Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 237 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2019
1 Blytt, Julian Paulsen.
En undersøkelse av sammenhengen mellom ulikhet og økonomisk vekst i OECDlandene: Et nytt bidrag til sentrale samfunnsspørsmål. Institutt for økonomi: Universitetet i Bergen 2019 70 p.
UiB Untitled
 
2 Blytt, Julian Paulsen.
En undersøkelse av sammenhengen mellom ulikhet og økonomisk vekst i OECD-landene: Et nytt bidrag til sentrale samfunnsspørsmål. Masteroppgave. : Institutt for økonomi 2019 100 p.
UiB Untitled
 
3 Hetlelid, Tevje Dolve.
After-school Care and Maternal Labor Supply: Evidence from Norway. Institutt for økonomi: Universitetet i Bergen 2019 70 p.
UiB Untitled
 
4 Hetlelid, Tevje Dolve.
After-School Care and Maternal Labor Supply: Evidence from Norway. Masteroppgave. : Institutt for økonomi 2019 50 p.
UiB Untitled
 
5 Mildal, Kathrine Diserud.
Utviklingen i levekår for mottakere av sykepenger og uførepensjon.. Institutt for økonomi: Universitetet i Bergen 2019 70 p.
UiB Untitled
 
6 Mildal, Kathrine Diserud.
Utviklingen i levekår for mottakere av sykepenger og uførepensjon. Masteroppgave. : Institutt for økonomi 2019 50 p.
UiB Untitled
 
7 Vaage, Kjell.
Det norske trygdesystemet:Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga. Foredrag; 2019-02-06
UiB Untitled
 
2018
8 Vaage, Kjell.
Det norske trygdesystemet:Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga. Forelesing; 2018-02-14 - 2018-02-14
UiB Untitled
 
9 Vaage, Kjell.
Overføringseffektar når ektefeller pensjonerer seg: Verknaden av AFP på ektefellers uføretrygding. NAV Hordaland internseminar; 2018-12-06
UiB Untitled
 
10 Vaage, Kjell.
Spousal Spillover in Retirement: Evidence from an early Retirement Reform. Forskningsseminar SSB; 2018-06-05 - 2018-06-05
UiB Untitled
 
11 ; Ulvedal, Åshild Østerbø.
Avkasting av utdanning målt ved livløpsinntekt. Masteroppgave. : Institutt for økonomi 2018 54 p.
UiB Untitled
 
2017
12 Holmås, Tor Helge; Steskal, Darina; Vaage, Kjell.
How GPs influence sickness absence: Using random assignment in emergency centers as a natural experiment. Notat 5/2017: Uni Research 2017 25 p.
NHH UiB Untitled
 
13 Kostøl, Andreas Ravndal.
Causes and Consequences of Labor Market Mismatch and the Rise in Disability Insurance Receipt. Bergen: Universitetet i Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3155-7) 236 p.
UiB Untitled
 
14 Vaage, Kjell.
Folketrygdens ytelser til etterlatte. Forslag til reform. Lunsjseminar; 2017-02-10 - 2017-02-10
UiB Untitled
 
2016
15 Alne, Ragnar Hjellset.
Uførereformen 2015 - En effektevaluering. Masteroppgave. Bergen: Institutt for økonomi 2016 89 p.
UiB Untitled
 
16 Bratberg, Espen; Davis, Jonathan; Mazumder, Bhashkar; Nybom, Martin; Daniel D., Schnitzlein; Vaage, Kjell.
A comparison of intergenerational mobility curves in Germany, Norway, Sweden, and the US. The Scandinavian Journal of Economics 2016 ;Volume 119.(1) p. 72-101
UiB Untitled
 
17 Torsvik, Gaute; Vaage, Kjell.
Skipping the doctor: Evidence from a case with extended self-certification of sickness absence.. : Working Paper, Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen 2016 21 p.
UiB UiO Untitled
 
18 Vaage, Kjell.
Health, welfare and labour market consequences of sickness absence. Workshop VAM/Gruppe for trygdeøkonomi; 2016-09-21 - 2016-09-22
UiB Untitled
 
19 Vaage, Kjell.
Health, Welfare and Labour Market Consequences of Sickness Absence. NFR-konferanse Sjukefråvær, helse og arbeid; 2016-05-26 - 2016-05-27
UiB Untitled
 
20 Vaage, Kjell.
Spouses' Retirement and the Take-Up of Disability Benefits. Stabsseminar, Univ of Washington/Tacoma; 2016-04-08 - 2016-04-08
UiB Untitled
 
21 Vaage, Kjell.
Trygdeforskinga ved Institutt for økonomi: Resultat, erfraingar, planar vidare. VAM programstyremøte/seminar; 2016-06-09 - 2016-06-09
UiB Untitled
 
22 Vaage, Kjell.
Uføretrygd: i arv?. NFR Frukostseminar: Kva veit vi om trygd?; 2016-03-16 - 2016-03-16
UiB Untitled
 
23 Østergren, Linda Margareta.
Sosial interaksjon og sykefravær. En empirisk analyse av sosiale normer og sykefravær i et norsk forsikringsselskap i perioden 2003-2007. Masteroppgave. : Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen 2016 91 p.
UiB Untitled
 
2015
24 Bratberg, Espen; Davis, Jonas; Mazumder, Bhashkar; Nybom, Martin; Schnitzlein, Daniel; Vaage, Kjell.
A comparison of intergenerational mobility curves in Germany, Norway, Sweden and the U.S. : Working Paper, Institutt for økonomi; Universitetet i Bergen 2015 34 p.
UiB Untitled
 
25 Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell.
Assessing the intergenerational correlation in disability pension recipiency. Oxford Economic Papers 2015 ;Volume 67.(2) p. 205-226
NHH UiB Untitled
 
26 Bratberg, Espen; Vaage, Kjell.
Norge er fortsatt på trygdetoppen. Aftenposten Vitenskap 2015
UiB Untitled
 
27 Johnsen, Julian Vedeler; Vaage, Kjell.
Spouses’ Retirement and the Take-Up of Disability Pension. : Working papers in economics, department of economics, University of Bergen 2015 37 p.
UiB Untitled
 
28 Markussen, Simen; Vaage, Kjell.
Forskere svarer om ungdom og trygd: Medisinske fremskritt forklarer ikke alt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
FRISCH UiB Untitled
 
29 Schnelle, Kenneth.
Intergenerational Mobility in Norway: Transition Probabilities and Directional Rank Mobility. Mastergradsoppgave. : Institutt for økonomi 2015 90 p.
UiB Untitled
 
30 Sortland, Magne.
Sannsynligheten for overgang til uføretrygd etter endt sykemelding – En forløpsanalyse. Masteroppgave. : Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen 2015 85 p.
UiB Untitled
 
31 Vaage, Kjell.
Kva betyr normer for trygdeåtferd?. Opning av UiB's Oslo-kontor; 2015-01-07
UiB Untitled
 
32 Vaage, Kjell.
Presentasjon av utvalde forskingsprosjekt frå Gruppe for trygdeøkonomi. Orientering for APs Stortingsgrupper; 2015-02-17
UiB Untitled
 
33 Vaage, Kjell.
Social insurance and the labour market, with focus on sickness absence in Norway. Labour Economics Lecture; 2015-10-28 - 2015-10-28
UiB Untitled
 
34 Vaage, Kjell.
Trygdesatsinga i Velferd, arbeidsliv og migrasjon – resultat og erfaringar. Forskarseminar, Sjukefråvær, helse og arbeid; 2015-10-28 - 2015-10-29
UiB Untitled
 
35 Vaage, Kjell.
Uføretrygd -- i arv?. Emnekurs, Norsk Trygdemedisinsk Forening; 2015-03-11 - 2015-03-12
UiB Untitled
 
36 ; Jordbakke, Guri Natalie.
Arbeidsinnvandring og sykefravær. Virkningen av EU-utvidelsen i 2004. Masteroppgave. : Institutt for økonomi 2015 90 p.
UiB Untitled
 
37 Vestfossen, Aksel Kvamme.
En empirisk studie av utenforskap blant unge i Norge. Masteroppgave. : Institutt for økonomi 2015 90 p.
UiB Untitled
 
2014
38 Bratberg, Espen; Rieck, Karsten Marshall Elseth; Vaage, Kjell.
Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Journal of Population Economics 2014 ;Volume 27.(4) p. 1107-1126
UiB Untitled
 
39 Johnsen, Julian Vedeler; Vaage, Kjell.
Does Early Retirement Affect the Spousal Take-Up of Disability Pension?. : Working Paper, Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen 2014 36 p.
UiB Untitled
 
40 Mykletun, Arnstein; Torsvik, Gaute; Vaage, Kjell.
Evaluering av Tillitsprosjektet i Mandal kommune. : Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen 2014 43 p.
UiB Untitled
 
41 Torsvik, Gaute; Vaage, Kjell.
Gatekeeping versus monitoring: Evidence From a Case With Extended Self-Reporting of Sickness Absence. : Working Paper, Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen 2014 18 p.
UiB Untitled
 
42 Vaage, Kjell.
Korleis skal vi forstå økonomiske årsaker til sjukefråvær, og korleis skal vi måla dei?. Forskarkonferanse; 2014-10-20 - 2014-10-21
UiB Untitled
 
43 Vaage, Kjell.
The Spousal Spillover Effects of an Early Retirement Reform. The Welfare State and the Extended Family; 2014-10-04 - 2014-10-06
UiB Untitled
 
44 Vaage, Kjell.
The Spousal Spillover Effects of and Early Retirement Reform. Family Policy – Institutions, Outcomes & Challanges; 2014-04-10 - 2014-04-11
UiB Untitled
 
45 Vaage, Kjell.
Uføretrygd går i arv. Velferdsforum; 2014-03-21
UiB Untitled
 
2013
46 Berntsen, Katrine.
Ektefellers sykefravær. Masteroppgave. : Institutt for økonomi, Masteroppgave 2013 100 p.
UiB Untitled
 
47 Myroldhaug, Julia.
Arbeidstilbudseffekter av endring i beregningsregler for medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring. Masteroppgave. : Institutt for økonomi 2013
UiB Untitled
 
48 Rieck, Karsten M. E..
Essays on aspects of the welfare state: Sickness absence and intergenerational earnings mobility. PhD Dissertation. : Institutt for økonomi 2013 157 p.
UiB Untitled
 
49 Vaage, Kjell.
Assessing the Intergenerational Correlation in Disability Pension Recipiency. European Economic Association annual meeting 2013; 2013-08-26 - 2013-08-30
UiB Untitled
 
50 Vaage, Kjell.
Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013 ;Volume 50.(1) p. 62-63
UiB Untitled
 
    Show next list