Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-4 of 4

2012
1 Bøhren, Øyvind; Gjærum, Per Ivar.
Bok og nettside som integrert læreverk. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2012 ;Volume 15.(3) p. 63-72
BI NHH Untitled
 
2007
2 Gjærum, Per Ivar.
Høyere utdanning. Noen refleksjoner, erfaringer og forslag. I: Utsyn - perspektiver på bedriftsøkonomi: Festskrift til Lars Fallan (Inger Johanne Pettersen (red.)). Gyldendal Akademisk 2007 p. 57-78
NHH Untitled
 
1999
3 Gjærum, Per Ivar.
Fra manus til marked. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 p. 153-167
NHH Untitled
 
1997
4 Bøhren, Øyvind; Gjærum, Per Ivar.
Prosjektanalyse. : Skarvet Forlag 1997
BI Untitled