Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 87 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Mjelve, Liv Heidi; Tangen, Reidun Synnøve.
Imitation as a Method of Analyses: Understanding Participants’ Perspectives. Qualitative Research in Psychology 2020
UiO Untitled
 
2019
2 Befring, Edvard; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Tangen, Reidun Synnøve.
Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202592059) 715 p.
UiO Untitled
 
3 Tangen, Reidun Synnøve.
Elevers skolelivskvalitet. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. p. 681-701
UiO Untitled
 
4 Tangen, Reidun Synnøve.
Elevsamtalens muligheter og begrensninger i lys av eleverfaringer.. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volume 103.(4) p. 227-238
UiO Untitled
 
5 Tangen, Reidun Synnøve.
Videregående opplæring for ungdom med spesielle behov. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. p. 643-661
UiO Untitled
 
2018
6 Dalen, Monica; Nilsen, Sven; Tangen, Reidun Synnøve.
Den dårligste løsningen. Klassekampen 2018 p. 22-22
UiO Untitled
 
2014
7 Tangen, Reidun; Theie, Steinar.
Elevsamtalen i videregående skole - hvordan husker elever dem i ettertid?. Psykologi i kommunen (PIK) 2014 ;Volume 49.(2) p. 25-37
UiO Untitled
 
2013
8 Faldet, Ann-Cathrin.
Jenter som utøver vold: En empirisk studie av jenters erfaring med gjengaktivitet, familie og skolegang. Universitetet i Oslo 2013 316 p. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(190)
PHS UiO Untitled
 
9 Tangen, Reidun.
Balancing Ethics and Quality in Educational Research — the Ethical Matrix Method. Scandinavian Journal of Educational Research 2013 ;Volume 58.(6) p. 678-694
UiO Untitled
 
10 Tangen, Reidun.
Barns stemmer i spesialpedagogikken. Hvordan skaper de ny viten og bedre praksis? Noen avsluttende refleksjoner. ISPs seminar for Reidun Tangen 7. november 2013; 2013-11-07 - 2013-11-07
UiO Untitled
 
11 Tangen, Reidun.
Ringerike videregående skole. En undersøkelse av elevenes erfaringer med elevsamtaler. Oslo: Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo 2013 74 p.
UiO Untitled
 
2012
12 Befring, Edvard; Tangen, Reidun.
Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 (ISBN 9788202352264) 726 p.
UiO Untitled
 
13 Tangen, Reidun.
Elevers skolelivskvalitet. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. p. 151-169
UiO Untitled
 
14 Tangen, Reidun.
Retten til utdanning for alle. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. p. 108-128
UiO Untitled
 
15 Tangen, Reidun.
Tilnærmingsmåter og temaer i spesialpedagogikk - en introduksjon. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. p. 17-30
UiO Untitled
 
16 Tangen, Reidun.
Veien inn i og gjennom videregående opplæring for ungdom i vanskelige læringssituasjoner. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. p. 645-664
UiO Untitled
 
17 Tangen, Reidun; Dalen, Monica.
Barnehagens og skolens samarbeid med foreldre til barn og unge med spesielle behov. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. p. 220-239
UiO Untitled
 
2011
18 Lassen, Liv Margarete; Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils; Tangen, Reidun; Theie, Steinar.
Nordisk nettverk for spesialpedagogisk forskning - ISP/DPU/Högskolan i Malmö. Dagskonferanse; 2011-10-26 - 2011-10-26
UiO Untitled
 
19 Tangen, Reidun.
Barns stemme i spesialpedagogisk forskning : en kartlegging av doktoravhandlinger i spesialpedagogikk 1990-2009. Spesialpedagogikk 2011 ;Volume 76.(8) p. 38-54
UiO Untitled
 
2010
20 Tangen, Reidun.
"Beretninger om beskyttelse" etiske dilemmaer i forskning med sårbare grupper - barn og ungdom. Norsk pedagogisk tidsskrift 2010 ;Volume 94.(4) p. 318-329
UiO Untitled
 
21 Tangen, Reidun.
Elevsamtalens betydning for tilpasset opplæring. En undersøkelse blant kontaktlærere i videregående skole. I: Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01582-8. p. 94-112
UiO Untitled
 
2009
22 Tangen, Reidun.
Conceptualising quality of school life from pupils' perspectives: a four-dimensional model. International Journal of Inclusive Education 2009 ;Volume 13.(8) p. 829-844
UiO Untitled
 
23 Tangen, Reidun.
Elevsamtalen - erfaringer, muligheter og begrensninger. En undersøkelse blant kontaktlærere i videregående skole. Avslutningskonferanse for Kontaktlærerprosjektet i Buskerud fylkeskommune; 2009-05-14 - 2009-05-14
UiO Untitled
 
24 Tangen, Reidun.
Forskning, kompetanseutvikling og praksis. Samarbeid mellom Bydel Sagene og Institutt for spesialpedagogikk. Konferanse 3. mars 2009, Sagene Samfunnshus. Konferanse; 2009-03-03
UiO Untitled
 
25 Tangen, Reidun.
Lærernes utbytte av Kontaktlærerprosjektet i Buskerud fylkeskommune. En undersøkelse våren 2009 (del av Rapport Kontaktlærerprosjektet 2007-2008, 2008-2009. Kompetanseløftet Buskerud). : Buskerud fylkeskommune 2009 4 p.
UiO Untitled
 
2008
26 Befring, Edvard; Tangen, Reidun.
Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 978-82-02-27593-8) 772 p.
UiO Untitled
 
27 Tangen, Reidun.
Listening to children's voices in educational research: some theoretical and methodological problems. European Journal of Special Needs Education 2008 ;Volume 23.(2) p. 157-166
UiO Untitled
 
28 Tangen, Reidun.
NVivo som redskap i kvalitativ analyse. Foredrag for UiO-ansatte 04.11.2008. USIT, UiO. USITs lynkursdager for UiO-ansatte 04.11. - 05.11.2008; 2008-11-04 - 2008-11-04
UiO Untitled
 
29 Tangen, Reidun.
Opposisjon til Gomnæs, Ulf: Entreprenørskap i skolen. En kritisk tilnærming. ISPs forskningsseminar vår 2008; 2008-06-17 - 2008-06-17
UiO Untitled
 
30 Tangen, Reidun.
Reply to Tone Kvernbekk and Ann Lewis. European Journal of Special Needs Education 2008 ;Volume 23.(2) p. 171-172
UiO Untitled
 
31 Tangen, Reidun.
Retten til utdanning for alle. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8. p. 128-153
UiO Untitled
 
32 Tangen, Reidun.
Skolelivskvalitet, elevkår og frafall i videregående opplæring. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8. p. 550-577
UiO Untitled
 
33 Tangen, Reidun.
Spesialpedagogikk som balansekunst. Dilemmaer i spenningsfeltet mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk. Spesialpedagogisk dag; 2008-10-07 - 2008-10-07
UiO Untitled
 
34 Tangen, Reidun.
Tilnæmingsmåter og temaer i spesialpedagogikk - en introduksjon. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8. p. 17-42
UiO Untitled
 
35 Tangen, Reidun; Dalen, Monica; Sætersdal, Barbro.
Foreldresamarbeid om opplæring av barn og unge med spesielle behov. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8. p. 727-754
UiO Untitled
 
2007
36 Tangen, Reidun.
Barns stemme i spesialpedagogisk forskning - en analyse av doktoravhandlinger i spesialpedagogikk 1988-2006. Institutt for spesialpedagogikks forskningsseminar 18. juni 2007; 2007-06-18 - 2007-06-18
UiO Untitled
 
37 Tangen, Reidun.
Elevsamtalen - presentasjon av noen norske forskningsprosjekter. Seminarserie for vitenskapelig tilsatte og doktorander; 2007-04-24 - 2007-04-24
UiO Untitled
 
38 Tangen, Reidun.
Grunnutdanningens forskningsanknytning - noen erfaringer og muligheter. Seminarserie for vitenskapelig tilsatte og doktorander; 2007-02-08 - 2007-02-08
UiO Untitled
 
39 Tangen, Reidun.
Innovativt lärande - hur ser framtidens lärande ut? Samtal mellan Jan Bengtsson, Glenn Hultman, Lennart Svensson och Reidun Tangen. Seminar i tilknytning til disputas; 2007-03-09 - 2007-03-09
UiO Untitled
 
40 Tangen, Reidun; Edvardsen, Lisbeth; Kaarstein, Kristin.
Skolelivskvalitet hos jenter med diagnosen ADHD. Spesialpedagogikk 2007 ;Volume 72.(2) Suppl. Forskningsutgave p. 4-14
UiO Untitled
 
41 Tangen, Reidun; Theie, Steinar.
Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NUD*IST. Forskerkurs/seminar for doktorander og vitenskapelig tilsatte ved HLK; 2007-03-05 - 2007-03-07
UiO Untitled
 
2006
42 Tangen, Reidun.
Listening to children's voices in special educational research: a theoretical discussion. (English abstract.). Institutt for spesialpedagogikks forskningsseminar 20. juni 2006; 2006-06-20 - 2006-06-20
UiO Untitled
 
43 Tangen, Reidun.
Spesialpedagogikk, skole og oppvekst - i lys av ein forfattarskap. Artiklar i utval og med introduksjon av Reidun Tangen. I: Spesialpedagogisk utsyn - læring og oppvekst. Cappelen Damm Akademisk 2006 ISBN 978-82-02-25667-8. p. 13-29
UiO Untitled
 
44 Tangen, Reidun.
Barns stemme i spesialpedagogisk forskning. Seminarserie for vitenskapelig tilsatte og doktorander ved HLK; 2006-10-05 - 2006-10-05
UiO Untitled
 
45 Tangen, Reidun.
Barns stemme i spesialpedagogisk forskning (forts.). Seminarserie for vitenskapelig tilsatte og doktorander ved HLK; 2006-11-30 - 2006-11-30
UiO Untitled
 
2005
46 Tangen, Reidun.
Promoting inlusive education in secondary school in Norway: a national programme for teacher development. European Journal of Special Needs Education 2005 ;Volume 20.(1) p. 57-70
UiO Untitled
 
2004
47 Befring, Edvard; Tangen, Reidun.
Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk 2004 (ISBN 82-02-23176-0) 680 p.
UiO Untitled
 
48 Tangen, Reidun.
Introduksjon. Forståelsesmåter og hovedtemaer. I: Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk 2004 ISBN 82-02-23176-0. p. 17-41
UiO Untitled
 
49 Tangen, Reidun.
Retten til utdanning, tilpasset opplæring og spesialundervisning. I: Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk 2004 ISBN 82-02-23176-0. p. 121-141
UiO Untitled
 
50 Tangen, Reidun.
Skolelivskvalitet og elevkår - elevers egne erfaringer i møtet med videregeånde skole. I: Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk 2004 ISBN 82-02-23176-0. p. 475-497
UiO Untitled
 
    Show next list