Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-18 av 18

2020
1 Larsen, Berit Hofset.
Etikk ved livets slutt - når er nok nok?. Fagdag: Etikk ved livets slutt; 2020-11-05 - 2020-11-05
UiO Untitled
 
2 Larsen, Berit Hofset.
Etiske utfordringer i møte med alvorlig syke barn og deres familier. Modul i etikk; 2020-11-10 - 2020-11-10
UiO Untitled
 
3 Larsen, Berit Hofset.
Hvordan jobbe med etikk i praksis?. Fagdag for etikk kontakter: Etikk, helse og levekår; 2020-09-24 - 2020-09-24
UiO Untitled
 
4 Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun.
Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 ;Volum 140.(18) s. 1-5
OUS UiO Untitled
 
2019
5 Larsen, Berit Hofset.
Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. Fagdag for ansatte; 2019-06-04 - 2019-06-04
UiO Untitled
 
6 Larsen, Berit Hofset.
Etiske utfordringer i møte med alvorlig syke barn - og deres familier. Modul i etikk; 2019-08-22 - 2019-08-22
UiO Untitled
 
7 Larsen, Berit Hofset.
Kloke valg – hvordan kan etikken bidra?. Fagdag for ansatte; 2019-10-25 - 2019-10-25
UiO Untitled
 
8 Larsen, Berit Hofset.
Pasientinformasjon og medvirkning ved psykisk sykdom - etiske utfordringer. Fagdag for ansatte; 2019-06-20 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
9 Larsen, Berit Hofset.
Veiledning i etisk refleksjon. Fagdag for ansatte; 2019-09-18 - 2019-09-18
UiO Untitled
 
2018
10 Larsen, Berit Hofset.
Etikk ved livet slutt.. Fagdag for regionalt nettverk for ressurssykepleiere i palliasjon; 2018-10-30 - 2018-10-30
UiO Untitled
 
11 Larsen, Berit Hofset.
Etiske utfordringer ved helsehjelp til pasienter med manglende beslutningskompetanse. Fagdag for ansatte; 2018-12-07 - 2018-12-07
UiO Untitled
 
12 Larsen, Berit Hofset; Førde, Reidun.
Who leads in the final dance of life?. The 14th Annual International Conference Clinical Ethics & Consultation (ICCEC); 2018-06-21 - 2018-06-23
UiO Untitled
 
2017
13 Larsen, Berit Hofset; Førde, Reidun.
Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling. Nasjonal kreftsykepleierkonferanse; 2017-09-27 - 2017-09-29
UiO Untitled
 
14 Larsen, Berit Hofset; Førde, Reidun.
Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling. Lokallagsmøte; 2017-10-23 - 2017-10-23
UiO Untitled
 
15 Larsen, Berit Hofset; Førde, Reidun.
Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling. Den 7. Nordiske Hospicekonferansen: Hvor går grensen? Hvordan leve når døden nærmer seg- hva tilbyr vi og hva tillater vi?; 2017-09-20 - 2017-09-22
UiO Untitled
 
16 Larsen, Berit Hofset; Førde, Reidun.
Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling. Debattmøte: Døden i helsevesenet; 2017-06-14 - 2017-06-14
UiO Untitled
 
17 Larsen, Berit Hofset; Førde, Reidun.
Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling. Internseminar,; 2017-12-11 - 2017-12-11
UiO Untitled
 
2011
18 Larsen, Berit Hofset; Nortvedt, Monica Wammen.
Barns og ungdoms informasjonsbehov når mor, eller far får kreft. Sykepleien Forskning 2011
HVL UiO Untitled