Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 448 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Next >>

2019
1 Linneberg, Arild.
«Innganger og utveier. Passasjer om Walter Benjamin og Passasjeverket». Agenda: «Kjenn din Walter Benjamin»; 2019-03-01
UiB Untitled
 
2 Linneberg, Arild.
The Language of Law as Negated Poetry; On the disappearance of language in Norwegian criminal cases. (Posterpresentasjon av konferanseinnlegg dagen før). Law and Language, Språk och Rätt; 2019-10-17
UiB Untitled
 
3 Linneberg, Arild.
The Language of Law as Negated Poetry; On the disappearance of language in Norwegian criminal cases (Torgersen, Liland, Moen, Baneheia). Law and Language, Språk och Rätt; 2019-10-16 - 2019-10-17
UiB Untitled
 
2018
4 Linneberg, Arild.
Chair, Discussion with Terry Eagleton. Terry Eagleton. Guest lecture; 2018-05-13
UiB Untitled
 
5 Linneberg, Arild.
Chair. Plenar Session with Greta Olson and Werner Gephart. Narratives in the Criminal Process; 2018-11-29 - 2018-12-01
UiB Untitled
 
6 Linneberg, Arild.
Samtale med Kaj Skagen om hans nye bok: Norge, vårt Norge. Ny litteratur; 2018-02-19
UiB Untitled
 
7 Linneberg, Arild.
Stories, Law, and Justice: The Place of Narratives in the Fieldof Law and Humanities. Narratives in the Criminal Process; 2018-11-29 - 2018-12-01
UiB Untitled
 
8 Linneberg, Arild.
Walter Benjamins Passasjeverket.. Walter Benjamin. Litteratur på Blå; 2018-02-20
UiB Untitled
 
9 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
Den store samleren. Walter Benjamin. Filologen 2018 (1-2) p. 12-13
UiB Untitled
 
10 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
Dialogue with Laurent de Sutter about his book Narcocapitalism. Heretica. Forum for filosofisk spekulasjon og samfunnskritikk; 2018-11-08
UiB Untitled
 
11 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
Forsoningens filosofi. Om Walter Benjamin, Passasjeverket. Klassekampen 2018 p. -
UiB Untitled
 
12 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
The Perfect Crime. A Norwegian Example (Baudrillard and the Baneheia case). Applied Baudrillard. Second International Multidisciplinary Conference on Baudrillard Studies; 2018-09-05 - 2018-09-07
UiB Untitled
 
13 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
Walter Benjamin. Passasjeverket på norsk. Litteraturhuset i Bergen. Boklansering; 2018-04-13
UiB Untitled
 
2017
14 Linneberg, Arild.
«A Snapshot of Werner Gephart's Thought Images of Art and Law» (On Gephart's Image/Interpretation of Max Weber in Indien). I: Some Colours of the Law. Images and Interpretations. Vittorio Klostermann Verlag 2017 ISBN 978-3-465-04327-0. p. 149-156
UiB Untitled
 
15 Linneberg, Arild.
«August Strindberg and Walter Benjamin: The Optical Unconscious and the Interpretation of Dreams». The Renaissance of Psychoanalysis?; 2017-11-19 - 2017-11-21
UiB Untitled
 
16 Linneberg, Arild.
Følgende kapitler av Passasjeverket: C [Det antikke Paris ...], E [Haussmannisering; barrikadekamper], F [Jernkonstruksjon], M [Flanøren], N [Erkjennelsesteoretisk; en framskrittets teori], P [Gatene i Paris], U [Saint-Simon; jernbaner], X [Marx], a [sosial bevegelse], d [litteraturhistorie, Hugo], l [Seinen, det eldste Paris], r [ecole Polytechnique], FØRSTE NOTISER: Parisiske Passasjer I, Tidlige utkast: Passasjer, Parisiske passasjer II, Saturnringen eller noe om jernkonstruksjon. I: Walter Benjamin: Passasjeverket. Vidarforlaget AS 2017 ISBN 978-82-7990-320-8. p. -
UiB Untitled
 
17 Linneberg, Arild.
«History Dissolves into Images, Not into Stories. A Walter Benjamin Perspective on Law's Stories». Visualizing Justice, Fifth Biennale Literature + Law Conference; 2017-10-27 - 2017-10-28
UiB Untitled
 
18 Linneberg, Arild.
«Recht als kulturwissenschaftliche Kategorie«. Recht als kulturwissenschaftliche Kategorie; 2017-01-25 - 2017-01-25
UiB Untitled
 
19 Linneberg, Arild.
«The Metaphysics of Storytelling. Walter Benjamin as a Challenge to Narratology – And to Our Project». Narrating Crimes; 2017-05-27 - 2017-05-28
UiB Untitled
 
20 Linneberg, Arild.
«Theodor W. Adorno og Walter Benjamin: Kritisk teori». Innledning og samtale om kritisk teori. Litteratur på Blå; 2017-09-19 - 2017-09-19
UiB Untitled
 
21 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
Exposé 1935: Paris, det nittende århundrets hovedstad. I: Walter Benjamin: Passasjeverket. Vidarforlaget AS 2017 ISBN 978-82-7990-320-8. p. 109-126
UiB Untitled
 
22 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
Exposé 1939: Paris, det nittende århundrets hovedstad. I: Walter Benjamin: Passasjeverket. Vidarforlaget AS 2017 ISBN 978-82-7990-320-8. p. 127-150
UiB Untitled
 
23 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
Forord. I: Walter Benjamin: Passasjeverket. Vidarforlaget AS 2017 ISBN 978-82-7990-320-8. p. 9-11
UiB Untitled
 
24 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
Innganger og utveier. Passasjer om Walter Benjamin og Passasjeverket. I: Walter Benjamin: Passasjeverket. Vidarforlaget AS 2017 ISBN 978-82-7990-320-8. p. 13-106
UiB Untitled
 
25 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
J [Baudelaire]. I: Walter Benjamin: Passasjeverket. Vidarforlaget AS 2017 ISBN 978-82-7990-320-8. p. 435-678
UiB Untitled
 
26 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
Navneliste og register. I: Walter Benjamin: Passasjeverket. Vidarforlaget AS 2017 ISBN 978-82-7990-320-8. p. 1423-1485
UiB Untitled
 
27 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
«Skrevet med usynlig blekk». Snapshots av Walter Benjamin. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2017 p. -
UiB Untitled
 
28 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
Walter Benjamin: Passasjeverket. Vidarforlaget AS 2017 (ISBN 978-82-7990-320-8) 1486 p.
UiB Untitled
 
2016
29 Linneberg, Arild.
"Her er så underlig". Om forfatterne Sigbjørn Obstfelder, Tor Jonsson, Tove Ditlevsen og Jens Bjørneboe. Protestfestivalen; 2016-09-10
UiB Untitled
 
30 Linneberg, Arild.
Humanistic Legal Research – State of the Art, høsten 2016. Juridisk og litterær retorikk fra antikken til i dag (VI): retorikk og realitet; 2016-09-29 - 2016-09-30
UiB Untitled
 
31 Linneberg, Arild.
«Law and Humanities»: om juss som humanistisk disiplin. Et riss av forskningsfeltet «Law and Humanities» [med vekt på det estetiske feltet, særlig juss og visuelle medier (emblematikk, film, fjernsyn), ut fra Bergensskolens humanistic legal research.]. På skolebenken; 2016-09-22
UiB Untitled
 
32 Linneberg, Arild.
Lov og rett og galskap (Omtale av Svein Atle Skålevågs "Utilregnelighet. En historie om rett og medisin"). Klassekampen 2016
UiB Untitled
 
33 Linneberg, Arild.
The Optical Unconscious: Walter Benjamin; Image, Photography, Film. -West of Everything. New Media, Visual Culture and Law, New York; 2016-08-28 - 2016-08-29
UiB Untitled
 
34 Linneberg, Arild.
Virkelighetens redning. Men hvilken virkelighet? Siegfried Kracauer og Walter Benjamin om fotografi og film med vekt på Rashomon-effekten: kriminalhistoria som motiv. Juridisk og litterær retorikk fra antikken til i dag (VI): retorikk og realitet; 2016-09-29 - 2016-09-30
UiB Untitled
 
35 Linneberg, Arild; Sund, Janne.
Å overvinne begrepet framskritt. (Om Walter Benjamins historiefilosofi). Prosopopeia 2016 ;Volume 1.
UiB Untitled
 
2015
36 Linneberg, Arild.
Humanistic Legal Research: How to establish a new Centre of Excellence. Background and Prospects. Humanistic Legal Research; 2015-10-24
UiB Untitled
 
37 Linneberg, Arild.
Interpretation as Misinterpretation; Rhetoric and Law in the Baneheia case and the Monika Case. New Approaches to Law and the Humanities, London; 2015-03-20
UiB Untitled
 
38 Linneberg, Arild.
Morgen ved midnatt (men ikke) i midnattsolens land. Om Kaj Skagens Steiner-monografi og mottakelsen av den. Kaj Skagens bok om Rudolf Steiner; 2015-10-08
UiB Untitled
 
39 Linneberg, Arild.
Peter Handke forsvart mot hans motstandere. Handke-debatten. Oppsummering og analyse; 2015-10-16
UiB Untitled
 
40 Linneberg, Arild.
Rettferdighet og rett for Peter Handke. 148 bruddstykker av et istykkerslått puslespill. I: Handke-Debatten. Dokumentasjon, videreføring, analyse.. Forlaget Kolon 2015 ISBN 978-82-05-48814-4. p. -
UiB Untitled
 
41 Linneberg, Arild.
Rettssaken om Agnar Mykles roman Sangen om den røde rubin (1958). Agnar Mykle 100 år; 2015-10-17
UiB Untitled
 
42 Linneberg, Arild.
Strutsens historie fra Bibelen til Kobayashi. Strutsen som emblem i litteratur og kunst, psykologi, juss og politikk. Professoren velger; 2015-10-15
UiB Untitled
 
43 Linneberg, Arild.
The Ostrich as a rhetorical Figure in Art, Literature and Law. Juridical and Literary Rhetoric from Ancient Times until Present, Dubrovnik; 2015-09-25
UiB Untitled
 
44 Linneberg, Arild.
The Prosecutor as Judge: The Role of the Media in the Baneheia Case. Law's Pluralities, Giessen Germany; 2015-05-08
UiB Untitled
 
45 Linneberg, Arild.
Uløst. Birgitte Tengs-saken. VG - podcast serie i seks deler, med i episode 5. VG, podcast [Radio] 2015-12-12
UiB Untitled
 
46 Linneberg, Arild.
Å lese det som aldri er skrevet. Walter Benjamin som historiefilosof og forfatter. Gjesteforelesning; 2015-02-25
UiB Untitled
 
2014
47 Dragvoll, Johan; Ekeland, Bjørn Christer; Linneberg, Arild.
Justismordets retorikk.. I: Justismordets retorikk, 2. reviderte utgave. Oslo: Vidarforlaget/Bokvennen 2014 ISBN 978-82-7990-114-3. p. 17-45
UiB Untitled
 
48 Janne, Sund; Linneberg, Arild.
"Å lese det som aldri er skrevet. Om å lese Walter Benjamin baklengs". I: Walter Benjamin Skrifter i utvalg I- II. Oslo: Vidarforlaget/Bokvennen 2014 ISBN 978-82-7990-195-2. p. 13-83
UiB Untitled
 
49 Linneberg, Arild.
Bd II: Bør kvinnen delta i det politiske liv? Tvert imot: Dikterinnen Colette. I: Walter Benjamin Skrifter i utvalg I- II. Oslo: Vidarforlaget/Bokvennen 2014 ISBN 978-82-7990-195-2. p. 149-156
UiB Untitled
 
50 Linneberg, Arild.
Bd II: Curriculum Vitae Dr. Walter Benjamin. I: Walter Benjamin Skrifter i utvalg I- II. Oslo: Vidarforlaget/Bokvennen 2014 ISBN 978-82-7990-195-2. p. 345-349
UiB Untitled
 
    Show next list