Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 153 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Sand, Inger Johanne.
The Council of Europe and Pan-European General Principles of Good Administration - the Influence on the Administrative Law of Norway. I: Good Administration and the Council of Europe Law, Principles, and Effectiveness. Oxford University Press 2020 ISBN 9780198861539. p. -
UiO Untitled
 
2 Sand, Inger Johanne.
Uavhengighet og sektortilknytning i vitenskapelig rådgivning til departementer og regjering. I: Det norske Videnskaps-akademi Årbok 2019. Novus Forlag 2020 ISBN 978-82-7099-925-5. p. -
UiO Untitled
 
2019
3 Sand, Inger Johanne.
Den unge Marx og arbeidet som et kritisk begrep. I: Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202588076. p. 257-276
UiO Untitled
 
4 Sand, Inger Johanne.
Hvordan organisere helsetjenestene i digitaliseringens og menneskerettighetenes tid. Helserettskonferanse for helsepersonell; 2019-03-05 - 2019-03-05
UiO Untitled
 
5 Sand, Inger Johanne.
Modeller for Science Advice i Norge. Møte i Det norske vitenskapsakademi; 2019-11-21 - 2019-11-21
UiO Untitled
 
6 Sand, Inger Johanne.
Nord-Norge, nordområdene og konstitusjonen. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. p. 377-395
UiO Untitled
 
7 Sand, Inger Johanne.
Nord-Norge og konstitusjonen. Forskningsmaraton til ære for Hege Brækhus; 2019-04-05 - 2019-04-05
UiO Untitled
 
8 Sand, Inger Johanne.
Rettslig pluralisme og polysentri i norsk rettsvitenskapelig metode. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. p. 683-701
UiO Untitled
 
2018
9 Sand, Inger Johanne.
Environmental Law in the Age of the Anthropocene. Research Methods in Environmental Law; 2018-05-17 - 2018-05-17
UiO Untitled
 
10 Sand, Inger Johanne.
Hva er den moderne retten? Rettens funksjon og grenser.. Gjesteforelesning; 2018-04-16 - 2018-04-16
UiO Untitled
 
11 Sand, Inger Johanne.
Hvordan organisere helse i digitaliseringens og menneskerettighetenes tidsalder?. Big-Data i helsetjenesten - rettslige aspekter; 2018-06-06 - 2018-06-07
UiO Untitled
 
12 Sand, Inger Johanne.
New Constitutional questions: who protects democracy, the environment and our own biological data, and who regulates the internet?. Honorary doctorate seminar; 2018-11-15 - 2018-11-15
UiO Untitled
 
13 Sand, Inger Johanne.
Rettslig metode og rettslig pluralisme. Rettslig metode; 2018-05-07 - 2018-05-07
UiO Untitled
 
14 Sand, Inger Johanne.
Rettssosiologiens plass i dagens rettsvitenskap. I: Festskrift till Håkan Hydén. Juristförlaget, Lund 2018 ISBN 978-91-544-0575-6. p. 537-551
UiO Untitled
 
15 Sand, Inger Johanne.
Varieties of Authority in International Law – State Consent, International Organisations, Courts, Experts and Citizens. I: Legal authority beyond the state. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781107190269. p. 161-187
UiO Untitled
 
2017
16 Sand, Inger Johanne.
Environmental Law In The Age Of The Anthropocene: How To Normatively Communicate On Environmental Change And Risks?. I: Research Methods in Environmental Law. A Handbook. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978 1 78471 256 3. p. 396-415
UiO Untitled
 
17 Sand, Inger Johanne.
Hva er forskjellen på rettshistorisk og rettssosiologisk metode?. Seminar Honoris Causa Dag Michalsen; 2017-11-14 - 2017-11-14
UiO Untitled
 
18 Sand, Inger Johanne.
Kan retten bidra til å ivareta samfunnet - mellom liberale rettigheter, internasjonale markeder og statlige konstitusjoner?. I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. p. 239-249
UiO Untitled
 
19 Sand, Inger Johanne.
Marx og arbeidsbegrepet. Seminar om bokprosjekt om den unge Marx; 2017-10-20 - 2017-10-20
UiO Untitled
 
20 Sand, Inger Johanne.
Rett, samfunn og legitimitet. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02744-9) 190 p.
UiO Untitled
 
21 Sand, Inger Johanne.
Rettslige og etiske perspektiver på autonome våpensystemer. Workshop Dansk Forsvarsakademi; 2017-08-17 - 2017-08-18
UiO Untitled
 
22 Sand, Inger Johanne.
The Interaction of Society, Politics and Law: The Legal and Communicative Theories of Habermas, Luhmann and Teubner.. I: Luhmann and Law. Routledge 2017 ISBN 9781472455598.
UiO Untitled
 
23 Sand, Inger Johanne.
The lack of self-reflection of democratic constitutional states under conditions of globalization - the Nordic model. Global Challenges -Nordic Experiences; 2017-03-20 - 2017-03-22
UiO Untitled
 
24 Sand, Inger Johanne.
The Varieties of Legal Authority in International Law. Authors Workshop and Roundtable; 2017-01-13 - 2017-01-14
UiO Untitled
 
2016
25 Sand, Inger Johanne.
Akademisk frihet og den akademiske publiseringen Universitetenes grunnleggende verdier. Seminar Akademisk publisering mellom frihet og tvang; 2016-05-24 - 2016-05-24
UiO Untitled
 
26 Sand, Inger Johanne.
Comments to Hauke Brunkhorst: Democracy Against Capitalism. Symposium in Honour of Helge Høibraaten; 2016-05-26 - 2016-05-27
UiO Untitled
 
27 Sand, Inger Johanne.
Constitutionalism and Nordic exceptionalism Norway and its adaptations to international and European law. Still Exceptional? Nordic Countries Constitutional Tradition 21Century; 2016-05-16 - 2016-05-17
UiO Untitled
 
28 Sand, Inger Johanne.
Demokratiske konstitusjoner, sosiale rettigheter og kunnskapssamfunn. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. p. 385-398
UiO Untitled
 
29 Sand, Inger Johanne.
Kommentar til Retten og krisene. Retfærd-seminar; 2016-10-13 - 2016-10-14
UiO Untitled
 
30 Sand, Inger Johanne.
Konstitusjonelle dilemma: mellom kontinuitet og forandring, og mellom demokrati, europeisering og internasjonalisering. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. p. 431-445
UiO Untitled
 
31 Sand, Inger Johanne.
Marx, politisk økonomi og kritikk-begrepet. Seminar om den unge Marx; 2016-04-05 - 2016-04-05
UiO Untitled
 
32 Sand, Inger Johanne.
The lack of democratic self-reflection under conditions of globalization – in legal and political communication. I-CON International Society of Public Law Conference; 2016-06-18 - 2016-06-19
UiO Untitled
 
33 Sand, Inger Johanne.
The lack of self-reflection of democratic constitutional states under conditions of globalization – the case of Scandinavia. Seminar; 2016-02-09 - 2016-02-09
UiO Untitled
 
2015
34 Sand, Inger Johanne.
Challenges to the Evolution of Public Law at the Intersection between Domestic, European and International Law,. Forskningsseminar, Juridiska Institutionen, Göteborgs Universitet; 2015-10-13 - 2015-10-13
UiO Untitled
 
35 Sand, Inger Johanne.
Law as part of societal change – Challenges to legal science. Faglig seminar; 2015-10-15 - 2015-10-15
UiO Untitled
 
36 Sand, Inger Johanne.
Rettsstat, demokrati og kompleksitet. I: Politiledelse. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205480179. p. 109-128
UiO Untitled
 
37 Sand, Inger Johanne.
Rettsstat, demokrati og kompleksitet Ledelse og styring av politiet i en mer differensiert stat. Boklansering; 2015-08-17 - 2015-08-17
UiO Untitled
 
38 Sand, Inger Johanne.
The self-reflection of democratic constitutional states under conditions of globalization – the case of Norden. Europe and Norden: Geographies and strategies; 2015-10-29 - 2015-10-30
UiO Untitled
 
2014
39 Sand, Inger Johanne.
Comments to Hauke Brunkhorst «Law and Revolution in Cosmopolitan age»,. 1814: The Year of the Norwegian Constitution; 2014-02-06 - 2014-02-08
UiO Untitled
 
40 Sand, Inger Johanne.
Eidsvoll-grunnloven – en forfatning i tiden Hva er, og hva betyr konstitusjoner : Konstitusjonell forandring i 1814, 1992 og i 2014. Svenska Nätverket för Europarättsforsknings seminarium om Norge, EES och Sverige med anledning av det norska jubileumsåret; 2014-10-20 - 2014-10-20
UiO Untitled
 
41 Sand, Inger Johanne.
Expansion and diversity of international law: A sociological view on the changing functions of international law. International Jurisprudence – Rethinking the Concept of Law; 2014-12-19 - 2014-12-20
UiO Untitled
 
42 Sand, Inger Johanne.
Grunnloven som tid, makt og normativitet - i globaliseringens tid. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 ;Volume 31.(1) p. 70-74
UiO Untitled
 
43 Sand, Inger Johanne.
Hva er Grunnlovens og konstitusjonens funksjoner og utfordringer i dag? Hvordan skal den balansere mellom kontinuitet eller aktualitet?. Norge - Danmark 1814 2014; 2014-04-07 - 2014-04-07
UiO Untitled
 
44 Sand, Inger Johanne.
Internasjonalisering av konstitusjoner. Verdibørsen, P2, NRK [Radio] 2014-06-28
UiO Untitled
 
45 Sand, Inger Johanne.
Kommentar til "Folkestyrets varige spenninger" av Johan P. Olsen. Universitetet i Oslos Grunnlovsjubileumsuke; 2014-03-03 - 2014-03-07
UiO Untitled
 
46 Sand, Inger Johanne.
Multi-level legal orders: Changing the function of constitutions and the context of the rights of citizens. IX World Congress of Constitutional Law; 2014-06-16 - 2014-06-20
UiO Untitled
 
47 Sand, Inger Johanne.
The Norwegian Constitution and its Multiple Codes: Expressions of Political and Legal Change. I: Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814 - 2014. Berghahn Books 2014 ISBN 978-1-78238-504-2. p. 136-150
UiO Untitled
 
48 Sand, Inger Johanne.
What form of democracy is possible in today’s Europe? What form of Democracy is possible in today's Europe? Integration through law, economic constitutionalism and the new modes of governance. The OMT controversy in context. ARENA conference: Democratic constitutionalism in Europe; 2014-11-04 - 2014-11-05
UiO Untitled
 
2013
49 Sand, Inger Johanne.
European Legal Method: - a New Teleology, Law-in-Context, a New Legal Realism or Hybrid Law?. I: European Legal Method. DJØF Forlag 2013 ISBN 9788757431254. p. 211-237
UiO Untitled
 
50 Sand, Inger Johanne.
Forfatning og unntakstilstand - i rettsstat, kunnskapssamfunn og globale risikosamfunn. I: Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3634-2. p. 402-426
UiO Untitled
 
    Show next list