Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 102 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Bergstøl, Jostein.
Samernas tid.. SVT og NRK [TV] 2018-04-29
UiO Untitled
 
2 Bergstøl, Jostein.
Some thoughts around the development of the intensive Sami reindeer herding. ASA conference on Sami Archaeology; 2018-06-05 - 2018-06-08
UiO Untitled
 
2017
3 Bergstøl, Jostein; Martinsen, Julian Robert Post.
Fisk med lang holdbarhet.
UiO Untitled
 
2016
4 Bergstøl, Jostein.
Fangst av villrein på Hardangervidda.. I: Fjellviddas nomade. Villreinen. Biologi - historie - Forvaltning.. Arendal: Friluftsforlaget 2016 ISBN 978-82-91-49562-0. s. 98-111
UiO Untitled
 
5 Bergstøl, Jostein.
Review of the Glasgow EAA meeting. Scottish archaeological journal 2016 ;Volum 38. s. 71-72
UiO Untitled
 
2015
6 Bergstøl, Jostein.
Big game Hunters along the Vinstra watercourse.. European Assocoation of Archaeologists annual meeting; 2015-09-02 - 2015-09-06
UiO Untitled
 
7 Bergstøl, Jostein.
Fangstanlegget på Svoi. Langfjellaseminaret; 2015-08-07 - 2015-08-09
UiO Untitled
 
8 Bergstøl, Jostein.
Fangstgroper, fangstgraver eller dyregraver?. I: Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-030-9. s. 136-141
UiO Untitled
 
9 Bergstøl, Jostein.
Mass trapping system for reindeer at Tøftom in Grimsdalen. Guide for all Conference delegates at the site.. 14th Arctic Ungulate Conference; 2015-08-16 - 2015-08-19
UiO Untitled
 
10 Bergstøl, Jostein.
Storviltjakt i fortiden.. Norsk vannforenings seminar om kulturminner; 2015-05-12
UiO Untitled
 
11 Bergstøl, Jostein.
Trapping pits for reindeer - a discussion on Construction and dating. I: Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. Bergen: University Museum, University of Bergen 2015 ISBN 9788278870426. s. 49-54
UiO Untitled
 
12 Bergstøl, Jostein.
Villrein og villreinfangst som verdensarv. NRK 1, Dagsrevyen 21 [TV] 2015-08-19
UiO Untitled
 
13 Bergstøl, Jostein.
8000 år gamle fangstgroper for elg?. Viking 2015 ;Volum 78. s. 47-62
UiO Untitled
 
2014
14 Bergstøl, Jostein.
Den gamle reinfangsten på Hardangervidda. Foredrag; 2014-03-01 - 2014-03-01
UiO Untitled
 
15 Bergstøl, Jostein.
Her bodde steinalderjegerne. Østnytt og Norge i dag. NRK 1 [TV] 2014-08-21
UiO Untitled
 
16 Bergstøl, Jostein.
Kontaktformer og kontaktsoner. Skandinavia, ett, tre eller mange?; 2014-12-03 - 2014-12-04
UiO Untitled
 
17 Bergstøl, Jostein.
Lillebror ser deg. Primitive tider 2014 ;Volum 16. s. 139-142
UiO Untitled
 
18 Bergstøl, Jostein.
På jakt etter jegerne. I: Spor i setesdalsjord. Bokbyen forlag 2014 ISBN 9788283160116. s. 37-41
UiO Untitled
 
19 Bergstøl, Jostein.
Svøm Rudolf, svøm.. Noen tanker om hvordan jegerne på Nordvidda klarte å fange så mange rein. Seminar for emeritus Svein Indrelid; 2014-12-05 - 2014-12-06
UiO Untitled
 
20 Bergstøl, Jostein; Hufthammer, Anne Karin.
Utnyttelsen av de store elg- og reintrekkene på østsiden av Jotunheimen. Forskerseminar; 2014-09-19 - 2014-09-19
UiO Untitled
 
2013
21 Bergstøl, Jostein.
Fangst og jakt av reinsdyr. Betydningen fro fjellandets befolkning. Markedets makt.; 2013-12-04 - 2013-12-06
UiO Untitled
 
22 Bergstøl, Jostein.
Lillebror ser deg. Innleder og moderator for sesjonen "All makt til arkeologene?". Norsk arkeologmøte (NAM); 2013-11-07 - 2013-11-09
UiO Untitled
 
23 Bergstøl, Jostein.
Samer i sør. Hvordan kan man si at bosettingsspor er samiske?. Langfjellaseminaret. Forkonferanse om samisk reindrift; 2013-09-28 - 2013-09-29
UiO Untitled
 
24 Bergstøl, Jostein.
Spor etter villreinfangst nord på Hardangervidda. Langfjellaseminaret; 2013-08-29 - 2013-08-30
UiO Untitled
 
25 Bergstøl, Jostein.
Storviltjegere langs vinstravassdraget.
UiO Untitled
 
26 Bergstøl, Jostein.
Villreinfangsten på Nordvidda. Friluftsmagasinet NRK P1 [Radio] 2013-09-07
UiO Untitled
 
27 Bergstøl, Jostein; Bjørkli, Birgitte; Vihovde, Trond; Ruset, Hildegunn Maria Haanes; Friis, Ellen Kathrine.
Arkeologi langs Vinstravassdraget.
UiO Untitled
 
28 Vedeler, Marianne; Bergstøl, Jostein; Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Nesje, Atle; Wammer, Elling Utvik; Wangen, Vivian.
Fonnene i fjellet minker. Flere tusen år gamle gjenstander dukker nå opp. Hittil flotteste funn er en 1700 år gammel kjortel. NRK. P2, Ekko - Viten. [Radio] 2013-04-09
UiB UiO Untitled
 
2012
29 Bergstøl, Jostein.
Another big melt. Frozen pasts. Conference on glacial archaeology; 2012-06-03 - 2012-06-08
UiO Untitled
 
30 Bergstøl, Jostein.
Debatt i Kulturnytt om bruk av metalldetektorer. NRK P2 [Radio] 2012-06-26
UiO Untitled
 
31 Bergstøl, Jostein.
Reindeer hunting and trapping. On and off the ice. Frozen pasts. Conference on glacial archaeology.; 2012-06-03 - 2012-06-08
UiO Untitled
 
2011
32 Bergstøl, Jostein.
High altitude archaology in South Norway. Two day excursion to different sites in the Norwegian mountains. Annual meeting of European Archaeologists (EAA); 2011-09-12 - 2011-09-13
UiO Untitled
 
33 Bergstøl, Jostein.
Samer på Dovrefjell i jernalder og middelalder. Gudbrandsdalsseminaret; 2011-01-26 - 2011-01-26
UiO Untitled
 
2009
34 Bergstøl, Jostein.
Arkeologiske undersøkelser 2003 og 2004. Oslo: Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen 2009 Varia(77)
UiO Untitled
 
35 Bergstøl, Jostein.
Samisk og norsk arkeologi. Historieproduksjon, identitetsbygging eller politikk?. Primitive tider 2009 ;Volum 11. s. 75-82
UiO Untitled
 
36 Bergstøl, Jostein.
Villreinfangst og bosetting på Hardangervidda. Friluftsmagasinet, NRK P1 [Radio] 2009-08-15
UiO Untitled
 
2008
37 Amundsen, Hilde Rigmor; Bergstøl, Jostein.
Erfaringer fra et ensesongprosjekt: Aursjøen 2006. Riksantikvarens vassdragsseminar; 2008-04-08 - 2008-04-09
NIKU UiO Untitled
 
38 Bergstøl, Jostein.
Arkeologi på (tre)grensen. Med liv og lyst; 2008-04-25 - 2008-04-25
UiO Untitled
 
39 Bergstøl, Jostein.
Da Harald Hårfagre giftet seg med samejenta Snøfrid på Tofte i Dovre. Åpning av utstilling; 2008-03-10 - 2008-03-10
UiO Untitled
 
40 Bergstøl, Jostein.
ELGsamer i Østerdalen. Apollon [Avis] 2008-03-01
UiO Untitled
 
41 Bergstøl, Jostein.
Faglig program for vassdragsundersøkelser i Sør-Norge og kunnskapsstatus. SEMINAR OM VASSDRAGSUNDERSØKELSER; 2008-04-08 - 2008-04-08
UiO Untitled
 
42 Bergstøl, Jostein.
Fangst og fangstkulturer. SEMINAR OM VASSDRAGSUNDERSØKELSER; 2008-04-08 - 2008-04-08
UiO Untitled
 
43 Bergstøl, Jostein.
Fra elgjakt til villreinfangst til tamreindrift. Fagkveld; 2008-11-17 - 2008-11-17
UiO Untitled
 
44 Bergstøl, Jostein.
From Moose to Reindeer. Hunting and trapping as a motor for ethnic change. Mattut - Maddagat. The Roots of Saami Ethinicities, Societies and Spaces/Places; 2008-06-04 - 2008-09-06
UiO Untitled
 
45 Bergstøl, Jostein.
Funn av samiske tufter i Valdres. NRK Østnytt [TV] 2008-09-01
UiO Untitled
 
46 Bergstøl, Jostein.
Hybridity on the border between the South Sami and the Norse. SAMI HISTORY AND PREHISTORY: ARCHAEOLOGICAL PERSPECTIVES FROM LATE NEOLITHIC TO PRESENT TIME; 2008-11-20 - 2008-11-22
UiO Untitled
 
47 Bergstøl, Jostein.
Kampen om historien. Samisk arkeologi i Sør-Norge. Forelesning for Kulturvernaldelingen i MD; 2008-05-15 - 2008-05-15
UiO Untitled
 
48 Bergstøl, Jostein.
Om samer i Østerdalen. Intervju om doktoravhandlingen. Oddasat [TV] 2008-01-21
UiO Untitled
 
49 Bergstøl, Jostein.
Om samisk kultur i Sør-Norge i jernalderen. Seminar i forbindelse med utstilling om sørsamisk kultur.; 2008-03-10 - 2008-03-10
UiO Untitled
 
50 Bergstøl, Jostein.
Samer i Østerdalen?. Fangstrelaterte kulturminner; 2008-08-07 - 2008-08-08
UiO Untitled
 
    Vis neste liste