Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 258 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2020
1 Østmo, Einar.
The History of the Norvegr 2000 BC-1000 AD. I: Rulership in 1st to 14th century Scandinavia. Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond. Walter de Gruyter 2020 ISBN 978-3-11-042579-6.
UiO Untitled
 
2019
2 Østmo, Einar.
A linking cord: Pottery ornamentation and Language in the North c. 3600-2400 BC. I: Tracing the Indo-Europeans. New evidence from archaeology and historical linguistics. Oxbow Books 2019 ISBN 978-1-78925.270-5. s. 59-71
UiO Untitled
 
3 Østmo, Einar.
Erling Johansen (1919-2000). Et hundreårsminne.. Hytteeier'n Fredrikstad 2019 (16) s. 6-9
UiO Untitled
 
4 Østmo, Einar.
Gustaf Trotzig: Arkeologins fotografier. Några milstolpar. KVHAA Handlingar Antikjvariska serien 56. Mölndal 2018. 328 s.. Primitive tider 2019
UiO Untitled
 
2018
5 Østmo, Einar.
Steinalderboplassen på Dælenenga. St. Hallvard 2018 (1) s. 16-22
UiO Untitled
 
2017
6 Østmo, Einar.
Bronze Age heroes in rock art. I: Usque ad Radices. IndoEuropean Studies in Honour of Birgit Anette Olsen. Copenhagen: Museum Tusculanum Press 2017 ISBN 9788763545761. s. 619-631
UiO Untitled
 
7 Østmo, Einar.
Slaget om pølsevognene i 1927. Et 90-årsminne fra Oslos arkeologmiljøs innerste krets.. St. Hallvard 2017 (1) s. 44-53
UiO Untitled
 
8 Østmo, Einar.
50 år med Nicolay. Noen minner og refleksjoner.. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2017 (130) s. 23-25
UiO Untitled
 
2016
9 Østmo, Einar.
Viking 1937–2016. Fra prisbelønt design til tellekanter.. Viking 2016 ;Volum 79. s. 13-20
UiO Untitled
 
2015
10 Østmo, Einar.
Norge, veien mot nord. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
11 Østmo, Einar.
Steinalderrav i Sør-Norge. I: Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050226. s. 113-131
UiO Untitled
 
2014
12 Østmo, Einar.
Shipbuilding and aristocratic splendour in the North, 2400 BC-1000 AD. I: Northern Worlds. Landscapes, interactions and dynamics. Syddansk Universitetsforlag 2014 ISBN 978 87 7674 824 1. s. 257-271
UiO Untitled
 
2013
13 Østmo, Einar.
Towards a border - traces of Megalithic ritual in the Norwegian Fjord Country. I: Counterpoint : essays in archaeology and heritage in honour of Professor Kristian Kristiansen. Archaeopress 2013 ISBN 978-1-4073-1126-5. s. 301-308
UiO Untitled
 
2012
14 Østmo, Einar.
"Der lagde bispen sig ned oc saa der ind". Oppdagelsen av megalittgraver i Norge. I: Agrarsamfundenes ekspansion i nord. København: Nationalmuseet 2012 ISBN 978-87-7602-196-2. s. 57-72
UiO Untitled
 
15 Østmo, Einar.
Snorstempeldekor - en rød tråd i Nordens steinalder. I: Neolitikum. Nye resultater fra forskning og forvaltning. Oslo: Nicolay Arkeologisk Tidsskrift 2012 ISBN 9-770333-263007. s. 103-124
UiO Untitled
 
2011
16 Østmo, Einar.
Gravlagt i hus av stein. Megalittgravene fra neolittikum. Søndagsforedrag; 2011-10-23 - 2011-10-23
UiO Untitled
 
17 Østmo, Einar.
Krigergraver. En dokumentarisk studie av hellekister i Norge. Oslo: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2011 (ISBN 978-82-8084-053-0) 186 s. Norske Oldfunn(26)
UiO Untitled
 
18 Østmo, Einar.
Krigergraver. En dokumentarisk studie av senneolittiske hellekister i Norge. Oslo: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2011 (ISBN 978-82-8084-053-0) 188 s. Norske Oldfunn(26)
UiO Untitled
 
19 Østmo, Einar.
Late Neolithic Expansion to Norway. The beginning of a 4000 year-old shipbuilding tradition. I: Becoming European: The transformation of third millennium Northern and Western Europe. Oxbow Books 2011 ISBN 1-84217-450-9. s. 63-69
UiO Untitled
 
20 Østmo, Einar.
Stadier i de sjøverts forbindelser over Skagerak i oldtiden. I: Ressourcer og Kulturkontakter. Arkæologi rundt om Skagerrak og Kattegat. Helsingør: Holbo Herreds Kulturcenter. Gilleleje Museum 2011 ISBN 978-87-91492-09-9. s. 19-30
UiO Untitled
 
21 Østmo, Einar; Bergsvik, Knut Andreas.
The experienced axe. Chronology, condition and context of TRB-axes in western Norway. I: Stone Axe Studies III. Oxbow Books 2011 ISBN 978-1-84217-421-0. s. 7-20
UiB UiO Untitled
 
2010
22 Østmo, Einar.
Dysser og hellekister - enestående minner fra steinalderen i Hurum. I: Årbok for Hurum 2010. Hurum: Hurum Historielag 2010 ISBN 978-82-92659-08-3. s. 7-24
UiO Untitled
 
23 Østmo, Einar.
Intervju om arkeologiske funn av båter. NRK P2 "Mozart og Madonna" [Radio] 2010-08-02
UiO Untitled
 
24 Østmo, Einar.
Intervju om Sørumsandbåten. NRK Østlandssendingen [Radio] 2010-03-18
UiO Untitled
 
25 Østmo, Einar.
"Museum" Program om hellekister. NRK P2 [Radio] 2010-11-06
UiO Untitled
 
26 Østmo, Einar.
Skip i stein. NRK P2 "Museum" [Radio] 2010-12-04
UiO Untitled
 
27 Østmo, Einar.
Steinalder på Hamremoen. NRK P2 Museum [Radio] 2010-10-30
UiO Untitled
 
28 Østmo, Einar.
The Cord Stamp in Neolithic Scandinavia. Acta Archaeologica 2010 ;Volum 81.(1) s. 44-71
UiO Untitled
 
2009
29 Arntsen, Øyvind; Reitan, Gaute; Østmo, Einar.
Museum: Dødekult og megalittgraver. NRK P2 - Museum [Radio] 2009-10-24
UiO Untitled
 
30 Østmo, Einar.
Blodig død for 4000 år siden. Aftenposten [Avis] 2009-01-21
UiO Untitled
 
31 Østmo, Einar.
Comment on M. Pilar Prieto Martinez: 'Bell Beaker Communities in Thy: The First Bronze Age Society in Denmark'. The Northern Connection: Bell Beaker Influences North of Skagerak. Norwegian Archaeological Review 2009 ;Volum 42.(1) s. 86-89
UiO Untitled
 
32 Østmo, Einar.
Intervju om steinalderboplassen på Auve mm. NRK P2 "Museum" [Radio] 2009-03-28
UiO Untitled
 
33 Østmo, Einar.
Intervju om 4000 år gamle hellekister på Verket i Hurum. NRK P1 Buskerudsendingen [Radio] 2009-01-21
UiO Untitled
 
34 Østmo, Einar.
Kotova, Nadezhda Sergeevna. Early Eneolithic in the Pontic Steppes. Anmälan av Einar Østmo. Fornvännen 2009 (1) s. 71-73
UiO Untitled
 
35 Østmo, Einar.
NRK P2 Museum "Megalittgraver". NRK P2 [Radio] 2009-10-24
UiO Untitled
 
36 Østmo, Einar.
The northern connection bell beaker culture influences north of Skagerak. Norwegian Archaeological Review 2009 ;Volum 42.(1) s. 86-89
UiO Untitled
 
37 Østmo, Einar; Resi, Heid Gjøstein.
Et funneventyr ved Aursjømagasinet. Årbok for Gudbrandsdalen 2009 s. 214-235
UiO Untitled
 
2008
38 Østmo, Einar.
Auve. En fangstboplass fra yngre steinalder på Vesterøya i Sandefjord. I. Den arkeologiske del. Oslo: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2008 (ISBN 978-82-8084-043-1) 564 s. Norske Oldfunn(28)
UiO Untitled
 
39 Østmo, Einar.
Some Notes on the Development of Shipbuilding and Overseas Conncetions in Scandinavian Prehistory. I: Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag 2008 ISBN 978-82-7477-334-9. s. 265-274
UiO Untitled
 
2007
40 Østmo, Einar.
Peter Skoglund: Hällristningar i Kronobergs län. Motiv. myter och dokumentation. Med bidrag av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. University of Lund Institute of Archaeology Report Series No 97. Malmö 2006. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 2007 s. 327-329
UiO Untitled
 
41 Østmo, Einar.
Solbakken 3, Ystehede, Halden. Boplass med gropkeramisk materiale. I: Arkeologiske undersøkelser 2001-2002. Universitetet i Oslo: Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen 2007 ISBN 978-82-8084-034-9. s. 77-88
UiO Untitled
 
42 Østmo, Einar.
The Northern periphery of the TRB graves and ritual deposits in Norway. Acta Archaeologica 2007 ;Volum 78.(2) s. 111-142
UiO Untitled
 
43 Østmo, Einar; Martens, Irmelin.
Vesle Hjerkin - Kongens gård og sælehus. : Universitetets kulturhistoriske museer 2007 (ISBN 9788280840394) 221 s. (21)
UiO Untitled
 
2006
44 Østmo, Einar.
Flemming Kaul, Martin Stoltze, Finn Ole Nielsen og Gerhard Milstreu: Helleristninger. Billeder fra Bornholms bronzealder. Bornholms Museum/Wormianum. Rønne 2005. Berit Johnsen: The Cosmic Wedding - a New Interpretation of Southern Scandinavian Rock Carvings, Stonehenge and other Manifestations of Bronze Age Religion. København 2005. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 2006 s. 316-319
UiO Untitled
 
45 Østmo, Einar.
Intervju om forhistoriske båter og skip. NRK P2 "Verdt å vite" [Radio] 2006-06-14
UiO Untitled
 
46 Østmo, Einar.
Intervju om mennesker og dyr i forhistorisk tid. NRK P2 "Verdt å vite" [Radio] 2006-06-15
UiO Untitled
 
47 Østmo, Einar.
Skipsmotivet på helleristninger fra jernalderen på Østlandet. I: Klink og seil - Festskrift til Arne Emil Christensen. Oslo: Norsk sjøfartsmuseum / Kulturhistorisk museum / Universitetet i Oslo 2006 ISBN 978-82-90089-70-7. s. 57-72
UiO Untitled
 
48 Østmo, Einar; Skogstrand, Lisbeth.
Nye funn av traktbegerkeramikk ved Oslofjorden. Børsebakke og Vøyenenga. Viking 2006 ;Volum LXIX. s. 69-90
UiO Untitled
 
49 Østmo, Einar; Vedeler, Marianne.
Helleristningene på Gjettum i Bærum. I: Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Universitetet i Bergen 2006 ISBN 82-90273-81-9. s. 235-256
UiO Untitled
 
50 Østmo, Einar.
Gro Mandt & Trond Lødøen: Bergkunst. Helleristningar i Noreg. Det Norske Samlaget, Oslo, 2005.John Coles: Shadows of a Northern Past. Rock Carvings of Bohuslän and Østfold. Oxbow Books, Oxford, 2005. Norwegian Archaeological Review 2006 ;Volum 39.(2) s. 178-181
UiO Untitled
 
    Vis neste liste