Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 67 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin.
TILT tidlig innsats - okt LærerTetthet, Sluttrapport 2017. : Universitetet i Tromsø, ILP 2017 47 s.
UiT Untitled
 
2016
2 Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin.
TILT Tidlig innsats - økt LærerTetthet, Delrapport 2.. : Universitetet i Tromsø 2016 23 s.
UiT Untitled
 
2015
3 Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin.
TILT Tidlig innsats-økt LærerTetthet, Delrapport 1.. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2015 30 s.
UiT Untitled
 
4 Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin.
Wait and see or.... Do early intervention through increased teacher density in primary school reduse the need of Spesial Education?. 40th ATEE Annual Conference in Glasgow 2015; 2015-08-24 - 2015-08-26
UiT Untitled
 
5 Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin; Unhjem, Astrid; Nedberg, Audhild.
TILT Tidlig innsats - økt lærertetthet.. NORALF- Nordisk konferanse om aksjonslæring og aksjonsforskning.; 2015-05-18 - 2015-05-19
UiT Untitled
 
6 Rørnes, Karin.
Universitetsskolen i lærerutdanningen: å koble praksis og teori i lærerutdanningen. I: Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025. s. 75-86
UiT Untitled
 
2014
7 Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin.
Studenten som medforsker. PIL-konferanse 2014: Praksisnær og forskningsbasert lærerutdanning – ideal og virkelighet; 2014-11-27 - 2014-11-28
UiT Untitled
 
8 Jakhelln, Rachel Elise; Rørnes, Karin.
Med uro og undring : FoU som danningstiltak i en integrert masterutdanning for lærere. I: Å bli lærer. Danning og profesjonsutvikling. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0277-8. s. 163-181
UiT Untitled
 
9 Rotvold, Lars Aage; Rørnes, Karin; Stjernstrøm, Else.
Klasseledelse - fra nasjonal idé til lokal skoleutvikling. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3. s. 355-372
UiT Untitled
 
10 Rørnes, Karin.
en lærerstreik til det beste. Nordlys 2014 s. -
UiT Untitled
 
11 Rørnes, Karin.
Skolens psykososiale utfordringer og lærerutdanningen. Nordlys 2014 s. -
UiT Untitled
 
12 Steensen, Jette; Rørnes, Karin.
Students and Teachers as entrepreneurs in their local community with a focus on sustainable entrepreneurship, place-based education and collaborative partnerships between the university and schools.. Exchange Meorial University - UIT; 2014-03-31 - 2014-03-31
UiT Untitled
 
2013
13 Rørnes, Karin.
Rektorvalget og lærerutdanningen ved UiT. Nordlys 2013
UiT Untitled
 
14 Rørnes, Karin.
Skap vinnere i klasserommet. Nordlys 2013 s. -
UiT Untitled
 
15 Rørnes, Karin; Skrøvset, Siw.
Praktisk Etikk - etisk analyse og refleksjon. Lærerutdanningskonferansen 2013; 2013-01-21 - 2013-01-21
NTNU UiT Untitled
 
2012
16 Jakhelln, Rachel Elise; Rørnes, Karin.
FoU-basert klasseledelse, FoU-basert lærerutdanning. TALIS-konferansen 2013, Alta; 2012-11-13 - 2012-11-13
UiT Untitled
 
17 Rørnes, Karin; Rotvold, Lars Aage.
Den eventyrlige fortellingen om skoleutvikling i et hyperkomplekst perspektiv. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9. s. 375-387
UiT Untitled
 
2011
18 Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin.
Learning Beyond the traditional: preservice teachers as partners in school development. I: A Practicum Turn in teacher Education. Sense Publishers 2011 ISBN 9789460917097. s. 69-91
UiT Untitled
 
19 Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin.
Læring, utvikling og forskning i praksis: Lærerstudenter som medforskere. Tromsø: Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2011 70 s.
UIS UiT Untitled
 
20 Rørnes, Karin.
"Varsko her" - nå gjelder det barnehagen. Utdanningsnytt.no 2011
UiT Untitled
 
2010
21 Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin.
Ny lærerutdanning: praksis som lærings- og forskningsarena. Nordlys 2010
UiT Untitled
 
22 Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin.
PIL: Teacher Students as partners in school development. NERA 2010; 2010-03-11 - 2010-03-13
UiT Untitled
 
23 Rørnes, Karin.
Dannelse i praksis. I: Dannelse i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-017815. s. 162-180
UiT Untitled
 
24 Rørnes, Karin.
Lærerutdanning og utfordringer. Nordlys 2010
UiT Untitled
 
25 Rørnes, Karin.
Lærerutdanninger og utfordringer. Nordlys 2010
UiT Untitled
 
26 Rørnes, Karin.
Pil-prosjektet: Lærerstudenter som medforskere. FoU i praksis Nordisk konferanse om praksisretta FoU; 2010-05-10 - 2010-05-11
UiT Untitled
 
27 Rørnes, Karin.
Skolen bedre enn sitt rykte. Nordlys 2010
UiT Untitled
 
28 Rørnes, Karin.
Skolen mellom telling og fortelling Hvilke strategier skal skolen velge i arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø?. nettbasert www.forebygging.no 2010
UiT Untitled
 
29 Rørnes, Karin.
Skoleutvikling mellom telling og fortelling. Utdanning 2010 (2) s. 58-60
UiT Untitled
 
30 Rørnes, Karin.
Sluttkonferanse for Kunnskapsløftet - fra ord til handling Workshop: Hvilken betydning har analyseverktøy for å få til skoleutvikling - og hva trenger vi mer av?. Prosessleder/paneldeltaker på Udirs sluttkonferanse Fra ord tilhandling; 2010-11-15 - 2010-11-16
UiT Untitled
 
31 Rørnes, Karin.
Sosial kompetanse. Bedre strategi enn å slå, kjefte og spytte på læreren. Karlsøy kommune - fagdag for barnehage og skole; 2010-02-19 - 2010-02-19
UiT Untitled
 
32 Rørnes, Karin; Furu, Eli Moksnes.
Lærerstudenter som medforskere. Nordisk Lærerutdannelseskonferanse; 2010-05-05 - 2010-05-07
UiT Untitled
 
2009
33 Rørnes, Karin.
Bitching En bok om mobbing. Bedre Skole 2009 (1) s. 100-101
UiT Untitled
 
34 Rørnes, Karin.
Den nye lærerutdanninga ved Universitetet i Tromsø. Nordlys 2009 s. -
UiT Untitled
 
35 Rørnes, Karin.
Læreren - lederen - læringsutbytte (Erstatter for oppsatt konferansebidrag av Siw Skrøvset). Skolelederforum 2009 Strategi for langsiktig utviklingsarbeid i skolen; 2009-03-12 - 2009-03-13
UiT Untitled
 
36 Rørnes, Karin.
Mobbing i skolen. Novemberkonferansen 2009 Når krisen rammer - konsekvenser og tiltak; 2009-11-10
UiT Untitled
 
37 Rørnes, Karin.
Mobbing i skolen, Det motstandsdyktige mobbeviruset. Novemberkonferansen 2009; 2009-11-11 - 2009-11-11
UiT Untitled
 
38 Rørnes, Karin.
rom for alle - blikk for barnet Om forholdet mellom tilpassa opplæring og spesialundervisning. Dialogkonferanser - Navigareprosjektet; 2009-10-06 - 2010-09-06
UiT Untitled
 
39 Rørnes, Karin; Rotvold, Lars Åge.
Samarbeid gir kvalitet i arbeidet med skoleutvikling. Nordlys 2009 s. -
UiT Untitled
 
2008
40 Rørnes, Karin.
Endringskraften i den kollektive fortellingen "Det uppstår inte alltid ljuv musik ved de kulturella mötene i klassrum og korridorer." (Tordis Dahllöf). Spesialpedagogikk 2008 ;Volum 73.(8) s. 20-27
UiT Untitled
 
41 Rørnes, Karin.
kademisk kranglefant og skoledebatt uten retning. Nordlys 2008 s. 1-
UiT Untitled
 
42 Rørnes, Karin.
Læreren som leder og forbilde. Nordlys 2008 s. 1-
UiT Untitled
 
43 Rørnes, Karin.
Lærerkompetanse og mobbing. Nordlys 2008 s. 1-
UiT Untitled
 
44 Rørnes, Karin.
Når mobbing blir en sak i retten har offeret alt å tape og intet å vinne? Fortellingen om Lena - et mobbeutsatt barn. ? 2008 s. 8-
UiT Untitled
 
45 Rørnes, Karin.
Skoleutviklinga som aldri kom ut av startgropa Uten implementeringsstrategier vil gode intensjoner om utvikling av skolens læringsmiljø forbli gode intensjoner!. Universitetet i Tromsø, Avdeling for lærerutdanning: Eureka - digital 2008 30 s.
UiT Untitled
 
46 Rørnes, Karin.
Vi trenger de beste til læreryrket Mer enn noen gang trenger vi lærere med mot og vilje til å stå fram som tydelige ledere og modeller for barn og unge. Nordlys 2008 s. 1-
UiT Untitled
 
47 Rørnes, Karin.
Å utvikle læringsmiljø - gjennom bruk av et forskningsbasert tiltaksprogram Kan et kompetanseprogram basert på teoretisk tilnærming og empirisk dokumentasjn bidra til læring og endret praksis i barnehage og skole?. Spesialpedagogikk 2008 (1) s. 14-
UiT Untitled
 
48 Rønningsbakk, Lisbet; Rørnes, Karin.
Den norske skolens bedrøvelige liv og utvikling. Morgenbladet 2008 s. 1-
UiT Untitled
 
2007
49 Rørnes, Karin.
Det motstandsdyktige "mobbeviruset" Hvordan utvikle en beredskap som virker i barnehage og skole?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 (ISBN 9788276347203) 185 s.
UiT Untitled
 
50 Rørnes, Karin.
Fellesskap og tilpasset opplæring. Nordlys 2007
UiT Untitled
 
    Vis neste liste