Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 80 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Velvin, Jan; Engeset, Marit Gundersen; Kristiansen, Elsa.
Leadership and service quality: Hemsedal as an innovative practice case. AIRTH 2019; 2019-09-12 - 2019-09-14
USN Untitled
 
2018
2 Velvin, Jan.
Norge i dag, ekspertkommentator knyttet til innovative gårdbrukere i rurale områder. NRK [TV] 2018-11-05
USN Untitled
 
3 Velvin, Jan; Engeset, Marit Gundersen.
The influence of managers' attitudes and leadership training on service quality at Hemsedal ski destination: A qualitative study.. 12th annual conference of The International Competence Network of Tourism Research and Education (ICNT); 2018-11-18 - 2018-11-21
USN Untitled
 
4 Velvin, Jan; Engeset, Marit Gundersen; Graven, Olaf Hallan; MacKinnon, Lachlan.
Using Games for Learning to Improve Students Performance in Higher Education. I: 2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE), proceedings of. IEEE 2018 ISBN 978-1-5386-6522-0. p. 674-678
USN Untitled
 
5 Velvin, Jan; Graven, Olaf Hallan; MacKinnon, Lachlan; Engeset, Marit Gundersen.
Using Games for Learning to Improve Students Performance in Higher Education. IEEE TALE 2018; 2018-12-04 - 2018-12-07
USN Untitled
 
2017
6 Engeset, Marit Gundersen; Velvin, Jan.
The Impact of Push and Pull Motives on Winter Tourists' Destination Loyalty.. 11th annual ICNT Conference; 2017-11-13 - 2017-11-19
USN Untitled
 
7 MacKinnon, Lachlan; Bacon, Liz; Graven, Olaf Hallan; Velvin, Jan.
Integrating online learning into workplace information systems - supporting the goal of lifelong learning. Proceedings of the LACCEI international multi-conference for engineering, education and technology 2017 p. -
USN Untitled
 
8 Schänzel, Heike A.; Hull, John Sterling; Velvin, Jan.
Family tourism and the ski experience at Aun Peaks Resort, Canada. I: CAUTHE 2017: Time For Big Ideas? Re-thinking The Field For Tomorrow. Dunedin, New Zealand: Department of Tourism, University of Otago 2017 ISBN 9780473388195. p. 640-643
USN Untitled
 
9 Schänzel, Heike A.; Hull, John Sterling; Velvin, Jan.
Family Tourism and the Ski Experience at Sun Peaks Resort. Cauthe; 2017-02-07 - 2017-02-10
USN Untitled
 
10 Velvin, Jan.
Know Norway- God innsikt gir bedre utsikter. Fortsatt først mot fremtiden; 2017-01-18
USN Untitled
 
11 Velvin, Jan; Østby, Tine Synnøve.
The Service Excellence Program: Improving the Competitiveness of Hemsedal and Sun Peaks Ski Resorts. Fortsatt først mot fremtiden; 2017-01-18
USN Untitled
 
2016
12 Engeset, Marit Gundersen; Hull, John Sterling; Velvin, Jan.
Promoting service excellence for tourist destinations. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 2016 ;Volume 10.(4) p. 440-454
USN Untitled
 
13 Engeset, Marit Gundersen; Velvin, Jan.
From Winter Destination to All-year-round Tourism: How Focus on Service Can Reduce Fluctuation in Demand Due To Seasonality. I: Mountain Tourism: Experiences, Communities, Environments and Sustainable Futures. CABI Publishing 2016 ISBN 9781780644608. p. 79-87
USN Untitled
 
14 Engeset, Marit Gundersen; Velvin, Jan; Hull, John Sterling.
Creating off-season demand: Lessons from brand extension literature. Tourism Naturally; 2016-10-02 - 2016-10-05
USN UIS Untitled
 
15 Hull, John; Schänzel, Heike A.; Velvin, Jan.
Family Tourism and Ski Experience at Sun Peaks, Canada. 10th conference of the International Competence Network of Tourism Research and Ecucation (ICNT); 2016-06-23 - 2016-06-25
USN Untitled
 
16 Velvin, Jan; Bjørnstad, Kristian; Krogh, Erling.
Social value Change, embeddedness and social Entrepreneurship. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 2016 ;Volume 10.(3) p. 262-280
USN NMBU Untitled
 
17 Velvin, Jan; Engeset, Marit Gundersen; Hull, John.
The service excellence program: Improving the competitiveness of Hemsedal and Sun Peaks Ski Resorts.. 10th conference of the International Competence Network of Tourism Research and Ecucation (ICNT); 2016-06-23 - 2016-06-25
USN Untitled
 
18 Velvin, Jan; Kvikstad, Tor Martin.
Urban Tourism in Rural Surroundings – Second Home Tourism. I: International Perspectives on Destination Management and Tourist Experiences. Peter Lang Publishing Group 2016 ISBN 978-3-631-67629-5. p. 101-124
USN Untitled
 
2015
19 Engeset, Marit Gundersen; Velvin, Jan.
Employee Service Attitude: Conceptual Development and Scale Validation. 9th ICNT Conference; 2015-11-02 - 2015-11-04
USN Untitled
 
20 Hull, John; Engeset, Marit Gundersen; Velvin, Jan.
Promoting Service Quality Excellence for the Ski Industry: Hemsedal, Norway. TTRA Europe Charter Travel and Tourism Research Association; 2015-04-22 - 2015-04-24
USN Untitled
 
21 Hull, John; Schänzel, Heike A.; Velvin, Jan.
Understanding the family ski experience at Sun Peaks Mountain Resort: Canada's Alpin Village. Thinking Mountains 2015. Interdisciplinary mountain studies conference; 2015-05-05 - 2015-05-08
USN Untitled
 
22 Hull, John; Velvin, Jan; Østby, Tine Synnøve.
Enhancing community sustainability through service quality excellence: A Comparative study of Sun Peaks, Canada and Hemsedal, Norway. Promoting Service Quality Excellence for the Ski Industry Hemsedal, Norway; 2015-04-20
USN Untitled
 
23 Luck, Michael; Velvin, Jan; Eisenstein, Bernd.
Foreword. I: The Social Side of Tourism: The Interface between Tourism, Society, and the Environment. Peter Lang Publishing Group 2015 ISBN 978-3-631-66416-2. p. 5-6
USN Untitled
 
24 Luck, Michael; Velvin, Jan; Eisenstein, Bernd.
The Social Side of Tourism: The Interface between Tourism, Society, and the Environment. Peter Lang Publishing Group 2015 (ISBN 978-3-631-66416-2) 232 p. Schriftenreihe des Instituts für Management und Tourismus(9)
USN Untitled
 
25 MacKinnon, Lachlan; Velvin, Jan; Graven, Olaf Hallan; Bacon, Liz.
Using a Dashboard-based Statistical Information System to Support Online Learning - The Tourism Monitor Project. I: E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015. Association for the Advancement of Computing in Education 2015 ISBN 978-1-939797-20-9. p. 1126-1135
USN Untitled
 
26 Madsen, Einar Lier; Vinogradov, Evgueni; Velvin, Jan.
Gjesteundersøkelse i Lofoten. : Nordlandsforskning 2015 (ISBN 9788273216595) 44 p. Nordlandsforskning rapport(3)
USN NF Untitled
 
27 Velvin, Jan.
Hvordan forbedre verdiskapingen og lønnsomheten for destinasjoner og bedrifter ved hjelp av monitorering av reiselivet. Reiselivskonferansen Lønnsomme opplevelser; 2015-01-21 - 2015-01-21
USN Untitled
 
28 Velvin, Jan; Bjørnstad, Kristian.
Multifunctionality, Tourism and Protected Areas. I: The Social Side of Tourism: The Interface between Tourism, Society, and the Environment. Peter Lang Publishing Group 2015 ISBN 978-3-631-66416-2. p. 113-125
USN NMBU Untitled
 
2014
29 Engeset, Marit Gundersen; Velvin, Jan; Hull, John.
The case of Cooperation between Hemsedal and sun Peaks -How to maximize Regional Value Creation. VIII International Congress ICNT Mexico City; 2014-10-03 - 2014-11-06
USN Untitled
 
30 Engeset, Marit Gundersen; Velvin, Jan.
Tourism Destination Satisfaction: The Relative Importance of Firm and Attribute Level Satisfaction. 23th Nordic Symposium on Tourism Research; 2014-10-01 - 2014-10-04
USN Untitled
 
31 Velvin, Jan; Graven, Olaf Hallan; MacKinnon, Lachlan.
Tourist monitor-supporting value creation in tourism. 2nd International conference on hospitality and tourism management; 2014-10-07 - 2014-10-08
USN Untitled
 
32 Velvin, Jan.
Rural turisme som drivkraft for lokal næringsutvikling. Ås: Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap 2014 157 p.
USN NMBU Untitled
 
2013
33 Velvin, Jan; Kvikstad, Tor Martin.
Fritidsboligforskning : rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn. Kongsberg: Høgskolen i Buskerud 2013 (ISBN 978-82-8261-024-7) 55 p. Rapporter Høgskolen i Buskerud(96)
USN Untitled
 
34 Velvin, Jan; Kvikstad, Tor Martin; Drag, Eivind; Krogh, Erling.
The impact of second home tourism on local economic development in rural areas in Norway. Tourism Economics 2013 ;Volume 19.(3) p. 689-705
USN NMBU Untitled
 
2012
35 Velvin, Jan; Bjørnstad, Kristian; Krogh, Erling.
The importance of place relations for farm entrepreneurs in developing sustainable nature tourism. Sixth International Tourism Conference (ITC) of the International Competence Network of Tourism Research and Education (ICNT); 2012-11-28 - 2012-11-30
USN NMBU Untitled
 
36 Velvin, Jan; Bjørnstad, Kristian; Krogh, Erling.
Tradition and innovation in farm-based nature tourism: Lessons for protected area management. International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas. Proceedings 2012
USN NMBU Untitled
 
37 Velvin, Jan; Krogh, Erling.
Naturoppfatning og turisme - implikasjoner for rural turistbasert næringsutvikling. Tidsskriftet UTMARK 2012 (2)
USN NMBU Untitled
 
38 Velvin, Jan; Ness, Håvard; Grønseth, Bjørn Ove.
Hvilke utfordringer har distriktsreiselivet? : hvordan bruke forskning for å øke verdiskaping. Fjellturismekonferansen; 2012-09-23 - 2012-09-25
USN Untitled
 
2011
39 Velvin, Jan.
Hva kan potensielle gjester fortelle oss - tilretteleggelse for fremtidig markedstilpasning. 2. årsmøde - Nationalpark Mols Bjerge; 2011-01-25 - 2011-01-27
USN Untitled
 
2010
40 Velvin, Jan.
EVU - er det mulig å utvikle HIBUs markedsportefølje med 200 %. Etter og Videreutdanningsteamet HIBU; 2010-03-09 - 2010-03-09
USN Untitled
 
41 Velvin, Jan.
Second homes eller tradisjonelle hytter: hva generer[sic!] det hyttebaserte reiselivet av økonomisk verdiskaping i den enkelte hyttekommune. Ansatte i Buskerud fylkeskommune; 2010-10-15 - 2010-10-15
USN Untitled
 
42 Velvin, Jan.
Stabbursnatt - et eksempel på samarbeid som drivkraft for å utvikle bærekraftige bygdesamfunn. VRI Buskerud - erfaringsseminar; 2010-02-17 - 2010-02-17
USN Untitled
 
43 Velvin, Jan.
Tradisjonelt hytteliv: hva generer[sic!] det hyttebaserte reiselivet av økonomisk verdiskaping for Nore og Uvdal. Åpent møte; 2010-11-15 - 2010-11-15
USN Untitled
 
44 Velvin, Jan.
Verdiskaping: hva generer[sic!] det hyttebaserte reiselivet av økonomisk verdiskaping for Hallingdal. Regionrådet i Hallingdal; 2010-11-15 - 2010-11-15
USN Untitled
 
45 Velvin, Jan; Krogh, Erling; Vedeld, Pål Olav.
Når enden er god er vel allting godt? Vern av Trillemarka-Rollagsfjell - styringsprosesser, deltakelse og politiske nettverk. Tidsskriftet UTMARK 2010 (1)
USN NMBU Untitled
 
46 Velvin, Jan; Kvikstad, Tor Martin.
Second Homes eller den tradisjonelle hytta? : hva genererer det hyttebaserte reiselivet av økonomisk verdiskapning i den enkelte hyttekommune i Buskerud. Kongsberg: Høgskolen i Buskerud 2010 (ISBN 9788282610070) 33 p. Rapporter fra Høgskolen i Buskerud(83)
USN Untitled
 
2009
47 Velvin, Jan.
Hva skal til for å få økt verdiskapning?. VER-DI følgegruppemøte; 2009-11-03 - 2009-11-04
USN Untitled
 
48 Velvin, Jan.
Hvordan skape den ultimate byen - visjoner for fremtiden. utenTitteltekst; 2009-01-21 - 2009-01-21
USN Untitled
 
49 Velvin, Jan.
Innovasjonsfremmende tiltak knyttet til bruk av grunneiendommer i randsone og vernede områder. Arr. Buskerud Fylkeskommune og Høgskolen i Buskerud; 2009-01-20 - 2009-01-20
USN Untitled
 
50 Velvin, Jan.
Second Homes - nature-based - sustainable tourism innovation : research framework. Recreational homes in the hinterland of urban regions - development and implications; 2009-01-28 - 2009-01-30
HSN NMBU Untitled
 
    Show next list