Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 127 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Hansen, Tonje Helen.
Standardiserte eller fleksible løsninger i møte med en aldrende befolkning? En kvalitativ studie av visjoner, planer og praksiser omkring bolig- og omsorgstjenester i tre norske kommuner. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2019 55 p.
NTNU Untitled
 
2 Levold, Nora; Svingen, Marit; Aune, Margrethe.
Stories of Creation: Governance of Surrogacy through Media?. Nordic Journal of Science and Technology Studies 2019 ;Volume 7.(1) p. 4-17
NTNU Untitled
 
3 Martinsen, Maria Langenes.
Visjon versus virkelighet? En kvalitativ studie om visjoner, planer og praksiser omkring eldres bosituasjon i aldersvennlige Oslo. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2019 52 p.
NTNU Untitled
 
4 Unander, Trine E..
Found in translation? How environmental organisations acquire environmental knowledge and communicate it to policymakers. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2019 204 p.
NTNU Untitled
 
2018
5 Egseth, Kine Arelia.
Bonden og melkeroboten. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2018 77 p.
NTNU Untitled
 
6 Ruud, Kristina.
Fornye, forenkle og forbedre.Visjoner og ambisjoner om digitalisering i Husbanken.. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2018 65 p.
NTNU Untitled
 
7 Saberniak, Anni.
Digitalisering i Husbanken. En kvalitativ studie av brukerforståelser og brukererfaringer. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2018 54 p.
NTNU Untitled
 
8 Søraa, Roger Andre; Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan.
Arranging the workshop "Promises, Possibilities and Practices: Celebrating STS in Action" 30 years of CTS Trondheim. 30 years of CTS Trondheim; 2018-09-28 - 2018-09-28
NTNU Untitled
 
9 Søraa, Roger Andre.
Crafting practices in the framing of sustainable buildings. Trondheim: NTNU 2018 200 p.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2017
10 Antonsen, Marie Auensen.
(U)Mulige medborgere - Engasjement, etikk og emosjoner i styring av human bioteknologi i Norge. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 978-82-326-2590-1) 216 p.
NTNU Untitled
 
11 Gjersvik, Elena.
Utvikling av fagkompetanse for avansert mekanisk industri - skolens og lærlingbedriftenes rolle i motivasjon og kompetanseoppbygging. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2017 68 p.
NTNU Untitled
 
12 ; Fauchald, Ragnhild.
Lokal omstilling og innovasjon i praksis - En kvalitativ studie av tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid om innovasjon og omstilling. Trondheim, Senter for teknologi og samfunn/KULT, NTNU: NTNU 2017 84 p.
NTNU Untitled
 
13 Svingen, Marit.
Legitimt foreldreskap? Forhandlinger om betydning, implikasjon og regulering av surrogati i Stortinger 2010-2013. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2017 97 p.
NTNU Untitled
 
2016
14 Aune, Margrethe; Godbolt, Åsne Lund; Sørensen, Knut Holtan.
Mismatch or misunderstanding? Calculation and qualculation among economists and consumers in their framings of the electricity market. Acta Sociologica 2016 ;Volume 59.(4) p. 347-361
NTNU SINTEF Untitled
 
15 Aune, Margrethe; Godbolt, Åsne Lund; Sørensen, Knut Holtan; Ryghaug, Marianne; Karlstrøm, Henrik; Næss, Robert.
Concerned consumption. Global warming changing household domestication of energy. Energy Policy 2016 ;Volume 98. p. 290-297
NTNU SINTEF Untitled
 
16 Aune, Margrethe; Støa, Eli.
Second homes in Norway – Multiple Homes and Patterns in Distributes Ways of Residing. I: Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives. Ashgate 2016 ISBN 9781472426079. p. 57-76
NTNU Untitled
 
17 Murtaza Salman, Abdulhusein.
Trygghetsalarmens mange ansikt Trygghet for hvem? En kvalitativ studie av trygghetsalarmtjenesten i Trondheim kommune.. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2016 77 p.
NTNU Untitled
 
2015
18 Atroshi, Gulizar.
"Velferdsteknologi fra plan til prosjekt". En kvalitativ studie av domestisering av velferdsteknologi. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2015 82 p.
NTNU Untitled
 
19 Aune, Margrethe.
Posthumane perspektiver på velferdsteknologi i eldres hverdagsliv. Velferdsteknologi - forskning, utdanning og fremtidig samarbeid; 2015-09-14 - 2015-09-15
NTNU Untitled
 
20 ; Swensen, Eirik.
"Kjærlighet og forviklinger" - Snublesteiner for utviklingen av karbonfangst og -lagring (CCS) i Norge. Trondheim: NTNU 2015 (ISBN 978-82-326-0698-6) 157 p. Doktoravhandlinger ved NTNU(36)
NTNU Untitled
 
21 Jomisko, Robert Lorenzo Mal.
Under utredning. Om læreprosesser og kunnskapshåndtering i klima-, energi- og miljøpolitikk. Trondheim: NTNU 2015 (ISBN 978-82-326-0868-3) 220 p.
NTNU Untitled
 
22 Kristiansen, Aurora.
Kunnskapsproduksjon i grenseland -en studie av vitenskap og politikk i Nordområdene. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2015 70 p.
NTNU Untitled
 
23 Salvesen, Mari.
Det målbare mennesket. En kvalitativ studie av unge kvinners bruk av treningsapper. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2015 74 p.
NTNU Untitled
 
24 Tøndel, Gunhild; Levold, Nora; Aune, Margrethe; Bergschöld, Jenny Melind.
Visions of care. Welfare technology in the ageing welfare state.. ESA, 12th Conference of the European Sociological Assocation; 2015-08-25 - 2015-08-28
NTNU Untitled
 
2014
25 Anfinsen, Martin.
Passiv versus aktiv. Samproduksjoner og innramminger av fremtidens bygg. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2014 71 p.
NTNU Untitled
 
26 ; Godbolt, Åsne Lund.
Market, money and morals. The ambiguous shaping of energy consumption in Norwegian households. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2014 (ISBN 978-82-326-0538-5) 227 p.
NTNU Untitled
 
27 Sørensen, Knut Holtan; Godbolt, Åsne Lund; Aune, Margrethe; Ryghaug, Marianne.
Fra uskyldig til bekymret forbruk: Endringer i norske husholdningers syn på elektrisitet. CenSES årskonferanse; 2014-12-04 - 2014-12-05
NTNU Untitled
 
2013
28 Aune, Margrethe.
Domestication of technologies in everyday life. IEA-DSM Task 24 workshop; 2013-05-26 - 2013-05-27
NTNU Untitled
 
29 Danielsson, Christine Scheie.
ABC - så lett som det? Kontroverser omkring energimerkeordningen i Norge. Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU: Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2013 75 p.
NTNU Untitled
 
30 Gjersvold, Terje Wigum.
Bygget og dets brukere. Automatisering, drift og arbeidsmiljø i et yrkesbygg. Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU: Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2013 67 p.
NTNU Untitled
 
2012
31 Arnøy, Siri Hall.
The Hopeful Hydrogen. Scientists Advocating Their Matter of Concern. : NTNU 2012
NTNU Untitled
 
32 Aune, Margrethe.
Making energy visible in domestic property markets: the influence of advertisements. Building Research & Information 2012 ;Volume 40.(6) p. 713-723
NTNU Untitled
 
33 Aune, Margrethe.
Norske energikulturer i endring? Energi og hverdagsliv gjennom 20 år. CenSES - RA1 workshop om politiske virkemidler; 2012-03-12 - 2012-03-13
NTNU Untitled
 
34 Næss, Linda Normann.
Ett skritt av gangen? En studie av en gruppe læreres domestisering av det digitale verktøyet SmartBoard. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2012 85 p.
NTNU Untitled
 
35 Støa, Eli; Aune, Margrethe.
Sustainable Housing Cultures. I: International Encyclopedia of Housing and Home. Elsevier 2012 ISBN 9780080471716. p. 111-116
NTNU Untitled
 
36 Unander, Trine Elisabeth.
OED sa "Bli lys!" Og det ble storm. En analyse av konflikten rundt kraftlinja Sima-Samnanger 2005-2011. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2012 90 p.
NTNU Untitled
 
2011
37 Aune, Margrethe.
Hva vet vi om norske forbrukere? Energi og miljøforskningen ved Senter for energi og samfunn, Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Smartgrid møte; 2011-02-10 - 2011-02-10
NTNU Untitled
 
38 Aune, Margrethe; Ryghaug, Marianne; Godbolt, Åsne Lund.
Comfort, consciousness and costs – transitions in Norwegian energy culture 1991-2010. I: Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society. ECEEE 2011 Summer Study Proceedings. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) 2011 ISBN 978-91-633-4455-8. p. 205-215
NTNU Untitled
 
39 Nedberg, Hege.
Preimplantasjonsdiagnostikk. Mellom fakta og verdier. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2011 70 p.
OSLOMET NTNU Untitled
 
40 Pileberg, Silje; Aune, Margrethe.
Flyr bort gevinsten. KLIMA - Norsk magasin for klimaforskning [Newspaper] 2011-01-01
NTNU Untitled
 
41 Skjetne, Thorbjørn Berg.
Stress på eget ansvar - en studie av stress og stressmestring i en IKT bedrift. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU 2011 89 p.
NTNU Untitled
 
42 Skjærvik, Marie Tranaas.
Morgendagens universitet "in the making": Mellom tradisjon og effektivitet? En studie av "internhusleieprosjektet" ved NTNU. Trondheim: NTNU, Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2011 87 p.
NTNU Untitled
 
43 Støa, Eli; Aune, Margrethe.
Second homes in Norway – diverse patterns of multiple dwellings. International Visurf Nordic-Baltic Colloquium: Visions of Residential Futures; 2011-09-23 - 2011-09-24
NTNU Untitled
 
44 Støa, Eli; Manum, Bendik; Aune, Margrethe.
Drømmen om det enkle liv - et grunnlag for en mer bærekraftig hyttekultur?. I: Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 9788251927901. p. 53-74
NTNU Untitled
 
2010
45 Aune, Margrethe; Swensen, Erik Frøhaug.
The gassification of new renewables? The energy policy debate in Norway 2000-2008. Renewable energy beyond 2020; 2010-06-07 - 2010-06-08
NTNU Untitled
 
46 Swensen, Eirik Frøhaug; Aune, Margrethe.
"Big is beautiful? The gasification of new renewables”. Renewable Energy Research Conference 2010; 2010-06-07 - 2010-06-08
NTNU Untitled
 
47 Swensen, Eirik Frøhaug.
Gass i fornybarsatsingen - eller en fornybar satsing på gass? En studie av den norske energisatsingen på 2000-tallet. Trondheim: Institutt for tverrfaglige kulturstudier: NTNU 2010 91 p.
NTNU Untitled
 
2009
48 Aune, Margrethe.
Domestication of technologies in everyday life. Seminar; 2009-04-22 - 2009-04-24
NTNU Untitled
 
49 Aune, Margrethe.
Nye kunnskapsbehov innen energiatferd i husholdninger. Workshop Energibruk i husholdninger; 2009-10-06 - 2009-10-06
NTNU Untitled
 
50 Aune, Margrethe; Manum, Bendik; Støa, Eli.
Hus eller hytte? En studie av norske fritidsboliger. Forsking i friluft 2009; 2009-11-24 - 2009-11-25
NTNU Untitled
 
    Show next list