Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 109 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Aarsæther, Nils; Myhr, Sindre; Bye, Geir.
Distriktskommunen - ein pådrivar for næringsutvikling. Fagbladet samfunn og økonomi 2021 (1) p. 76-87
UiT NORCE Untitled
 
2020
2 Aarsæther, Nils; Bye, Geir.
Post-korona: Ei opning for distriktskommunane?. Kommunal Rapport 2020
NORCE Untitled
 
3 Aarsæther, Nils; Bye, Geir; Myhr, Sindre.
Distriktskommunen som næringsutvikler – En kartlegging av næringsutviklerrollen anno 2020. Tromsø: NORCE 2020 (ISBN 978-82-8408-073-4) 66 p.
NORCE Untitled
 
4 Antonsen, Yngve; Bye, Geir.
Line managers and employees use of lean task boards in Norwegian municipal healthcare sector: A tool for action learning?. Leadership in Health Services 2020 ;Volume 33.(4) p. 445-460
NORCE UiT Untitled
 
2019
5 Bye, Geir; Krane, Martin Sollund.
Fremtidens helsetjenester til hjemmeboende. Følgeforskning av pilotenhet "Midtbyen".. Seminar Tromsø kommune; 2019-01-07 - 2019-01-07
NORCE UiT Untitled
 
6 Sørly, Rita; Krane, Martin Sollund; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt.
There is a Lot of Community Spirit Going On’. Middle Managers' Stories of Innovation in Home Care Services. Sage Open Nursing 2019 ;Volume 5. p. 1-11
NORCE Untitled
 
2018
7 Brox, Ellen; Kummervold, Per Egil; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Waldahl, Ragnhild Holmen; Lo, Christian.
Teknologi til fallforbygging – prosjektrapport Falltek. (11/2018). : Norut 2018 (ISBN 978-82-7492-410-9) 43 p.
NORD NF NORCE Untitled
 
8 Bye, Geir.
Medarbeiderdrevet innovasjon. Presentasjon for ledergruppen i Helse- og omsorgsektoren, Tromsø kommune.. Møte med ledergruppen i Helse- og omsorg, Tromsø kommune; 2018-09-24
NORCE Untitled
 
9 Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Krane, Martin Sollund.
Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018). Tromsø: Norut 2018 (ISBN 978-82-7492-401-7) 22 p.
NORCE Untitled
 
10 Ellingsen, May-Britt; Bye, Geir.
Medarbeiderdrevet innovasjon i kommunene Involvering av ansatte i kontinuerlig forbedring.. Næringsarena Troms fylkeskommune; 2018-04-06
NORCE Untitled
 
11 Sørly, Rita; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Antonsen, Yngve; Skare, Roar.
Oppsummering KOMII H-2017- V 2018 Arbeidsnotat i KOMII- prosjektet- en kort,stikkordsbasert oppsummering. Notat 2/2018. Tromsø: Norut Northern Research Institute 2018 (ISBN 978-82-7492-413-0) 10 p.
NORCE UiT Untitled
 
2017
12 Bye, Geir.
Forskning og innovasjon satt i system – erfaringer fra et forsker-kommunesamarbeid. Innlegg seminar i forskningsprosjektet Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur (Komii), desember 2017.. Seminar forskningsprosjektet Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur; 2017-12-01
NORCE Untitled
 
13 Bye, Geir.
Innovasjonsarbeidet i Narvik kommune – Erfaringer fra arbeidet med opplæring og innføring av Lean. Rapport, konfidensiell. Norut.. : Norut samfunnsforskning 2017
NORCE Untitled
 
14 Bye, Geir.
Kontinuerlig forbedring i Harstad kommune. Funn og erfaringer. Presentasjon for partssammensatt utvalg, Harstad kommune.. Møte med Harstad kommune; 2017-05-11
NORCE Untitled
 
15 Bye, Geir; Ringholm, Toril Merete.
Innovasjonsarbeidet i Harstad kommune – Erfaringer fra arbeidet med kontinuerlig forbedring (Læringslean fase 2). : Norut samfunnsforskning, Høgskolen i Innlandet 2017
NORCE UiT Untitled
 
16 Harsten, Ingeborg; Bye, Geir; Grimsgaard, Sameline; Solheim, Stig H..
Midtveisevaluering av forskningsgrupper HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.. : Universitetet i Tromsø 2017
NORCE UiT Untitled
 
17 Holmen, Ann Karin Tennås; Bye, Geir.
Surveyresultater - Harstad kommune. Metodikk og utvalgte resultater, Medarbeiderdrevet innovasjon i kommunene – 2015/2017. Norut/IRIS.. : IRIS/Norut 2017
NORCE Untitled
 
2016
18 Bye, Geir.
Innovasjonsarbeidet i Narvik kommune – Erfaringer fra arbeidet med opplæring og innføring av Lean. Rapport, konfidensiell.. : Norut samfunnsforskning 2016
NORCE Untitled
 
19 Bye, Geir.
Kontinuerlig forbedring i Harstad kommune. Medarbeiderinvolvering og lederroller. Ledersamling Harstad kommune; 2016-11-01
NORCE Untitled
 
20 Bye, Geir.
Kvinner i ledelse i olje- og gassektoren, Utviklingstrekk 2006 –2015. Foredrag for Arbeidspolitisk Utvalg, Norsk Olje- og gass.. Møte Arbeidspolitisk utvalg, Norsk olje- og gass; 2016-04-16
NORCE Untitled
 
21 Bye, Geir; Aure, Marit; Myhr, Sindre.
"Det handler om equal opportinities" . Kvinner i ledelse i norsk olje og gassektor. Utviklingstrekk 2006-2015. Tromsø: Norut rapport 05/2016 2016 69 p.
NORCE UiT Untitled
 
22 Bye, Geir; Myhr, Sindre.
Sammenstilling og analyse av hovedfunn fra VRI-kartleggingene 2010 og 2015. Norut, Notat 01/2016.. : Norut samfunnsforskning 2016
NORCE UiT Untitled
 
2015
23 Bye, Geir; Myhr, Sindre.
Flere vil – og flere får det til’. En kartlegging av samarbeidet mellom næringsliv og FoU-miljø i Troms. Norut, Rapport 20/2015.. Tromsø: Norut 2015 (ISBN 978-82-7492-312-6)
NORCE Untitled
 
24 Bye, Geir; Poppe, Wenche.
Forberedelse til ny fase i livet. Kartlegging for å utvikle proaktive tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring blant eldre. Rapport utarbeidet for InnoMed Helse Nord og Helsedirektoratet. : Innomed, Helsedirektoratet. 2015
NORCE Untitled
 
25 Bye, Geir; Poppe, Wenche.
Forberedelse til ny fase i livet. Utvikling av tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring blant eldre.. Workshop Innomed, Helsedirektoratet og Norut.; 2015-09-09
NORCE Untitled
 
26 Ellingsen, May-Britt; Bye, Geir; Antonsen, Yngve.
FoUoI Kartlegging og analyse for utforming av Troms fylkeskommunes forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi (FoUoI-strategi). Rapport 29/2015. Tromsø: Norut 2015 (ISBN 978-82-7492-320-1) 59 p.
NORCE Untitled
 
27 Ringholm, Toril Merete; Bye, Geir; Nilsen, Trond.
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? En undersøkelse av kompetanseprosjekter finansiert av Eni Norge i tilknytning til Goliatutbyggingen. Norut, rapport 16/2015.. : Norut samfunnsforskning 2015
NORCE UiT Untitled
 
2014
28 Bye, Geir; Poppe, Wenche.
Bye, G. og W. Poppe (2014): Forberedelse til ny fase i livet. Utvikling av proaktive tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring blant eldre Workshop Innomed, Helsedirektoratet og Norut.. Workshop Innomed, Helsedirektoratet og Norut.; 2014-06-18
NORCE Untitled
 
2013
29 Bye, Geir.
Vi vil, vi vil – men får vi det til? Presentasjon av funn fra VRI-kartleggingen for styret i VRI-Troms.. Styremøte VRI Troms; 2013-10-10
NORCE Untitled
 
30 Ellingsen, May-Britt; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir.
Innovasjon og samhandling i bioteknologi og reiseliv. Sluttrapport fra VRI-Troms, Forskerprosjektet. Tromsø: Norut Tromsø 2013 (ISBN 978-82-7492-276-1) 200 p.
NORCE UiT Untitled
 
31 Gulbrandsen, Magnus; Bye, Geir; Finne, Håkon; Njøs, Rune.
Er samarbeid alltid bra for innovasjon?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013 (6) p. 4-9
HVL NORCE SINTEF UiO Untitled
 
32 Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Billington, Mary Genevieve; Bye, Geir; Svare, Helge; Solesvik, Marina.
Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013 ;Volume 12.(6) p. 23-29
OSLOMET NORCE ØSTFOLDFOR UiO Untitled
 
33 Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Mary G, Billington; Bye, Geir; Svare, Helge; Marina, Solesvik.
Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013 (6) p. 24-29
HVL OSLOMET NORCE ØSTFOLDFOR Untitled
 
34 Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger Norvald; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Bye, Geir; Emaus, Per-Arne; Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre; Sunnanå, Knut.
Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter. Trondheim: Sintef-rapport 2013 (ISBN 978-82-14-05631-0) 200 p.
HAVFORSK OCEAN NORCE NTNU SINTEF Untitled
 
2012
35 Antonsen, Yngve; Bye, Geir.
Foresight Reiseliv - VRI Troms. Resultater fra innspillskonferansen 27. september 2012. Norut rapport 17/2012.. : Norut samfunnsforskning 2012
NORCE UiT Untitled
 
36 Antonsen, Yngve; Bye, Geir.
Foresight Reiseliv – VRI Troms. Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012. Norut rapport 20/2012.. : Norut samfunnsforskning 2012
NORCE UiT Untitled
 
37 Bye, Geir.
Foresight for reiselivet i Troms. Foredrag på Tromskonferansen 2012. Tromskonferansen; 2012-11-15 - 2012-11-15
NORCE Untitled
 
38 Bye, Geir; Antonsen, yngve.
Oppsummering fra Innspillskonferansen Reiseliv foresight VRI Troms. Innlegg prosessmøte Reiselivsforesight; 2012-10-24 - 2012-10-24
NORCE Untitled
 
39 Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt.
Bedrifter + forskning=sant?. Nordlys 2012
NORCE Untitled
 
40 Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt.
Erfaringer fra VRI 2 og muligheter i VRI 3. Presentasjon, møte med Finnfjord Smelteverk; 2012-06-07 - 2012-06-07
NORCE Untitled
 
41 Ellingsen, May-Britt; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir.
Nyskapende nordnorsk reiseliv. Harstad Tidende 2012
NORCE Untitled
 
42 Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Mikkelsen, Eirik Inge; Kramvig, Britt; Bye, Geir; Kukarenko, Natalia; Henriksen, Nils Oddbjørn; Halford, Susan; Myhr, Sindre.
Teknologi:Omsorg. dvd + nettpublisering [Internet] 2012-12-30
NORD NORCE UiT Untitled
 
43 Sand, Jan Yngve; Bullvåg, Erlend; Bye, Geir; Espelien, Anne; Mikkelsen, Eirik Inge; Moilanen, Mikko; Myhr, Sindre; Woll, Kristin; Østbye, Stein.
Et kunnskapsbasert Nord-Norge. Tromsø: Handelshøgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø 2012 148 p.
NORD NORCE UiT Untitled
 
2011
44 Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir.
The production of renewable |energy as a regional development policy in rural areas, Troms. Norut, rapport 13/2011.. : Norut samfunnsforskning 2011
NORCE NTNU Untitled
 
45 Bye, Geir.
"Ansattes involvering i innovasjonsprosesser” i Kunnskap og innovasjon i nordnorsk næringsliv. Arenabilag Sparebank EN Nord-Norge, oktober 2011. Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Arenabilaget 2011
NORCE Untitled
 
46 Bye, Geir.
Ansattes involvering i innovasjonsprosesser. i Kunnskap og innovasjon i nordnorsk næringsliv. Arenabilag Sparebanken EN Nord-Norge.. Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Arenabilaget 2011
NORCE Untitled
 
47 Bye, Geir.
Godt rustet for framtiden” og ”Gryende optimisme”. Om regionale ringvirkninger av Fakken vindpark. Bidrag til Troms Kraft’ samfunnsregnskap 2010.. Godt rustet for framtiden” og ”Gryende optimisme”. Om regionale ringvirkninger av Fakken vindpark. Bidrag til Troms Kraft’ samfunnsregnskap 2010 2011
NORCE Untitled
 
48 Bye, Geir.
Medarbeiderdrevet innovasjon - Om ansattes bidrag i innovasjonsprosesser. Norut, notat 2/2011.. : Norut samfunnsforskning 2011
NORCE Untitled
 
49 Bye, Geir.
«Vi vil, vi vil – men får vi det til?» Presentasjon av funn fra VRI-kartleggingen for innovasjon Norge.. Seminar Innovasjon Norge, Troms.; 2011-10-23
NORCE Untitled
 
50 Bye, Geir; Nilsen, Heidi Rapp.
VinterTroms AS – Pilotstudie av en nettverksdannelse innen reiselivet i Troms. Tromsø: Norut 2011 24 p.
NORCE Untitled
 
    Show next list