Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-40 av 40

2020
1 Egge, Åsmund.
Alexandra Kollontai and Marcel Body. Sjelefrender i en vanskelig tid.. Arbeiderhistorie 2020 ;Volum 34.(1) s. 171-179
UiO Untitled
 
2017
2 Egge, Åsmund.
Fra revolusjonsbegeistring til brobygging - Moskva i norsk arbeiderbevegelse 1917-1991. Mediehistorisk tidsskrift 2017 ;Volum 2. s. 16-27
UiO Untitled
 
3 Egge, Åsmund.
Fra revolusjonsbegeistring til brobygging – Moskva i norsk arbeiderbevegelse 1917–1991 :. Pressehistorisk tidsskrift 2017 (28) s. 17-27
UiO Untitled
 
2015
4 Egge, Åsmund; Holtsmark, Sven Gabriel; Komarov, Alexey A..
"Innledning". I: Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930. Res Publica 2015 ISBN 978-82-8226-039-8. s. 13-82
FORSV UiO UiT Untitled
 
5 Egge, Åsmund; Rybner, Svend.
Red star in the North. Communism in the Nordic countries. Orkana Forlag 2015 (ISBN 978-82-8104-242-1) 354 s.
Untitled
 
6 Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund; Komarov, Aleksej.
Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930. Res Publica 2015 (ISBN 978-82-8226-039-8) 815 s.
FORSV Untitled
 
7 Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund; Komarov, Aleksej.
Forord. I: Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930. Res Publica 2015 ISBN 978-82-8226-039-8. s. 5-10
FORSV Untitled
 
8 Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund; Komarov, Aleksej.
Innledning. I: Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930. Res Publica 2015 ISBN 978-82-8226-039-8. s. 13-81
FORSV Untitled
 
2012
9 Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund.
Soviet diplomats and the Norwegian left, 1921-1939. I: Caution & Compliance. Norwegian-Russian Diplomatic Relations 1814-2014. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-158-5. s. 101-112
FORSV UiO Untitled
 
2009
10 Egge, Åsmund.
Kirov-gåten. Mordet som utløste Stalins terror. Unipub forlag 2009 (ISBN 9788274774551) 302 s.
UiO Untitled
 
2008
11 Egge, Åsmund.
Aleksandra Kollontaj og norsk arbeiderbevegelse 1915-1930. I: Revolusjon, kjærlighet, diplomati. Aleksandra Kollontaj og Norden. Unipub forlag 2008 ISBN 978-82-7477-287-8. s. 55-81
UiO Untitled
 
12 Egge, Åsmund.
Aleksandra Kollontajs "diplomatiske opptegnelser" som historisk kilde. XVI konferanse om studiet av de skandinaviske land og Finland; 2008-09-15 - 2008-09-15
UiO Untitled
 
2007
13 Egge, Åsmund.
Aleksander Kan, Hemmabolsjevikerna. Den svenska socialdemokratin, ryska bolsjeviker och mensjeviker under världskriget och revolutionsåren 1914–1920 Carlssons Bokförlag, Stockholm 2005, 552 s. Historisk Tidsskrift (Norge) 2007 ;Volum 86.(1) s. 169-172
UiO Untitled
 
2006
14 Egge, Åsmund.
Kirov og Stalin. Klassekampen 2006
UiO Untitled
 
15 Egge, Åsmund.
Kirov og Stalin igjen. Klassekampen 2006
UiO Untitled
 
16 Egge, Åsmund; Roginskij, Vadim.
Komintern og Norge. DnA-perioden 1919-1923. En dokumentasjon. Unipub forlag 2006 (ISBN 82-7477-239-3) 597 s.
UiO Untitled
 
2005
17 Egge, Åsmund.
Aleksandra Kollontaj og norsk arbeiderbevegelse. Rødt! 2005 ;Volum 34.(1)
UiO Untitled
 
18 Egge, Åsmund.
Erik Kulavig, Stalins hjemmefront 1941-1945. Nordisk Østforum 2005 (Årg. 19, nr 2) s. 259-261
UiO Untitled
 
19 Egge, Åsmund.
Erik Kulavig, Stalins hjemmefront 1941-1945. Bokanmeldelse. Nordisk Østforum 2005 ;Volum 19.(2) s. 259-261
UiO Untitled
 
20 Egge, Åsmund.
Svar til Erik Kulavig. Nordisk Østforum 2005 ;Volum 19.(4) s. 505-506
UiO Untitled
 
2004
21 Egge, Åsmund.
Aleksandra Kollontaj og norsk arbeiderbevegelse 1915-1930. Seminar om Aleksandra Kollontaj - revolusjon, kjærlighet, diplomati; 2004-10-11
UiO Untitled
 
22 Egge, Åsmund.
Intervju om Aleksandra Kollontaj. Oslo [Radio] 2004-11-07
UiO Untitled
 
23 Egge, Åsmund.
Tilsvar til Jorunn Bjørgum og Finn Olstad. Historisk Tidsskrift (Norge) 2004 ;Volum 83.(2) s. 315-326
UiO Untitled
 
2003
24 Egge, Åsmund.
Hvorfor ble Arbeiderpartiet splittet i 1923?. Historisk Tidsskrift (Norge) 2003 ;Volum 82.(3) s. 229-262
UiO Untitled
 
25 Egge, Åsmund.
Årene før NKP. Klassekampen 2003 (256)
UiO Untitled
 
26 Egge, Åsmund.
What caused the breakup of the Norwegian Labor Party in 1923?. Historisk Tidsskrift (Norge) 2003 ;Volum 82. s. 229-262
UiO Untitled
 
2002
27 Egge, Åsmund; Halvorsen, Terje.
"Kriteriet på en kommunist er hans forhold til Sovjetunionen". De norsk-russiske partirelasjoner 1917-1991. Arbeiderhistorie 2002 s. 9-31
UiO Untitled
 
28 Egge, Åsmund.
Etter åpningen av de russiske arkivene: Nytt lys over norsk arbeiderbevegelses historie. Russisk historie for norske historikere; 2002-05-01
UiO Untitled
 
29 Egge, Åsmund.
New trends in the study of the Russian Revolution. Russisk historie for norske historikere; 2002-05-01
UiO Untitled
 
30 Egge, Åsmund.
Norges kommunistiske parti og SUKP, 1923-1990. Norsk-russiske forbindelser i det 20. århundre; 2002-06-01
UiO Untitled
 
31 Egge, Åsmund; Halvorsen, Terje.
"...kriteriet på en kommunist er hans forhold til Sovjetunionen" : de norsk-sovjetiske partirelasjoner 1917-1991. Arbeiderhistorie 2002 (2002) s. 9-32
HINN Untitled
 
2001
32 Egge, Åsmund.
Nyere forskning om den russiske revolusjon i 1917. Nordisk Østforum 2001 ;Volum 15.(3) s. 5-11
UiO Untitled
 
33 Egge, Åsmund.
The Communist Movement in Norway, 1917-1970. People of a Special Mould?; 2001-04-06
UiO Untitled
 
2000
34 Egge, Åsmund.
Den russiske revolusjon. ; 2000
UiO Untitled
 
35 Egge, Åsmund.
Orlando Figes, A People's Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924. Bokanmeldelse. Nordisk Østforum 2000 ;Volum 14.(2) s. 79-82
UiO Untitled
 
36 Halvorsen, Terje; Egge, Åsmund; Jungar, Sune; Jensen, Bent.
De norsk-sovjetiske partirelasjonene 1917-1991. 23. Nordiska historikermötet; 2000
HINN Untitled
 
1998
37 Egge, Åsmund.
Stalinismen. Åpent møte, Rød Ungdom; 1998-12-04
UiO Untitled
 
38 Egge, Åsmund.
Årsaker til kommunismens sammenbrudd i Sovjetunionen. Kommunismeseminar; 1998-11-11
UiO Untitled
 
1997
39 Halvorsen, Terje; Egge, Åsmund.
De norsk-sovjetiske partirelasjoner 1917-1991. Soviet-Nordic relations 1917-1991; 1997
HINN Untitled
 
40 Halvorsen, Terje; Egge, Åsmund.
Historisk TV-serie i NRK : forenkling, forvrengning og forvirring. Klassekampen 1997 s. 2-
HINN Untitled