Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 56 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Bjerkli, Camilla Louise; Sand, Roald.
Kartlegging av biorester på Fosen (Ørland, Indre Fosen, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen kommune). Bærekraftig verdiskaping av biorester innen landbruk, skogbruk og havbruk i Fosen kommunene. TFoU-rapport 2019:11.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-295-7)
TFoU Untitled
 
2 Lysø, Roald; Carlsson, Espen; Løe, Ida Camilla; Sollid, Torgunn; Sivertsen, Håkon; Sand, Roald.
Brukerundersøkelse Distriktssenteret 2019. Bidrar bruken av Distriktssenteret til at kommunene i målgruppen blir bedre samfunnsutviklere? TFoU-rapport 2019:16.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-301-5)
TFoU Untitled
 
3 Sand, Roald.
Hvordan brukes befolkningsprognoser? Erfaringer med bruk av Telemarksforsknings analyser i 7 distriktskommuner og 3 fylkeskommuner. TFoU-rapport 2019:14.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-298-8)
TFoU Untitled
 
4 Sand, Roald; Bjerkli, Camilla Louise; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon; Sollid, Torgunn.
Teknologi og mellomstore melkebruk. Hvordan kan satsing på mellomstore melkebruk slå ut på teknologisk utvikling og struktur i norsk melkeproduksjon? TFoU-rapport 2019:1.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-285-8)
TFoU Untitled
 
5 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Nord universitets studiested på Namsos. En undersøkelse av nåsituasjon og regional betydning. TFoU-rapport 2019:7.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-291-9)
TFoU Untitled
 
6 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Nord universitets studiested på Steinkjer. En undersøkelse av fakta om regional betydning. TFoU-rapport 2019:6.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-290-2)
TFoU Untitled
 
7 Sand, Roald; Sollid, Torgunn.
Verdiskapingsutviklingen for produksjonsbedrifter i Arena Skog. TFoU-rapport 2019:10.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-294-0)
TFoU Untitled
 
8 Sivertsen, Håkon; Sand, Roald; Løe, Ida Camilla.
Mobil røntgen i Namdal. Pasientvelferd og samfunnsøkonomi. TFoU-rapport 2019:13.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-297-1)
TFoU Untitled
 
2018
9 Bjerkli, Camilla Louise; Carlsson, Espen; Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje.
Kunnskapsgrunnlag bioøkonomi. Eksemplet Namdal. TFoU-rapport 2018:10.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-274-2)
TFoU Untitled
 
10 Sand, Roald; Sivertsen, Håkon.
Framtidens kompetansebehov i Namdalen: Resultater fra kompetansekartlegging. TFoU-rapport 2018:3. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-267-4) 41 p.
TFoU Untitled
 
11 Sand, Roald; Sollid, Torgunn.
Hotellkapasitet Steinkjer: Utredning av endringer i overnattingsbehov i Steinkjer. TFoU-rapport 2018:4. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-268-1) 53 p.
TFoU Untitled
 
12 Sollid, Torgunn; Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Kulturelle økosystemtjenester og bygningsvern. En studie av Sjøgata i Mosjøen. TFoU-rapport 2018:20.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2018 (ISBN 978-82-7732-284-1) 54 p.
TFoU Untitled
 
2017
13 Haugum, Margrete Hembre; Sæther, Bjørnar; Sand, Roald; Lerfald, Merethe.
Voksenagronom. Utredning av en nasjonal modell. TFoU-rapport 2017:03. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-252-0)
HINN TFoU Untitled
 
14 Knutsen, Heidi; Sand, Roald; Kårstad, Signe.
Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk. : NIBIO 2017 (ISBN 978-82-17-01992-3) ;Volume 3.95 p. NIBIO Rapport(154)
NIBIO TFoU Untitled
 
15 Nilsen, Berit Therese; Lysø, Roald; Sand, Roald.
Revidering av Handlingsplan for helse- pleie og omsorgstjenesten 2010-2020. Snåsa kommune. TFoU-rapport 20217:14. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-263-6)
TFoU Untitled
 
16 Sand, Roald.
Innherredsbyen 2030: Kan tre byer smelte sammen innen 2030? TFoU-rapport 2017:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-260-5)
TFoU Untitled
 
17 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Finne, Håkon; Steen, Markus; Vik, Lars Harald.
Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag. TFoU-rapport 2017:10. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-259-9)
SINTEF TFoU Untitled
 
18 Sand, Roald; Sivertsen, Håkon; Naper, Linn Renée; Nilsen, Berit Therese.
Utredning av muligheter for etablering av Landbruksdirektoratet i Steinkjer. TFoU-rapport 2017:12. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2017
TFoU Untitled
 
2016
19 Sand, Roald; Bakken, Inger Marie; Lie, Kjetil; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Flatanger bestå som egen kommune? Kommuneutredning for Flatanger kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-229-2)
HINN TF TFoU Untitled
 
20 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Hyllestad - sluttevaluering av omstillingsprogram. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-230-8)
TFoU Untitled
 
21 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Ytre Namdal - Sluttevaluering av omstillingsprogram. TFoU-rapport 2016:19. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-246-9)
TFoU Untitled
 
22 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre.
Attraktivitet og verdiskaping - om mulige sammenhenger. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-227-8)
TFoU Untitled
 
23 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Meråker bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Meråker kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-232-2)
HINN TF TFoU Untitled
 
24 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Frosta bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Frosta kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-231-5)
HINN TF TFoU Untitled
 
25 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Namdalseid bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Namdalseid kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-233-9)
HINN TF TFoU Untitled
 
26 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Næringsanalyse Namsos kommune. TFoU-rapport 2016:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-240-7)
TFoU Untitled
 
27 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Strategisk utviklingsanalyse nye Indre Fosen kommune. TFoU-rapport 2016:12. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-239-1)
TFoU Untitled
 
28 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten; Alnes, Per Kristian.
Konsekvensanalyse - bortfall av arbeidsplasser i Rissa og Leksvik kommuner. TFoU-rapport 2016:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-238-4)
HINN TFoU Untitled
 
29 Sand, Roald; Stene, Morten.
Verdiskapingsmuligheter trebransjen. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016
TFoU Untitled
 
2015
30 Sand, Roald.
Handelsanalyse Flatanger. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
TFoU Untitled
 
31 Sand, Roald.
Samfunnsmessige konsekvenser i Nærøy kommune som følge av endringer i skolestruktur. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
TFoU Untitled
 
32 Sand, Roald; Alnes, Per Kristian; Bakken, Inger Marie; Ekmann, Lisa; Lie, Kjetil; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Utredning av kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2015 (ISBN 9788277322216) 156 p.
HINN TFoU Untitled
 
33 Sand, Roald; Alnes, Per Kristian; Bakken, Inger Marie; Ekmann, Lisa; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun; Lie, Kjetil.
Utredning av kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-221-6)
HINN TF TFoU Untitled
 
34 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Berlevåg - Sluttevaluering av omstillingsprogram. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-213-1)
TFoU Untitled
 
35 Sand, Roald; Ekmann, Lisa.
Næringseffekter av idrettsanlegg: Evaluering av effekter av tilskudd til idrettsanlegg i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-211-7)
TFoU Untitled
 
36 Sand, Roald; Lerfald, Merethe; Nossum, Gunnar; Stene, Morten.
Steinkjer som administrasjonssenter. Samfunnseffekter av endringer i fylkeskommune og regional statsforvaltning.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
HINN TFoU Untitled
 
37 Sand, Roald; Lerfald, Merethe; Stene, Morten.
Ringvirkninger av jakt og fiske i Lierne. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
HINN TFoU Untitled
 
2014
38 Carlsson, Espen; Steen, Markus; Sand, Roald; Nilsen, Sverre Konrad.
Resilient peripheral regions? The long-term effects of ten Norwegian restructuring programmes. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014 ;Volume 68.(2) p. 91-101
NTNU SINTEF TFoU Untitled
 
39 Cruickshank, Jørn; Vasstrøm, Mikaela; Sand, Roald; Haugum, Margrete Hembre; Sivertsen, Håkon.
Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner. En studie av 41 småkommuner.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 56 p.
NORCE TFoU UIA Untitled
 
40 Ryan, Anne Wally; Sand, Roald; Carlsson, Espen; Bye, Robert.
Samfunnsanalyse Namdalsregionen: Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft. Høgskolen i Nord-Trøndelag 2014 (ISBN 978-82-7456-726-9) 67 p. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(164)
NORD TFoU Untitled
 
41 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lerfald, Merethe; Sivertsen, Håkon.
Samfunnsmessige virkninger av Lierne bakeri. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 (ISBN 9788277322025) 40 p.
HINN TFoU Untitled
 
42 Sand, Roald; Solbakk, Nina; Lerfald, Merethe.
Lokale virkninger og samfunnsnytte av regionhavn på Orkanger: en mulighetsanalyse. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 39 p.
HINN TFoU Untitled
 
2013
43 Sand, Roald; Bakken, Inger Marie; Iversen, Jon Marius Vaag; Sivertsen, Håkon.
Følgeevaluering av Midtre Namdal samkommune. Revidert sluttrapport. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Uvikling 2013 (ISBN 978-82-7732-185-1) 60 p.
TFoU Untitled
 
44 Sand, Roald; Iversen, Jon Marius Vaag.
Samfunnsmessige virkninger av Södra Cell AS i Follafoss og Verran Kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-176-9) 35 p.
NTNU TFoU Untitled
 
2012
45 Lerfald, Merethe; Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin.
Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland. Oslo: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 2012 (ISBN 978-82-7077-831-7) 152 p. NILF-Report(1)
HINN NIBIO TFoU Untitled
 
46 Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Lerfald, Merethe; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin.
Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark. Oslo: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 2012 (ISBN 978-82-7077-830-0) 151 p. NILF-Report(2)
HINN NIBIO TFoU Untitled
 
47 Sand, Roald.
Samfunnsmessige virkninger av lokale og regionale energiselskaper. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-160-8) 70 p.
TFoU Untitled
 
48 Sand, Roald.
Samfunnsregnskap for NTE sin virksomhet i 2011. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 10 p.
TFoU Untitled
 
2011
49 Sand, Roald; Sivertsen, Håkon; Hynne, Sigrid.
Virkninger av et utvidet tilbud ved Namsos lufthavn. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2011 (ISBN 978-82-7732-152-3) 59 p.
TFoU Untitled
 
50 Sand, Roald; Steen, Markus; Carlsson, Espen; Nilsen, Sverre Konrad.
Regional omstilling og langtidseffekter. I: Forskning Trøndelag 2011. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2824-3. p. 9-25
NTNU SINTEF TFoU Untitled
 
    Show next list