Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 94 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Yttri, Gunnar.
Bokmelding. Hilde Gunn Slottemo og Harald Rinde.Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Oslo: Pax Forlag 2019. Heimen - Lokal og regional historie 2020 ;Volume 57.(2) p. 169-173
HVL Untitled
 
2 Yttri, Gunnar.
Kva kan historie og sosiologi bidra med til samfunnsutviklinga? Innlegg ved Arbeidslivsseminar – samfunnsfag og humaniora i framtidas arbeidsliv, 5. mars 2020, Campus Sogndal, Høgskulen på Vestlandet. Publisert som blogg-innlegg.. Krohnargument.no 2020
HVL Untitled
 
3 Yttri, Gunnar.
Relevans? Ja, takk! Kronikk, 24.mai 2020.. Khrono.no 2020
HVL Untitled
 
2019
4 Naustdal, Anne-Grethe; Yttri, Gunnar.
Danning og akademisk handverk. Presentasjon av nytt fellesemne på konferansen "Profesjons- og arbeidslivsretting. Kan HVL finna ein tredje veg?", Høgskulen på Vestlandet, 11. - 12. november 2019.. rofesjons- og arbeidslivsretting. Kan HVL finna ein tredje veg?", Høgskulen på Vestlandet, 11. - 12. november 2019.; 2019-11-11 - 2019-11-12
HVL Untitled
 
5 Yttri, Gunnar.
Bokmelding Alf Kjetil Igland Brukseieren. Mons Fuhrs liv og virke.. Heimen - Lokal og regional historie 2019 ;Volume 56.(3) p. 240-241
HVL Untitled
 
6 Yttri, Gunnar.
Kva er universitet og høgskular til for? Den norske universitets- og høgskulesektoren ved inngangen til 2020-talet.. Utdanningspolitisk konferanse, Folkeaksjonen for høgare utdanning på Helgeland; 2019-10-31 - 2019-10-31
HVL Untitled
 
7 Yttri, Gunnar.
Landleg og framifrå.. Tale ved opninga av Bragebygget, Campus Sogndal, Høgskulen på Vestlandet, 29. januar 2019.; 2019-01-29 - 2019-01-29
HVL Untitled
 
8 Yttri, Gunnar.
Legitimeringa av norsk småkraft. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ;Volume 3.(5) p. 325-339
HVL Untitled
 
9 Yttri, Gunnar.
Levande campus - tett på arbeidsliv og samfunn. Innleiing og leiing av parallellsesjon.. Leiarsamling i Høgskulen på Vestlandet, 18. - 19. september 2019.; 2019-09-18 - 2019-09-19
HVL Untitled
 
10 Yttri, Gunnar.
Mønstergyldig skadeverk i nord? Kronikk, 23. september 2019.. Khrono.no 2019
HVL Untitled
 
11 Yttri, Gunnar.
Norsk småkraft lokkar utanlandske selskap. Intervju.. Nationen [Newspaper] 2019-06-08
HVL Untitled
 
12 Yttri, Gunnar.
Samfunnsoppdraget. Eit universitet i emning: vår rolle i utdanning av kandidatar for regionalt arbeidsliv.. Profesjons- og arbeidslivsretting: Kan HVL finna ein tredje veg? Konferanse ved Høgskulen på Vestlandet, 11. - 12. november 2019.; 2019-11-11 - 2019-11-12
HVL Untitled
 
13 Yttri, Gunnar.
Sentrum og periferi: eit varig modelltyranni? norsk historieskriving i fagkritisk perspektiv. I: Modeller : Fjordantologien 2019. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03439-3. p. 242-257
HVL Untitled
 
14 Yttri, Gunnar.
The growth of small hydropower in Norway 1990 – 2020.. Research workshop: Renewable Energy Knowledge Infrastructures, STIS, University of Edinburgh; 2019-03-14
HVL Untitled
 
15 Yttri, Gunnar.
Universitet og høgskular si regionale rolle. Innleiing.. Seminar ved Distriktssenteret i Sogndal; 2019-12-10 - 2019-12-10
HVL Untitled
 
16 Yttri, Gunnar.
Vestlandsmelding utan blikk for Vestlandet? Blogginnlegg 22. februar 2019.. Krohnargument.no 2019
HVL Untitled
 
17 Yttri, Gunnar; Hoel, Oddmund Løkensgard.
Sogn og Fjordane: Lærarfylket. Populærvitskapleg artikkel.. Kjelda : nytt frå arkivarbeidet i Sogn og Fjordane 2019 (2) p. 22-27
HVL Untitled
 
18 Yttri, Gunnar; Silvast, Antti.
Local initiatives and international investments. The growth of small hydropower in Norway 1990 – 2020. An Introduction.. ENERGY AND SOCIETY IN TRANSITION: 2nd International Conference, Arizona State University on Energy Research and Social Science; 2019-05-28 - 2019-05-31
HVL NTNU Untitled
 
2018
19 Yttri, Gunnar.
Historikaren Anders Timberlid – frå lokalhistorie i Kaupanger til fylkessoga for Sogn og Fjordane.Innleiing 25.05.2018.. Krohn-seminaret, Høgskulen på Vestlandet.; 2018-05-25 - 2018-05-25
HVL Untitled
 
20 Yttri, Gunnar.
Indre Sogn etter 1945 – tilbakeliggjande eller framifrå, blues eller fanfare?. Føredrag for Senioruniversitetet i Sogn, 24. januar 2018, De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum; 2018-01-24
HVL Untitled
 
21 Yttri, Gunnar.
Kraftselskap i særklasse? Kronikk, 14. november 2018.. Firda 2018
HVL Untitled
 
22 Yttri, Gunnar.
Kva verdiar har forma utbygginga av norsk småkraft?. Fjordkonferansen 2018, NTNU Ålesund; 2018-06-22 - 2018-06-22
HVL Untitled
 
23 Yttri, Gunnar.
Local wishes and global ambitions. The emergence of small hydro power in Norway in the 21st century.. Lecture, Oxford University.; 2018-03-13 - 2018-03-13
HVL Untitled
 
24 Yttri, Gunnar.
Lokal von, global ambisjon. Framveksten av småkraftverk i Noreg etter 2000.. Heimen - Lokal og regional historie 2018 ;Volume 55.(2) p. 135-156
HVL Untitled
 
25 Yttri, Gunnar.
Lokal von, global ambisjon. Utbygginga av småkraftverk i Noreg med særskilt blikk på Sogn og Fjordane. Krohn-seminaret, Høgskulen på Vestlandet; 2018-03-02 - 2018-03-02
HVL Untitled
 
26 Yttri, Gunnar.
Lærdommar frå skulevinnaren Sogn og Fjordane. I: Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget 2018 ISBN 9788252195613. p. 114-128
HVL Untitled
 
27 Yttri, Gunnar.
Perspektiv på framveksten av småkraftverk i Noreg etter 2000.. Dei norske historiedagane 2018, Kristiansand, Universitetet i Agder; 2018-06-01 - 2018-06-03
HVL Untitled
 
28 Yttri, Gunnar.
Varige verdiar og hastig handel. Kronikk, 21. september 2018.. Nationen 2018
HVL Untitled
 
2017
29 Yttri, Gunnar.
Den samfunnsforplikta høgskulen. Kronikk, 12.juli 2017.. Sogn Avis 2017 p. -
HVL Untitled
 
30 Yttri, Gunnar.
Ei karriere i Bergen. Kronikk, 9. april 2017.. Bergens Tidende 2017 p. 20-20
HVL Untitled
 
31 Yttri, Gunnar.
Framveksten av småkraftsatsinga i Sogn og Fjordane. Nye liner i vasskraft-historia?. Norske historiedagar 2017, NTNU, Trondheim; 2017-05-23 - 2017-05-25
HVL Untitled
 
32 Yttri, Gunnar.
Kven i helsike var Lars Hille? Innleiing for festen ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal, 16. juni 2017, publisert på bloggen Krohnargument og nettavisa På Høyden.. Krohnargument.no 2017
HVL Untitled
 
33 Yttri, Gunnar.
Me skapar framtidas kompetanse. Nettverkssamling Maritim Forening Sogn og Fjordane, Florø; 2017-11-15 - 2017-11-15
HVL Untitled
 
34 Yttri, Gunnar.
Small-scale Hydropower and the Role of Ownership. Renewable Energy Projects: Local Impacts and Sustainability (RELEASE). FIBE, Noregs Handelshøgskule; 2017-01-05 - 2017-01-06
HVL Untitled
 
35 Yttri, Gunnar.
Småkraftverk, regional modernisering og grønt skifte.. FJORDKONFERANSEN 2017, Høgskulen på Vestlandet, Loen; 2017-06-20 - 2017-06-21
HVL Untitled
 
36 Yttri, Gunnar.
Strukturreforma i historisk perspektiv. Dei nye høgskulane - akademiske springbrett eller regionale kraftverk? Innleiing for Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Fusjoner i høyere utdanning - på bekostning av distriktene?; 2017-05-29 - 2017-05-29
HVL Untitled
 
37 Yttri, Gunnar.
Vestlandsk arvesølv i spel. Blogginnlegg 22.august 2017.. Krohnargument.no 2017
HVL Untitled
 
38 Yttri, Gunnar; Rygg, Bente Johnsen.
Social Acceptance of Renewable Energy. Does Ownership Matter? The Case of Norwegian Small-Scale Hydroelectric Power.. ENERGY FOR SOCIETY. 1st International Conference on Energy Research & Social Science, Sitges, Spain.; 2017-04-02 - 2017-04-05
HVL Untitled
 
2016
39 Hoel, Oddmund Løkensgard; Yttri, Gunnar.
Læraren som inntak til regionale skilnader. Sogn og Fjordane som døme. Norske historiedagar, Høgskulen i Volda; 2016-06-17 - 2016-06-19
HVL Untitled
 
40 Yttri, Gunnar.
Bla-bla, blærer og «blame-game». Blogginnlegg,28. oktober 2016.. Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
41 Yttri, Gunnar.
Eit slagskip av ein gitar. Blogg-innlegg, 15. april 2016.. Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
42 Yttri, Gunnar.
Er tida inne for Vestlandsuniversitetet? Blogg-innlegg, 18.februar 2016.. Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
43 Yttri, Gunnar.
Førde-helt verd eit minnesmerke i Førde? Blogg-innlegg, 10. mars 2016.. Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
44 Yttri, Gunnar.
Gjennombrot og kjenneteikn: Liner i soga om høgare utdanning i Sogn og Fjordane. Avhandling for dr.philos.-graden.. Oslo: 07 Oslo Media 2016 84 p.
HVL Untitled
 
45 Yttri, Gunnar.
Grunnlag og identitet - liner og vegskilje i soga om høgare utdanning i Sogn og Fjordane. Innleiing styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2020, Sandane, Gloppen kommune; 2016-02-04 - 2016-02-04
HVL Untitled
 
46 Yttri, Gunnar.
Lokal aksept av fornybar energi. Kva betyr lokalt eigarskap?. Møte i NITO Sogn og Fjordane, Loen; 2016-11-19 - 2016-11-19
HVL Untitled
 
47 Yttri, Gunnar.
Mangelfull fusjons-rapport. Kronikk, 6. januar 2016.. Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
48 Yttri, Gunnar.
Skikk og uskikk i ordskifte. Blogg-innlegg, 14. oktober 2016.. Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
2015
49 Yttri, Gunnar.
Den sterke lærar- og skuletradisjonen i Sogn og Fjordane. Blogg-innlegg, 12, mars 2015.. Krohnargument.no 2015
HVL Untitled
 
50 Yttri, Gunnar.
Fordommar om fylke og høgare utdanning. Blogg-innlegg, 5. februar 2015. Krohnargument.no 2015
HVL Untitled
 
    Show next list