Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 106 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Antonsen, Yngve; Bye, Geir.
Systemizing, management and professionalism – use of the lean task board in a Norwegian municipality’s healthcare sector analyzed using action learning theory”. Forthcoming in BMC Health Services Research UK.. BMC Health Services Research 2019
NORUT UiT Untitled
 
2 Bye, Geir; Krane, Martin Sollund.
Fremtidens helsetjenester til hjemmeboende. Følgeforskning av pilotenhet "Midtbyen".. Seminar Tromsø kommune; 2019-01-07 - 2019-01-07
NORUT UiT Untitled
 
3 Sørly, Rita; Krane, Martin Sollund; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt.
There is a Lot of Community Spirit Going On’. Middle Managers' Stories of Innovation in Home Care Services. Sage Open Nursing 2019
NORUT UiT Untitled
 
2018
4 Brox, Ellen; Kummervold, Per Egil; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Waldahl, Ragnhild Holmen; Lo, Christian.
Teknologi til fallforbygging – prosjektrapport Falltek. (11/2018). : Norut 2018 (ISBN 978-82-7492-410-9) 43 p.
NORD NF NORUT Untitled
 
5 Bye, Geir.
Medarbeiderdrevet innovasjon. Presentasjon for ledergruppen i Helse- og omsorgsektoren, Tromsø kommune.. Møte med ledergruppen i Helse- og omsorg, Tromsø kommune; 2018-09-24
NORUT Untitled
 
6 Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Krane, Martin Sollund.
Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018). Tromsø: Norut 2018 (ISBN 978-82-7492-401-7) 22 p.
NORUT UiT Untitled
 
7 Ellingsen, May-Britt; Bye, Geir.
Medarbeiderdrevet innovasjon i kommunene Involvering av ansatte i kontinuerlig forbedring.. Næringsarena Troms fylkeskommune; 2018-04-06
NORUT Untitled
 
8 Sørly, Rita; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Antonsen, Yngve; Skare, Roar.
Oppsummering KOMII H-2017- V 2018 Arbeidsnotat i KOMII- prosjektet- en kort,stikkordsbasert oppsummering. Notat 2/2018. Tromsø: Norut Northern Research Institute 2018 (ISBN 978-82-7492-413-0) 10 p.
NORUT UiT Untitled
 
2017
9 Bye, Geir.
Forskning og innovasjon satt i system – erfaringer fra et forsker-kommunesamarbeid. Innlegg seminar i forskningsprosjektet Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur (Komii), desember 2017.. Seminar forskningsprosjektet Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur; 2017-12-01
NORUT Untitled
 
10 Bye, Geir.
Innovasjonsarbeidet i Narvik kommune – Erfaringer fra arbeidet med opplæring og innføring av Lean. Rapport, konfidensiell. Norut.. : Norut samfunnsforskning 2017
NORUT Untitled
 
11 Bye, Geir.
Kontinuerlig forbedring i Harstad kommune. Funn og erfaringer. Presentasjon for partssammensatt utvalg, Harstad kommune.. Møte med Harstad kommune; 2017-05-11
NORUT Untitled
 
12 Bye, Geir; Ringholm, Toril Merete.
Innovasjonsarbeidet i Harstad kommune – Erfaringer fra arbeidet med kontinuerlig forbedring (Læringslean fase 2). : Norut samfunnsforskning, Høgskolen i Innlandet 2017
NORUT UiT Untitled
 
13 Harsten, Ingeborg; Bye, Geir; Grimsgaard, Sameline; Solheim, Stig H..
Midtveisevaluering av forskningsgrupper HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.. : Universitetet i Tromsø 2017
NORUT UiT Untitled
 
14 Holmen, Ann Karin Tennås; Bye, Geir.
Surveyresultater - Harstad kommune. Metodikk og utvalgte resultater, Medarbeiderdrevet innovasjon i kommunene – 2015/2017. Norut/IRIS.. : IRIS/Norut 2017
NORUT Untitled
 
2016
15 Bye, Geir.
Innovasjonsarbeidet i Narvik kommune – Erfaringer fra arbeidet med opplæring og innføring av Lean. Rapport, konfidensiell.. : Norut samfunnsforskning 2016
NORUT Untitled
 
16 Bye, Geir.
Kontinuerlig forbedring i Harstad kommune. Medarbeiderinvolvering og lederroller. Ledersamling Harstad kommune; 2016-11-01
NORUT Untitled
 
17 Bye, Geir.
Kvinner i ledelse i olje- og gassektoren, Utviklingstrekk 2006 –2015. Foredrag for Arbeidspolitisk Utvalg, Norsk Olje- og gass.. Møte Arbeidspolitisk utvalg, Norsk olje- og gass; 2016-04-16
NORUT Untitled
 
18 Bye, Geir; Aure, Marit; Myhr, Sindre.
"Det handler om equal opportinities" . Kvinner i ledelse i norsk olje og gassektor. Utviklingstrekk 2006-2015. Tromsø: Norut rapport 05/2016 2016 69 p.
NORUT UiT Untitled
 
19 Bye, Geir; Myhr, Sindre.
Sammenstilling og analyse av hovedfunn fra VRI-kartleggingene 2010 og 2015. Norut, Notat 01/2016.. : Norut samfunnsforskning 2016
NORUT UiT Untitled
 
2015
20 Bye, Geir; Myhr, Sindre.
Flere vil – flere får det til’. Kartlegging av samhandlingen mellom næringsliv og FoU-miljø i Troms. Norut, Rapport 20/2015.. : Norut samfunnsforskning 2015
NORUT UiT Untitled
 
21 Bye, Geir; Poppe, Wenche.
Forberedelse til ny fase i livet. Kartlegging for å utvikle proaktive tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring blant eldre. Rapport utarbeidet for InnoMed Helse Nord og Helsedirektoratet. : Innomed, Helsedirektoratet. 2015
NORUT Untitled
 
22 Bye, Geir; Poppe, Wenche.
Forberedelse til ny fase i livet. Utvikling av tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring blant eldre.. Workshop Innomed, Helsedirektoratet og Norut.; 2015-09-09
NORUT Untitled
 
23 Ellingsen, May-Britt; Bye, Geir; Antonsen, Yngve.
FoUoI Kartlegging og analyse for utforming av Troms fylkeskommunes forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi (FoUoI-strategi). Tromsø: Norut Rapport 29/2015 2015 (ISBN 978-82-7492-320-1) 59 p.
NORUT UiT Untitled
 
24 Ringholm, Toril Merete; Bye, Geir; Nilsen, Trond.
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? En undersøkelse av kompetanseprosjekter finansiert av Eni Norge i tilknytning til Goliatutbyggingen. Norut, rapport 15/2015.. : Norut samfunnsforskning 2015
NORUT UiT Untitled
 
2014
25 Bye, Geir; Poppe, Wenche.
Bye, G. og W. Poppe (2014): Forberedelse til ny fase i livet. Utvikling av proaktive tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring blant eldre Workshop Innomed, Helsedirektoratet og Norut.. Workshop Innomed, Helsedirektoratet og Norut.; 2014-06-18
NORUT Untitled
 
2013
26 Bye, Geir.
Vi vil, vi vil – men får vi det til? Presentasjon av funn fra VRI-kartleggingen for styret i VRI-Troms.. Styremøte VRI Troms; 2013-10-10
NORUT Untitled
 
27 Ellingsen, May-Britt; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir.
Innovasjon og samhandling i bioteknologi og reiseliv. Sluttrapport fra VRI-Troms, Forskerprosjektet. Tromsø: Norut Tromsø 2013 (ISBN 978-82-7492-276-1) 200 p.
NORUT UiT Untitled
 
28 Gulbrandsen, Magnus; Bye, Geir; Finne, Håkon; Njøs, Rune.
Er samarbeid alltid bra for innovasjon?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013 (6) p. 4-9
HVL NORUT SINTEF UiO Untitled
 
29 Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Billington, Mary Genevieve; Bye, Geir; Svare, Helge; Solesvik, Marina.
Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013 ;Volume 12.(6) p. 23-29
OSLOMET NORCE NORUT ØSTFOLDFOR UiO Untitled
 
30 Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Mary G, Billington; Bye, Geir; Svare, Helge; Marina, Solesvik.
Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013 (6) p. 24-29
HVL OSLOMET NORCE NORUT ØSTFOLDFOR Untitled
 
31 Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger Norvald; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Bye, Geir; Emaus, Per-Arne; Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre; Sunnanå, Knut.
Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter. Trondheim: Sintef-rapport 2013 (ISBN 978-82-14-05631-0) 200 p.
HAVFORSK OCEAN NORUT NTNU SINTEF Untitled
 
2012
32 Antonsen, Yngve; Bye, Geir.
Foresight Reiseliv - VRI Troms. Resultater fra innspillskonferansen 27. september 2012. Norut rapport 17/2012.. : Norut samfunnsforskning 2012
NORUT UiT Untitled
 
33 Antonsen, Yngve; Bye, Geir.
Foresight Reiseliv – VRI Troms. Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012. Norut rapport 20/2012.. : Norut samfunnsforskning 2012
NORUT UiT Untitled
 
34 Bye, Geir.
Foresight for reiselivet i Troms. Foredrag på Tromskonferansen 2012. Tromskonferansen; 2012-11-15 - 2012-11-15
NORUT Untitled
 
35 Bye, Geir; Antonsen, yngve.
Oppsummering fra Innspillskonferansen Reiseliv foresight VRI Troms. Innlegg prosessmøte Reiselivsforesight; 2012-10-24 - 2012-10-24
NORUT Untitled
 
36 Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt.
Bedrifter + forskning=sant?. Nordlys 2012
NORUT Untitled
 
37 Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt.
Erfaringer fra VRI 2 og muligheter i VRI 3. Presentasjon, møte med Finnfjord Smelteverk; 2012-06-07 - 2012-06-07
NORUT Untitled
 
38 Ellingsen, May-Britt; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir.
Nyskapende nordnorsk reiseliv. Harstad Tidende 2012
NORUT Untitled
 
39 Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Mikkelsen, Eirik Inge; Kramvig, Britt; Bye, Geir; Kukarenko, Natalia; Henriksen, Nils Oddbjørn; Halford, Susan; Myhr, Sindre.
Teknologi:Omsorg. dvd + nettpublisering [Internet] 2012-12-30
NORD NORUT UiT Untitled
 
40 Sand, Jan Yngve; Bullvåg, Erlend; Bye, Geir; Espelien, Anne; Mikkelsen, Eirik Inge; Moilanen, Mikko; Myhr, Sindre; Woll, Kristin; Østbye, Stein.
Et kunnskapsbasert Nord-Norge. Tromsø: Handelshøgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø 2012 148 p.
NORUT UiT NORD Untitled
 
2011
41 Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir.
The production of renewable |energy as a regional development policy in rural areas, Troms. Norut, rapport 13/2011.. : Norut samfunnsforskning 2011
NORUT NTNU Untitled
 
42 Bye, Geir.
"Ansattes involvering i innovasjonsprosesser” i Kunnskap og innovasjon i nordnorsk næringsliv. Arenabilag Sparebank EN Nord-Norge, oktober 2011. Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Arenabilaget 2011
NORUT Untitled
 
43 Bye, Geir.
Ansattes involvering i innovasjonsprosesser. i Kunnskap og innovasjon i nordnorsk næringsliv. Arenabilag Sparebanken EN Nord-Norge.. Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Arenabilaget 2011
NORUT Untitled
 
44 Bye, Geir.
Godt rustet for framtiden” og ”Gryende optimisme”. Om regionale ringvirkninger av Fakken vindpark. Bidrag til Troms Kraft’ samfunnsregnskap 2010.. Godt rustet for framtiden” og ”Gryende optimisme”. Om regionale ringvirkninger av Fakken vindpark. Bidrag til Troms Kraft’ samfunnsregnskap 2010 2011
NORUT Untitled
 
45 Bye, Geir.
Medarbeiderdrevet innovasjon - Om ansattes bidrag i innovasjonsprosesser. Norut, notat 2/2011.. : Norut samfunnsforskning 2011
NORUT Untitled
 
46 Bye, Geir.
«Vi vil, vi vil – men får vi det til?» Presentasjon av funn fra VRI-kartleggingen for innovasjon Norge.. Seminar Innovasjon Norge, Troms.; 2011-10-23
NORUT Untitled
 
47 Bye, Geir; Nilsen, Heidi Rapp.
VinterTroms AS – Pilotstudie av en nettverksdannelse innen reiselivet i Troms. Tromsø: Norut 2011 24 p.
NORUT Untitled
 
2010
48 Bye, Geir.
Bedrifters forhold til FoU - foreløpige funn fra VRI-kartleggingen.. Presentasjon på VRI-Troms Foresight-seminar; 2010-05-03
NORUT Untitled
 
49 Bye, Geir.
Kartlegging av bedrifters forhold til FoU. Presentasjon av noen foreløpige funn. Styremøte VRI Troms; 2010-03-15
NORUT Untitled
 
50 Bye, Geir.
KIFT-sektoren, viktig for innovasjon og nyskaping i landsdelen.. Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Arenabilaget 2010
NORUT Untitled
 
    Show next list