled
 
27 Sundelin, Marit; Nordli, Ingrid C..
Flerspråklighet og begrepsforståelse. Presentasjon og dialogkafé; 2015-03-09 - 2015-03-09
UiT Untitled
 
28 Sundelin, Marit; Nordli, Ingrid C..
Flerspråklighet og begrepsforståelse - en kort introduksjon. Presentasjon og dialogkafé; 2015-01-19 - 2015-01-19
UiT Untitled
 
2014
29 Nordli, Ingrid C..
Artikulatoriske utviklingsmønster i tidlig leksikalsk produksjon hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi 2014 ;Volume 60.(4) p. 14-24
UiT Untitled
 
30 Nordli, Ingrid C..
Fonetisk skrift av norsk uttale, oversatt fra svensk (Copypanthers).
UiT Untitled
 
31 Nordli, Ingrid C.; Nergård-Nilssen, Trude.
Fonetisk gestuell analyse av tidlig ordproduksjon. Norsk tidsskrift for logopedi 2014 ;Volume 60.(1) p. 14-23
UiT Untitled
 
2013
32 Nordli, Ingrid C..
Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia. Observation data. NATED National PhD Days; 2013-10-16 - 2013-10-18
UiT Untitled
 
33 Nordli, Ingrid C..
Fonetisk gestuell transkripsjon. Norsk tidsskrift for logopedi 2013 ;Volume 59.(4) p. 6-14
UiT Untitled
 
34 Nordli, Ingrid C..
Litteraturvurdering: Norsk fonetikk for logopeder (H. G. Simonsen og I. K. Moen).
UiT Untitled
 
2012
35 Nordli, Ingrid C..
Gestural error types in early word production. Case studies. NATED National PhD Days; 2012-09-27 - 2012-09-28
UiT Untitled
 
36 Nordli, Ingrid C..
Phonological and lexical development in young children aquiring Norwegian. A longitudinal study of children with and without familial risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Hønefoss; 2012-01-11 - 2012-01-13
UiT Untitled
 
37 Nordli, Ingrid C..
Phonological templates and gestural analysis. Case studies: risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Stockholm; 2012-11-15 - 2012-11-15
UiT Untitled
 
38 Nordli, Ingrid C..
Phonological templates in two children at high and low risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Stockholm; 2012-11-15 - 2012-11-15
UiT Untitled
 
2011
39 Nordli, Ingrid C..
Phonological processing in young children at risk of Dyslexia: Identification and production of labial and dorsal stops in Norwegian. NATED National PhD Days; 2011-10-17 - 2011-10-19
UiT Untitled
 
2010
40 Nordli, Ingrid C..
Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia. NATED National PhD Days; 2010-10-18 - 2010-10-20
UiT Untitled
 
41 Nordli, Ingrid C..
Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia (POSTER). NATED National PhD Days; 2010-10-18 - 2010-10-20
UiT Untitled
 
2008
42 Husby, Olaf; Høyte, Tore; Nefzaoui, Sissel Jensen; Nordli, Ingrid C.; Robbins, Sissel; Øvregaard, Åsta.
An introduction to Norwegian Dialects. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 9788251923408) 108 p.
NTNU UiB UiT Untitled
 
2006
43 Stangeland, Asgeir; Boge, Ingunn; Nordli, Ingrid C.; Opsvik, Elisabeth.
Kravspesifikasjon Noricom, tolke- og oversettertjeneste. : Noricom Gruppen ANS 2006 13 p.
UiT Untitled
 
1998
44 Kausrud, Torild; Nordli, Ingrid C.; Ottem, Ernst.
Bliss-baserte lydtegn. Oslo: Bredtvet kompetansesenter 1998 2 p.
Untitled
 
45 Nordli, Ingrid C.; Bjerkan, Kirsten Meyer; Stabell-Kulø, Guri-Inger; Moen, Inger K..
Frenchay dysartritest. Oversatt, bearbeidet og standardisert for norsk. Novus Forlag Oslo (ISBN 978-82-519-2340-8) 66 s. 1998
SUNNAAS UiO UiT Untitled
 
1997
46 Nordli, Ingrid C..
Bokanmeldelse og debattinnlegg: Norsk språklydlære med øvelser. Sammenligninger med engelsk, tysk og fransk v/Ingebjørg Skaug. Cappelen Forlag. Norsk tidsskrift for logopedi 1997 ;Volume 4. p. 182-186
UiT Untitled
 
1996
47 Nordli, Ingrid C..
Ataxic /r/ - articulatory description and treatment using electropalatography (EPG): A case study. Oslo: Bredtvet kompetansensenter 1996 26 p.
UiT Untitled
 
1994
48 Nordli, Ingrid C.; Finne, Tone; Seliussen, Grethe.
Ervervet dysartri etter hodeskade. Utrednings- og behandlingsmodeller. Oslo: Bredtvet kompetansesenter 1994 50 p.
Untitled
 
1993
49 Finne, Tone; Frydenbø, Jorun; Nordli, Ingrid C..
Behandlingsberedskap for ALS- (Amyotrofisk lateral sclerose) klienter. Kommunikasjonshjelpemidler og sikkerhetsnett. Oslo: Bredtvet kompetansesenter 1993 3 p.
UiT Untitled
 
1992
50 Finne, Tone; Nordli, Ingrid C..
Rapport fra utredningsgruppen i dysartri. Innstilling til mandat. Oslo: Bredtvet kompetansesenter 1992 30 p.
Untitled
 
    Show next list