Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 84 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Lien, Anne Gunnarshaug.
– Alt skal bort. Renovering i eit ­klimaperspektiv. Nationen [Newspaper] 2021-01-05
SINTEF Untitled
 
2 Lien, Anne Gunnarshaug.
Energy upgrading of wooden dwellings. Sustainable architecture; 2021-10-20 - 2021-10-20
SINTEF Untitled
 
3 Lien, Anne Gunnarshaug; Abrahamsen, Rune; Eidsvik, Gunhild Solem.
Fortetting med påbygg i tre. Muligheter og begrensninger ved påbygg med tre av nye boliger på eksisterende boligblokker. : SINTEF : NTNU 2021 40 p. ZEN Memo(32)
SINTEF Untitled
 
4 Moschetti, Roberta; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Heide, Vegard; Georges, Laurent; Lien, Anne Gunnarshaug.
Analysing energy upgrading projects of single-family houses towards a Norwegian nZEB level. Journal of Physics: Conference Series (JPCS) 2021 ;Volume 2069.
SINTEF NTNU Untitled
 
5 Moschetti, Roberta; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Heide, Vegard; Georges, Laurent; Lien, Anne Gunnarshaug.
Analysing energy upgrading projects of single-family houses towards a Norwegian nZEB level. Internation Building Physics Conference 2021; 2021-08-25 - 2021-08-27
SINTEF NTNU Untitled
 
6 Sørlie, Katrine Hamre; Lien, Anne Gunnarshaug; Brekke, Tor; Hauge, Philip Kvalbein; Heide, Vegard; Jelstad, Elisabeth; Hagen, Karin; Skaar, Christofer; Gullbrekken, Lars.
Architecture competition <<OPPTRE>>. Energy upgrading of wooden dwellings to nearly zero energy level. Norske arkitektkonkurranser 2021 (527-E)
SINTEF Untitled
 
2020
7 Lien, Anne Gunnarshaug.
- Kan bli nesten like bra som å bygge nytt. Bergensavisen [Newspaper] 2020-12-01
SINTEF Untitled
 
8 Lien, Anne Gunnarshaug.
Bygg for klima. Arkikteknytt [Business/trade/industry journal] 2020-10-30
SINTEF Untitled
 
9 Lien, Anne Gunnarshaug.
Da de ansatte ble sendt hjem i mars, var det én ting nesten alle savnet. Adresseavisen [Newspaper] 2020-09-19
SINTEF Untitled
 
10 Lien, Anne Gunnarshaug.
Forskningsprosjektene SEOPP og OPPTRE. Fornyelse av eldre typehus i tre; 2020-11-17 - 2020-11-17
SINTEF Untitled
 
11 Lien, Anne Gunnarshaug.
Fra 60-tallsvilla til moderne bolig: - Alt skal bort, sier Marie (31). Akershus Amtstidende Pluss [Internet] 2020-11-29
SINTEF Untitled
 
12 Lien, Anne Gunnarshaug.
Fra 60-tallsvilla til moderne bolig: - Alt skal bort, sier Marie (31). Smaalenenes Avis Pluss [Newspaper] 2020-11-29
SINTEF Untitled
 
13 Lien, Anne Gunnarshaug.
Fra 60-tallsvilla til moderne bolig: - Alt skal bort, sier Marie (31). Ås Avis Pluss [Newspaper] 2020-11-29
SINTEF Untitled
 
14 Lien, Anne Gunnarshaug.
Fra 60-tallsvilla til moderne bolig: - Alt skal bort, sier Marie (31). Fredriksstad Blad Pluss [Newspaper] 2020-11-29
SINTEF Untitled
 
15 Lien, Anne Gunnarshaug.
Fra 60-tallsvilla til moderne bolig: - Alt skal bort, sier Marie (31). Glåmdalen Pluss [Newspaper] 2020-11-29
SINTEF Untitled
 
16 Lien, Anne Gunnarshaug.
Fra 60-tallsvilla til moderne bolig på Søbakken: - Alt skal bort, sier Marie (31). Østlendingen Pluss [Newspaper] 2020-11-29
SINTEF Untitled
 
17 Lien, Anne Gunnarshaug.
Hvorfor er det lurt å energioppgradere typehus i tre?. Fornyelse av eldre typehus i tre; 2020-11-17 - 2020-11-17
SINTEF Untitled
 
18 Lien, Anne Gunnarshaug.
Kårer den beste energioppgraderingen. Byggmesteren [Newspaper] 2020-05-29
SINTEF Untitled
 
19 Lien, Anne Gunnarshaug.
OPPTRE arkitektkonkurranse: Vinneren kåres i webinar. NTBinfo [Internet] 2020-05-29
SINTEF Untitled
 
20 Lien, Anne Gunnarshaug.
OPPTRE-vinner kåres i webinar. Byggfakta [Newspaper] 2020-05-29
SINTEF Untitled
 
21 Lien, Anne Gunnarshaug.
Renovering i et klimaperspektiv. Tønsberg blad [Newspaper] 2020-12-02
SINTEF Untitled
 
22 Lien, Anne Gunnarshaug.
Renovering i et klimaperspektiv. Sandefjords Blad [Newspaper] 2020-12-02
SINTEF Untitled
 
23 Lolli, Nicola; Lien, Anne Gunnarshaug; Rønneseth, Øystein.
Cost optimization of a zero-emission office building. Buildings 2020 ;Volume 10.(12) p. 1-19
SINTEF Untitled
 
2019
24 Kuusk, Kalle; Kaiser, Ahmed; Lolli, Nicola; Johansson, Jan; Hasu, Tero; Lien, Anne Gunnarshaug; Arumägi, Endrik; Kalbe, Kristo; Hallik, Jaanus; Kurnitski, Jarek; Kalamees, Targo.
Energy Performance, Indoor Air Quality and Comfort in New Nearly Zero Energy Day-care Centres in Northern Climatic Conditions. Journal of sustainable architecture and civil engineering. 2019 ;Volume 24.(1) p. 7-16
SINTEF Untitled
 
25 Lien, Anne Gunnarshaug; Lolli, Nicola.
Costs and Procurement for Cross-Laminated Timber in Mid-Rise Buildings. Journal of sustainable architecture and civil engineering. 2019 ;Volume 25.(2) p. 43-52
SINTEF Untitled
 
26 Heide, Vegard; Georges, Laurent; Lien, Anne Gunnarshaug; Mathisen, Hans Martin.
Review of HVAC strategies for energy renovation of detached houses towards nZEB in cold climates. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2019 ;Volume 352.(1)
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Kvellheim, Ann Kristin; Damman, Sigrid; Lien, Anne Gunnarshaug.
Business models for nZEB renovation of small wooden buildings. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2019 ;Volume 352.(1) p. 1-8
SINTEF Untitled
 
28 Lien, Anne Gunnarshaug.
Gode oppgraderingseksempler kan få arkitekthjelp. byggmesteren.no [Internet] 2019-08-01
SINTEF Untitled
 
29 Lien, Anne Gunnarshaug.
Vinn en arkitekt. byggfakta.no [Internet] 2019-08-05
SINTEF Untitled
 
30 Lien, Anne Gunnarshaug.
Vinn en arkitekt. nemitek.no [Internet] 2019-08-05
SINTEF Untitled
 
31 Lolli, Nicola; Lien, Anne Gunnarshaug.
Comfort Assessment of Two nZEBs in Norway. Journal of sustainable architecture and civil engineering. 2019 ;Volume 25.(2) p. 5-15
SINTEF Untitled
 
32 Skaar, Christofer; Bergsdal, Håvard; Lien, Anne Gunnarshaug.
Simplified LCA tool for ambitious upgrading of wooden dwellings. The 9th International Conference on Life Cycle Management (LCM2019); 2019-09-01 - 2019-09-04
SINTEF Untitled
 
2018
33 Bø, Lars Arne; Lien, Anne Gunnarshaug.
Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus. Hva er praksis i Trondheim, Bergen og Oslo kommune ved energitiltak i tette boligområder. Notat med støtte fra Husbanken. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1592-9) 16 p. SINTEF Notat(30)
SINTEF Untitled
 
34 Kvellheim, Ann Kristin; Lien, Anne Gunnarshaug.
Virkemidler som virker. Innovasjon, markedsendring og grønt skifte. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1598-1) 35 p. SINTEF Fag(53)
SINTEF Untitled
 
35 Moschetti, Roberta; Brattebø, Helge; Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug.
Performing quantitative analyses towards sustainable business models in building energy renovation projects: Analytic process and case study. Journal of Cleaner Production 2018 ;Volume 199. p. 1092-1106
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Skaar, Christofer; Lien, Anne Gunnarshaug.
OPPTRE (2018-2021) Energy upgrading of wooden dwellings to near zero energy level. Circular Economy Conference; 2018-05-30 - 2018-05-31
SINTEF Untitled
 
37 Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug; Skaar, Christofer; Olsen, Erland; Skippervik, Runar; Iversen, Bård Ivar; Westermann, Per-Kristian.
Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå. En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1573-8) 56 p. SINTEF Notat(26)
SINTEF Untitled
 
38 Wågø, Solvår Irene; Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian.
Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1606-3) 97 p. SINTEF Fag(54)
SINTEF Untitled
 
39 Wågø, Solvår Irene; Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian.
Northern Upgrade. Upgrading houses from the post-war reconstruction period. I: Challenged Ruralities: Welfare States under Pressure. Conference Book – Fifth Nordic Rural Research Conference. Frederiksberg: University of Copenhagen 2018 ISBN 978-87-7903-792-2. p. 70-
SINTEF Untitled
 
2017
40 Hestnes, Anne Grete; Lien, Anne Gunnarshaug; Gustavsen, Arild; Matusiak, Barbara Szybinska; Risholt, Birgit Dagrun; Jelle, Bjørn Petter; Mathisen, Hans Martin; Andresen, Inger; Georges, Laurent; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Schlanbusch, Reidun Dahl; Gao, Tao; Hegli, Tine; Berker, Thomas; Kristjansdottir, Torhildur; Novakovic, Vojislav; Eik-Nes, Nancy Lea; Tolstad, Ole.
Zero Emission Buildings. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2055-7) 234 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Lien, Anne Gunnarshaug.
Ansiktsløft for 52-åring. Bergensavisen [Newspaper] 2017-10-08
SINTEF Untitled
 
42 Lien, Anne Gunnarshaug.
Is there a ZEB architecture?. I: Zero Emission Buildings. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2055-7. p. 53-62
SINTEF Untitled
 
43 Lien, Anne Gunnarshaug.
Mer plass, bedre luft og lavere strømregning. Eidsvoll Ullensaker Blad [Newspaper] 2017-10-12
SINTEF Untitled
 
44 Lien, Anne Gunnarshaug.
52 år gammel enebolig ble ny igjen. Østlandets blad [Newspaper] 2017-10-05
SINTEF Untitled
 
45 Lien, Anne Gunnarshaug.
52 år gammel enebolig ble ny igjen. Avisa Nordland [Newspaper] 2017-10-03
SINTEF Untitled
 
46 Lien, Anne Gunnarshaug.
52 år gammel enebolig ble ny igjen. Drammens Tidende [Newspaper] 2017-10-07
SINTEF Untitled
 
47 Lien, Anne Gunnarshaug.
52 år gammel enebolig ble ny igjen. Østlendingen [Newspaper] 2017-10-11
SINTEF Untitled
 
48 Lien, Anne Gunnarshaug.
52 åring ble ny. Sandefjords Blad [Newspaper] 2017-10-04
SINTEF Untitled
 
49 Lien, Anne Gunnarshaug.
52-ÅRING BLE NY. Oppland Arbeiderblad [Newspaper] 2017-10-19
SINTEF Untitled
 
50 Lien, Anne Gunnarshaug.
52-åring ble ny. Varden [Newspaper] 2017-10-07
SINTEF Untitled
 
    Show next list