Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-44 of 44

2020
1 Munkebye, Astrid; Munkebye, Eli; Skage, Kristin.
Solaris Naturfag 1-2. Aschehoug & Co 2020 (ISBN 978-82-03-40440-5) 112 p.
NTNU Untitled
 
2 Munkebye, Eli; Scheie, Eldri; Gabrielsen, Anja; Jordet, Arne N. Nikolaisen; Misund, Stig; Nergård, Tone; Øyehaug, Anne Bergliot.
Interdisciplinary primary school curriculum units for sustainable development. Environmental Education Research 2020 ;Volume 26.(6) p. 795-811
NORD HINN USN NTNU UiO UiT Untitled
 
2018
3 Kvammen, Per Ivar; Munkebye, Eli.
Artskunnskap som introduksjon til naturfag i grunnskolelærerutdanningene. Nordic Studies in Science Education 2018 ;Volume 14.(4) p. 381-394
HINN NTNU Untitled
 
2017
4 Scheie, Eldri; Munkebye, Eli.
Education for Sustainable Development in primary schools - in a Norwegian perspective.. European Science Education Research Association (ESERA); 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
2016
5 Bakke, Hjørdis H. K.; Munkebye, Eli.
Økologi for grunnskolelærerutdanningen. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 978-82-02-51813-4) 466 p.
DMMH NTNU Untitled
 
6 Munkebye, Eli.
Den utforskende samtalen. Naturfag 2016 ;Volume 2. p. 16-17
NTNU Untitled
 
7 Munkebye, Eli.
Implementation of education for sustainable development in primary School - in a Norwegian perspective. I: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016 ISBN 978-83-64953-37-8. p. 67-82
NTNU Untitled
 
8 Munkebye, Eli.
Kjennetegn på utforskende læring og hvordan dette likner på det forskere gjør. Naturfagskonferansen HSN; 2016-04-06 - 2016-04-06
NTNU Untitled
 
9 Munkebye, Eli.
Kjennetegn på utforskende læring, utforskende samtale og hvordan dette likner på det forskere gjør. Østlandsk lærerstevne; 2016-11-04 - 2016-11-05
NTNU Untitled
 
10 Munkebye, Eli; Munkebye, Astrid.
Forskere og lesere i naturfag. Realfgaskonferansen; 2016-05-03 - 2016-05-03
NTNU Untitled
 
11 ; Engelsen, Anja Kleppan.
Botanisk hage som alternativ læringsarena. En kvalitativ studie av hvilket potensiale biologilærere ser i alternative læringsarenaer generelt og botaniske hager spesielt, med Ringve botaniske hage som spesifikt eksempel.. Trondheim: NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanning 2016
NTNU Untitled
 
2015
12 Munkebye, Eli.
Hvordan videreutvikle tradisjonelle ekskursjoner?. Hellseminar 2015; 2015-11-11 - 2015-11-13
NTNU Untitled
 
13 Munkebye, Eli.
Sustainability in Norwegian general education. Examples of concrete approaches in “Natursekken”.. KIFEE-8; 2015-09-21 - 2015-09-23
NTNU Untitled
 
14 Munkebye, Eli.
Utforsk planterøtter og jord. Naturfag 2015 (1) p. 34-35
NTNU Untitled
 
15 Munkebye, Eli.
Utforskning av jord. Naturfag 2015 (1) p. 52-55
NTNU Untitled
 
2014
16 Fagerheim, Anne Lise; Munkebye, Eli.
Mostadmark jernverk – en levende aktivitets- og læringsarena for eleven. Naturfag 2014 p. 90-91
NTNU Untitled
 
17 Fiskum, Tove Anita; Munkebye, Eli.
Tidligere bruk og oppfattelse av natur - en ressurs i dagens skole. I: Uteskoledidaktikk: ta fagene med ut. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-47067-8. p. 163-176
NORD UiO Untitled
 
18 Gravdal, Liv; Tjelle, Kristin; Munkebye, Eli.
Vannets kretsløp. Naturfag 2014 (2) p. 34-35
NTNU Untitled
 
19 Halvorsen, Lene; Scheie, Eldri; Munkebye, Eli.
Fra søppeldynge til læringsarena – Lusetjern skole ser muligheter i nærmiljøet. Naturfag 2014 (2) p. 100-103
NTNU UiO Untitled
 
20 Hestås, H; Munkebye, Eli.
Dagleglivet på Moltu gjennom 100 år. Naturfag 2014 (2) p. 62-63
NTNU Untitled
 
21 Jensen, Audun; Munkebye, Eli.
Prosjekt salamander. Naturfag 2014 (2) p. 86-87
NTNU Untitled
 
22 Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen; Misund, Stig; Munkebye, Eli; Fjørtoft, Ingunn; Husby, Jon-Arve.
Regionkontakter reflekterer. Naturfag 2014 (2) p. 16-17
HINN USN NTNU UiO UiT Untitled
 
23 Munkebye, Astrid; Lange, Tove; Munkebye, Eli.
Fra kunnskap om snegla til et ønske om å ta vare på den. Naturfag 2014 (2) p. 48-49
NTNU Untitled
 
24 Munkebye, Eli.
Bygdesamfunnet og hjørnesteinsbedriften. Naturfag 2014 (2) p. 76-79
NTNU Untitled
 
25 Munkebye, Eli.
Den utforskende samtalen. I: Uteskoledidaktikk: ta fagene med ut. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-47067-8. p. 44-58
NTNU Untitled
 
26 Munkebye, Eli.
Gjør det, si det, les det og skriv det!. Realfagskonferansen; 2014-04-30 - 2014-04-30
NTNU Untitled
 
27 Munkebye, Eli.
Vår i Naturen. Naturfag 2014 (1) p. 70-74
NTNU Untitled
 
28 Munkebye, Eli; Cyvin, Jardar.
Plant and animal knowledge as door-opener to sustainable development. NERA; 2014-03-05 - 2014-03-07
NTNU Untitled
 
29 Munkebye, Eli; Reier-Røberg, Kjetil.
Grunnleggende ferdigheter i naturfag. I: Innføring i grunnleggende ferdigheter : praktisk arbeid på fagenes premisser. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41447-4. p. 173-206
USN NTNU Untitled
 
30 Munkebye, Eli; Staberg, Ragnhild Lyngved.
Lesing av naturfagtekster i småskolen - en kasusstudie knyttet til leselekser. Norsklæreren 2014 (3) p. 22-30
NTNU Untitled
 
2013
31 Munkebye, Astrid; Munkebye, Eli.
Å lese på småskoletrinnet - med fokus på naturfaglige sjangere og språk. Naturfag 2013 (1) p. 50-54
NTNU Untitled
 
32 Munkebye, Eli; Staberg, Ragnhild Lyngved.
Animal footprint. I: Inquiry-based learning in maths and science classes. What it is and how it works - examples - experiences. : Primas 2013 ISBN 9783000438516. p. 20-22
NTNU Untitled
 
2012
33 munkebye, eli; Munkebye, Eli.
Dialog for læring - den utforskende samtalen i uteskole. Oslo: Universitetet i Oslo 2012 242 p. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(147)
UiO Untitled
 
2011
34 Dahl, Heidi; Lyngved, Ragnhild; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne; Munkebye, Eli.
Developing an IBL community: Professional development of mathematics and science teachers in Norway. Towards Europe 2020: Inquiring minds ‐ innovative pedagogies in mathematics and science education; 2011-06-27 - 2011-06-27
NTNU Untitled
 
35 Cyvin, Jardar; Munkebye, Eli; Grindeland, John Magne.
Artslære og biologisk mangfold i lærerutdanning. Nordiskt forskarsymposium om undervisningen i naturvetenskap (NFSUN) 2011; 2011-06-14 - 2011-06-16
NTNU Untitled
 
2008
36 Cyvin, Jardar; Munkebye, Eli; Sundt, George.
"Med blanke ark?" - Lærerstudenters utgangspunkt for naturfaglig læring. I: The 9th Nordic Research Symposium on Science Education. Reykjavik: Iceland University of Education 2008 p. 77-
NTNU Untitled
 
37 Cyvin, Jardar; Munkebye, Eli; Sundt, George.
Starting from scratch? - Teacher students' starting position for learning science. Roundtable. The 9th Nordic Research Symposium on Science Education; 2008-06-11 - 2008-06-15
NTNU Untitled
 
38 Munkebye, Eli.
Læreres bruk av støttende dialog for å fremme naturfaglig læring på småskoletrinnet, med naturen som undervisningsarena. I: The 9th Nordic Reseach Symposium on science education. Reykjavik: Iceland University of education 2008 p. 44-
NTNU Untitled
 
39 Munkebye, Eli.
Læreres bruk av støttende dialog for å fremme naturfaglig læring på småskoletrinnet, med naturen som undervisningsarena. The 9th Nordic Research Symposium on Science Education; 2008-06-11 - 2008-06-15
NTNU Untitled
 
40 Munkebye, Eli.
Læreres bruk av støttende dialog for å fremme naturfaglig læring på småskoletrinnet, når undervisningen er flyttet ut av klasserommet til et lokalt naturområde. Nordisk-baltisk konference om udeskole; 2008-01-24 - 2008-01-25
NTNU Untitled
 
2007
41 Munkebye, Eli.
Noen ganger er spørsmålene viktigere enn svarene. Første Nordiske konferanse: Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning Fagdidaktikk; 2007-05-14 - 2007-05-15
NTNU Untitled
 
42 Munkebye, Eli.
Use of questioning in outdoor science lessons in early years of schooling. ESERA; 2007-08-21 - 2007-08-24
NTNU Untitled
 
43 Munkebye, Eli.
Use of questioning in outdoor science lessons in early years of schooling. ESERA; 2007-08-21 - 2007-08-24
NTNU Untitled
 
2003
44 Munkebye, Eli; Pedersen, Hans Christian; Steen, Johan B.; Brøseth, Henrik.
Predation of eggs and incubating females in willow ptarmigan Lagopus I. lagopus. Fauna Norvegica 2003 ;Volume 23. p. 1-8
HINN NINA UiO Untitled