Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 64 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Njåstad, Magne; Wærdahl, Randi Bjørshol.
Helgener i nord. Nye studier i nordisk helgenkult. Novus Forlag 2020 (ISBN 978-82-8390-047-7) 183 p.
NTNU Untitled
 
2 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Helgener i nord. Novus Forlag 2020 (ISBN 9788283900477) 182 p.
NTNU Untitled
 
3 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Manndtz Nature vdj hindis hiertte. Kvinnelige pirater i senmiddelalderen. SPOR Litteraturfestival 2020; 2020-01-30
NTNU Untitled
 
2019
4 Wærdahl, Randi Bjørshol.
«Manndtz Nature vdj hindis hiertte» - Kvinner i krig og konflikt i nordisk senmiddelalder. Collegium Medievale 2019 (2) p. 95-111
NTNU Untitled
 
2018
5 Wærdahl, Randi Bjørshol.
A Well-adjusted Immigrant: Isabella Bruce, Queen Dowager of Norway, 1299-1358. I: Gender and Mobility in Scotland and Abroad. Canada: Centre for Scottish Studies University of Guelph 2018 ISBN 9780889556355. p. 31-48
NTNU Untitled
 
6 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Eggende enker og fryktinngytende fruer - adelskvinners rolle i senmiddelalderens interskandinaviske konflikter. Konflikter i middelalderens Norden; 2018-04-23 - 2018-04-24
NTNU Untitled
 
7 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Kvinner og nettverk i senmiddelalderens Norge.. NTNU IHS Middelalderseminaret; 2018-03-08
NTNU Untitled
 
8 Wærdahl, Randi Bjørshol.
The Saga Margin. A critical approach to local communities' response to new judicial realities in 1270s Iceland and the Faroe Islands. International Saga Conference 2018; 2018-08-12 - 2018-08-17
NTNU Untitled
 
2017
9 Eivind Tomte, Knutsen.
"Dermed hugget han jarlen i hodet". En undersøkelse av årsakene til høy frekves av jarledrap på Orknøyene i perioden ca. 870-1230.. : NTNU 2017 70 p.
NTNU Untitled
 
10 Malena Strømmen, Malakzadeh.
Norske aristokratiske kvinner på 1300-tallet. En undersøkelse av norske aristokratiske kvinners liv og virke mellom 1300-1400.. : NTNU 2017 77 p.
NTNU Untitled
 
11 Thue, Cecilie.
Frierferd,bryllup og kroning. Det norske kongehusets ekteskap i et europeisk lys, 1185-1312. : NTNU 2017 75 p.
NTNU Untitled
 
12 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Fru Ingerd Ottesdatter og Olav Engelbrektssons konflikt om Reins kloster.. Norske historiedager 2018 Trondheim; 2017-06-23 - 2017-06-25
NTNU Untitled
 
13 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Fru Ingerd og reformasjonen. Valget til forstanderske i Reins kloster i lys av de norske kvinneklostrenes skjebne.. Kunnskapsbyen; 2017-01-25
NTNU Untitled
 
14 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Gautr Jónsson of Mel: Craftsman of Battle and Chief Oral Source of Hákonar saga. I: Sturla Þórðarson: Skald, Chieftain and Lawman. Brill Academic Publishers 2017 ISBN 9789004342354. p. 107-119
NTNU Untitled
 
15 Wærdahl, Randi Bjørshol.
The opportunity to profit from favourable circumstances: a widow's benefits of holding crown fiefs in Norway in the 1520s.. I: Gender and Political Culture in Early Modern Europe, 1400-1800. Routledge 2017 ISBN 9781138667426. p. 89-106
NTNU Untitled
 
16 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Viking Age heritage or Viking Age continuity? Orkneyinga saga’s account of Sveinn Ásleifarson’s 12th century Viking activity. Viking Congress 2017; 2017-08-06 - 2017-08-12
NTNU Untitled
 
2016
17 Beistad, Heidi Anett Øvergård.
An Almost Fanatical Devotion to the Pope. Power and Priorities in the Integration of the Nidaros Province c.1152-1300.. Trondheim: NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1362-5) 157 p.
NTNU Untitled
 
18 Eggset, Pål Hafstad.
Mellom kornåker og langskip. Orknøyingen Svein Åsleivssons maktgrunnlag og levesett, ca. 1130-1170. : NTNU 2016 57 p.
NTNU Untitled
 
19 Schmedling, Ingvild Boudica.
Hinir vitruztu menn. Biskop Arne Torlakssons reformkirkelige nettverk. Trondheim: NTNU 2016 58 p.
NTNU Untitled
 
20 Svenskerud, Jon Martin.
Fra løver til lam? Høviskhet og voldsbruk i hirden - ideal og praksis 1177- ca. 1270. : NTNU 2016 55 p.
NTNU Untitled
 
21 Wærdahl, Randi Bjørshol.
The beginning of the end or the end of the beginning? The Treaty of Perth from a Norwegian perspective.. Northern Studies and Perth and Kinross Council conference to comemmorate the 750th anniversary of the Treaty of Perth; 2016-08-27 - 2016-08-27
NTNU Untitled
 
2015
22 Frøhaug, Rune.
Brikker i et spill. En studie av bakgrunnen for norsk-skotske ekteskapsavtaler 1280-1293. : NTNU 2015 93 p.
NTNU Untitled
 
23 Skolem, Lars Jørgen.
Erling Vidkunnsson (ca. 1292-1355). Godseier, sysselmann og lokal stormann.. : NTNU 2015 45 p.
NTNU Untitled
 
24 Wærdahl, Randi Bjørshol.
"-vær da så lenge hos kongen som du kan-" : hirden, hoffet og kongens menn på Island i siste halvdel av 1200-tallet. Heimen - Lokal og regional historie 2015 ;Volume 52.(1) p. 5-15
NTNU Untitled
 
25 Wærdahl, Randi Bjørshol.
"...vær da så lenge hos kongen som du kan..." Hirden. hoffet og kongens menn på Island i siste halvdel av 1200-tallet. Heimen - Lokal og regional historie 2015 ;Volume 1.(52) p. 5-15
NTNU Untitled
 
2014
26 Caroline, Bøe.
Kampen om kongemakten. Hirdledernes rolle i kongevalget i 1217. : NTNU 2014 60 p.
NTNU Untitled
 
27 Lindvik, Leif-Oskar.
«En snill og finslig hird»: Kongshirdens utvikling under Sverre. : NTNU 2014 58 p.
NTNU Untitled
 
28 Opsahl, Erik; Njåstad, Magne; Wærdahl, Randi Bjørshol.
En engasjert historiker og kollega. I: Region - provins - rike: utvalgte artikler om samvirke og konflikt. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2014 ISBN 9788277652054. p. V-IX
NTNU Untitled
 
29 Wærdahl, Randi Bjørshol.
"Embete, rang, hoffliv." Bergens betydning for kongens menn i skattlandene. Norske historikerdager 2014; 2014-06-20 - 2014-06-22
NTNU Untitled
 
30 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Et ønske om reell makt og innflytelse? Fru Ingerd Ottesdatters motiv for å holde len i Norge på 1520-tallet. Politikk i Norden i middelalderen, problemer og perspektiver inn i det 21. århundret; 2014-06-16 - 2014-06-18
NTNU Untitled
 
31 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Rejection and admission. Sturla Tordarson and his countrymen at court in 13th century Norway. Sturla Tordarsson 1214-2014. The many roles of Sturla Tordarson; 2014-11-27 - 2014-11-29
NTNU Untitled
 
32 Wærdahl, Randi Bjørshol.
The Icelandic elite's troublesome way through the labyrinth of power. I: Rex Insularum. The King of Norway and his "skattlands" as a political system c.1260-c.1450. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0414-7. p. 305-321
NTNU Untitled
 
2013
33 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Female agency in favourable political circumstances. Lady Ingerd Ottesdotter and the benefits of holding crown fiefs in Norway in the 1520s. Gender and Political Culture, 1400-1800; 2013-08-29 - 2013-08-31
NTNU Untitled
 
34 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Friends or patrons? Powerful go-betweens in the Norwegian realm in the High Middle Ages. I: Friendship and social networks in Scandinavia, c. 1000-1800. Brepols 2013 ISBN 978-2-503-54248-5. p. 93-114
NTNU Untitled
 
35 Wærdahl, Randi Bjørshol.
The incorporation and integration of the tributary lands into the Norwegian realm c. 1195-1397. Henrik Steffens Lecture; 2013-11-12 - 2013-11-12
NTNU Untitled
 
36 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Why Did Ingerd Ottesdotter Let Go of Her Crown Fiefs in 1529? King Frederik I and Female Fief Holders in Norway. Mirator 2013 ;Volume 14.(2) p. 97-110
NTNU Untitled
 
2012
37 Pedersen, Susann Anett.
I kjølvatnet av staðamál - Årsaker til konflikt mellom ’lek og lærd’ på Island ca 1297-1390. : NTNU 2012 83 p.
NTNU Untitled
 
38 Wærdahl, Randi Bjørshol.
An alliance of equals? Heiresses and husbands in late medieval Norway. International Medieval Congress; 2012-07-09 - 2012-07-12
NTNU Untitled
 
39 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Dronning Isabella Bruce. I: Eufemia - Oslos middelalderdronning. Dreyer Forlag A/S 2012 ISBN 978-82-8265-039-7. p. 99-111
NTNU Untitled
 
2011
40 Klein, Sebastian Lee.
The Early Christianization of the Norse c. 900-c. 1100. A Premeditated Strategy of Life and Death. : NTNU 2011 100 p.
NTNU Untitled
 
41 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Hvorfor hadde Fru Inger len?. NTNUs Middelalderseminar; 2011-11-24 - 2011-11-24
NTNU Untitled
 
42 Wærdahl, Randi Bjørshol.
The Incorporation and Integration of the King's Tributary Lands into the Norwegian Realm c. 1195-1397. Brill Academic Publishers 2011 (ISBN 978-90-04-206137) 334 p. The Northern World(53)
NTNU Untitled
 
2010
43 Andresen, Thina.
"Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro". En undersøkelse av forholdet mellom det indre og det ytre som mål på det å være en god kristen. : NTNU 2010 87 p.
NTNU Untitled
 
44 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Fru Ingerd Ottesdotters bruk av nettverksforbindelser i 1520- og 30-årenes Norge. Den jyske historiker 2010 (125) p. 53-72
NTNU Untitled
 
45 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Kvinnelige godseieres makt og innflytelse i senmiddelalderens Norge og Island: Muligheter og begrensninger. Collegium Medievale; 2010-02-16
NTNU Untitled
 
46 Wærdahl, Randi Bjørshol.
The Norwegian Realm and the Norse World: a historiographic approach. I: The Norwegian Domination and the Norse World c.1100-c.1400. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2563-1. p. 35-57
NTNU Untitled
 
2009
47 Sekkenes, Gunnhild G..
Gisselinstitusjonen i norsk middelalder i et europeisk lys. Trondheim: NTNU 2009 72 p.
NTNU Untitled
 
48 Sommerli, Tonje Lysfjord.
En undersøkelse av forholdet mellom Lucie Nilsdatter Gyldenløve og Nils Lykke - et forhold som aldri før hadde vært sett, hørt eller spurt i noe kristelig land eller rike. Trondheim: NTNU 2009 65 p.
NTNU Untitled
 
2008
49 Beistad, Heidi Anette Øvregård.
Kirkens frihet : biskop Arne Torlaksson som Islands reformator. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2008 92 p.
NTNU Untitled
 
50 Nortun, Tor Magnus.
Nordiske korsfarere 1100-1254. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2008 72 p.
NTNU Untitled
 
    Show next list