Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 151 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2017
1 Grønlie, Olav Tore.
Departement og etat i historisk lys. Etatsstyring mellom politikk og forvaltning; 2017-10-12 - 2017-10-12
UiB Untitled
 
2 Grønlie, Olav Tore.
Norges Bank - og andre "uavhengige" statsinstitusjoner. Historisk Tidsskrift (Norge) 2017 ;Volume 96.(3) p. 336-347
UiB Untitled
 
3 Grønlie, Olav Tore.
Organisatorisk fristil, men under sterkere kontroll enn noen gang?. Etatsstyring mellom politikk og forvaltning; 2017-11-15 - 2017-11-15
UiB Untitled
 
4 Grønlie, Olav Tore.
Politikkens retrett og statens fragmentering - eller politisering og integrasjon? Et gjensyn med Makt- og demokratiutredningen 1998 - 2003. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017 ;Volume 33.(2)
UiB Untitled
 
5 Grønlie, Olav Tore.
På parti med historien. Sentralstatlig styrings- og forvaltningsreform 1945-1955. I: Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02908-5. p. 33-55
UiB Untitled
 
2015
6 Grønlie, Olav Tore.
Historisk perspektiv på organisering og styring i sentralforvaltningen. Videreutdanningstilbud; 2015-12-04 - 2015-12-04
UiB Untitled
 
7 Grønlie, Olav Tore.
Politisering og integrasjon - forvaltningspraksis og reglement gjennom to mannsaldre. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2015 ;Volume 2. p. 83-94
UiB Untitled
 
8 Grønlie, Olav Tore.
Politisk styring og autonomi. Presentasjon for Norges Bank; 2015-10-27 - 2015-10-27
UiB Untitled
 
9 Grønlie, Olav Tore.
Stortinget gjennom de siste 50 år - allmakt eller avmakt?. Senioruniversitet; 2015-11-11 - 2015-11-11
UiB Untitled
 
2014
10 Grønlie, Olav Tore.
All makt i denne sal? Stortingsmakt i 200 år. Grunnlovssymposiet ved Det juridiske fakultet, UiB; 2014-02-20 - 2014-02-20
UiB Untitled
 
11 Grønlie, Olav Tore.
De folkevalgte slår tilbake. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. p. 50-90
UiB Untitled
 
12 Grønlie, Olav Tore.
Et storting i tvil om seg selv. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. p. 112-132
UiB Untitled
 
13 Grønlie, Olav Tore.
Et storting under press. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. p. 29-49
UiB Untitled
 
14 Grønlie, Olav Tore.
Fra eksil til politikkens sentrum? Et storting under press. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. p. 21-49
UiB Untitled
 
15 Grønlie, Olav Tore.
Grunnloven i samfunnet. Grunnloven i samfunnet; 2014-05-10 - 2014-05-10
UiB Untitled
 
16 Grønlie, Olav Tore.
Helsereformer. I: Store norske leksikon, snl.no (2014). : Store norske leksikon AS 2014
UiB Untitled
 
17 Grønlie, Olav Tore.
I maktens korridorer. Hubro 1/2014 [Business/trade/industry journal] 2014-01-01
UiB Untitled
 
18 Grønlie, Olav Tore.
Linjer i folkets styre. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. p. 191-196
UiB Untitled
 
19 Grønlie, Olav Tore.
Med Stortinget inn i vår egen tid. 1814 på 24 timer; 2014-05-10 - 2014-05-10
UiB Untitled
 
20 Grønlie, Olav Tore.
Mellom to jubileer. Stortingets posisjon er styrket. Seminar om Stortingets posisjon i Lagtingssalen i anledning 4. novembergrunnloven; 2014-11-04 - 2014-11-04
UiB Untitled
 
21 Grønlie, Olav Tore.
Minnetale over Alf Kaartvedt. Møte DNVA; 2014-02-20 - 2014-02-20
UiB Untitled
 
22 Grønlie, Olav Tore.
Norge før, under og etter oljen. "Klimakafe"; 2014-05-22 - 2014-05-22
UiB Untitled
 
23 Grønlie, Olav Tore.
Norge før, under og etter oljen. Fossilfritt UiB; 2014-03-04 - 2014-03-04
UiB Untitled
 
24 Grønlie, Olav Tore.
Politisering og integrasjon. Forvaltningspraksis og reglement gjennom to mannsaldre. Møte i Nordisk Administrativt Forbund, den norske avdeling; 2014-10-29 - 2014-10-29
UiB Untitled
 
25 Grønlie, Olav Tore.
På offensiven. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. p. 91-111-
UiB Untitled
 
26 Grønlie, Olav Tore.
Stortinget har fått meir makt. wwww.ww.uib.no/aktuelt/81926/stortinget-har-f%c3%a5tt-meir-m [Business/trade/industry journal] 2014-10-17
UiB Untitled
 
27 Grønlie, Olav Tore.
Stortingsregjereri eller tilbaketrekning?. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. p. 133-168
UiB Untitled
 
28 Grønlie, Olav Tore.
Tendenser i vår egen tid. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. p. 170-190
UiB Untitled
 
29 Grønlie, Olav Tore.
Til forsvar for folkestyret. Lansering av Stortingets historie 1964-2014; 2014-10-14 - 2014-10-14
UiB Untitled
 
30 Grønlie, Olav Tore.
Til forsvar for folkestyret. Vestlandslansering av Stortingets historie 1964-2014; 2014-10-27 - 2014-10-27
UiB Untitled
 
31 Grønlie, Olav Tore.
UiB godt representert i ny jubileumsbok. pahoyden.no/2014/10/uib-godt-representert-i-ny-jubileumsbok [Newspaper] 2014-10-27
UiB Untitled
 
32 Grønlie, Olav Tore; Heidar, Knut.
Er Stortingets makt undervurdert?. VG : Verdens gang 2014
UiB UiO Untitled
 
33 Grønlie, Olav Tore; Heidar, Knut.
Mellom to jubileer - Stortingets historie 1964 - 2014. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. p. 11-20
UiB UiO Untitled
 
34 Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore.
Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1586-7) 608 p.
UiB UiO Untitled
 
2013
35 Flo, Yngve; Grønlie, Olav Tore.
Fra rødt til blått - brudd eller kontinuitet?. Frokostmøte; 2013-10-24 - 2013-10-24
NORCE UiB Untitled
 
36 Grønlie, Olav Tore.
Den nye staten?. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. p. 387-405
UiB Untitled
 
37 Grønlie, Olav Tore.
En generasjon med sterk og stabil økonomisk vekst. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. p. 329-341
UiB Untitled
 
38 Grønlie, Olav Tore.
En kulturell rikssamling. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. p. 357-364
UiB Untitled
 
39 Grønlie, Olav Tore.
Et globalisert Norge?. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. p. 447-471
UiB Untitled
 
40 Grønlie, Olav Tore.
Inn i velferdssamfunnet. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. p. 343-355
UiB Untitled
 
41 Grønlie, Olav Tore.
Linjer i Stortingets historie 1945-2014. Stortingets historie 1964-2014. Gamle sannheter, nye spørsmål; 2013-05-06 - 2013-05-06
UiB Untitled
 
42 Grønlie, Olav Tore.
Norge - nølende internasjonalist og marin ekspansjonist. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. p. 367-385
UiB Untitled
 
43 Grønlie, Olav Tore.
På velstandstoppen. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. p. 407-424
UiB Untitled
 
44 Grønlie, Olav Tore.
Samarbeids- og forhandlingsstaten. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. p. 309-326
UiB Untitled
 
45 Grønlie, Olav Tore.
Spør en historiker: Stortingets historie etter 1964. NRK [Radio] 2013-12-22
UiB Untitled
 
46 Grønlie, Olav Tore.
Tiden etter 1945 i perspektiv - brudd eller kontinuitet?. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. p. 301-307
UiB Untitled
 
47 Grønlie, Olav Tore.
Velferdsstaten - krise eller triumf?. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. p. 427-444
UiB Untitled
 
48 Grønlie, Olav Tore.
1200 år mellom to permer. VG [Newspaper] 2013-04-29
UiB Untitled
 
49 Grønlie, Olav Tore; Flo, Yngve.
Stortingsvalget 2013 i historisk perspektiv. Frokostmøte i Studentersamfunnet; 2013-10-24 - 2013-10-24
UiB Untitled
 
50 Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Olav Tore.
Landet, folket og staten - Et innledende riss. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. p. 13-22
UiB Untitled
 
    Show next list