Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 94 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Hellevik, Ottar.
Antisemitism and Islamophobia in Norway. A Survey Analysis of Prevalence, Trends and Possible Causes of Negative Attitudes towards Jews and Muslims. I: The Shifting Boundaries of Prejudice. Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034676. p. 108-154
UiO Untitled
 
2 Hellevik, Ottar.
Ja-siing som problem i intervjuundersøkelser. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volume 61. p. 255-270
UiO Untitled
 
2019
3 Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje.
Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet 2019 ;Volume 36.(1-2) p. 79-99
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
4 Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje.
Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær.. Lanseringsseminar for nytt nummer av Søkelys på arbeidslivet; 2019-05-07 - 2019-05-07
OSLOMET ISF Untitled
 
5 Thøgersen, John; Aasen, Marianne; Vatn, Arild; Dunlap, Riley; Fisher, Dana; Hellevik, Ottar; Stern, Paul C..
Do people consider climate impacts when acting?. ESEE conference; 2019-06-18 - 2019-06-21
CICERO Untitled
 
2018
6 Hellevik, Ottar.
Fagdebatt på internett. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ;Volume 59.(2) p. 225-233
UiO Untitled
 
7 Hellevik, Ottar.
Vi er blitt mer positive til innvandrere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018 p. 16-16
UiO Untitled
 
8 Hellevik, Ottar.
Våre holdninger til innvandrere er blitt mer positive. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018 p. 19-19
UiO Untitled
 
2017
9 Hellevik, Ottar.
The U-shaped age–happiness relationship: real or methodological artifact?. Quality & Quantity: International Journal of Methodology 2017 ;Volume 51.(1) p. 177-197
UiO Untitled
 
10 Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale.
Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volume 58.(3) p. 250-283
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale.
Vi ser stadig mer positivt på innvandring og innvandrere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
OSLOMET UiO Untitled
 
12 Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar.
Går vi mot et kaldere samfunn? Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge. IMDis faglige morgenmøte; 2017-10-10 - 2017-10-10
HIOA UiO Untitled
 
13 Hoffmann, Christhard; Døving, Alexa; Hellevik, Ottar; Moe, Vibeke; Lenz, Claudia.
Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017. Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter 2017 (ISBN 978-82-92988-61-9) 158 p.
MF UiB UiO Untitled
 
2016
14 Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale.
Verdier og verdiutvikling. I: Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205496927. p. 58-89
OSLOMET UiO Untitled
 
2015
15 Hellevik, Ottar.
Extreme nonresponse and response bias: A “worst case” analysis. Quality & Quantity: International Journal of Methodology 2015 ;Volume Published ahead of print. p. -
UiO Untitled
 
16 Hellevik, Ottar.
Hva betyr respondentbortfallet i intervjuundersøkelser?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2015 ;Volume 56.(2) p. 211-231
UiO Untitled
 
17 Hellevik, Ottar.
Is the good life sustainable? A three decade study of values, happiness and sustainability in Norway. I: Sustainable Consumption and the Good Life. Routledge 2015 ISBN 978-1138013001. p. 55-79
UiO Untitled
 
18 Hellevik, Ottar.
Tabellens tale. Anmeldelse Espen Søbye ’Folkemengdens bevegelse 1735-2014’. Klassekampen 2015
UiO Untitled
 
2014
19 Breivik, Gunnar; Hellevik, Ottar.
More active and less fit: changes in physical activity in the adult Norwegian population from 1985 to 2011. Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics 2014 ;Volume 17.(2) p. 157-175
NIH UiO Untitled
 
20 Hellevik, Ottar.
Hva ønsker velgerne?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiO Untitled
 
2013
21 Hellevik, Ottar.
Measuring social inequality in educational attainment. I: Class and Stratification Analysis. Emerald Group Publishing Limited 2013 ISBN 978-1-78190-537-1. p. 319-339
UiO Untitled
 
2012
22 Hellevik, Ottar.
Forskning og etterforskning. Hvordan forskjeller i metode kan føre til ulik konklusjon. Årbok / Det norske videnskaps-akademi 2012 p. 183-198
UiO Untitled
 
23 Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar.
Holdninger til likestilling. I: Likestilling hjemme. : NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 2012 ISBN 978-82-7894-432-5. p. 117-159
OSLOMET UiO Untitled
 
2011
24 Hellevik, Ottar; Barstad, Anders.
Innledning. Tidsskrift for velferdsforskning 2011 ;Volume 14.(3) p. 134-137
UiO Untitled
 
25 Hellevik, Ottar.
Gir menn kvinner skylden for voldtekt? - Om feiltolking av intervjudata. I: Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01843-0. p. 50-74
UiO Untitled
 
26 Hellevik, Ottar.
Inntekt og subjektiv livskvalitet : Easterlins paradoks. Tidsskrift for velferdsforskning 2011 ;Volume 14.(3) p. 181-203
UiO Untitled
 
27 Hellevik, Ottar.
Mål og mening. Om feiltolking av meningsmålinger. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01818-8) 222 p.
UiO Untitled
 
28 Hellevik, Ottar.
Verdier. I: Livskvalitet. Forskning om det gode liv. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1210-1. p. 237-244
UiO Untitled
 
2010
29 Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor; Hellevik, Ottar.
Personutvelgingen i norske valg. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2010 ;Volume 26.(2) p. 105-131
ISF UiO Untitled
 
30 Hellevik, Ottar.
Har vi en kulturell sentrum-periferi motsetning i Norge?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2010 (5) p. 14-19
UiO Untitled
 
2009
31 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Hellevik, Ottar; Aars, Jacob.
Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2009 (ISBN 978-82-7763-291-9) 103 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2009:005)
ISF NORCE UiO Untitled
 
32 Hellevik, Ottar.
Linear versus logistic regression when the dependent variable is a dichotomy. Quality & Quantity: International Journal of Methodology 2009 ;Volume 43.(1) p. 59-74
UiO Untitled
 
2008
33 Bay, Ann-Helén; Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale.
Does immigration undermine welfare state support. XV NOPSA conference; 2008-08-06 - 2008-08-08
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
34 Hellevik, Ottar.
Assessing long-term value changes in societies. I: Handbook of public opinion research. Sage Publications 2008 ISBN 978-1-4129-1177-1. p. 556-569
UiO Untitled
 
35 Hellevik, Ottar.
Jakten på den norske lykken. Universitetsforlaget 2008 (ISBN 9788215012971) 301 p.
UiO Untitled
 
36 Hellevik, Ottar.
Ungdommens verdisyn. I: Introduksjon til samfunnsvitenskapene. En antologi. Oslo: Universitetsforlaget AS 2008 ISBN 978-82-15-01316-9. p. 295-311
UiO Untitled
 
2007
37 Bay, Ann-Helén; Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale.
Svekker innvandring oppslutningen om velferdsstaten?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007 ;Volume 48.(3) p. 377-408
OSLOMET UiO Untitled
 
38 Bay, Ann-Helén; Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale.
Trussel mot velferden?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2007
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
39 Hellevik, Ottar.
Margin insensitivity and the analysis of educational inequality. RC28 Spring Meeting; 2007-05-24 - 2007-05-27
UiO Untitled
 
40 Hellevik, Ottar.
Margin insensitivity and the analysis of educational inequality. Czech Sociological Review 2007 ;Volume 43.(6) p. 1095-1119
UiO Untitled
 
41 Hellevik, Ottar; Kavli, Håkon.
Rallying Around the Welfare State – An Analysis of the 2005 Norwegian Election for Parliament. WAPOR 60th Annual Conference; 2007-09-19 - 2007-09-21
UiO Untitled
 
42 Hellevik, Ottar; Knutsen, Oddbjørn.
Norske velgere og nyliberalisme. I: Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01162-2. p. 247-275
UiO Untitled
 
2006
43 Bay, Ann-Helén; Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale.
Immigration and welfare state support. The case of Norway. International conference on migrations and social policies in Europe; 2006-06-08 - 2006-06-10
OSLOMET UiO Untitled
 
44 Hellevik, Ottar.
Dramatisk skifte i opinionen. Horisont : næringspolitisk skriftserie 2006 ;Volume 7.(1) p. 56-59
UiO Untitled
 
45 Hellevik, Ottar.
Election Day Polling by Means of a Telephone panel. International Journal of Public Opinion Research 2006 ;Volume 18.(2) p. 224-237
UiO Untitled
 
46 Hellevik, Ottar.
Stemningsskifte blant velgerne. Dagbladet 2006
UiO Untitled
 
2005
47 Hellevik, Ottar.
Analyzing Opinion Change - Time Series Versus Recall Data. WAPOR 58th Annual Conference; 2005-09-15 - 2005-09-17
UiO Untitled
 
48 Hellevik, Ottar.
Sluttreplikk til Midtbø og Christensen. Tidsskrift for samfunnsforskning 2005 ;Volume 46.(4) p. 565-568
UiO Untitled
 
49 Hellevik, Ottar.
Velgerne uten innflytelse over personutvelgingen? En kritikk av Rokkansenterets evalueringsrapport. Tidsskrift for samfunnsforskning 2005 ;Volume 46.(4) p. 539-553
UiO Untitled
 
50 Hellevik, Ottar; Bergh, Johannes.
Personutvelgingen. Ny ordning - uendret resultat. I: Lokalvalg og lokalt folkestyre. Gyldendal Akademisk 2005 ISBN 82-05-33941-4. p. 58-82
ISF UiO Untitled
 
    Show next list