Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 64 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Halvorsen, Kjell Atle.
Benchlearning - an action research program for transforming leadership and school practices. Educational Action Research 2019 p. 1-17
OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
2018
2 Halvorsen, Kjell Atle.
Ledelse for lærelyst. Ledelse og kvalitet i skolen; 2018-02-08 - 2018-02-09
NTNU Untitled
 
2017
3 Dons, Carl Fredrik; Halvorsen, Kjell Atle.
”Rektorutdanningen er praksisnær og relevant – det beste studiet jeg har tatt” Blir det mer enn personlig utvikling?. Ledelse og kvalitet i skolen; 2017-02-09 - 2017-02-10
NTNU Untitled
 
4 Dons, Carl Fredrik; Irgens, Eirik J.; Halvorsen, Kjell Atle.
Når kunnskap fra rektorutdanningen møter skolen. Bergen: Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2187-5) 18 p.
NTNU Untitled
 
5 Halvorsen, Kjell Atle.
Leadership for learning in technology-rich upper secondary school classrooms. Nordic Journal of Digital Literacy 2017 ;Volume 12.(03)
NTNU Untitled
 
6 Halvorsen, Kjell Atle.
Leadership for learning in technology-rich upper secondary school classrooms. Nordic Journal of Digital Literacy 2017 ;Volume 12.(3) p. 52-66
NTNU Untitled
 
2016
7 Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw; Irgens, Eirik J..
Learning for Leadership. Acta didactica Norden 2016 ;Volume 10.(4) p. 183-200
NTNU UiT Untitled
 
2014
8 Halvorsen, Kjell Atle.
Klasseledelse i teknologirike rom. I: Ledelse og læring i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023625. p. 100-117
NTNU Untitled
 
9 Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw.
Learning for leadership : leadership challenges and learning outcomes in the national school program. FoU i praksis 2014 ;Volume 8.(1) p. 27-42
NTNU UiT Untitled
 
2013
10 Halvorsen, Kjell Atle.
Klasseledelse i teknologirike omgivelser. Personalseminar; 2013-10-10 - 2013-10-11
NTNU Untitled
 
11 Halvorsen, Kjell Atle.
Klasseledelse i teknologitette rom. Norsk konferanse om utdanning og læring (NKUL) 2013; 2013-05-09 - 2013-05-09
NTNU Untitled
 
12 Halvorsen, Kjell Atle.
Ledelse for læring i teknologirike omgivelser. Regional konferanse i Loen; 2013-09-24 - 2013-09-24
NTNU Untitled
 
13 Halvorsen, Kjell Atle.
Læringsledelse i teknologirike omgivelser. Skolen i digital utvikling; 2013-11-15 - 2013-11-15
NTNU Untitled
 
14 Halvorsen, Kjell Atle.
Teaching and Learning in Technology Rich Classrooms. From Classroom Management to leading for Learning. Online Educa 2013; 2013-12-05 - 2013-12-05
NTNU Untitled
 
15 Skrøvset, Siw; Halvorsen, Kjell Atle.
The Norwegian School Leadership Training Programme: Learning Outcomes in Theory and Practice. The 41th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association; 2013-03-07 - 2013-03-09
NTNU UiT Untitled
 
2012
16 Halvorsen, Kjell Atle.
Distribuert ledelse. I: Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2894-6. p. 83-96
NTNU Untitled
 
17 Halvorsen, Kjell Atle.
Interactive learning by blogging. EdMedia 2012; 2012-06-26 - 2012-06-30
NTNU Untitled
 
18 Halvorsen, Kjell Atle.
Learning by Blogging. Online Educa Berlin 2011; 2012-12-01 - 2012-12-03
NTNU Untitled
 
19 Halvorsen, Kjell Atle.
Ledelse og kompetanseutvikling når Lia videregående skole tar i bruk digitale hjelpemidler. I: Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2894-6. p. 147-172
NTNU Untitled
 
20 Skrøvset, Siw; Halvorsen, Kjell Atle.
Searching for my leadership profile. NFPF/NERA's 40th Congress; 2012-03-08 - 2012-03-10
NTNU UiT Untitled
 
2011
21 Engvik, Gunnar; Postholm, May Britt; Rokkones, Klara; Halvorsen, Kjell Atle; Andreassen, Roy Asle.
Lærernes profesjonelle utvikling og elevens læring - skolelederens ansvar?. Utdanning 2011 (4) p. 48-51
HVO NTNU Untitled
 
22 Halvorsen, Kjell Atle.
Blogg som læringsarena. Skolen i digital utvikling; 2011-11-10 - 2011-11-11
NTNU Untitled
 
2010
23 Halvorsen, Kjell Atle.
IKT i skolen nye utfordringer i klasseromledelsen. Lærersamling; 2010-05-11 - 2010-05-11
NTNU Untitled
 
24 Halvorsen, Kjell Atle.
Innføring av IKT i skolen - Strategisk ledelse av endringsprosesser. Skoleledermøte; 2010-02-02 - 2010-02-02
NTNU Untitled
 
25 Halvorsen, Kjell Atle.
Innføring av IKT i skolen - utfordringer og muligheter. Personalseminar; 2010-11-06 - 2010-11-07
NTNU Untitled
 
26 Halvorsen, Kjell Atle.
Klasseledelse når klasserommene fylles med datamaskiner. Utdanningskonferansen; 2010-10-26 - 2010-10-26
NTNU Untitled
 
27 Halvorsen, Kjell Atle.
Klasseromsledelse i teknologitette miljøer. Ringve videregående skole; 2010-01-18 - 2010-01-18
NTNU Untitled
 
28 Halvorsen, Kjell Atle.
Klassromsledelse i teknologitette miljø. NKUL 2010; 2010-05-06 - 2010-05-06
NTNU Untitled
 
29 Halvorsen, Kjell Atle.
Kompetent klasseledelse - ledelse, læring og mestring i teknologitette klasserom. I: Kompetent skoleledelse. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2486-3. p. 59-75
NTNU Untitled
 
30 Halvorsen, Kjell Atle.
Nye utfordringer i klasseromsledelsen. Lærermøte; 2010-04-07 - 2010-04-07
NTNU Untitled
 
31 Halvorsen, Kjell Atle.
Nye utfordringer i ledelse av klasser. Samling for mellomledere i skolen; 2010-02-03 - 2010-02-03
NTNU Untitled
 
32 Halvorsen, Kjell Atle.
Prosjektblogg for Rektorskolen nord for Dovre.
NTNU Untitled
 
33 Halvorsen, Kjell Atle.
www.skoleledelse.no/rektorskolen.
NTNU Untitled
 
2009
34 Halvorsen, Kjell Atle.
IKT i skolen. I: Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2319-4. p. 71-81
NTNU Untitled
 
35 Halvorsen, Kjell Atle.
Ledelsesutfordringer når klasserommene fylles med datamaskiner. Skolen i digital utvikling; 2009-11-12 - 2009-11-12
NTNU Untitled
 
36 Halvorsen, Kjell Atle.
Ledelsesutfordringer når klasserommene fylles med PCer. Skoleledersamling i Sør-Trøndelag; 2009-11-16 - 2009-11-16
NTNU Untitled
 
37 Halvorsen, Kjell Atle.
Rapport fra lærerundersøkelsen om digital kompetanse i den videregående skolen i Nord-Trøndelag. Landssamling, NDLA; 2009-09-21 - 2009-09-21
NTNU Untitled
 
38 Halvorsen, Kjell Atle.
Rapport fra lærerundersøkelsen om digital kompetanse i videregående skole i Nord-Trøndelag. Rekormøte; 2009-09-24 - 2009-09-24
NTNU Untitled
 
2008
39 Dons, Carl Fredrik; Halvorsen, Kjell Atle.
Pedagogisk ledelse i digitale læringsmiljø. Ledelse og kvalitet i skolen; 2008-03-06 - 2008-03-07
NTNU Untitled
 
40 Halvorsen, Kjell Atle.
Blogs in school leadership training. EDUCA Online; 2008-12-05
NTNU Untitled
 
41 Halvorsen, Kjell Atle.
ICT in Teaching and Learning. Internasjonal eTwinning workshop; 2008-03-01
NTNU Untitled
 
42 Halvorsen, Kjell Atle.
Lederutfordringer i digitale læringsomgivelser. Skolekonferanse; 2008-08-28
NTNU Untitled
 
43 Halvorsen, Kjell Atle.
Lederutfordringer når skolen digitaliseres. Aschehougs konferanse; 2008-04-29
NTNU Untitled
 
44 Halvorsen, Kjell Atle.
Lederutfordringer når skolen digitaliseres. Digital hverdag; 2008-01-30
NTNU Untitled
 
45 Halvorsen, Kjell Atle.
Lederutfordringer når skolen digitaliseres. Skolekonferanse; 2008-04-08
NTNU Untitled
 
46 Halvorsen, Kjell Atle; Dons, Carl Fredrik.
Pedagogisk ledelse i digitale læringsmiljø. Skolen i digital utvikling; 2008-03-07
NTNU Untitled
 
47 Solhaug, Trond; Halvorsen, Kjell Atle.
IKT og Læring i videregående skole i Nord-Trøndelag. Trondheim ,: NTNU 2008 67 p.
NTNU Untitled
 
2007
48 Halvorsen, Kjell Atle.
Blog and wiki in workplace learning. Learning in the Workplace; 2007-05-23 - 2007-05-24
NTNU Untitled
 
49 Halvorsen, Kjell Atle.
Blogg och wiki i nätbaserad lärgemenskap. : Nät och bildning - Tidskrift för folkbildningens flexibla lärande 2007 8 p.
NTNU Untitled
 
50 Halvorsen, Kjell Atle.
Elevenes bruk av IKT i læringsarbeidet. Planleggingsdag; 2007-08-15 - 2007-08-15
NTNU Untitled
 
    Show next list