Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 78 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Kelentric, Marijana; Nagel, Ilka; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Aagaard, Toril; Bueie, Agnete Andersen; Thingnes, Josef; Koch, Susanne Anette Kjekshus; Amdam, Synnøve Hedemann; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann; Skaalvik, Cecilie.
Erfaringer fra digitaliseringsprosjektene i grunnskolelærerutdanningen. Erfaringsdeling og paneldebatt. UHR Lærerutdanningskonferansen 2021; 2021-04-27 - 2021-04-28
USN UIA HVO HIOF NTNU Untitled
 
2 Letnes, Mari-Ann.
Design for læring. Digital samling for utviklingslærere i Nettverk Nordmøre. Dekom, Rekom; 2021-01-27 - 2021-01-27
NTNU Untitled
 
3 Letnes, Mari-Ann.
Digitalt mangfold - digitale skiller. I: Elev i skolen 1-7 : Mangfold og mestring. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202659332. p. 226-248
NTNU Untitled
 
4 Letnes, Mari-Ann.
Kids' Digital Lives in CoVID-19 Times (KiDiCoTi). Safer Internet Day 2021 - Foreldreskap og digitale medier; 2021-02-09 - 2021-02-09
NTNU Untitled
 
5 Letnes, Mari-Ann; Killerud, Aurora Elisabeth; Kalfoss, Ingrid Guldhaug.
Studenter og underviseres forventning og erfaring med bruk av læringsplattformen Blackboard ved NTNU. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2021 ;Volume 15.(1) p. 33-50
NTNU Untitled
 
6 Letnes, Mari-Ann; Veelo, Nicole Christine; Fjørtoft, Siw Olsen; Ní Bhroin, Niamh.
Barns digitale liv under korona. Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL); 2021-05-07
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
7 Letnes, Mari-Ann; Veelo, Nicole Christine; Stänicke, Line Indrevoll; Ní Bhroin, Niamh; Rasmussen, Ingvill.
Kids' Digital Lives During COVID-19 Times Digital practices, safety and well-being of 6- to 12-year-olds – a qualitative study. : NTNU 2021 (ISBN 978-82-7923-091-5) 58 p.
NTNU UiO Untitled
 
8 Røkenes, Fredrik Mørk; Grüters, Anna Ruth; Skaalvik, Cecilie; Lie, Tove Grete; Østerlie, Ove; Järnerot, Anna; Humphrey, Kristoffer; Gjøvik, Øistein; Letnes, Mari-Ann.
Lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanseutvikling: En studie av digitalisering av grunnskolelærerutdanningen. Lærerutdanningskonferansen 2021; 2021-04-27 - 2021-04-28
NTNU Untitled
 
2020
9 Letnes, Mari-Ann.
Kvalitet og kunstnerisk kvalitet i kulturskolens fagplan for visuell kunst. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2020 ;Volume 13.(1) p. 1-16
NTNU Untitled
 
10 Letnes, Mari-Ann; Strømme, Alex; Østerlie, Ove.
Temakurs: Video i undervisning. NTNU 2020
NTNU Untitled
 
2019
11 Arstorp, Ann-Thérèse; Amdam, Synnøve Hedemann; Thingnes, Josef; Nagel, Ilka; Aagaard, Toril; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning. NKUL19: Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring; 2019-05-08 - 2019-05-10
HIOF USN HVO NTNU UIA Untitled
 
12 Arstorp, Ann-Thérèse; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
DigGiLU prosjektet på NTNU. Samtale med Fredrik M. Røkenes og Mari-Ann Letnes. Digitale refleksjoner [Internet] 2019-05-08
USN NTNU Untitled
 
13 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
Digital kompetanse i lærerutdanning og skole 5-10. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5. p. 248-296
NTNU UiB Untitled
 
14 Letnes, Mari Ann.
Tverrfaglig bruk av Nettbrett. Nettverkskonferanse på USN; 2019-01-21 - 2019-01-22
NTNU Untitled
 
15 Letnes, Mari-Ann.
DigGiLU – utfordringer og muligheter i det digitale klasserommet. Styring og autonomi Konkurranse og kvalitet Dagskonferanse om lærerutdanning; 2019-05-07 - 2019-05-07
NTNU Untitled
 
16 Letnes, Mari-Ann.
Multimodal madia production: Children's meaning making when producing animation in a play-based pedagogy. I: Early Learning in the Digital Age. Sage Publications 2019 ISBN 978-1-5264-4683-1. p. 180-195
NTNU Untitled
 
17 Letnes, Mari-Ann.
Å legge til rette for lek, utforsking, og læring med digital teknologi i fremtidens skole. Nettverkssamling nr. 6 om fagfornyelsen; 2019-11-21 - 2019-11-21
NTNU Untitled
 
18 Letnes, Mari-Ann; Cyvin, Jardar; Grüters, Anna Ruth.
NTNU DigGILU midtveis. Midtveisseminar for digitaliseringsprosjektene i GLU; 2019-11-25 - 2019-11-26
NTNU Untitled
 
19 Letnes, Mari-Ann; Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan.
Profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. p. 246-272
NTNU UiB Untitled
 
20 Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
DigGiLU: Digitalization of Primary and Lower Secondary Teacher Education at the Department of Teacher Education. Digitalization and Diversity in Teacher Education - Current Challenges for Teacher Education (ILU & SETUB); 2019-09-26
NTNU Untitled
 
2018
21 Frisch, Nina Scott; Letnes, Mari Ann; Moe, Jørgen.
Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215027661) 350 p.
DMMH NTNU Untitled
 
22 Gulliksen, Marte Sørebø; Homlong, Siri; Letnes, Mari Ann; Lepisto, Jaana; Randers-Pehrson, Anniken.
Make it NOW! ? Learning, exploring and understanding. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2018 ;Volume 11.(2) p. -
USN NTNU Untitled
 
23 Letnes, Mari Ann.
Barns bruk av multimodale medieprodukter og digital teknologi. I: Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215027661. p. 229-242
NTNU Untitled
 
24 Letnes, Mari Ann.
Barns estetiske erfaring, lek og læring. I: Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215027661. p. 65-76
NTNU Untitled
 
25 Letnes, Mari Ann.
Børns digitale dannelse og teknologiforståelse. Teknologispring i skoler og dagtilbud – MESSE OM LÆRING OG DANNELSE I, OM OG GENNEM TEKNOLOGI; 2018-11-07 - 2018-11-07
NTNU Untitled
 
26 Letnes, Mari Ann.
Digitalisation - The role of technology in the 21st century curriculum frameworks and in practices of ECEC.. International round table on ECEC Curriculum, Frameworks for the 21st Century.; 2018-06-12 - 2018-06-13
NTNU Untitled
 
27 Letnes, Mari Ann.
Digitalisering og læring i skolen - Elevenes digitale liv. Stein saks papir; 2018-11-15 - 2018-11-15
NTNU Untitled
 
28 Letnes, Mari Ann.
Form, innhold og komposisjon. I: Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215027661. p. 273-291
NTNU Untitled
 
29 Letnes, Mari Ann.
Rammeplanene fortid – nåtid – fremtid. I: Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215027661. p. 53-64
NTNU Untitled
 
30 Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari Ann.
DigGiLU - Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Læringsfestivalen; 2018-05-03 - 2018-05-04
NTNU Untitled
 
31 Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
The DigGiLU project. Digitalization in Education (ILU & St. Gallen); 2018-04-19 - 2018-04-20
NTNU Untitled
 
2017
32 Letnes, Mari Ann.
Legende Læring med Digitale Medier. Akademisk Forlag 2017 (ISBN 9788750050728) 216 p.
NTNU Untitled
 
33 Letnes, Mari Ann.
Når jeg skaper skapes jeg - bruk av digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis.. Oppvekst 2017; 2017-11-28 - 2017-11-29
NTNU Untitled
 
34 Letnes, Mari Ann.
Når jeg skaper skapes jeg! Lek, erfaring og læring med digitale teknologi. DAB - DIGITAL ARENA BARNEHAGE; 2017-03-07 - 2017-03-07
NTNU Untitled
 
35 Letnes, Mari Ann.
Pedagogisk bruk av digital teknologi for inkludering og samarbeid i barnehage. SPOT 2017 Om spesialpedagogikk og teknologi; 2017-11-21 - 2017-11-22
NTNU Untitled
 
36 Letnes, Mari Ann.
Pedagogisk bruk av digital teknologi i barnehagen - Hvordan bruke nettbrett som boltreplass for lek, erfaring og meningsskaping når barn skaper animasjonsfilmer i barnehagen?. KYKELIKY 2017; 2017-04-04 - 2017-04-05
NTNU Untitled
 
37 Letnes, Mari Ann.
Visualiseringens kraft i kunnskapskonstruksjon - undersøkt gjennom et A/r/tografisk blikk. Cutting Edge Kulturskole 2017 «Community arts/Arts education»; 2017-10-17 - 2017-10-18
NTNU Untitled
 
38 Letnes, Mari Ann; Røkenes, Fredrik Mørk.
SKAL STYRKE LÆRERNES DIGITALE KOMPETANSE.
NTNU Untitled
 
39 Letnes, Mari-Ann.
Småbarnsforeldre: Vær kreativ på nettbrett sammen med barna!. Barnevakten [Journal] 2017-10-31
NTNU Untitled
 
40 Letnes, Mari-Ann.
Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon undersøkt gjennom et A/r/tografisk blikk. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volume 1.(5) p. 112-130
NTNU Untitled
 
41 Rønningen, Anders; Letnes, Mari Ann; Østern, Tone Pernille; Østern, Maria Anna-Lena Viola; Ellefsen, Live Weider.
Kunstfagenes diskursive spenningsforhold i utdanningssammenheng i Norge/Norden. Cutting Edge kulturskole 2017 «Community arts/Arts education»; 2017-10-17 - 2017-10-18
HINN USN NTNU Untitled
 
42 Østern, Maria Anna-Lena Viola; Letnes, Mari Ann; Olaussen, Ingvild Olsen.
Kunstfaglige forståelser av «multiple literacies» og «becoming» som kritisk kulturell leseferdighet. Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy NTNU Trondheim 09.-11. mai 2017; 2017-05-09 - 2017-05-11
NTNU Untitled
 
43 Østern, Tone Pernille; Letnes, Mari Ann.
Et temanummer som undersøker hva det innebærer å forske med kunsten. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volume 1 (2017). p. 1-6
NTNU Untitled
 
2016
44 Letnes, Mari Ann.
Barns møter med digital teknologi, Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215024905) 200 p.
DMMH Untitled
 
45 Letnes, Mari Ann.
Digital teknologi - Nye pedagogiske muligheter. Sett dagene - møteplass for moderne og innovativ læring; 2016-11-28 - 2016-11-28
NTNU Untitled
 
46 Letnes, Mari Ann.
IKT i barnehagen Lek, erfaring og læring med digitale teknologi. Fagdag - Tromsø Kommune; 2016-10-28 - 2016-10-28
NTNU Untitled
 
47 Letnes, Mari Ann; Sando, Svein.
Småbarn og digitale medier 2016. En kvalitativ undersøkelse om norske 0-8-åringers bruk av digitale (online) medier. : Medietilsynet 2016 (ISBN 978-82-91977-52-2) 52 p.
DMMH Untitled
 
48 Letnes, Mari Ann; Sando, Svein.
Young Children (0-8) & Digital Technology. Qualitative study across 19 countries in Europe. National results. Norway. EECERA 2016; 2016-08-31 - 2016-09-03
DMMH NTNU Untitled
 
49 Letnes, Mari Ann; Sando, Svein.
0-8 Young children and digital technology - Norwegian Report. 0-8 Study (II) - Young Children and Digital Technology; 2016-07-06 - 2016-07-07
DMMH UiT Untitled
 
50 Letnes, Mari Ann; Sando, Svein; Hardersen, Barbro.
YOUNG CHILDREN (0-8) AND DIGITAL TECHNOLOGY A qualitative exploratory study - National report - Norway. Fredrikstad: Medietilsynet 2016 65 p.
DMMH NTNU Untitled
 
    Show next list